Informacje ogólne Asus Corliving

Asus Corliving to marka produktów mebli produkowanych przez szwajcarsko-tajwański koncern Asus. Firma oferuje meble w szerokim zakresie stylów, od nowoczesnych, futurystycznych wzorów po bardziej tradycyjne i klasyczne. Asus Corliving oferuje szeroki wybór produktów, w tym sofy, krzesła, łóżka, biurka, stoły, szafki na książki i inne meble. Meble te są wykonane z wysokiej jakości materiałów, w tym drewna i metalu, co zapewnia ich trwałość i wygodę. Ponadto, meble są dostępne w szerokiej gamie kolorów, dzięki czemu można dopasować je do istniejącej aranżacji wnętrza. Asus Corliving oferuje także szereg usług, w tym dostawę i montaż mebli, aby pomóc klientom w pełni cieszyć się swoimi nowymi meblami.

Ostatnia aktualizacja: Informacje ogólne Asus Corliving

Co to jest zwinne zarządzanie projektami?

Zwinne zarządzanie projektami to interaktywny sposób sprawowania kontroli nad procesem tworzenia oprogramowania, który polega na ciągłym publikowaniu kolejnych wersji i uwzględnianiu opinii klientów przy każdej iteracji.

Zespoły tworzące oprogramowanie z wykorzystaniem metodyk Agile zwiększają szybkość prac programistycznych, usprawniają współpracę i zyskują możliwość lepszego reagowania na trendy rynkowe.

Poniżej prezentujemy wszystkie informacje, które musisz znać, aby rozpocząć lub zoptymalizować zarządzanie projektami z wykorzystaniem praktyk Agile.

Artykuły dotyczące zwinnego zarządzania projektami

Article

Porównanie modeli zarządzania projektami: Agile i kaskadowego

Zarządzanie projektami Agile jest praktyką przyrostową i iteracyjną, podczas gdy model kaskadowy ma charakter liniowy i sekwencyjny.

Article

Rozpocznij od utworzenia zwinnego przepływu pracy

Zwinny przepływ pracy ułatwia utworzenie struktury umożliwiającej skalowanie procesu tworzenia oprogramowania. Dowiedz się więcej o zarządzaniu przepływem pracy, aby lepiej organizować zwinne tworzenie oprogramowania.

Article

Duże i małe historie, tematy i inicjatywy

Te popularne metodyki Agile pomagają zespołom osiągnąć zdrową równowagę między strukturą a elastycznością

Article

Epiki

Epik to duża jednostka pracy, którą można podzielić na wiele mniejszych historyjek. Dowiedz się więcej o tym, jak zorganizować przepływ pracy Agile za pomocą epików.

Article

Historyjki użytkowników | Przykłady i szablon

Historyjki użytkowników są wymaganiami systemowymi, które często mają formę „persona + potrzeba + cel”. Sprawdź, jak historyjki napędzają programy Agile i jak rozpocząć pracę z nimi.

Article

Czym są punkty historyjek i jak je szacować?

Szczegółowe informacje na temat zwinnego szacowania i punktów historyjek. Dobre zwinne szacowanie umożliwia właścicielom produktów optymalizację ich wydajności i wpływu.

Article

Pięć wskaźników Agile, które polubisz

Jak korzystać z wskaźników zwinnych? Dowiedz się o spalaniu przebiegów, dużych historii i wydań, o prędkości, kartach kontrolnych i kumulacyjnym diagramie przepływu.

Tutorial

Korzystanie z metodyki Scrum w Jira Software

Przewodnik krok po kroku dotyczący realizacji projektów Scrum, ustalania priorytetów i organizowania backlogu w formie sprintów, wydarzeń Scrum oraz wielu innych zagadnień — wszystko w systemie Jira.

Article

Wykresy Gantta

Wykres Gantta jest narzędziem do zarządzania projektami, które przedstawia plan projektu. Zobacz przykład wykresów Gantta i dowiedz się, jak możesz je wykorzystać

Historia

Metodyki Agile, wywodzące się z koncepcji szczupłej produkcji opracowanej przez Toyotę w latach 40., zostały zaadaptowane przez zespoły programistów w celu ograniczenia strat i zwiększenia przejrzystości. Jednym z głównych celów jest także szybkie reagowanie na stale zmieniające się potrzeby klientów. Jako całkowite przeciwieństwo kaskadowego modelu zarządzania projektami, w którym dążono do dużych premier, metodyki Agile sprawiają, że zespoły programistyczne sprawniej współpracują i wprowadzają innowacyjne rozwiązania szybciej niż dotychczas.

Wśród tradycyjnych zwinnych metod zarządzania projektami rozróżnia się dwa rodzaje ram postępowania: Scrum i Kanban W metodyce Scrum praca nad projektem przebiega w postaci iteracji o stałym czasie trwania, natomiast Kanban polega na ciągłym publikowaniu nowych wydań. Po ukończeniu pracy zespół natychmiast przechodzi do kolejnego etapu.

Jak działa metodyka scrum?

Scrum to ramy postępowania będące podstawą zwinnego procesu zarządzania projektami, który wykorzystuje iteracje o ustalonym czasie trwania nazywane sprintami lub przebiegami. W ramach każdego sprintu odbywają się cztery spotkania.

Każdy projekt zaczyna się od listy zadań, czyli zestawu prac, które należy wykonać. W środowisku Scrum istnieją dwie listy zadań. Pierwsza z nich to lista zadań produktu, należąca do product ownera i będąca listą funkcji o określonych priorytetach. Druga to lista zadań sprintu. Jest ona wypełniana zgłoszeniami z listy zadań produktu według kolejności, aż do osiągnięcia maksymalnych możliwości produkcyjnych dla kolejnego sprintu. Zespoły scrum mają unikatowe role właściwe dla ich funkcji w procesie. Scrum master jest mistrzem metodyki scrum. Właściciel produktu wskazuje wymogi produktowe. Zespół scrum składa się z różnych specjalistów realizujących zadania.

Cztery spotkania scrum

Planowanie sprintu Prezentacja sprintu Codzienny standup Retrospektywa
Spotkanie zespołu dotyczące planowania, podczas którego ustalane są zadania do wykonania podczas kolejnego sprintu. Spotkanie, na którym zespół prezentuje rozwiązania dostarczone w danym sprincie. Nazywane także standupem, krótkie, 15-minutowe spotkanie, którego celem jest synchronizacja informacji w zespole programistycznym. Analiza działań udanych i nieudanych oraz propozycje usprawnienia kolejnego sprintu.

Tablica scrum

Tablica Scrum służy do wizualizacji wszystkich prac w danym sprincie. Podczas spotkania dotyczącego planowania sprintu zespół przenosi elementy z listy zadań produktu na listę zadań sprintu. W przepływie pracy na tablicach Scrum może być widocznych wiele kroków, np. Do zrobienia, W toku i Gotowe. Tablice Scrum w znaczącym stopniu zwiększają przejrzystość zwinnego procesu zarządzaniu projektami.

Jak działa metodyka kanban?

Kanban to ramy zwinnego zarządzania projektami, w których zadania dopasowywane są do możliwości zespołu. Celem jest jak najszybsza realizacji zadań, tak aby zespoły mogły reagować na zmiany jeszcze szybciej niż w metodyce Scrum.

W przeciwieństwie do ram postępowania Scrum w metodzie Kanban nie ma (zazwyczaj) listy zadań. Prace do wykonania znajdują się w kolumnie Do zrobienia. Dzięki temu zespoły Kanban mogą skoncentrować się na ciągłym publikowaniu wydań. Czynność tę mogą wykonać w dowolnej chwili. Wszystkie prace są widoczne, mają określony zakres i są gotowe do wykonania, dlatego po realizacji jednego zadania zespół może natychmiast przejść do kolejnego. Liczba zadań jest dostosowana do możliwości zespołu za pomocą limitów pracy w toku. Są to wstępnie zdefiniowane ograniczenia, wskazujące ile zadań można jednocześnie dodać do jednej kolumny (nie dotyczy kolumny Do zrobienia). Metodyka Kanban składa się z czterech następujących elementów:

Cztery elementy metodyki kanban

Lista zadań
(lub historyjek)

Kolumny lub tory

Limity prac w toku (WIP)

Ciągłe wydawanie

Lista zadań lub historyjek, czyli zgłoszenia lub prace do wykonania.

Używane na tablicy Kanban do odróżnienia zadań od innych strumieni prac, użytkowników, projektów itp. Reguła ograniczająca liczbę zadań do wykonania na podstawie możliwości zespołu. Zespół pracuje nad historyjkami w liczbie określonej przez limit prac w toku i w dowolnej chwili może wydać nową wersję.

Tablica kanban

Tablica Kanban służy do wizualizacji wszystkich realizowanych prac. Używana jest także do planowania zasobów i umożliwia menedżerom projektu kontrolowanie prowadzonych prac i odpowiednie tworzenie harmonogramów. Tablica Kanban jest podzielona na kolumny i wiersze, do których przenoszone są historyjki aż do ukończenia. Historyjki pozostają w kolumnie Do zrobienia, do czasu, aż będzie można rozpocząć pracę nad kolejnym zadaniem. Decyduje o tym limit prac w toku. Listę prac należy podzielić na względnie małe zadania i uporządkować według priorytetów. Jak widać w zaprezentowanym przykładzie, wiersze umożliwiają oddzielenie elementów o wyższym priorytecie od pozostałych.

Szacuj, twórz raporty, planuj

Po wybraniu platformy zwinnej do obsługi tworzenia oprogramowania należy zadbać o możliwość śledzenia postępów zespołu, aby można było planować przyszłe prace i sprinty. Zwinne szacowanie kosztów projektu ułatwia zespołom Scrum i Kanban określenie swojej wydajności. Zwinne raporty umożliwiają sprawdzenie postępów zespołu w miarę upływu czasu, natomiast obsługa listy zadań ułatwia menedżerom projektu dbanie o aktualność listy prac i przygotowanie zespołu do sprawnego działania.

Zwinne szacowanie projektów

Szacowanie projektów to bardzo ważny aspekt zarządzania projektami w środowiskach Kanban i Scrum. W środowisku Kanban wiele zespołów określa limit prac w toku dla każdego stanu na podstawie poprzednich doświadczeń i wielkości zespołu. Zespoły korzystające ze środowiska Scrum używają szacowania projektu do określenia zakresu zadań, jakie można wykonać w danym sprincie. Wiele zespołów wykorzystujących metodykę zwinną stosuje specjalne techniki estymacji projektów, takie jak poker planistyczny (Planning Poker), idealne godziny i punkty historyjek, aby przypisać wartość numeryczną do realizowanego zadania. Zapewnia im to punkt odniesienia, który można wykorzystać podczas analiz sprintu, aby ocenić działania zespołu. Rozwiązanie Jira Software można dostosować, aby prawidłowo obsługiwało metodę szacowania projektów stosowaną przez zespół.

Raportowanie Agile

Szacowania dokonuje się na początku i na końcu każdego sprintu. Dzięki temu zespoły wiedzą, jakie zadania mogą wykonać przed rozpoczęciem sprintu, a po jego zakończeniu dowiadują się, na ile dokładne były początkowe szacunki. Raporty zwinne takie jak wykresy spalania pokazują liczbę „punktów historyjek” ukończonych podczas przebiegu. W standardzie rozwiązanie Jira Software oferuje kilkadziesiąt raportów, które w czasie rzeczywistym zapewniają dane dotyczące wyników zespołu. Na ich podstawie można podejmować odpowiednie działania. Dostęp do takich danych podczas spotkań retrospektywnych w znaczny sposób ułatwia usprawnienie funkcjonowania zespołów wykorzystujących metodyki zwinne.

Zarządzanie listą zadań i jej porządkowanie

Backlog produktu to uporządkowana pod względem priorytetów lista zadań do wykonania dla zespołu programistów. Wynika ona z planu rozwoju produktu i wymagań. Zespół programistów pobiera z backlogu produktu zadania do wykonania w ramach każdego sprintu.

Udoskonalanie i utrzymywanie listy zadań ułatwia zespołom realizację celów długoterminowych. Odbywa się to dzięki stałemu dodawaniu i usuwaniu elementów na podstawie długoterminowych możliwości zespołu oraz zmieniających się celów biznesowych. Rozwiązanie Jira Software pozwala zespołom optymalizować duże list zadań dzięki rankingom wielokrotnego wyboru oraz sortowaniu historyjek użytkowników i błędów metodą przeciągania i upuszczania elementów. Można także filtrować za pomocą elastycznych funkcji wyszukiwania Jira Software w celu znalezienia historyjki klienta lub błędu.

Claire Drumond jest specjalistką od strategii marketingu, mówczynią i autorką tekstów w firmie Atlassian. Ma na koncie liczne artykuły opublikowane na blogach Trello i Atlassian, jak również udział w tworzeniu różnorodnych publikacji w portalu Medium, takich jak HackerNoon, Art+Marketing czy PoetsUnlimited. Udziela się na konferencjach na całym świecie, poruszając tematy metodyk zwinnych, znoszenia barier komunikacyjnych w przedsiębiorstwach oraz budowania empatii.


 
 Autor: NimnuL | Data: 29/03/06

Panoramiczne wyświetlacze powoli, lecz sukcesywnie wkraczają na rynek zarówno w segmencie RTV jak i komputerowy. Również ekran o przekątnej 19'' stojący na biurku nie dziwi już nikogo, choć w połączeniu z proporcjami boków 3:2 jest co najmniej przyjemne dla oka. Niedawno w naszych newsach poinformowaliśmy o wprowadzeniu przez Asusa panoramicznego modelu PW191. Jest to pierwsza "panorama" w ofercie tej firmy. I tym właśnie modelem, który przybył prosto z azjatyckiej fabryki zajmę się w niniejszym artykule. Zapraszam.

Informacje ogólne

Na wstępie przyjrzyjmy się szeregu bezdusznych liczb opisujących monitor.

* TN (Twisted Nematic) - to technologia stosowana zwykle w popularnych i tanich modelach LCD, oraz co dziwne, także w omawianym panelu Asusa. Monitory wykonane w tej technologii charakteryzują się słabym odwzorowaniem barw (wyświetlając około 262 tysiące kolorów (18b), a resztę kolorów uzyskując przez ich imitację). Dodatkowo ekrany TN charakteryzują się wąskim kątem widzenia. W zamian otrzymujemy jednak bardzo krótki czas reakcji matrycy oraz niską cenę produktu.

** Czas reakcji określany jest zwykle jako suma czasu narastania (Tr) oraz opadania (Tf) sygnału czyli sumaryczny czas przejścia z czarnego do białego i ponownie do czarnego. Ostatnimi czasy modne jest jednak podawanie czasu reakcji dla odcieni szarości. Zamiast podawać sumę czasów Tr oraz Tf mierzy się czas przejścia od poziomu szarości 50% na zboczu narastania do poziomu szarości 50% na zboczu opadającym. Taki zabieg sprawia, że czas reakcji opisany na papierze jest bardzo krótki. Na szczęście według danych podanych przez Asusa wynika, że czas reakcji mierzono według pierwszego sposobu.

*** Podane współczynniki jasności i kontrastu pozwalają monitorowi PW191 wmieszać się w tłum konkurencji. Warto jednak pamiętać, że coraz więcej modeli szczyci się kontrastem już na poziomie 1000:1 oraz większą jasnością. Parametry nowego panelu Asusa są zatem typowe.**** Color Shine jest warstwą pokrywającą ekran monitora która ma za zadanie polepszyć wyświetlane barw. Splendid jest natomiast bazuje na profilach radykalnie zmieniając parametry wyświetlania obrazu. W późniejszej części przyjrzę się jak teoria działa w praktyce.To tyle jeśli chodzi o dywagacje na temat teoretycznych możliwości monitora. Jak wiadomo często teoria daleko rozmija się z praktyką, zatem przejdźmy do konkretów.
Polub TwojePC. pl na Facebooku

Imponująca oferta kulturalna, niesamowite atrakcje turystyczne oraz unikatowy nastrój wiedeńskich kawiarenek i lokali sprawiają, że Wiedeń to miasto, które cieszy się sympatią całego świata, niezależnie od pory roku.

 • Zimowe aktywności w Wiedniu
 • Muzea w WiedniuZielony Wiedeń – sporty i rekreacjaParki w WiedniuKultura smaku dla wszystkich zmysłów

Łyżwy, przejażdżki dorożkami i wellness

Gdy tylko temperatura osiągnie okolice zera, wiedeńczycy i goście spieszą na najpiękniejsze ślizgawki wiedeńskiego śródmieścia, kręcą piruety na lodowisku Wiener Eistraum przed Ratuszem, piją grzane wino i gorącą czekoladę.

Romantykom na pewno przypadnie do gustu oferta przejażdżek dorożkami. Przed oczami opatulonych w koce pasażerów przesuwa się pejzaż – czasami lekko przyprószonego śniegiem – zdobnego w świetlne girlandy starego miasta. Ubrany w gruby lodenowy płaszcz dorożkarz raczy swych klientów opowieściami krążącymi wokół historii Wiednia.

Kto chce zamienić zimowy chłód na ciepłe godziny spędzone w termie, ten wybiera swój ulubiony program z repertuaru Therme Wien.

Viennese Ice Dream

Viennese Ice Dream

media_content. tooltip. skipped

5 wyjątkowych atrakcji zimowego Wiednia
 • Przejażdżka dorożką

  Konna przejażdżka po wąskich uliczkach, reprezentacyjnych alejach i pięknych parkach.Przejażdżki dorożkąOgród zoologiczny SchönbrunnPod gołym niebem pingwiny prezentują swe wodne akrobacje, ale i słonie nie boją się niskich temperatur.Ogród zoologicznySanki w WiedniuW Ogrodzie Szwajcarskim, parku Türkenschanz czy Ogrodzie Zoologicznym Lainz, okrzyki radości i emocji wypełniają zimowe dni.Górki saneczkowe (niem. )Eisstock, czyli austriacki curling„Stockiem” do celu – dziewięć torów do eisstocka mają do swojej dyspozycji miłośnicy tego zespołowego sportu.Lodowisko Wienereistraum (ang. wienereistraum. com/en/erlebniswelt/" title="Eisstock, czyli austriacki curling" aria-label="Eisstock, czyli austriacki curling" data-gtm-teaser-id="" data-gtm-teaser-url=" href=https://www. com/en/erlebniswelt/" data-gtm-teaser-name="Eisstock, czyli austriacki curling">Wiedeńskie termyWodne atrakcje basenu i leczniczego źródła w największej termie w Austrii.Ofera spa
  Jeszcze więcej zimowej pasji w Wiedniu
 • Jarmark świąteczny w Wiedniu / Karlsplatz

  Jarmark świąteczny w Wiedniu / Karlsplatz

  Austrian National Tourist Office/ Harald Eisenberger

   Christmas lights on the Graben in Vienna

  Christmas lights on the Graben in ViennaÖsterreich Werbung

   Ice skating at the Vienna Ice Dream

  Ice skating at the Vienna Ice DreamStadt Wien Marketing

   Wiedeń, park miejski zimą

  Wiedeń, park miejski zimą/ Lisa EiersebnerOkres przedświąteczny i kultura w WiedniuKościoły, muzea i nastrojowy adwent

  Pięknie zdobione drzwi otwierają się, a muzea i sale koncertowe prezentują swe bogate artystyczne dziedzictwo. Powitanie nowego roku wśród obrazów, przepięknej architektury i dźwięków muzyki słynnego Koncertu Noworocznego Filharmoników Wiedeńskich – doroczny punkt kulminacyjny zimy – to obowiązek prawdziwych miłośników sztuki i kultury.

  Na świeżym powietrzu zapach pieczonych kasztanów, nastrojowe światełka i chóralne śpiewy, wydostające się na ulicę przez niedomknięte drzwi kościołów, wprawiają przechodniów w świąteczny nastrój. Z kubkiem grzanego wina w dłoni można się z przyjemnością przyglądać ludziom spacerującym po jarmarkach świątecznych. Stoiska z rękodziełem i ręcznie wykonanymi pięknymi przedmiotami cieszą oczy, podobnie jak nastrojowe świąteczne oświetlenie wiedeńskich alei handlowych – pod kryształowymi żyrandolami i girlandami świateł panuje magiczna atmosfera.

  Christmas lights on the Graben in Vienna

   Kunsthistorisches Museum Vienna - Visitors / Vienna

  Kunsthistorisches Museum Vienna - VisitorsKunsthistorisches Museum ViennaViennaMuzea i wystawy

   Image not found Zabytki

   Vienna Philharmonic, New Years Concert 2021 with Riccardo Muti

  Vienna Philharmonic, New Years Concert 2021 with Riccardo MutiWiener Philharmoniker/ Dieter NaglWiedeń – miasto muzyki

   Musikverein / Concert hall / Vienna

  Musikverein / Concert hall / Vienna/ ViennaslideOpera i operetka

   Wiener Residenzorchester

  Wiener ResidenzorchesterWiener Residenz Orchester/ Philipp LipiarskiMuzyka klasyczna

   Pomnik Johanna Straußa zimą w park miejskim w Wiedniu

  Pomnik Johanna Straußa zimą w park miejskim w WiedniuSpacery i wycieczki po Wiedniu

   Candied Violets in the Demel Shop / Café Demel

  Candied Violets in the Demel ShopK. u. K. Hofzuckerbäcker DemelCafé DemelZakupy i pamiątki

   Nocne życie w Wiedniu

  Nocne życie w WiedniuWien Tourismus/ Peter RigaudNocne życie
 • Odkrywaj nowe perspektywy w Muzeum Iluzji
 • Odkryj, zbadaj i zrób to sam(a) w Muzeum dla Dzieci
 • Zrób sobie czekaladki w Muzeum Czekolady
 • Zima to czas dla rodziny

  „Kto podróżuje, ten ma o czym opowiadać. ” W Wiedniu nie ma nic prostszego, bo nawet zimą ciekawi świata znajdą tu wiele rzeczy do odkrycia.

  Prawdziwe historie, które do dzisiaj można przeżywać w historycznych miejscach, pałacach czy muzeach, pobudzają wyobraźnię całej rodziny. Wiedeń jest pełen sztuki i kultury, którymi potrafi zaczarować nawet najmłodszych, ciekawie opowiedzianych opowieści, budzących ciekawość, gotowych do odkrywania. Gdy sami jesteśmy gotowi do kreatywności, wiedeńska kultura na pewno nas zafascynuje. Wtedy wszystko jest możliwe!

  A dla równowagi spróbujmy zakosztować magicznej atmosfery na ślizgawce przed wiedeńskim Ratuszem lub zagrajmy kilka partii eisstocka przed Dzielnicą Muzeów.

  Atrakcje dla rodzin w Wiedniu (ang. )

  3 wyjątkowe muzea dla rodzin w WiedniuMuzeum dla dzieci w Pałacu SchönbrunnDzieci wcielają się tu w role z czasów cesarzowej Sisi i w ten sposób poznają codzienne życie cesarskiej rodziny i jej dworu.Muzeum dla dzieci w Pałacu Schönbrunn (ang. kindermuseumschoenbrunn. at/en/international" target="_blank" title="Muzeum dla dzieci w Pałacu Schönbrunn" aria-label="Muzeum dla dzieci w Pałacu Schönbrunn" data-gtm-teaser-id="" data-gtm-teaser-url=" href=https://www. at/en/international" data-gtm-teaser-name="Muzeum dla dzieci w Pałacu Schönbrunn">Zoo Aqua TerraPrzebyć w Wiedniu Atlantyk, odkryć najmniejszy na świecie gatunek kangura i samemu nakarmić lemury? W Domu Morza to możliwe!Zoo Aqua Terra (ang. haus-des-meeres. at/en" target="_blank" title="Zoo Aqua Terra" aria-label="Zoo Aqua Terra" data-gtm-teaser-id="" data-gtm-teaser-url=" href=https://www. at/en" data-gtm-teaser-name="Zoo Aqua Terra">Muzeum TechnikiOdkrycia na powierzchni 22 000 m2, również dla najmłodszych. Wśród największych atrakcji znajdziemy śpiewający transformator Tesli i kopalnię.Muzeum Techniki (ang. technischesmuseum. at/en" target="_blank" title="Muzeum Techniki" aria-label="Muzeum Techniki" data-gtm-teaser-id="" data-gtm-teaser-url=" href=https://www. at/en" data-gtm-teaser-name="Muzeum Techniki">
  Muzea w Wiedniu: zbiory sztuki i wystawy

  W stolicy Austrii znajduje się ponad 100 muzeów i kolekcji sztuki, od tych cieszących się światową sławą, po małe, ekscentryczne i zabawne.

  Poznaj wiedeńskie muzea
  Zielony Wiedeń – sporty i rekreacja

  W Wiedniu żyje się dobrze. Świadczą o tym czołowe pozycje w światowych rankingach miast. Czemu wiedeńczycy zawdzięczają tę wyjątkowo wysoką jakość życia? Co sprawia, że w tym mieście chce się żyć?

  Wiedeń

  Wiedeń

  W Wiedniu, stolicy Austrii, jest tak zielono, jak w mało którym innym mieście. Tutaj można porządnie odpocząć – nawet zabytkowe Śródmieście kusi wieloma parkami – i bez przeszkód uprawiać sport. Miasto dysponuje doskonale funkcjonującą infrastrukturą miejską i uchodzi za jedną z najbezpieczniejszych metropolii świata.

  Zielony Wiedeń ma różne oblicza – od dokładnie zaprojektowanych rabatek po bujną gęstwinę. Nie bez powodu Las Wiedeński na zachodnim krańcu miasta nazywa się „zielonymi płucami” miasta. Ten awansowany przez UNESCO do rangi rezerwatu biosfery naturalny krajobraz obejmuje 1350 km2 powierzchni przy Wiedniu, zamieszkanej przez wiele gatunków zwierząt i roślin. W Zoo w Schönbrunn obejrzycie egzotyczne zwierzęta, a ścieżka wśród koron drzew otworzy przed Waszymi oczami naprawdę rozległy widok. Ścieżka tematyczna prezentuje spacerowiczom las w najróżniejszych jego aspektach, czyniąc jednocześnie z pouczającej wycieczki ciekawą i wesołą przygodę. Warto odwiedzić również liczne punkty widokowe w Wiedniu takie jak: Wieża Dunajska, Kahlenberg, Cobenzl – wszystkie łatwo dostępne dzięki komunikacji publicznej.

  Widok na Ringstrasse

  Widok na Ringstrasse/ Christian Stemper

  Rowerzyści, miłośnicy pieszych wycieczek i narciarstwa biegowego cenią sobie oznaczone trasy w Wiedniu. Biegną one na zmianę przez łagodne wzgórza i płaskimi odcinkami wzdłuż Dunaju. Jeżeli dysponujecie czasem i kondycją fizyczną, polecamy pieszą wyprawę okalającym miasto szlakiem Rundumadum (120 km). Aby spojrzeć na miasto z innej perspektywy polecamy wyprawę nad wodę. Oprócz „pięknego modrego“ Dunaju mamy do wyboru jeszcze Nowy Dunaj z wyspą Donauinsel – popularnym wiedeńskim terenem rekreacyjnym i rajem dla skaterów, oraz Stary Dunaj. W lecie można tutaj pływać i żeglować, zimą na lodzie kręcą piruety łyżwiarze. Brzegi Kanału Dunajskiego, przebiegającego przez środek miasta Wiedeń, otacza latem promenada usiana barami i lokalami. Jeśli podążycie brzegiem Kanału, dojdziecie do Prateru – ogromnego terenu zielonego, oddanego w Wiedniu mieszkańcom do użytku przez cesarza Józefa II. Oprócz liczącej 4, 5 km długości głównej alei jest tutaj też znany lunapark Wurstelprater. Oczywiście nie da się nie zauważyć Diabelskiego Młyna – jednego z najbardziej charakterystycznych symboli Wiednia. Na wschodzie miasta leży równina Lobau, stanowiąca część Parku Narodowego Łęgów Naddunajskich – prawdziwej dżungli. teaser" data-gtm-section-variant="teaser_latest" data-gtm-section-id="22002" data-gtm-section-position="13" data-gtm-section-lastmod="20230110" data-jsb="{"blockSubLanguages":null, "shouldAwaitEvent":true, "defaultSiteLanguage":null}">

  Informacje o Wiedniu - gdzie ich szukać?

  Więcej informacji na temat Wiednia znajdą Państwa na stronie Biura Promocji Wiednia Wien Tourismus: www. info

  Parki w Wiedniu – powierzchnia najbardziej zielonego miasto miasta świata

  Bardziej ekologicznie już się nie da: spośród ponad 100 metropolii, Wiedeń został uznany za zwycięzcę w rankingu „10 najbardziej zielonych miast na świecie 2020”. info/pl/cele-podrozy/miasta/wieden/cele-podrozy-miasta-wieden-wieden-najbardziej-zielone-miasto-swiata" title="Parki w Wiedniu – powierzchnia najbardziej zielonego miasto miasta świata" aria-label="Parki w Wiedniu – powierzchnia najbardziej zielonego miasto miasta świata">Dowiedz się więcej

  Kultura smaku dla wszystkich zmysłów

  Wiedeńska kuchnia jest jedyną kuchnią na świecie, której nazwa pochodzi od miasta. Natomiast Wiedeń jest jedyną metropolią na świecie, która posiada w swoich granicach winnice, produkujące znaczące ilości wina. Wiedeńskie kawiarnie cieszą się powszechnie opinią oazy spokoju i miłej atmosfery. Nic więc dziwnego, że gospody, winiarnie i kawiarnie są filarami, na których opiera się kultura smaku i życie w Wiedniu w całej swej zachwycającej różnorodności.

  Widok na restaurację w Wiedniu

  Widok na restaurację w Wiedniu

  Wiedeńczycy najbardziej lubią to, co proste i miłe. Takie właśnie są wiedeńskie „Beisl”. Są to tradycyjne lokale, które serwują solidną i smaczną domową kuchnię – od sznycla po gulasz, od smażonej wątróbki po omlet cesarski. To właśnie dzięki tej stałości kulinarnych upodobań mieszkańców Wiednia Beisl przeżywa obecnie renesans, widoczny zarówno w tak znanych restauracjach jak Ubl, Gasthaus Wolf czy Glacis Beisl, jak i w przysłowiowej knajpce na rogu.

  Nie każdy też wie, że w granicach Wiednia znajduje się aż 700 ha winnic. Tutejsza gastronomiczna elita od dawna docenia walory wiedeńskiego rieslinga i białego burgunda. Przede wszystkim jednak goście winiarni – zwanych tutaj Heurigen – z lubością smakują młode i starsze wiedeńskie wina do solidnych przysmaków z bufetu. Dziesiątki takich romantycznych, kameralnych tawern można znaleźć w słynących z winnic miejscowościach na peryferiach miasta, jak Grinzing i Nussdorf. info/pl/zakupy-jedzenie-i-picie/wiede%C5%84skie-wina-i-ober%C5%BCe" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Wiedeńskie wina i oberże

  Wiedeńskie kawiarnie

  Wiedeńska kawiarnia od wieków uchodzi za oazę spokoju i miłej atmosfery. Natomiast od 2011 r. tradycyjna wiedeńska kultura kawiarniana zalicza się do niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Tradycyjne kawiarnie, jak Central, Griensteidl, Landtmann, Museum czy Demel przyciągają gości najróżniejszymi kawami, aktualną prasą w różnych językach i fantazyjnymi deserowymi kreacjami. Nowocześni przedstawiciele tego gatunku lokali, jak Leopold, Drechsler czy Kunsthallencafé wzbogacają tradycję o ducha współczesności.

  Kuzynkami kawiarni są cukiernie. Ich podstawowa oferta – ciastka i torty (obowiązkowo babka drożdżowa i tort Sachera) to podwaliny wiedeńskiego dolce vita. Ostatnio na słodkie pokuszenie wodzą wiedeńczyków także czekoladziarnie: Xocolat, Fruth, Blühendes Konfekt i inne. text" data-gtm-section-id="22277" data-gtm-section-position="17" data-gtm-section-lastmod="20230110" data-jsb="{"blockSubLanguages":null, "shouldAwaitEvent":true, "defaultSiteLanguage":null}">Różnorodność smaków Wiednia – gdzie zjeść?

  Miasto Wiedeń oferuje bogactwo najróżniejszych smaków – od regionalnych, przez „bio” po „etno”. Oferta kulinarna stolicy Austrii często jest serwowana w zaskakującym, choć idealnie dopasowanym otoczeniu. Można na przykład jeść w Wiedniu obiad w powoli obracającej się restauracji na szczycie Wieży Dunajskiej, w Palmiarni w parku Burggarten albo wypić drinka w założonym niegdyś przez reformatora austriackiej architektury Adolfa Loosa American Barze – tak czy inaczej wrażenia wzrokowe i smakowe idealnie się uzupełniają. Powyższe stwierdzenie doskonale pasuje także do obszernej oferty gastronomicznej Wiednia w Motto am Fluss przy przystani Twin-City-Liner na Kanale Dunajskim.

  W każdej dzielnicy naddunajskiej stolicy można znaleźć coś smacznego. Jednak niektóre miejsca przyciągają smakoszy wielką różnorodnością skupioną na niewielkiej przestrzeni. Na przykład Naschmarkt – na tym chyba najbardziej fascynującym wiedeńskim targu sprzedaje się egzotyczne towary z całego świata. Na targu i na uliczkach wokół niego znajdziecie mnóstwo modnych lokali gastronomicznych – od Neni po Amacord. Przy targach Brunnenmarkt i Yppenmarkt również znajdują się popularne knajpki, jak Wetter i An-Do, Karmelitermarkt może pochwalić się restauracją Marktachterl. Smakoszom polecamy także wycieczkę po lokalach w dzielnicach Spittelberg, Freihausviertel albo przy Margaretenplatz. info/pl/zakupy-jedzenie-i-picie/targi-i-jarmarki" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Targi i jarmarki w Wiedniu

  W Wiedniu na jednym końcu gastronomicznej skali znajdują się świątynie smaku – wykwintne restauracje w rodzaju Silvio Nickol Gourmet Restaurant, Mraz & Sohn albo rezydującego w Parku Miejskim Steirerecka, które regularnie zdobywają najważniejsze kulinarne nagrody i odznaczenia. Na drugim końcu tej skali mamy... fast foody! Ale i one mają swój specjalny wiedeński charakter – wyprawa do budki z kiełbaskami – szczególnie po balu, czasami po koncercie w filharmonii lub spektaklu w operze – należy w Wiedniu do dobrego tonu. teaser" data-gtm-section-variant="teaser_latest" data-gtm-section-id="22278" data-gtm-section-position="18" data-gtm-section-lastmod="20230110" data-jsb="{"blockSubLanguages":null, "shouldAwaitEvent":true, "defaultSiteLanguage":null}">

  Liczne kulinarne imprezy w Wiedniu – od „Festiwalu Smaku” przez „Wiedeński Dzień Wędrówek i Wina” i „Festiwal Ślimaka” po „Tydzień Restauracji” uzupełniają paletę smaków o kolejne kulinarne wrażenia. list" data-gtm-section-variant="slider_tips" data-gtm-section-id="145932" data-gtm-section-position="19" data-gtm-section-lastmod="20230110" data-jsb="{"blockSubLanguages":null, "shouldAwaitEvent":true, "defaultSiteLanguage":null}">Ciekawe inicjatywy kulinarne w WiedniuNajlepsze eko-miasto do życia i do zwiedzania. Wiedeń i jego oryginalne, zielone oblicza.

  Liczba ekologicznych inicjatyw oraz projektów w Wiedniu może zaskoczyć nawet niejednego rolnika. info/pl/austriacka-kuchnia/wieden-i-jego-oryginalne-zielone-oblicza" title="Najlepsze eko-miasto do życia i do zwiedzania. Wiedeń i jego oryginalne, zielone oblicza. " aria-label="Najlepsze eko-miasto do życia i do zwiedzania. ">Przeczytaj o zielonej inicjatywie w WiedniuRolniczy cud w Wiedniu, czyli akwaponika po austriacku!

  Dla założycieli wiedeńskiego start-upu blün to kolory zrównoważonego rozwoju. Będąc w Wiedniu warto wybrać się do 22. dzielnicy!

  Przeczytaj wywiad z założycielem BlünWiedeńska bitwa o oryginalny tort Sachera

  Tort upieczony według tego przepisu smakuje i wygląda jak oryginał z Wiednia. Jego tajemnica? Trzeba za jednym zamachem wylać na tort całą polewę o odpowiedniej temperaturze. info/pl/informacje-ogolne/austriacka-kuchnia/wiedenska-bitwa-o-oryginalny-tort-sachera" title="Wiedeńska bitwa o oryginalny tort Sachera" aria-label="Wiedeńska bitwa o oryginalny tort Sachera">Poznaj najsłodszą tajemnicę świataPodobne artykułyGraz - miasto w Austrii: zwiedzanie i atrakcje turystycznePoczątki Grazu w Austrii, stolicy landu Styrii, położonego nad brzegami rzeki Mur, sięgają czasów rzymskich.Poznaj Graz!W stolicy Austrii znajduje się ponad 100 muzeów i kolekcji sztuki, od tych cieszących się światową sławą, po małe, ekscentryczne i zabawne.

 • Informacje ogólne Asus Corliving

  Bezpośredni link do pobrania Informacje ogólne Asus Corliving

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Informacje ogólne Asus Corliving