Cechy produktu Craftsman 917 252710

Craftsman 917 252710 to wyjątkowy produkt, który charakteryzuje się innowacyjnymi funkcjami i doskonałymi cechami. Jego zaawansowane mechanizmy zapewniają jeszcze lepszą wydajność i bezpieczeństwo przy pracy. Posiada mocny silnik o mocy 6,5 KM, który jest w stanie wykonać wszystkie zadania, które można wykonać za pomocą traktora. Posiada również siedem prędkości, które dają użytkownikowi możliwość wybrania odpowiedniej prędkości dla różnych zadań. Wyposażony jest również w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, które zapewniają użytkownikowi bezpieczeństwo i wygodę podczas pracy. Jest on również wyposażony w dźwignię sterującą w celu ułatwienia kontroli i obsługi. Wszystkie te cechy sprawiają, że Craftsman 917 252710 jest doskonałym produktem, który pomaga użytkownikom w ich codziennych pracach.

Ostatnia aktualizacja: Cechy produktu Craftsman 917 252710

Z tej prezentacji dowiesz się: Co to jest wizerunek marki? Co to są elementy marki i jak współtworzą wizerunek?

Co to jest wizerunek marki?

Jeśli klikniesz pole MARKA, na ekranie pojawi się nazwa marki, o której teraz nie myślisz. Gdy zobaczysz tę nazwę, w twojej głowie pojawią się skojarzenia, których teraz tam niema.

Kliknij MARKA

KINDER Niespodzianka

Teraz masz w głowie kilka skojarzeń wywołanych nazwą KINDER NIESPODZIANKA. Wśród nich mogą się znaleźć takie skojarzenia jak: "czekolada", "jajko", "dla dzieci", "zabawka", "wesoły". Teskojarzenia mogą się nie pojawić w twojej głowie, jeśli nie należysz do potencjalnych konsumentów tej marki.

Kliknij jeszcze raz MARKATYMBARK FIT
Teraz masz w głowie kilka skojarzeń wywołanych nazwą Tymbark FIT. Wśród nich mogą się znaleźć takie skojarzenia jak: "niskokaloryczny", "owocowy", "dla dbających o linię", "sok", "aktywny trybżycia". Te skojarzenia mogą się nie pojawić w twojej głowie, jeśli nie należysz do potencjalnych konsumentów tej marki.

Kliknij jeszcze raz MARKANESCAFE decafeinated
Teraz masz w głowie kilka skojarzeń wywołanych nazwą Nescafe decafeinated. Wśród nich mogą się znaleźć takie skojarzenia jak: "kawa", "bez kofeiny", "dla tych, którym, szkodzi kofeina", "możnasię napić wieczorem i nie ma kłopotów ze snem".

Kliknij jeszcze raz MARKAMERCI
Teraz masz w głowie kilka skojarzeń wywołanych nazwą MERCI. Wśród nich powinny się znaleźć takie skojarzenia jak: "czekoladki", "na prezent". Te skojarzenia mogą się nie pojawić w twojej głowie,jeśli nie należysz do potencjalnych konsumentów tej marki.

Kliknij jeszcze raz MARKAAPAP NOC
Teraz masz w głowie kilka skojarzeń wywołanych nazwą APAP NOC. Wśród nich mogą się znaleźć takie skojarzenia jak: "środek przeciwbólowy", "usuwa ból", "do użycia na noc", "szybko działa". TeSkojarzenia generowane w twojej głowie przez powyższe nazwy marek produktów, to WIZERUNKI TYCH MAREK.Przykład 1:

Slogan kojarzy nic nie znaczącą nazwę „Veet” z korzyścią funkcjonalną „Uczucie gładkości na dłużej”.

 • Skojarzenia dotyczące docelowego użytkownika marki (wizerunek typu użytkownika)
 • Skojarzenia dotyczące sytuacji, w których używa się marki (wizerunek sytuacji zakupu lub użycia)
 • Skojarzenia dotyczące cech produktu (wizerunek cech produktu)
 • Skojarzenia dotyczące korzyści wynikających z użycia produktu (wizerunek korzyści - trzy rodzaje korzyści: funkcjonalne, doświadczeniowe i symboliczne)
 • Skojarzenia dotyczące osobowości marki (osobowość marki)
Wizerunek sytuacji zakupu lub użyciaWizerunek sytuacji zakupu lub użycia marki, to skojarzenia dotyczące tego, w jakiej sytuacji (w jakich sytuacjach) należy korzystać z danej marki, a w jakich sytuacjach nie, przy czym możewystępować różnica między wizerunkiem sytuacji użycia marki a zakresem sytuacji, w których dana marka może być stosowana przy uwzględnieniu jej cech. Np. niektóre marki spodni jeans'owych, mimo iżsą wykonane z podobnych tkanin, mają podobny krój, sposób szycia mogą się kojarzyć nabywcom z wykorzystaniem jako "spodnie do pracy fizycznej" inne marki mogą się kojarzyć z wykorzystaniem jako"spodnie na co dzień", inne jako marki do wykorzystania jako "spodnie na dyskotekę", a jeszcze inne jako możliwe do użycia we wszystkich wymienionych sytuacjach. Każdy nabywca spodni jeans'owychkupuje zwykle kilka marek - na różne sytuacje użycia.Innym przykładem znaczenia wizerunku sytuacji użycia w decyzjach zakupu są wizerunki marek preparatów witaminowo-mineralnych. Otóż niektóre z nich mogą być uważane przez nabywców za marki, którestosuje się w sytuacji wspomagania leczenia choroby, a inne mogą być przez nabywców uważane raczej za preparaty stosowane w sytuacji zapobiegania chorobom, mimo, że ich skład jest podobny oraz mimoto, że mogą być stosowane w obydwóch sytuacjach.Skojarzenia składające się na wizerunek sytuacji użycia danej marki są o tyle istotne w decyzjach nabywców, że mogą oni traktować marki o takich samych lub podobnych cechach, jako zupełnie różne zpunktu widzenia możliwości wykorzystania w różnych sytuacjach użycia i mogą nie wybierać danej marki do określonej sytuacji użycia, jeśli ta marka nie kojarzy się z sytuacją, w której chcieliby jąużywać lub skojarzenie między daną marką a sytuacją użycia nie jest dla nich jasne.Wizerunek sytuacji użycia dotyczy także całych kategorii produktu, np. w Polsce kremy uniwersalne (jak np. Nivea Creme) są postrzegane przez nabywców jako kremy do pielęgnacji twarzy, a w innychkrajach są postrzegane jako kremy do pielęgnacji ciała.Wizerunek typu użytkownikaWizerunek typu użytkownika marki, to skojarzenia dotyczące tego, kim jest typowy użytkownik danej marki. Wizerunek typu użytkownika marki może obejmować zarówno skojarzenia demograficzne (wiek,płeć, miejsce zamieszkania, profesja, sytuacja majątkowa), jak i skojarzenia psychograficzne (cechy psychiczne, styl życia: sposób spędzania wolnego czasu, zainteresowania, opinie dotyczące różnychtematów). niektóre marki spodni jeans'owych, mimo iż są wykonane z podobnych tkanin, mają podobny krój, sposób szycia mogą się kojarzyć z użytkownikami "starszymi" lub "młodszymi","zamożniejszymi" lub "mniej zamożnymi", "poważniejszymi" lub mniej poważnymi". Nabywcy wybierają marki, których wizerunki użytkowników są zgodne z wizerunkami ich samych lub z wizerunkami osóbktórymi chcieliby być. Skojarzenia składające się na wizerunek typu użytkownika danej marki są o tyle istotne w decyzjach nabywców, że mogą oni traktować marki o takich samych lub podobnychcechach, jako zupełnie różne z punktu widzenia typu użytkownika, dla którego są przeznaczone i mogą nie wybierać danej marki, jeśli ta marka nie kojarzy się z typem użytkownika, który jest zgodny zwizerunkiem nabywcy lub z wizerunkiem osoby, którą nabywca chciałby być.Wizerunek cech produktuWizerunek cech produktu, to grupa skojarzeń dotyczących fizycznego składu lub właściwości marki np. cechą marki odplamiacza Vanish jest to, że nie zawiera chloru, cechą oleju Kujawskiego jest to,że pochodzi z pierwszego tłoczenia, cechą Lukas Banku jest to, że klient nie wypełnia żadnych formularzy i może się poczęstować kawą, cechą cukierków M&M jest to, że nie rozpuszczają się wdłoni, cechą baterii Duracell i Energizer jest to, że mają długą żywotność. Kojarzenie nazwy marki z cechami produktu, to powszechny sposób pozycjonowania marek. Skojarzenia składające się nawizerunek cech produktu stanowią zwykle bezpośrednie powody zakupu danej marki.Wizerunek korzyści (trzy rodzaje korzyści)Wizerunek korzyści funkcjonalnych Wizerunek korzyści, to grupa skojarzeń związana z odpowiedzią na pytanie: Co wynika dla konsumenta z cech posiadanych przez markę? Wizerunek korzyścifunkcjonalnych, to grupa skojarzeń związana z negatywnymi motywami zakupu, jak usunięcie lub uniknięcie jakiegoś problemu. korzyścią funkcjonalną wynikającą z cechy odplamiacza Vanishpolegającej na tym, że nie zawiera chloru jest to, że używając tej marki, nabywca unika problemu zniszczenia odplamianych tkanin, korzyścią funkcjonalną wynikającą z cechy Lukas Banku polegającejna tym, że nabywca nie wypełnia formularzy może być uniknięcie problemu straty czasu lub popełnienia błędu w wypełnianiu. Kojarzenie nazwy marki z korzyściami funkcjonalnymi produktu, to powszechnysposób pozycjonowania marek. Skojarzenia składające się na wizerunek korzyści funkcjonalnych stanowią zwykle bezpośrednie powody zakupu danej marki.

Wizerunek korzyści związanych z doświadczeniami towarzyszącymi korzystaniu z marki.

Wizerunek korzyści związanych z doświadczeniami towarzyszącymi korzystaniu z marki, to grupa skojarzeń dotycząca tego, co czuje nabywca gdy konsumuję markę. Zwykle są związane z pozytywnymimotywami zakupu, jak przyjemne doznania zmysłowe (wzrokowe, dotykowe, słuchowe, zapachowe) lub stymulacja intelektualna. korzyścią (pozytywnym doznaniem zmysłowym) związaną z doświadczeniem zkorzystania z marki kremu nawilżającego Nivea Soft jest odczucie gładkości, miękkości i ożywienia (patrz: www. nivea. pl) (ta korzyść jest oparta na cesze produktu, którą jest zawartość w produkcieolejku jojoba, który zapewnia nawilżanie skóry oraz zawartość witaminy E chroniąca jej naturalną strukturę). Korzyścią związaną z doświadczeniem z korzystania z mydła Dove jest doznaniejedwabistości skóry (ta korzyść jest oparta na cesze produktu Dove, tj. zawartości w mydle kremu nawilżającego. Korzyścią związana z doświadczeniem z korzystania ze informacyjnych stacjitelewizyjnych, jak CNN, BBC lub TVN24 jest możliwość uzyskania szybkiej i rzetelnej informacji o bieżących wydarzeniach (stymulacja intelektualna). Ta korzyść jest oparta na cesze produktupolegającej na tym, że serwisy informacyjne są w tych stacjach nadawane do pół godziny lub co godzinę.Wizerunek korzyści symbolicznychWizerunek korzyści symbolicznych, to grupa skojarzeń związana z pozytywnym motywem zakupu, jakim jest uzyskanie aprobaty innych. Korzyści symboliczne są szczególnie istotną grupą skojarzeń dlamarek, co do których nabywcy uważają lub mogą uważać, że użycie danej marki stanowi sygnał lub przekazuje informację innym o tym, kim jest użytkownik marki. Marki takie jak Harley Davidson,Marlboro czy Levi's, niektórym nabywcom mogą się wiązać się z takimi pozytywnie ocenianymi korzyściami symbolicznymi, jak "twardy charakter" czy "niezależność", a Rolex, Gucci z zamożnością.Natomiast inni nabywcy mogą kojarzyć te same marki z korzyściami nie ocenianymi pozytywnie, np. "raczej starszy wiek". Korzyści symboliczne, to skojarzenia polegające na tym, że dana markaprzekazuje informację o tym kim jest nabywca w sposób, który wywoła aprobatę innych, np. że nabywca marki jest młody, energiczny, elegancki, dobrze poinformowany, należy do określonej grupyspołecznej, ma dobry gust, osiągnął sukces, jest konserwatywny lub nowoczesny, ma wysoki status społeczny, itp. Korzyści symboliczne kojarzone z wieloma markami są oparte na cechach produktu,związanymi zwykle z wysoką jakością produktów.Wizerunek osobowości markiWizerunek osobowości marki, to grupa skojarzeń charakteryzujących markę w taki sposób, w jaki charakteryzuje się człowieka. Marce mogą towarzyszyć skojarzenia takie skojarzenia charakterystycznedla ludzi, jak np. "kobieta", "mężczyzna", "młody", "stary", "tradycyjny", "nowoczesny", "wesoły" "smutny", "zamożny", "niezamożny", "skromny", "wykształcony", "niewykształcony", "wysoki", "niski,"wyrafinowany", "prosty", "praktyczny", "ubrany modnie", "ubrany tradycyjnie", "mieszkający w dużym mieście", posiadający dobry samochód", "chcący rozmawiać o aktualnych wydarzeniach", "chcącyrozmawiać o sztuce" itp. Efektem skojarzeń składających się na osobowość marki może być to, iż nabywca może uznać, że marka (poza cechami i korzyściami) odpowiada mu emocjonalnie lub nie. Nabywcymogą wybierać marki o osobowościach spójnych z wizerunkiem samych siebie lub z pożądanym wizerunkiem samych siebie. Wizerunek osobowości marki może odgrywać szczególną rolę w wyborze marki wkategoriach produktów, w których nabywcom trudno rozróżnić marki wyłącznie na podstawie cech produktów (np. perfumy). W takich sytuacjach osobowości marek generowane przez wykorzystanie w nazwach ireklamie marek znanych osób (np. postać tenisistki Gabrieli Sabatini dla perfum marki Gabriela Sabatini lub postać aktorki Charlize Theron dla kosmetyków marki Elseve) mogą stać się kluczowymipunktami wyróżnienia tych marek od innych.Nabywcy mogą oceniać markę pod względem każdego elementu jej wizerunku i na podstawie tych ocen podejmować decyzje zakupu. Nabywcy cenią marki markę za to, że posiadają jakieś cechy lub zapewniająjakiś rodzaj korzyści (korzyści funkcjonalne, symboliczne, związane z doświadczeniem związanym z korzystania z marki), ale także za to, że marki nadają się do użycia w określonych sytuacjach orazsą kojarzone z określonymi typami nabywców lub mają określoną osobowość. Ogólna ocena marki zależy od siły, oraz stopnia pozytywnej oceny skojarzeń między marką a poszczególnymi elementami jejwizerunku oraz od unikalności tych silnych, pozytywnie ocenianych, pożądanych skojarzeń.

Co to są elementy marki i jak współtworzą wizerunek?Skoro mamy w głowach wizerunki marek produktów (mamy ich w głowie setki, a może nawet tysiące), to można postawić pytanie: Skąd się tam wzięły? Odpowiedź jest prosta: są trzy źródła wizerunkówmarek: kontakt nabywców z markami podczas ich użycia, reklama oraz elementy marki.Elementy marki, to zbiór elementów rozpoznawczych, na który składają się: nazwa, logo, slogan, opakowanie i postać. Elementy marki mogą współtworzyć wizerunek marki. Testem nazdolność elementów marki do tworzenia skojarzeń związanych z marką jest sprawdzenie co nabywcy myśleliby o produkcie, jeśli znaliby wyłącznie nazwę, logo, opakowanie i pozostałe elementy marki tegoproduktu. Jeśli elementy nazwy marki mają sugerować nabywcom skojarzenia składające się na wizerunek marki, to jedną z najważniejszych rzeczy jest to, żeby sugerowane skojarzenia były jednoznacznelub, innymi słowy mówiąc, żeby elementy nazwy mające sugerować określone skojarzenie związane z wizerunkiem nie były na tyle wieloznaczne, że mogłyby sugerować nabywcom skojarzenia nie związane zdocelowym wizerunkiem marki.Nazwa marki może zawierać w sobie elementy sugerujące skojarzenia składające się na wizerunek marki, np. nazwa dezodorantu "Makler" sugeruje wizerunek użytkownika, nazwa pasty dozębów "Blend-a-med Herbal" sugeruje zawartość składników ziołowych, nazwa preparatu "Antigrip Noc" sugeruje sytuację użycia. Jeśli nazwa marki ma sugerować docelowe skojarzenie związane zwizerunkiem marki, brak jednoznaczności nazwy problemy wizerunkowe marki, np. zawarcie w nazwie marki cząstki wyrazu "orto" może się nabywcom kojarzyć z "ortografią" lub "ortopedią", a użycie "eko"może się nabywcom kojarzyć z wizerunkiem korzyści funkcjonalnej "ekonomiczny" lub innej korzyści funkcjonalnej "ekologiczny", co może powodować brak spójności lub niejasność wizerunku marki. Nazwamarki nie musi sugerować docelowego wizerunku marki - sama nazwa marki może nic nie znaczyć dla nabywców (np. Kodak, Esso). Rola nazwy w kształtowaniu wizerunku może się ograniczać do tego, żebybyła łatwo zapamiętywana przez nabywców oraz żeby nie była mylona z innymi markami, a skojarzenia dotyczące wizerunku mogą być wytwarzane przez pozostałe elementy marki oraz przez reklamę.Logotypy mogą sugerować elementy wizerunku marki np. logotyp FIT sugeruje szczupłość, niską kaloryczność. Wiele logotypów nie sugeruje elementów wizerunku, np. logotypy Adidas,Opel). Wtedy docelowe skojarzenia są tworzone przez pozostałe elementy marki i przez reklamę. Rola logotypu w kształtowaniu wizerunku (podobnie jak rola nazwy marki), może się ograniczać do tegożeby był łatwo zapamiętywany przez nabywców. Wtedy docelowe skojarzenia wizerunku mogą być wytwarzane przez pozostałe elementy marki (nazwę, slogan, opakowanie) oraz przez reklamę.Slogan, to krótkie sformułowanie przekazujące informację, która powinna przyczyniać się do wzrostu siły (świadomości lub wizerunku) marki. Slogany zwykle pojawiają się w reklamie(w reklamie TV jest to zwykle sentencja umieszczana wraz z ostatnim, kilkusekundowym ujęciem przedstawiającym opakowanie lub logo marki (pack-shot), a w reklamie prasowej jest umieszczana wbezpośrednim sąsiedztwie logo marki). Slogan ma pomagać nabywcom w zrozumieniu, czym jest marka oraz na czym polega jej wyjątkowość, dlatego często przedstawiają skojarzenia między nazwą marki adocelowym elementem wizerunku. Przykłady sloganów kojarzących nazwę marki z elementami docelowego wizerunku: * Spedpol. Na czas. Na miejsce. Na pewno. (wizerunek korzyści funkcjonalnej) * Leclerc.Taniej nie można (wizerunek korzyści funkcjonalnej) * You meet the nicest people on a Honda (wizerunek użytkownika). * Dłuższe życie każdej pralki to Calgon. (wizerunek korzyści funkcjonalnej) *Praktiker. Tanim kosztem budować i wyposażać (wizerunek cechy oraz wizerunek sytuacji użycia) * Szampon Johnson's Baby. No more tears. (wizerunek korzyści funkcjonalnej) * Crossmen. Świeżość ipełnia życia (wizerunek korzyści związanej z doświadczeniem z korzystania z marki) * Tymbark fit. Stworzony dla kobiet. Działa na mężczyzn (wizerunek użytkownika) * Famidyna - na zgagę i kwaśnąminę łykaj Famidynę (wizerunek sytuacji użycia) * Nadkwaśność i zgaga. Maalox pomaga (wizerunek sytuacji użycia). * Veet. Uczucie gładkości na dłużej (wizerunek korzyści funkcjonalnej)Poszczególne elementy marki mogą pełnić różne role w tworzeniu wizerunku marki,
 • np. w sloganie: "Spedpol. Na pewno", nazwa marki "Spedpol" sugeruje kategorię produktu, do którego marka należy - spedycja, natomiast pozostała część sloganu tworzyskojarzenie nazwy marki z docelowymi elementami wizerunku marki (korzyściami funkcjonalnymi).
 • np. w sloganie "Veet. Uczucie gładkości na dłużej" nazwa marki "Veet" nie sugeruje żadnego elementu wizerunku, ale slogan kojarzy nic nie znaczącą nazwę z korzyścią funkcjonalną "Uczuciegładkości na dłużej" (patrz: przykład 1).Opakowanie ma także pomagać nabywcom w zrozumieniu, czym jest marka, dlatego zadaniem opakowania jest przedstawienie skojarzeń między nazwą marki a docelowym elementem (docelowymi elementami)wizerunku marki produktu. Zamieszczona na opakowaniu informacja powinna umożliwiać przekazanie nabywcom wyżej wymienionych skojarzeń w bardzo krótkim czasie, w którym patrzą na dane opakowanie wpunkcie sprzedaży.Opakowanie jest reklamą marki w punkcie sprzedaży: ma przyciągnąć uwagę docelowego nabywcy przechodzącego w punkcie sprzedaży obok miejsca ekspozycji opakowania, oraz przekazać informację: jakijest docelowy element wizerunku danej marki. Opakowanie jest eksponowane także w reklamie marki (opakowanie jest prezentowane w ostatnim, kikusekundowym ujęciu reklamówki TV (pack-shot); może siętakże pojawiać w innych miejscach reklamy TV (w niektórych reklamówkach, czas, w którym jest pokazywane opakowanie, może sięgać nawet 1/3 czasu reklamówki. W reklamie prasowej jest umieszczanezwykle w prawym, dolnym rogu, ale może także zajmować centralną pozycje w ilustracji reklamy prasowej). Ilość czasu (w reklamówkach TV) lub miejsca (w reklamówkach zamieszczanych w mediachdrukowanych) poświeconego na eksponowanie opakowania zwiększa się w reklamach nowych produktów lub nowych odmian produktów, w celu budowania efektu rozpoznania marki.Ta sama marka może być sprzedawana w różnych opakowaniach, sugerujących skojarzenia z różnymi elementami wizerunku, np. opakowania kartonowe soków owocowych, których jednorazowe otwarcie przezodcięcie nożyczkami narożnika opakowania powoduje, że nie można ich już szczelnie zamknąć, sugeruje tylko takie sytuacje użycia, w których po otwarciu opakowania nie trzeba go już przenosić (dom,biuro). Dodanie zakrętki do takiego i opakowania zmienia sugerowany zakres sytuacji użycia na sytuacje, w których po otwarciu opakowania, można go przenosić (np. wycieczka). Przykłady 2, 3 i 4przedstawiają komunikację wizerunków docelowych marek przez opakowania.
  Przykład 2 - Opakowania TYMBARK Fit komunikujące cechę produktu (zredukowana zawartość kalorii, składniki) oraz z korzyść (szczupła sylwetka). Pojawiający się w reklamach marki (nieobecny naopakowaniu) slogan: "TYMBARK Fit. Działa na mężczyzn", komunikuje także wizerunek użytkownika (sok dla kobiet).Przykład 3 -Opakowania komunikujące cechy produktu (zawartość esencji ziół i kwiatów). Pozostałe elementy (nie komunikowane przez opakowania) wizerunku marki Herbal Essences (np. intensywnedoznania zmysłowe podczas korzystania z marki) są komunikowane w reklamie tej marki.Przykład 4 - Poszczególne opakowania różnych produktów (sub-marek) Nescafe komunikują różne elementy wizerunku, np. opakowanie Nescafe Classic 3w1 komunikuje szczególne cechy produktu (widniejącana opakowaniu część nazwy marki "3w1" komunikuje zawartość trzech składników, a ilustracja przedstawiająca filiżankę kawy, wrzucaną do niej kostkę cukru i dosypywane łyżeczką mleko w proszkukomunikuje, jakie to składniki). Dla nabywcy powinno być zrozumiałe, jakie - odmienne elementy wizerunku są komunikowane przez poszczególne opakowania. Powinien rozumieć, że poszczególneopakowaniazawietrają produkty o odmiennych cechach/korzyściach (np. "Nescafe 3in" 1 i "Nescafe 2 in 1", dla iodmiennych typów nabywców lub do użycia w odmiennych sytuacjach (np. "Nescafe decofeinated" i"Nescafe Frape")Postacie to związane z marką symbole o cechach ludzkich lub zwierzęcych. Postacie pojawiają się w reklamach i na opakowaniach. Pomagają w komunikowaniu docelowych elementów wizerunku marki, np.Cowboy Marlboro przyczynia się do wzmacniania wizerunku docelowego typu użytkownika i osobowości marki Marlboro, np. animowany lis występujący na opakowaniach i w reklamach Pollena Rex przyczyniasię do komunikowania "sprytu", czyli elementu osobowości tej marki.Przykład 5 - Lis - postać stanowiąca element marki REX komunikuje element docelowy wizerunku marki "spryt" (wizerunek osobowości marki).


  W tej zakładce jest możliwość zdefiniowania cech stałych. Są to cechy produktu, które są zdefiniowane z góry, na stałe i nie mają wpływu na cenę, czy rodzaj produktu – są rozszerzeniem specyfikacji czy opisu produktu.

  Nową grupę cech stałych tworzymy/edytujemy w PA > Produkty > Cechy stałe

  Zdefiniowane cechy pojawią się na liście rozwijanej:

  Chcąc przypisać cechy do produktu z listy rozwijanej należy wybrać utworzoną grupę cech. Przykładowo po wybraniu cech podstawowych pojawia się lista cech takich jak: kolor, materiał, konstrukcja etui…

  W celu aktywacji cech należy wybrać je z listy, zaznaczyć oraz wybrać przycisk „zapisz”. pl/wp-content/uploads/2018/04/2392174. jpg" alt="2392174"/>

  Na karcie produktu cechy stałe pojawią się w opisie produktu w za kładce „parametry”

  Druga tabela to wyszukiwarka produktów, pozwalająca na wyszukanie produktu po nazwie, producencie, indeksie, kategorii, cenie, statusie…

  Trzecia tabela posiada listę produktów, zawierającą priorytet produktu, opcje pozwalające oznaczyć produkt jako aktywny, wyświetlić produkt na stronie głównej, w nowościach,

  pozwalając na negocjację ceny, dodanie produktu do porównywarki, oraz dodanie do produktów wyróżnionych.

  Zawiera nazwę produktów, oraz Indeks (nr katalogowy), cenę brutto, cenę promocyjną, producenta; w tym miejscu można również oznaczyć opcję przy wybranych produktach tworząc zestaw.

  Wybierając koło zębate można szybko przejść do edycji cech magazynowych, wybierając lupę – podejrzeć produkt na stronie sklepu.

  W tym miejscu jest również możliwość szybkiego usunięcia produktu poprzez oznaczenie pola usuń.

  Wszystkie wybrane opcje wymagają potwierdzenia poprzez wybranie odpowiedniego przycisku na dole strony.

  2 min czytania

  Tym, co najbardziej wyróżnia dany produkt wśród swojej konkurencji na rynku oraz pozwala zaspokoić potrzeby konsumentów, są przede wszystkim cechy charakterystyczne. Przedsiębiorstwa nieustannie rywalizują między sobą o względy klienta, dostarczając towary lub usługi, których atrybuty mogą zadecydować o potencjalnym zakupie. Poprzez cechy dóbr rozumie się wiele różnych właściwości. Jakie powinny być podstawowe cechy produktu? Które z atrybutów są najbardziej pożądane przez klientów?

  Jakie są podstawowe cechy produktu?|Foto:mozakim / Shutterstock
  • Dobrze zdefiniowane atrybuty dostarczają klientom wskazówek na temat tego, jakie towar lub oferowana usługa będzie dostarczać korzyści
  • Cechy mogą informować o możliwościach produktu lub usługi, oraz ich przeznaczeniu. Są najbardziej cenne, gdy klienci postrzegają je jako wartościowe
  • Warto podkreślać je w działaniach sprzedażowych, np. poprzez odpowiednio dopracowaną strategię biznesową lub umiejętnie przeprowadzoną reklamę i marketing
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Onetu

  Przez podstawowe cechy produktu rozumie się jego szczególne właściwości, które sprawiają, że jest on wyjątkowy na tle pozostałych dostępnych na rynku. Przedsiębiorstwa przykładające szczególną uwagę do tych aspektów oraz dbające o wysoką jakość swoich towarów bądź usług, wykazują z reguły najlepsze wyniki sprzedażowe. W ten sposób buduje się również swoista więź oraz kontakt pomiędzy stroną sprzedającą a klientem. Aby to osiągnąć, firmy muszą szczegółowo oraz wyraźnie omówić strategię zarządzania marketingowego, która następnie umiejętnie przyciągnie klienta. Cechy produktów są ściśle powiązane z korzyściami, jakie za sobą niosą, choć można dostrzec pomiędzy nimi także pewne różnice.

  Zobacz także: Kryzysy gospodarcze — czym są?

  Podstawowe cechy produktu — dlaczego mają znaczenie?

  Ustalenie prawidłowych cech produktu przez przedsiębiorstwo ma zawsze ogromne znaczenie. Dobrze zdefiniowane atrybuty dostarczają klientom wskazówek na temat tego, jakie towar lub oferowana usługa będzie dostarczać korzyści. Pomimo tego, że z reguły to pozytywy płynące ze sprzedaży danego dobra są przeważające, w niektórych przypadkach właściwości produktu mogą mieć równie decydujące znaczenie. Przykładowo, jeśli wszystkie proponowane towary w danej kategorii zapewniają te same podstawowe korzyści, dodanie nawet jednej unikalnej cechy może spowodować znaczne zwiększenie zainteresowania tym dobrem. To z kolei przekłada się na uzyskanie przewagi nad konkurencją i lepszymi wynikami sprzedażowymi. Producenci doskonale wiedzą, że to klienci ostatecznie decydują o potencjalnym zakupie, dlatego pragną jak najlepiej przekonać ich do siebie.

  Podstawowe cechy produktu — na co zwrócić uwagę?

  Każdy produkt lub usługa oferowana przez sprzedawców ma swój cel. Unikalność danego dobra może przyczynić się do znacznego odróżnienia go od oferty konkurencji. Cechy mogą informować o możliwościach produktu lub usługi, oraz ich przeznaczeniu. Jednak są one najbardziej cenne tylko wtedy, gdy klienci postrzegają je jako wartościowe. Większość konsumentów nabywa wszelkie dobra w celu rozwiązania jakiegoś problemu albo zaspokojenia prywatnej potrzeby. Warto wziąć to pod uwagę, planując atrybuty produktu. Muszą one zadowalać klientów i oferować odpowiednią jakość, aby budować zaufanie wokół marki — kupcy, wybierając dany towar lub usługę, bardzo często (nawet podświadomie) myślą w kategoriach „co będę z tego miał”?

  Czytaj także w BUSINESS INSIDER

  Biorąc pod uwagę istotne znaczenie cech danego produktu oraz idących za nimi korzyści, warto podkreślać je również w działaniach sprzedażowych, np. poprzez odpowiednio dopracowaną strategię biznesową lub umiejętnie przeprowadzoną reklamę i marketing. Co więcej, śledzenie aktualnych trendów oraz wymagań konsumentów pozwala na uzupełnianie czy aktualizowanie produktów zgodnie z potrzebami klientów, gdy oczekują oni nowych bądź dodatkowych aspektów w kontekście użyteczności.

  Podstawowe cechy produktu — marketing

  Aby zmaksymalizować oczekiwany wynik sprzedażowy, należy zorganizować staranną i zaplanowaną strategię marketingową danego produktu lub usługi. Przyczyny niepowodzeń wielu firm wynikają z niewłaściwej koncepcji cech produktu. Przed wejściem na rynek gospodarczy trzeba mieć jasną wizję tego, w jaki sposób ustalić priorytety atrybutów oferowanych dóbr. Przed przystąpieniem do opracowania odpowiedniej strategii marketingowej, warto wziąć pod uwagę następujące kwestie:

 • trzeba podzielić poszczególne cechy produktu bądź usługi na dane zagadnienia lub tematy,
 • należy jasno ustalić cel oraz wykonalność konkretnego atrybutu, a także przedyskutować go z członkami zarządu przedsiębiorstwa,
 • określić właściwość priorytetową, która ma największy wpływ na zakup z punktu widzenia konsumenta,
 • przeprowadzić analizę priorytetowości poszczególnych cech, na podstawie zagadnień takich jak potrzeby podstawowe, wydajnościowe, atrakcyjność oraz element zaufania,
 • przeprowadzić analizę priorytetowości atrybutów z uwzględnieniem możliwych ograniczeń takich jak między innymi pieniądze, czas i proces produkcyjny, wpływ zasobów ludzkich.
 • Zobacz także: Ekonomia — nauka o prawach, które rządzą produkcją

  Podstawowe cechy produktu — reklama

  Każda skuteczna reklama produktu lub usługi zawiera się w pewnym określonym schemacie. Odpowiednia promocja dóbr powinna uwydatnić wszystkie ich niezbędne cechy i szczególnie podkreślić te, które wyróżniają się na tle konkurencji. Reklama jest bowiem jednym z najsilniej oddziałujących czynników, decydujących o ostatecznym zakupie produktu przez konsumenta — warto więc poświęcić jej jak najwięcej uwagi oraz zaangażowania. Podstawowymi zagadnieniami w kontekście tworzenia dobrej reklamy są kolejno:

 • wizualne uwypuklenie najbardziej decydujących cech danego produktu,
 • umiejętne podkreślenie wartości oraz przydatności towaru bądź usługi,
 • przedstawienie konsekwencji nieużywania produktu,
 • bezpośrednie zestawienie dóbr z konkurencją w celu wykazania różnic z korzyścią,
 • ukazanie pozytywnych rezultatów związanych z użytkowaniem towaru lub usługi, np. poprzez wywiady z zadowolonymi klientami.
 • Podstawowe cechy produktów powinny zawierać przede wszystkim wszystkie te właściwości, które mają szanse spełnić oczekiwania potencjalnych nabywców. Liczne badania potwierdzają, że raz pozyskany klient obdarzony poczuciem zaufania oraz jakości chętnie wraca do sprawdzonych rozwiązań. Warto zatem zadbać o odpowiednie przygotowanie cech produktów pod kątem strategii biznesowej, marketingowej, a także reklamowej, w celu realizacji przyszłych zysków.

 • Cechy produktu Craftsman 917 252710

  Bezpośredni link do pobrania Cechy produktu Craftsman 917 252710

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Cechy produktu Craftsman 917 252710