Instrukcja montażu i instalacji Asus R5600x200t

Asus R5600x200t to jeden z najnowszych modeli komputerów stacjonarnych. Procesor Intel Core i7-9700K w połączeniu z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 2060 Super daje moc obliczeniową do wykonania najbardziej skomplikowanych zadań. Instrukcja montażu i instalacji Asus R5600x200t jest dostępna w formie drukowanego podręcznika lub w postaci pliku PDF. Podręcznik zawiera szczegóły dotyczące montażu i instalacji komputera, w tym instrukcje krok po kroku. W podręczniku znajdują się również informacje dotyczące konfiguracji systemu operacyjnego i innych oprogramowania, które można zainstalować w komputerze. Instrukcja montażu i instalacji Asus R5600x200t jest prosta i przyjazna dla użytkownika, a wszystkie kroki są dokładnie opisane. Zalecana jest instalacja przez wykwalifikowanego technika, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie komputera.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i instalacji Asus R5600x200t

ProduktTUF Gaming TF120 ARGB Fan - Single Pack, TUF Gaming TF120 ARGB Fan - Triple Fan Kit with ARGB Controller

Jeśli posiadasz wentylator TUF Gaming TF120 ARGB i chcesz skonfigurować oświetlenie RGB oraz efekty, wykonaj poniższe kroki.

Wymagania:

 • TUF Gaming TF120
 • Płyta główna ASUS z gniazdem ARGB
 • Aktualna wersja programu Armory Crate

Krok 1. - Montaż wentylatorów

Przed przystąpieniem do instalacji wentylatora należy wyłączyć zasilanie systemu.

 • Jeśli używasz kontrolera TF120, podłącz bezpośrednio do niego wentylatory, a następnie użyj dostarczonego kabla, aby podłączyć kontroler do gniazda ARGB na płycie głównej.
 • Jeśli używasz pojedynczego wentylatora TF120, podłącz go bezpośrednio do płyty głównej. com/images/2022/05/10/892cb282-4def-403c-a9fb-286221faed6d. jpg"/>

  Krok 2. - Instalacja oprogramowania

  Włącz komputer i zainstaluj oprogramowanie Armory Crate.

  Pobierz

  Krok 3. - Konfiguracja AURA

  Jako przykład użyjemy ROG STRIX Z590-F. 

  Kliknij przycisk [Device] (Urządzenie), a następnie [ROG STRIX Z590-F].

  Krok 4. - Konfiguracja TF120

  Wybierz opcję [Addressable Headers]. Wybierz pozycję [Gen 1] i wprowadź wartość [32] jako liczbę diod LED, a następnie kliknij przycisk [Gotowe]. com/images/2022/05/10/ff5fbba4-e122-454d-93d9-443e46abfa70. png"/>

  Krok 5. - Wykrywanie TF120

  Teraz Twój TF120 został poprawnie rozpoznany jako wstęga LED ARGB. com/images/2022/05/10/d1951b34-3fcc-4f3d-a485-bf850dd70412. png"/>

  Krok 6. - Ustawienia efektów świetlnych

  Wybierz predefiniowany profil lub skorzystaj z aplikacji Aura Creator, aby stworzyć własne efekty świetlne. com/images/2022/05/10/57a306d3-95d8-4056-9ffd-38d12c279a5b. png"/>

  Więcej informacji można znaleźć na stronach:

  Wentylator do obudowy TUF Gaming TF120 ARGB

  Zestaw trzech wentylatorów i kontrolera ARBG do obudowy TUF Gaming TF120 ARGB

  ASUS RT-N10U - Instrukcja obsługi pl.

  RT-N10U
  Router bezprzewodowy - N150

  Podręcznik użytkownika

  PL7656
  Wydanie poprawione
  Sierpień 2012

  Copyright (C) 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Żadnej z części tego podręcznika, włącznie z opisem produktów i oprogramowania,
  nie można powielać, przenosić, przetwarzać, przechowywać w systemie
  odzyskiwania danych lub tłumaczyć na inne języki, w jakiejkolwiek formie lub w
  jakikolwiek sposób, za wyjątkiem wykonywania kopii zapasowej dokumentacji
  otrzymanej od dostawcy, bez wyraźnego, pisemnego pozwolenia ASUSTeK
  COMPUTER INC. ("ASUS").

  ASUS UDOSTĘPNIA TEN PODRĘCZNIK W STANIE "JAKI JEST" (AS IS), BEZ UDZIELANIA
  JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOMNIEMANYCH, WŁĄCZNIE,
  ALE NIE TYLKO Z DOMNIEMANYMI GWARANCJAMI LUB WARUNKAMI PRZYDATNOŚCI
  HANDLOWEJ LUB DOPASOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA
  ASUS, JEJ DYREKTORZY, KIEROWNICY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ
  ZA JAKIEKOLWIEK NIEBEZPOŚREDNIE, SPECJANE, PRZYPADKOWE LUB KONSEKWENTNE
  SZKODY (WŁĄCZNIE Z UTRATĄ ZYSKÓW, TRANSAKCJI BIZNESOWYCH, UTRATĄ MOŻLIWOŚCI
  KORZYSTANIA LUB UTRACENIEM DANYCH, PRZERWAMI W PROWADZENIU DZIAŁANOŚCI
  ITP. ) NAWET, JEŚLI FIRMA ASUS UPRZEDZAŁA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD,
  W WYNIKU JAKICHKOLWIEK DEFEKTÓW LUB BŁĘDÓW W NINIEJSZYM PODRĘCZNIKU LUB
  PRODUKCIE.

  Gwarancja na produkt lub usługa gwarancyjna nie zostanie wydłużona, jeśli: (1)
  produkt był naprawiany, modyfikowany lub zmieniany, jeśli wykonane naprawy,
  modyfikacje lub zmiany zostały wykonane bez pisemnej autoryzacji ASUS; lub (2)
  gdy została uszkodzona lub usunięta etykieta z numerem seryjnym.
  Produkty i nazwy firm pojawiające się w tym podręczniku mogą, ale nie muszą
  być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich
  właścicieli i używane są wyłącznie w celu identyfikacji lub wyjaśnienia z korzyścią
  dla ich właścicieli i bez naruszania ich praw.
  SPECYFIKACJE I INFORMACJE ZNAJDUJĄCE SIĘ W TYM PODRĘCZNIKU, SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE
  CELOM INFORMACYJNYM I MOGĄ ZOSTAĆ ZMIENIONE W DOWOLNYM CZASIE, BEZ
  POWIADOMIENIA, DLATEGO TEŻ, NIE MOGĄ BYĆ INTERPRETOWANE JAKO WIĄŻĄCE
  FIRMĘ ASUS DO ODPOWIEDZIALNOŚCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BŁĘDY I
  NIEDOKŁADNOŚCI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ W TYM PODRĘCZNIKU, WŁĄCZNIE Z OPISANYMI
  W NIM PRODUKTAMI I OPROGRAMOWANIEM.

  Oferta dostarczenia kodu źródłowego pewnego oprogramowania
  Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie chronione prawem autorskim, które
  jest licencjonowane na zasadach licencji GPL (General Public License), w ramach
  wersji licencji LGPL (Lesser General Public License) i/lub innych licencji bezpłatnego
  oprogramowania Open Source. Oprogramowanie takie, w niniejszym produkcie,
  dystrybuowane jest bez jakiejkolwiek gwarancji, w zakresie dopuszczalnym przez
  obowiązujące prawo. Kopie tej licencji dołączone są do produktu.
  Jeżeli mająca zastosowanie licencja upoważnia użytkownika do dostępu do kodu
  źródłowego takiego oprogramowania i/lub innych dodatkowych danych, takie dane
  powinny zostać przesłane wraz z produktem.
  Można również pobrać je bezpłatnie pod adresem http://support. asus. com/download.
  Kod źródłowy dystrybuowany jest BEZ ŻADNEJ GWARANCJI i jest licencjonowany
  w ramach tej samej licencji co odpowiedni kod binarny/obiektowy.
  Firma ASUSTeK jest chętna do zgodnego z przepisami zapewnienia pełnego kodu
  źródłowego, zgodnie z wymaganiami różnych licencji bezpłatnego oprogramowania
  Open Source. Jednak, w przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z
  uzyskanie pełnego, odpowiedniego kodu źródłowego, będziemy zobowiązani
  a przekazanie nam zawiadomienia na adres gpl@asus. com, wymieniającego
  produkt i opisującego problem (prosimy NIE przesyłać, na ten adres email, dużych
  załączników takich jak archiwa kodu źródłowego itp).
  2

  Spis treści
  O tym podręczniku................................................................................ 5

  Poznanie routera bezprzewodowego
  Zawartość opakowania......................................................................... 7
  Wymagania systemowe........................................................................ 7
  Przed rozpoczęciem pracy.................................................................... 8
  Funkcje sprzętowe................................................................................. 9
  Panel góry......................................................................................... 9
  Panel tylny....................................................................................... 10
  Panel dolny...................................................................................... 11
  Opcje montażu..................................................................................... 12
  Korzystanie z funkcji Szybka konfiguracja Internetu (QIS)............. 13
  Używanie QIS z automatycznym wykrywaniem.............................. 13

  Konfiguracja sieci bezprzewodowej
  Ustawienia routera bezprzewodowego.............................................. 13
  Dostęp do routera bezprzewodowego............................................... 17
  Ustawienie adresu IP dla klienta przewodowego lub
  bezprzewodowego.......................................................................... 17

  Konfiguracja klientów sieciowych
  Konfiguracja poprzez web GUI
  Konfiguracja przez web GUI............................................................... 23
  Używanie Network Map (Mapa sieci)................................................. 24
  Tworzenie Guest Network (Sieć gości).............................................. 26
  Używanie Traffic Manager (Menedżer ruchu).................................... 28
  Zarządzanie pasmem QoS (Quality of Service).............................. 28
  Używanie rozszerzenia USB.............................................................. 30
  Administration - Operation Mode (Administracja - Tryb działania) 31
  Tryb Router........................................................................................... 31
  Repeater Mode (Tryb Repeater)..................................................... 32
  Tryb AP (Punkt dostępowy)............................................................. 33

  3

  Używanie trybu udostępniania 3G/4G............................................... 34
  Ustawienia serwera DHCP.............................................................. 36
  Aktualizacja firmware...................................................................... 37
  Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie ustawień............................ 38
  Używanie przedłużacza USB.............................................................. 39
  Używanie AiDisk do udostępniania plików...................................... 40
  Używanie usługi udostępniania miejsca sieciowego (Samba)........ 42
  Używanie ustawienia Miscellaneous (Różne)................................. 47

  Instalacja narzędzi
  Instalacja narzędzi............................................................................... 49
  Device Discovery................................................................................. 51
  Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego.................................... 52
  Wykonanie ustawień drukarki sieciowej........................................... 53

  Rozwiązywanie problemów
  Rozwiązywanie problemów................................................................ 57
  Usługa ASUS DDNS............................................................................. 60
  Często zadawane pytania (FAQ).................................................... 60

  Załączniki
  Ogłoszenie............................................................................................ 63
  Informacje kontaktowe producenta................................................... 71

  4

  O tym podręczniku
  Ten podręcznik użytkownika zawiera informacje wymagane do instalacji i
  konfiguracji routera bezprzewodowego ASUS.

  Jak zorganizowany jest ten podręcznik
  Ten podręcznik zawiera następujące części:
  o

  Rozdział 1: Poznanie routera bezprzewodowego
  Ten rozdział zawiera informacje dotyczące zawartości opakowania,
  wymagań systemowych, funkcji sprzętowych i wskaźników LED routera
  bezprzewodowego ASUS.
  Rozdział 2: Konfiguracja sieci bezprzewodowej
  Rozdział ten zawiera instrukcje konfiguracji sieci bezprzewodowej.

  Rozdział 3: Konfiguracja klientów sieciowych
  Ten rozdział udostępnia instrukcje dotyczące ustawień klientów w sieci do
  pracy z routerem bezprzewodowego ASUS.

  Rozdział 4: Konfiguracja poprzez web GUI
  Ten rozdział udostępnia instrukcje dotyczące konfiguracji routera
  bezprzewodowego ASUS z wykorzystaniem jego sieciowego graficznego
  interfejsu użytkownika (web GUI).

  Rozdział 5: Rozwiązywanie problemów
  Ten rozdział udostępnia instrukcje rozwiązywania problemów, umożliwiające
  rozwiązanie popularnych problemów, które mogą wystąpić podczas używania
  routera bezprzewodowego ASUS.

  Rozdział 6: Rozwiązywanie problemów
  Dodatki
  Ten rozdział zawiera uwagi dotyczące przepisów i oświadczenia
  bezpieczeństwa.

  5

  Konwencje stosowane w tym podręczniku
  Aby zapewnić prawidłowe wykonanie określonych zadań należy zapamiętać
  następujące symbole, używane w tym podręczniku.
  OSTRZEŻENIE: Informacja o możliwości odniesienia obrażeń podczas
  wykonywania zadania.
  PRZESTROGA: Informacja o możliwości uszkodzenia komponentów
  podczas wykonywania zadania.
  WAŻNE: Instrukcja, która MUSI zostać wykonana w celu dokończenia
  zadania.
  UWAGA: Wskazówki i dodatkowe informacje pomagające w dokończeniu
  zadania.

  6

  1

  Poznanie routera
  bezprzewodowego
  Zawartość opakowania
  Sprawdź, czy w opakowaniu z routerem bezprzewodowym ASUS znajdują się
  następujące elementy.
  Router bezprzewodowy RT-N10U x1
  Adapter zasilania x1
  Pomocniczy dysk CD x1
  Kabel USB x1
  Instrukcja szybkiego uruchomienia x1
  Karta gwarancyjna
  Uwaga: Jeśli jakiekolwiek elementy są uszkodzone lub ich brakuje należy
  skontaktować się ze sprzedawcą.

  Wymagania systemowe
  Przed instalacją routera bezprzewodowego ASUS należy upewnić się, czy system/
  sieć spełnia następujące wymagania:
  o
  Port Ethernet RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
  Co najmniej jedno urządzenie IEEE 802. 11b/g/n z możliwością pracy bezprzewodowej
  Zainstalowany protokół TCP/IP i przeglądarka Internetu

  Rozdział 1: Poznanie routera bezprzewodowego

  RT-N10U

  7

  Przed rozpoczęciem pracy
  Przed instalacją routera bezprzewodowego ASUS należy zastosować się do
  następujących wskazówek:
  8

  Długość kabla Ethernet do połączenia urządzenia z siecią (hub, modem ADSL/
  sieć kablowa, router, ścienny panel przyłączeniowy) nie może przekraczać 100
  metrów.
  Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej powierzchni jak najdalej od
  ziemi.
  Urządzenie należy zainstalować z dala od metalowych przeszkód i
  bezpośredniego słońca.
  Aby zapobiec utracie sygnału, urządzenie należy trzymać z dala od
  transformatorów, wysokiej wydajności silników, lamp jarzeniowych, kuchenek
  mikrofalowych, lodówek i innych urządzeń przemysłowych.
  Urządzenie należy zainstalować w centralnym miejscu, aby umożliwić
  jak najlepszy zasięg sieci WiFi dla wszystkich mobilnych urządzeń
  bezprzewodowych.
  Urządzenie należy zainstalować w odległości co najmniej 20cm od osoby, aby
  zapewnić działanie produktu zgodnie z zaleceniami RF dotyczącymi zdrowia
  ludzi, zaadoptowanymi przez Federal Communications Commission (Federalna
  Komisja ds. Komunikacji).

  Funkcje sprzętowe
  Panel góry

  Wskaźniki stanu
  LED

  Stan

  Wskazanie

  Wyłączony

  Brak zasilania

  Włączony

  Gotowość systemu

  Miganie

  Tryb Rescue (Ratunek)

  Brak zasilania lub fizycznego połączenia

  Fizyczne połączenie z siecią Ethernet

  Transmisja lub odbieranie danych (przez
  kabel Ethernet)

  Gotowość systemu bezprzewodowego

  Transmisja lub odbieranie danych
  (bezprzewodowe)

  Przetwarzanie WPS

  Brak zasilania lub połączenia fizycznego

  Zainstalowane zewnętrzne urządzenie
  USB.

  9

  Panel tylny

  1
  Panel dolny

  Opis

  1

  Przełącznik zasilania
  Naciśnij ten przycisk, aby włączyć/wyłączyć zasilanie.

  Port zasilania (Wejście prądu stałego)
  Włóż do tego portu adapter prądu zmiennego w celu połączenia
  routera ze źródłem zasilania.

  Port WAN
  Do tego portu należy podłączyć kabel Ethernet RJ-45 w celu
  nawiązania połączenia z siecią WAN.

  Porty LAN 1 ~ 4
  Do tych portów można podłączać kabla Ethernet RJ-45 w celu
  nawiązania połączenia z siecią LAN.

  Przycisk WPS
  Naciśnij ten przycisk, aby nawiązać połączenie
  bezprzewodowe.

  10

  Przycisk Reset
  Naciśnij ten przycisk na dłużej niż pięć sekund, aby zresetować
  system do domyślnych ustawień fabrycznych.

  Port USB 2. 0
  Do tego portu można podłączyć urządzenie USB.

  Panel dolny
  Haczyki montażowe
  Użyj haczyków montażowych do montażu routera na
  betonowych lub drewnianych płaskich powierzchniach używając
  dwóch śrub z okrągłymi łbami.

  Szczeliny wentylacyjne
  Te szczeliny wentylacyjne zapewniają właściwe chłodzenie
  routera. Nie należy ich zasłaniać.
  Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące montażu routera na ścianie lub na suficie znajdują
  się w części Opcje montażu na następnej stronie tego podręcznika użytkownika.

  11

  Opcje montażu
  Po wyjęciu z opakowania router bezprzewodowy ASUS DSL-N11 należy ustawić
  na płaskiej powierzchni takiej jak szafka czy półka. Urządzenie można także
  zamontować na ścianie lub na suficie.
  W celu montażu ASUS Ustawienia routera:
  1.
  2.
  3.
  4.

  Odszukaj pod spodem dwa zaczepy montażowe.
  Odznacz na płaskiej powierzchni dwa otwory.
  Wkręć dwie śruby aż do pozostawienia 1/4'' długości.
  Ustaw zaczepy ASUS Ustawienia routera na śrubach.

  Wyreguluj ponownie śruby, jeśli nie można zaczepić routera bezprzewodowego ASUS na dwóch
  śrubach lub jeśli połączenie jest zbyt luźne.

  12

  2

  Konfiguracja sieci
  bezprzewodowej
  Ustawienia routera bezprzewodowego
  Router bezprzewodowy ASUS wyposażony jest w sieciowy graficzny interfejs
  użytkownika (Web GUI) umożliwiający konfigurowanie funkcji routera
  bezprzewodowego za pomocą przeglądarki internetowej na Twoim komputerze.
  Uwaga: Bardziej szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania routera bezprzewodowego za
  pomocą interfejsu Web GUI, patrz Rozdział 4: Konfiguracja za pomocą interfejsu Web GUI.

  Korzystanie z funkcji Szybka konfiguracja
  Internetu (QIS)
  Używanie QIS z automatycznym wykrywaniem
  Funkcja QIS (Quick Internet Setup (Szybkie ustawienia połączenia z Internetem))
  pomaga w szybkim wykonaniu połączenia z Internetem.
  Aby użyć QIS z autodetekcją:
  1. Uruchom przeglądarkę sieci web, taką jak Internet Explorer, Mozilla Firefox,
  Safari lub Google Chrome. Wprowadź ręcznie domyślny adres IP routera
  bezprzewodowego: http://192. 168. 1. 1

  Rozdział 2: Konfiguracja sieci bezprzewodowej

  RT-N10U13

  2. Użyj domyślnej nazwy użytkownika (admin) i hasła (admin) do zalogowania do
  interfejsu użytkownika.

  3. Router bezprzewodowy automatycznie wykrywa typ połączenia ISP Dynamic
  IP (Dynamiczny IP), PPPoE, PPTP, L2TP i Static IP (Statyczny IP). Wprowadź
  niezbędne informacje dla typu połączenia ISP.

  14

  Rozdział 2: Konfiguracja sieci

  4. Przypisz nazwę sieci (SSID) i klucz sieci dla bezpiecznej sieci
  bezprzewodowej. Po zakończeniu, kliknij Apply (Zastosuj).

  5. Wyświetlone zostanie podsumowanie ustawień Internetu i połączenia
  bezprzewodowego. Kliknij Next (Dalej) w celu kontynuacji

  RT-N10U15

  6. Przeczytaj przewodnik połączenia bezprzewodowego. Kliknij Finish (Zakończ).

  16

  3

  Konfiguracja klientów
  sieciowych
  Dostęp do routera bezprzewodowego
  W celu uzyskania dostępu do routera bezprzewodowego należy wykonać prawidłowe
  ustawienia TCP/IP klienta przewodowego i bezprzewodowego. Upewnij się, że adresy
  IP klientów są w tej samej podsieci co router bezprzewodowy.
  Domyślnie bezprzewodowy router ASUS integruje funkcje serwera DHCP, który
  automatycznie przydziela adresy IP klientom w sieci.
  Jednak w niektórych przypadkach może być wymagane ręczne przydzielenie
  statycznych adresów IP niektórym klientom lub komputerom sieci, zamiast
  automatycznego uzyskiwania adresów IP z routera bezprzewodowego.
  Wykonaj poniższe instrukcje odpowiednie dla systemu operacyjnego zainstalowanego
  w urządzeniu klienta lub komputerze.
  Uwaga: Aby ręcznie przydzielić adres IP dla klienta, zaleca się użycie następujących ustawień:
  o Adres IP: 192. xxx (xxx może być dowolną liczbą z zakresu 2 do 254. Upewnij się, że
  adres IP nie jest wykorzystywany przez inne urządzenie)
  o Maska podsieci: 255. 255. 0 (taki sam jak w routerze bezprzewodowym ASUS)
  o Brama: 192. 1 (Adres IP routera bezprzewodowego ASUS)
  o DNS: 192. 1 (Router bezprzewodowy ASUS) lub przydzielenie znanego w sieci adresu
  serwera DNS

  Rozdział 3: Konfiguracja klientów sieciowych

  17

  Windows(R) 2000
  1. Kliknij Start & gt; Control Panel
  (Panel sterowania) & gt; Network
  and Dial-up Connection (Sieć
  i połączenie dial-up). Kliknij
  prawym przyciskiem Local Area
  Connection (Połączenie lokalne),
  a następnie kliknij Properties
  (Właściwości).

  2. Wybierz Internet Protocol
  (Protokół Internetowy) (TCP/IP),
  (Właściwości). Wybierz Obtain an IP address
  automatically (Uzyskaj
  adres IP automatycznie),
  aby automatycznie przydzielić
  ustawienia IP. W przeciwnym
  razie, wybierz Use the following
  IP address (Użyj następującego
  adresu IP): wprowadź IP address
  (Adres IP), Subnet mask (Maska
  podsieci) i Default gateway
  (Domyślna brama). Wybierz Obtain an IP address
  ustawienia serwera DNS. W
  przeciwnym razie, wybierz Use
  the following DNS server
  address (Użyj następującego
  adresu serwera DNS): wprowadź
  Preferred (Preferowany)
  i Alternate DNS server
  (Alternatywny serwer DNS).
  5. Po zakończeniu kliknij OK.

  18

  Windows(R) XP
  Connection (Połączenie
  sieciowe). Kliknij prawym
  przyciskiem Local Area
  a następnie wybierz Properties
  razie wybierz Use the following
  przeciwnym razie wybierz Use
  Preferred and Alternate
  DNS server (Preferowany i
  alternatywny serwer DNS).
  19

  Windows(R) 7
  and Internet (Sieć i Internet) & gt;
  Network and Sharing Center
  (Centrum sieci i udostępniania)
  & gt; Change adapter settings
  (Zmień ustawienia adaptera). W oknie Network Connections
  (Połączenia sieciowe), kliknij Local
  Area Connection (Połączenie z
  siecią lokalną
  3. W oknie Local Area Connection
  Network Status (Stan połączenia
  lokalnej sieci komputerowej), kliknij
  Properties (Właściwości).

  4. Wybierz Internet Protocol Version
  4 (TCP/IPv4) [Protokół internetowy
  w wersji 4 (TCP/IPv4)] lub Internet
  Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
  [Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/
  IPv6)], a następnie kliknij Properties
  Właściwości).

  20

  5. Wybierz Obtain an IP address
  automatically (Uzyskaj adres IP
  automatycznie), aby automatycznie
  przydzielić ustawienia IP. W przeciwnym
  razie wybierz Use the following IP
  address (Użyj następującego adresu
  IP): i wprowadź IP address (Adres IP)
  oraz Subnet mask (Maska podsieci).
  6. Wybierz Obtain an IP address
  przydzielić ustawienia serwera DNS.
  W przeciwnym razie, wybierz Use the
  following DNS server address (Użyj
  następującego adresu serwera DNS):
  wprowadź Preferred and Alternate DNS
  server (Preferowany i alternatywny
  serwer DNS).
  7.

  21

  22

  4

  Konfiguracja
  poprzez web GUI
  Konfiguracja przez web GUI
  Graficzny interfejs użytkownika routera (web GUI), zapewnia dostęp do
  dodatkowych funkcji routera bezprzewodowego.
  Aby uzyskać dostęp do sieciowego interfejsu graficznego (Web GUI):
  1. Uruchom przeglądarkę sieciową, a następnie wpisz adres IP routera.
  o W trybie routera adres IP routera to 192. 1
  o W trybie AP, w celu znalezienia adresu IP routera zastosuj narzędzie Device
  Discovery (Wykrywanie urządzeń) znajdujące sie na płycie CD z oprogramowaniem. Na stronie logowania wprowadź domyślną nazwę użytkownika (admin) i hasło
  (admin). Na stronie głównej kliknij menu nawigacji lub łącza do konfiguracji różnych
  funkcji routera bezprzewodowego ASUS.

  Rozdział 4: Konfiguracja poprzez web GUI

  23

  Używanie Network Map (Mapa sieci)
  Mapa sieci umożliwia przeglądanie stanu Internetu, systemu i klientów w sieci.
  Umożliwia szybkie ustawienie sieci WAN (Wide Area Network [Rozległa sieć
  komputerowa]) z użyciem funkcji QIS (Quick Internet Setup [Szybkie ustawienia
  połączenia z Internetem]).

  24

  Aby obejrzeć stan lub skonfigurować ustawienia kliknij jedną z tych ikon
  wyświetlonych na stronie głównej:
  Ikona

  Opis
  Internet status (Status Internetu)
  Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić informacje dotyczące stanu
  połączenia z Internetem, adresu IP WAN, DNS, typu
  połączenia i adresu bramy. Na ekranie Internet status
  (Status Internetu) użyj funkcji QIS (Quick Internet Setup
  (Szybkie ustawienia Internetu)) w celu szybkiego wykonania
  ustawień WAN.
  Security level (Poziom zabezpieczenia)
  Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić informacje o SSID,
  uwierzytelnianiu i metodach szyfrowania, adresie IP LAN i
  adresie MAC. Kliknij Wireless (Bezprzewodowa) w panelu
  nawigacji z lewej strony, aby włączyć tryb WPS.
  Client status
  Click this icon to display information about the clients or
  computers in the network, and allows you to block/unblock
  a client.
  USB device status (Stan urządzenia USB)
  Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić informacje o urządzeniu USB.

  25

  Tworzenie Guest Network (Sieć gości)
  Opcja Guest Network (Sieć gości) udostępnia możliwości połączenia z Internetem
  tymczasowym użytkownikom, bez zapewniania dostępu do zasobów sieci
  prywatnej.
  W celu utworzenia sieci gości:
  1. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję Guest Network (Sieć gościnna). Kliknij opcję Enable (Włącz).

  26

  W celu skonfigurowania dodatkowych opcji kliknij przycisk Modify
  (Modyfikuj).

  4.

  Kliknij przycisk Yes (Tak) dla opcji Enable Guest Network? (Włączyć sieć
  gościnną? ). Przypisz swojej sieci tymczasowej nazwę sieci bezprzewodowej w polu
  Network Name (Nazwa sieci) (SSID). Wybierz Authentication Method (Sposób uwierzytelniania). Wybierz metodę WEP Encryption (Szyfrowanie WEP).
  8. Określ Access time (Czas dostępu) lub kliknij opcję Limitless
  (Nieograniczony).
  9. Wybierz opcję Disable (Wyłącz) lub Enable (Włącz) dla pozycji Access
  Intranet (Dostęp do Intranetu).
  10. Kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

  27

  Używanie Traffic Manager (Menedżer ruchu)
  Zarządzanie pasmem QoS (Quality of Service)
  QoS (Quality of Service umożliwia ustawienie priorytetu pasma i zarządzanie
  ruchem sieciowym.
  W celu ustawienia priorytetu przepustowości:
  1. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję Traffic Manager (Menadżer ruchu), a
  następnie kliknij zakładkę QoS. Kliknij ON (Włącz) w celu włączenia QoS. Wypełnij pola przepustowości
  przesyłania i pobierania. Kliknij Save (Zapisz).

  Uzyskaj informacje dotyczące pasma od ISP.

  28

  3. Jeżeli chcesz nadać priorytet określonym aplikacjom sieciowym lub usługom
  sieciowym kliknij opcję User-define QoS rules (Definiowane przez
  użytkownika zasady QoS) w górnym prawym narożniku. Na ekranie zasad QoS można dodawać i określać rodzaje usług online, adresy
  IP źródła, porty oraz protokoły.

  29

  Używanie rozszerzenia USB
  Kliknij zakładkę Traffic Monitor (Monitor ruchu), aby zobaczyć historyczne lub
  aktualne informacje o przepustowości Internetu, połączenia przewodowego oraz
  połączeń bezprzewodowych.

  30

  Administration - Operation Mode
  (Administracja - Tryb działania)
  Strona trybu działania umożliwia ustawienie routera bezprzewodowego, na jeden z
  trzech trybów: Tryb Router, tryb Repeater lub tryb Punkt dostępowy.

  Tryb Router
  W celu ustawienia routera bezprzewodowego w trybie Router:
  1. Kliknij Administration (Administracja) w panelu nawigacji i kliknij zakładkę
  Operation Mode (Tryb operacji). Wybierz Wireless router mode (Tryb routera
  bezprzewodowego). Wybierz połączenie z następujących typów usług ISP: Dynamic IP
  (Dynamiczny IP), PPPoE, PPTP, L2TP i Static IP (Statyczny IP)., PPTP, L2TP,
  and Static IP. Wprowadź wymagane informacje wybranego typu połączenia. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zapisać ustawienia.

  31

  Repeater Mode (Tryb Repeater)
  W celu ustawienia routera bezprzewodowego w trybie Repeater:
  Operation Mode (Tryb operacji). Wybierz Repeater mode (Tryb Repeater).
  Kliknij Save (Zapisz). Wybierz z listy sieć bezprzewodową. Kliknij Connect (Połącz). Ustawienia zostały wykonane.

  32

  Rozdział 5: Instalacja narzędzi

  Tryb AP (Punkt dostępowy)
  W celu ustawienia routera bezprzewodowego w trybie Punkt dostępowy:
  Operation Mode (Tryb operacji). Wybierz Access Point (AP) mode [Tryb AP
  (Punkt dostępowy)]. Wprowadź nazwę sieci i hasło. Kliknij Apply (Zastosuj).
  33

  Używanie trybu udostępniania 3G/4G
  Interfejs użytkownika ASUSWRT nie obsługuje wprowadzania kodu PIN. Jeśli dla karty SIM
  został wcześniej ustawiony kod PIN, użyj telefonu komórkowego lub kompatybilnego klucza
  USB połączenia bezprzewodowego w celu wyłączenia kodu PIN.

  W celu ustawienia routera bezprzewodowego w trybie udostępniania 3G/4G:
  1. Kliknij aplikację USB w lewym panelu nawigacji i kliknij ikonę 3G/4G.

  Na stronie konfiguracji modemu USB, kliknij Yes (Tak) w celu włączenia
  modemu USB. W pozycji USB Adapter (Adapter USB), wybierz nazwę modelu adaptera USB.
  Jeśli nazwy modelu nie ma na liście, wybierz AUTO (AUTOMATYCZNA).

  34

  4. Wybierz Location (Lokalizacja) i ISP dla usługi. W razie potrzeby wprowadź
  APN, Dial Number (Numer wybierania), Username (Nazwa użytkownika) i
  Password (Hasło).
  Należy sprawdzić u dostawcy usługi połączenia z Internetem lub usługi telekomunikacji
  niezbędne wartości dla elementów 3G/4G.

  35

  Ustawienia serwera DHCP
  Można włączyć w routerze bezprzewodowym funkcję DHCP Server (Serwer
  DHCP), aby klienci sieciowi mogli automatycznie uzyskiwać adresy IP z routera
  bezprzewodowego.
  Router bezprzewodowy ASUS może obsługiwać w sieci do 253 adresów IP.

  W celu wykonania ustawień serwera DHCP:
  1. Kliknij w lewym panelu nawigacyjnym opcję LAN. Kliknij zakładkę DHCP Server (Serwer DHCP). W polu Enable the DHCP Server? (Włączyć serwer DHCP? ), zaznacz Yes
  (Tak). W polu IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu IP) wprowadź
  adres początkowy IP. W polu IP Pool Ending Address (Adres końcowy zakresu IP), wprowadź
  adres końcowy IP. W polu Lease Time (Czas dzierżawy), wpisz w sekundach czas, po którym
  przypisany adres IP wygaśnie. Po upływie tego czasu, serwer DHCP przypisuje
  nowy adres IP.
  o Firma ASUS zaleca, podczas określania zakresu adresów IP, stosowanie
  formatu adresów IP: 192. xxx (xxx może być dowolną liczbą pomiędzy 2 a
  254).
  o IP Pool Starting Address (Adres początkowy zakresu IP) nie powinien być
  wyższy nż IP Pool Ending Address (Adres końcowy zakresu IP).

  36

  Aktualizacja firmware
  Uwaga: Pobierz najnowszy firmware ze strony sieci web ASUS, pod adresem
  http://www. com.

  Aktualizacja firmware:
  1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) z menu nawigacji w lewej
  części ekranu. Kliknij zakładkę Firmware Upgrade (Aktualizacja oprogramowania
  sprzętowego). W polu New Firmware File (Nowy plik firmware) kliknij Browse (Przeglądaj), aby
  zlokalizować nowy firmware w komputerze. Kliknij Upload (Prześlij).

  Jeśli aktualizacja nie powiedzie się, router bezprzewodowy automatycznie przejdzie
  do trybu awaryjnego, zacznie wolno migać wskaźnik LED zasilania na panelu
  przednim. Aby przywrócić system należy użyć programu narzędziowego Firmware
  Restoration.

  37

  Przywracanie/zapisywanie/przesyłanie
  ustawień
  Aby przywrócić/zapisać/przesłać ustawienia:
  1. Kliknij Advanced Setting (Ustawienia zaawansowane) z menu nawigacji w lewej części
  ekranu. Kliknij Restore/Save/Upload Setting (Przywr/zapisz/prześlij ustawienia). Wybierz zadanie:

  38

  Aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne, kliknij Restore (Przywróć)
  i kliknij OK w komunikacie potwierdzenia.
  W celu zapisania aktualnych ustawień systemu kliknij przycisk Save
  (Zapisz), przejdź do foldera, w którym chcesz zapisać plik i kliknij Save
  (Zapisz).
  Aby przywrócić poprzednie ustawienia systemu, kliknij Browse
  (Przeglądaj), zlokalizuj plik systemowy do przywrócenia, a następnie kliknij
  Upload (Prześlij).

  Używanie przedłużacza USB
  Menu USB Extension (Przedłużacz USB) udostępnia podmenu AiDisk, Servers
  Center (Centrum serwerów), Network Printer Server (Serwer drukarki
  sieciowej) i 3G/4G.

  39

  Używanie AiDisk do udostępniania plików
  AiDisk umożliwia udostępnianie plików na dysku USB przez Internet.
  Aby używać AiDisk:
  1. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję USB application (Aplikacja USB) i
  kliknij ikonę AiDisk. Na ekranie Welcome to AiDisk wizard (Witamy w kreatorze AiDisk), kliknij
  Go (Przejdź). V

  3. Przypisz prawa dostępu do urządzenia pamięci masowej USB. Zaznacz jedną
  z opcji limitless access rights (nieograniczone prawa dostępu), limited
  access rights (ograniczone prawa dostępu) lub admin access (dostęp
  administratora), w celu określenia praw odczytu pików zapisanych na
  urządzeniu pamięci masowej USB. Kliknij przycisk Next (Dalej).

  40

  4. Aby utworzyć własną nazwę domeny poprzez usługi DDNS ASUS, wybierz I
  will use the service and accept the Terms of service (Będę korzystał z tej
  usługi i akceptuję warunki korzystania z usługi) i wpisz nazwę domeny.
  Nazwa domeny będzie mieć format xxx. asuscomm. com, gdzie xxx jest nazwą
  hosta.

  6. Kliknij przycisk Finish (Zakończ). W celu uzyskania dostępu do urządzenia pamięci masowej USB przez FTP z
  klienta lub sieci, uruchom przeglądarkę sieci web lub program klienta FTP innej
  firmy i wprowadź poprzednio utworzone łącze ftp (ftp:// & lt; nazwa domeny & gt;). Na
  przykład, ftp://myfiles. com

  41

  Używanie usługi udostępniania miejsca sieciowego
  (Samba)
  Funkcja Network Place (Samba) Share (Udostępnianie miejsca sieciowego
  (Samba)) umożliwia klientom Mac OSX, Windows i Linux uzyskanie dostępu do
  plików na urządzeniu pamięci masowej USB.
  To use Samba share:
  kliknij ikonę Servers Center (Centrum serwerowe). Kliknij zakładkę Network place (Samba) (Share Udostępnianie miejsca
  sieciowego (Samba)). Kliknij Share with account (Udostępnij konto). Kliknij OK w pomocniczym
  oknie. Kliknij przycisk Add (Dodaj), w celu utworzenia konta użytkownika dla
  użytkowników, którzy będą uzyskiwać dostęp do urządzenia pamięci masowej
  USB za pośrednictwem usługi Samba.

  42

  5. Przypisz nazwę dla konta użytkownika i wpisz hasło. Kliknij przycisk Add
  (Dodaj). Użyj przycisków Modify (Modyfikuj) i Delete (Usuń) do zmodyfikowania hasła
  lub usunięcia konta użytkownika. Wybierz użytkownika i przypisz rodzaj praw dostępu do plików lub folderów
  umieszczonych na urządzeniu pamięci masowej:
  o R/W: Wybierz tą opcje, aby przypisać prawa odczytu/zapisu dla danego
  pliku/foldera.
  o R: Wybierz tą opcje, aby przypisać tylko prawa odczytu dla danego pliku/
  foldera.
  o No (Nie): Wybierz tą opcję, jeżeli nie chcesz udostępniać określonego
  pliku/foldera.

  8.

  43

  Udostępnianie plików przez serwer FTP
  Router bezprzewodowy ASUS może ustanowić podłączone urządzenie pamięci
  masowej jako serwer FTP.

  Konfiguracja usługi Share FTP (Udostępnij FTP)
  1. Skonfiguruj udostępnianie plików, wykonując czynności opisane w punkcie
  Używanie AiDisk do udostępniania plików na stronie 33. Włącz usługę DDNS dla dostępu do serwera FTP.
  a. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję WAN, a następnie kliknij zakładkę
  DDNS.
  b. W polu Enable the DDNS Client? (Włączyć klienta DDNS? ), zaznacz
  Yes (Tak).
  c. Wybierz serwer DDNS z listy.
  d. Wpisz Host name (Nazwa hosta).
  e.

  44

  3. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję USB application (Aplikacja USB) i
  4. Kliknij zakładkę FTP Share (Udostępnianie FTP). Kliknij opcje Enable FTP (Włącz FTP) i Share with account (Udostępniaj z
  kontem). Kliknij przycisk Add (Dodaj), w celu utworzenia kont użytkowników dla
  USB za pośrednictwem usługi FTP.
  Przypisz nazwę dla konta użytkownika i wpisz hasło. Kliknij przycisk Add
  7.

  45

  8. Wybierz rodzaj praw dostępu dla urządzenia pamięci masowej.
  o R/W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo odczytu/zapisu określonych
  plików/folderów.
  o W: Wybierz tę opcję, aby przydzielić prawo zapisu
  wyłącznie określonych plików/folderów.
  o R: Wybierz tę opcję, aby przydzielić wyłącznie prawo odczytu określonych
  o No: Wybierz tę opcję, jeśli określony plik/folder ma nie być udostępniany.

  9. Kliknij Apply (Zastosuj), aby zastosować zmiany. W celu dostępu do serwera FTP, wprowadź w przeglądarce sieci web lub
  programie narzędziowym FTP innej firmy, łącze do ftp ftp:// & lt; nazwa hosta & gt;.
  asuscomm. com i nazwę użytkownika oraz hasło. Po wyświetleniu zapytania
  wpisz nazwę użytkownika konta oraz hasło określone w kroku 6.

  46

  Używanie ustawienia Miscellaneous (Różne)
  Ustawienie Miscellaneous (Różne), umożliwia konfigurację innych ustawień
  dla dysku USB, włącznie z maksymalną liczbą logowania użytkownika, nazwą
  urządzenia, grupą roboczą i językiem na serwerze FTP.
  Konfiguracja ustawień dodatkowego urządzenia USB
  2. Kliknij zakładkę Miscellaneous setting (Ustawienia dodatkowe). Według potrzeby określ lub zmień ustawienia konfiguracji. Po zakończeniu kliknij Apply (Zastosuj).

  47

  48

  5

  Instalacja
  narzędzi
  Pomocniczy dysk CD zawiera narzędzia do konfiguracji routera
  bezprzewodowego ASUS. W celu instalacji ASUS WLAN Utilities w Microsoft(R)
  Windows włóż pomocniczy dysk CD do napędu. Po wyłączeniu Autorun
  (Automatyczne uruchamianie), uruchom setup. exe z głównego katalogu
  pomocniczego dysku CD.
  W celu instalacji narzędzi:
  1. Kliknij Install ASUS Wireless
  Router Utilities (Zainstaluj
  programy narzędziowe

  routera bezprzewodowego ASUS).

  49

  2. Kliknij Next (Dalej). Kliknij Next (Dalej), aby
  zaakceptować domyślny folder
  przeznaczenia lub kliknij Browse

  (Przeglądaj), aby określić inną
  ścieżkę. Kliknij Next (Dalej), aby

  programu lub wprowadź inną

  50

  Device Discovery
  Device Discovery to narzędzie ASUS WLAN, które wykrywa wersję routera
  bezprzewodowego ASUS i umożliwia konfigurację urządzenia.
  Uruchamianie narzędzia Device Discovery:
  Na pulpicie komputera kliknij Start & gt; All Programs (Wszystkie programy)
  & gt; ASUS Utility & gt; Router bezprzewodowy RT-N10U & gt; Device Discovery.

  Po ustawieniu routera na tryb Access Point (Punkt dostępowy) należy użyć opcji Device
  Discovery (Wykrywanie urządzeń), aby uzyskać adres IP routera.

  51

  Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego
  Narzędzie Firmware Restoration (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego)
  wykorzystywane jest w routerze bezprzewodowym ASUS w przypadku
  niepowodzenia procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Powoduje ono
  wczytanie określonego oprogramowania sprzętowego. Proces trwa około trzech do
  czterech minut.
  Ważne: Przed skorzystaniem z narzędzia Firmware Restoration (Odtwarzanie
  oprogramowania sprzętowego) uruchomić tryb ratunkowy.

  Uruchomienie trybu ratunkowego i użycie narzędzia Firmware Restoration
  (Odtwarzanie oprogramowania sprzętowego):
  1. Odłącz router bezprzewodowy od źródła zasilania. Przytrzymaj wciśnięty przycisk Restore (Przywróć) na tylnym panelu i
  jednocześnie podłącz router bezprzewodowy do zasilania. Kiedy dioda
  zasilania na panelu czołowym powoli miga wskazując, że znajduje się on w
  trybie ratunkowym, zwolnić przycisk Reset (Zeruj). Użyj następujących ustawień do ustawienia TCP/IP:
  IP address (Adres IP): 192. x
  Subnet mask (Maska podsieci): 255. 0
  4. Na pulpicie komputera, kliknij Start & gt; All Programs (Wszystkie porgramy)
  & gt; ASUS Utility RT-N10U Wireless Router (Program narzędziowy routera
  bezprzewodowego RT-N10U ASUS) & gt; Firmware Restoration (Przywracanie
  firmware). Wybierz plik oprogramowania sprzętowego, a następnie kliknij przycisk Upload
  (Pobierz).
  Program narzędziowy Firmware Restoration nie jest używany do aktualizacji firmware
  działającego routera bezprzewodowego ASUS. Zwykle aktualizacje firmware należy wykonać
  przez graficzny interfejs użytkownika sieci web. Dalsze, szczegółowe informacje znajdują się w
  części Aktualizacja firmware na stronie 44.

  52

  Wykonanie ustawień drukarki sieciowej
  Użyj programu narzędziowego ustawień drukarki sieciowej do wykonania ustawień
  drukarki USB w routerze bezprzewodowym i zezwól na dostęp klientów sieciowych

  o W celu sprawdzenia, czy drukarka USB jest kompatybilna z routerem bezprzewodowym
  ASUS patrz na listę obsługiwanych urządzeń Plug-n-Share Disk pod adresem
  http://event. com/2009/networks/printersupport/
  o Funkcja serwera druku routera bezprzewodowego nie jest obsługiwana w systemie
  Windows(R) 2000.

  W celu wykonania ustawień drukarki USB:
  1. Kliknij na lewym panelu nawigacji opcję USB application (Aplikacja USB), a
  następnie kliknij ikonę Network Printer Server (Sieciowy serwer wydruku). Kliknij Download Now! (Pobierz teraz! ) w trybie udostępniania drukarki ASUS
  EZ w celu pobrania programu narzędziowego drukarki sieciowej. Rozpakuj pobrany plik i kliknij ikonę drukarki w celu uruchomienia programu
  ustawień drukarki sieciowej.

  53

  4. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu przeprowadzenia ustawień sprzętu, a
  następnie kliknij Next (Dalej). Zaczekaj kilka minut na zakończenie początkowych ustawień. Kliknij Next
  (Dalej).. Kliknij Finish (Zakończ), po zakończeniu ustawień.

  54

  7. Wykonaj instrukcje systemu operacyjnego Windows(R) w celu instalacji
  sterownika drukarki... Po zakończeniu instalacji sterownika drukarki, klienci sieciowi będą mogli
  korzystać z drukarki.

  55

  56

  6

  Rozwiązywanie
  problemów
  Ta instrukcja rozwiązywania problemów udostępnia rozwiązania niektórych
  najczęstszych problemów, które mogą wystąpić podczas instalacji lub używania
  routera bezprzewodowego ASUS. Problemy te wymagają wykonania prostych
  czynności rozwiązywania problemów, które można wykonać samemu. Jeśli
  pojawią się problemy nie wymienione w tym rozdziale należy skontaktować się z
  pomocą techniczną ASUS.
  Problem

  Działanie

  Nie mogę uzyskać dostępu
  do interfejsu Web GUI
  w celu skonfigurowania
  routera bezprzewodowego.

  1. Uruchom przeglądarkę sieci web, a
  następnie kliknij Tools (Narzędzia) & gt;
  Internet Options... (Opcje internetowe)
  2. W opcji Temporary Internet files
  (Tymczasowe pliki internetowe), kliknij
  Delete Cookies... (Usuń pliki cookie) i
  Delete Files... (Usuń pliki... )
  3. Wyłącz ustawienia proxy przeglądarki
  sieciowej.

  Klient nie może
  ustanowić połączenia
  bezprzewodowego z
  routerem.

  Poza zakresem:
  o Przesuń router bliżej klienta
  o Spróbuj zmienić ustawienia kanałów.
  Uwierzytelnianie:
  o Użyj połączenia przewodowego do
  połączenia z routerem.
  o Sprawdź ustawienia zabezpieczenia
  połączenia bezprzewodowego.
  o Naciśnij przycisk Restore (Przywróć) na
  panelu tylnym na dłużej niż pięć sekund.
  Nie można znaleźć routera:
  o Sprawdź ustawienie adaptera
  bezprzewodowego, takie jak SSID i
  ustawienia szyfrowania.

  Rozdział 6: Rozwiązywanie problemów

  57

  Problem

  Sprawdź ustawienia szyfrowania.
  Sprawdź, czy prawidłowo działa połączenie
  ADSL lub połączenie kablowe.
  Spróbuj ponownie używając innego kabla
  Ethernet.

  Sprawdź wskaźniki stanu na modemie ADSL
  i na routerze bezprzewodowym.
  Sprawdź, czy dioda LED WAN na routerze
  bezprzewodowym jest włączona. Jeśli
  dioda LED nie jest włączona, zmień kabel i
  spróbuj ponownie.

  Uruchom ponownie komputer.

  Sprawdź informacje w Instrukcji szybkiego
  uruchomienia routera bezprzewodowego i
  przekonfiguruj ustawienia.

  Sprawdź, czy dioda LED WAN routera
  bezprzewodowego jest włączona.

  Sprawdź ustawienia szyfrowania połączenia
  bezprzewodowego.

  Sprawdź, czy komputer może uzyskać
  adres IP (przez sieć przewodową i
  bezprzewodową).

  Sprawdź, czy używany kanał transmisji
  bezprzewodowej jest zgodny z kanałami
  dostępnymi w danym kraju/regionie.

  58

  Sprawdź, czy adapter sieci bezprzewodowej
  jest podłączony do prawidłowego routera
  Jeśli kontrolka ADSL "Link
  (Łącze)" świeci stałym
  światłem lub jest wyłączona,
  dostęp do Internetu nie jest
  możliwy - router nie może
  nawiązać połączenia z
  siecią ADSL.

  Gdy kontrolka "Link
  (Łącze)" modemu ADSL
  jest włączona (nie miga),
  oznacza to, że dostęp do
  Internetu jest możliwy.

  Przesuń router bliżej klienta sieci
  bezprzewodowej.

  Niedostępny Internet

  Nie można uzyskać dostępu
  do Internetu poprzez
  adapter bezprzewodowej
  sieci LAN

  Sprawdź, czy przeglądarka sieci web jest
  skonfigurowana na używanie lokalnej sieci
  LAN oraz, czy nie jest skonfigurowana na
  używanie serwera proxy.

  Upewnij się, że wszystkie kable są
  prawidłowo podłączone.

  Odłącz przewód zasilający od modemu
  ADSL lub modemu kablowego, zaczekaj
  kilka minut, a następnie podłącz ponownie.

  Jeśli kontrolka ADSL świeci stałym światłem
  lub pozostaje wyłączona, skontaktuj się z
  dostawcą usługi ADSL.

  Działanie
  Spróbuj ustawić połączenie przewodowe
  i ponownie skonfigurować szyfrowanie
  Naciśnij przycisk Restore (Przywróć) na
  panelu tylnym routera bezprzewodowego na
  dłużej niż pięć sekund.

  Jak przywrócić domyślne
  ustawienia systemu

  Zapomniane zostały
  nazwa sieciowa lub klucze
  szyfrowania

  Sprawdź część Firmware Restoration w
  rozdziale 5 tego podręcznika użytkownika.

  Następujące ustawienia są fabrycznymi
  ustawieniami domyślnymi:
  Nazwa użytkownika: admin
  Hasło: admin
  Włączenie DHCP: Tak (jeśli jest podłączony
  kabel WAN)
  IP address: 192. 1
  Nazwa domeny: (Puste)
  Maska podsieci: 255. 0
  Serwer DNS 1: 192. 1
  Serwer DNS 2: (Puste)
  SSID: ASUS
  Nie mogę użyć adresu
  192. 1, aby wejść do
  sieciowego graficznego
  interfejsu użytkownika
  (GUI).

  Sprawdź tryb pracy routera.
  W trybie routera, domyślnym adresem IP
  routera jest 192.
  W trybach i punktu dostępowego (AP), w celu
  znalezienia adresu IP routera zastosuj
  narzędzie Device Discovery (Wykrywanie
  urządzeń).

  59

  Usługa ASUS DDNS
  RT-N10U obsługuje usługę ASUS DDNS. Po wymianie urządzeń w punkcie
  serwisowym, jeśli zarejestrowana została usługa ASUS DDNS i wymagane jest
  zachowanie oryginalnej nazwy domeny, konieczny jest transfer danych. W celu
  uzyskania dalszych informacji należy odwiedzić lokalny punkt serwisowy.
  o Przy braku aktywności w domenie - takiej jak rekonfiguracja routera lub dostęp do
  zarejestrowanej nazwy domeny - w ciągu 90 dni system automatycznie usunie zarejestrowane
  informacje.
  o Po wystąpieniu jakichkolwiek problemów lub trudności w używaniu urządzenia należy
  skontaktować się z punktem serwisowym.

  Często zadawane pytania (FAQ)
  1. Czy zarejestrowane informacje zostaną utracone lub zarejestrowane
  przez innych?
  Jeśli w ciągu 90 dni nie zostaną zaktualizowane informacje, system
  automatycznie usuwa zarejestrowane informacje i nazwa domeny może być
  zarejestrowana przez innych. Nie zarejestrowałem ASUS DDNS dla routera, który został zakupiony
  sześć miesięcy temu. Czy nadal mogę go zarejestrować?
  Tak, nadal można zarejestrować usługę ASUS DDNS dla posiadanego routera.
  Usługa DDNS jest wbudowana w router, dlatego też ASUS DDNS można
  zarejestrować w dowolnym czasie. Przed rejestracją kliknij Query (Zapytanie),
  aby sprawdzić, czy została zarejestrowana nazwa hosta. Jeśli nie, system
  zarejestruje nazwę hosta automatycznie. Zarejestrowałem wcześniej nazwę domeny i działała dobrze, jednak moi
  znajomi zgłaszają mi, że nie mogą uzyskać dostępu do domeny.
  Sprawdź następujące elementy:
  1. Czy działa prawidłowo Internet. Czy działa prawidłowo serwer DNS. Ostatni czas aktualizacji nazwy domeny.
  Jeśli nadal utrzymują się problemy z dostępem do nazwy domeny należy
  skontaktować się z punktem serwisowym. Czy można zarejestrować dwie nazwy domeny dla oddzielnego dostępu
  do serwerów http i ftp?
  Nie, nie można. Można zarejestrować jedną nazwę domeny dla jednego
  routera. Użyj mapowania portów do wdrożenia zabezpieczenia w sieci. Dlaczego po ponownym uruchomieniu routera widoczne są inne adresy
  IP WAN w systemie MS DOS i na stronie konfiguracji routera?

  60

  Jest to normalne. Odstęp czasu pomiędzy serwerem ISP DNS, a ASUS
  DDNS powoduje, że widziane są różne IP WAN w systemie MS DOS i na
  stronie konfiguracji routera. Różni dostawcy ISP mają różny odstęp czasu na
  aktualizację IP. Czy usługa ASUS DDNS jest bezpłatna lub, czy jest to wersja testowa?
  Usługa ASUS DDNS jest bezpłatna i wbudowana w niektóre routery ASUS.
  Sprawdź, czy posiadany router ASUS obsługuje usługę ASUS DDNS.

  61

  62

  Załączniki
  Ogłoszenie
  ASUS Recycling/Takeback Services
  ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest
  standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you
  to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well
  as the packaging materials. Please go to http://csr. com/english/Takeback. htm
  for the detailed recycling information in different regions.

  REACH
  Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and
  Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical
  substances in our products at ASUS REACH website at
  http://csr. com/english/REACH. htm

  Federal Communications Commission Statement
  This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
  following two conditions:
  This device may not cause harmful interference.
  This device must accept any interference received, including interference that
  may cause undesired operation.
  This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class
  B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
  to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
  installation.
  This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if
  not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
  interference to radio communications. However, there is no guarantee that
  interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
  harmful interference to radio or television reception, which can be determined
  by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
  interference by one or more of the following measures:
  Reorient or relocate the receiving antenna.
  Increase the separation between the equipment and receiver.
  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
  the receiver is connected.
  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
  Warning: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
  compliance could void the user's authority to operate the equipment.

  Appendices

  63

  Prohibition of Co-location
  This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction
  with any other antenna or transmitter.

  Safety Information
  To maintain compliance with FCC's RF exposure guidelines, this equipment should
  be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and
  your body. Use on the supplied antenna.

  Declaration of Conformity for R & TTE directive 1999/5/EC
  Essential requirements - Article 3
  Protection requirements for health and safety - Article 3. 1a
  Testing for electric safety according to EN 60950-1 has been conducted. These are
  considered relevant and sufficient.
  Protection requirements for electromagnetic compatibility - Article 3. 1b
  Testing for electromagnetic compatibility according to EN 301 489-1 and EN 301
  489-17 has been conducted. These are considered relevant and sufficient.
  Effective use of the radio spectrum - Article 3. 2
  Testing for radio test suites according to EN 300 328- 2 has been conducted.
  These are considered relevant and sufficient.

  CE Mark Warning
  This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio
  interference, in which case the user may be required to take adequate measures.
  Operation Channels: Ch1~11 for N. America, Ch1~14 Japan, Ch1~13 Europe
  (ETSI)

  IC Warning
  The Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian InterferenceCausing Equipment Regulation.
  Cet appareil numerique de la class B respecte toutes les exigences du Reglement
  sur le materiel brouilleur du Canada.

  GNU General Public License
  Licensing information
  This product includes copyrighted third-party software licensed under the terms of
  the GNU General Public License. Please see The GNU General Public License for
  the exact terms and conditions of this license. We include a copy of the GPL with
  every CD shipped with our product. All future firmware updates will also

  64

  be accompanied with their respective source code. Please visit our web site for
  updated information. Note that we do not offer direct support for the distribution.

  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
  Version 2, June 1991
  Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
  59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
  Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license
  document, but changing it is not allowed.
  Preamble
  The licenses for most software are designed to take away your freedom to
  share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended
  to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the
  software is free for all its users. This General Public License applies to most of the
  Free Software Foundation's software and to any other program whose authors
  commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered
  by the GNU Library General Public License instead. ) You can apply it to your
  programs, too.
  When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our
  General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
  distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you
  receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or
  use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.
  To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny
  you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate
  to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
  modify it.
  For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a
  fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure
  that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these
  terms so they know their rights.
  We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
  this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
  software.
  Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone
  understands that there is no warranty for this free software. If the software is
  modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
  they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
  reflect on the original authors' reputations.

  65

  Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
  avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
  licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
  clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.
  The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
  Terms & conditions for copying, distribution, & modification
  0. This License applies to any program or other work which contains a notice
  placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of
  this General Public License. The "Program", below, refers to any such program
  or work, and a "work based on the Program" means either the Program or
  any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing
  the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or
  translated into another language. (Hereinafter, translation is included without
  limitation in the term "modification". ) Each licensee is addressed as "you".
  Activities other than copying, distribution and modification are not covered
  by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is
  not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
  constitute a work based on the Program (independent of having been made by
  running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
  1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code
  as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
  appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
  disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and
  to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a
  copy of this License along with the Program.
  You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may
  at your option offer warranty protection in exchange for a fee. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it,
  thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such
  modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
  also meet all of these conditions:
  a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
  you changed the files and the date of any change.
  b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
  part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed
  as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
  c) If the modified program normally reads commands interactively when run,
  you must cause it, when started running for such interactive use in the most
  ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
  copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you
  provide a warranty) and that users may redistribute the program under these
  conditions, and telling the user how to view a copy of this License.

  66

  (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an
  announcement, your work based on the Program is not required to print an
  announcement. )
  These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable
  sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably
  considered independent and separate works in themselves, then this License,
  and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as
  separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole
  which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on
  the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the
  entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
  Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
  work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
  the distribution of derivative or collective works based on the Program.
  In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
  the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage
  or distribution medium does not bring the other work under the scope of this
  License. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
  2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
  provided that you also do one of the following:
  a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
  code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
  a medium customarily used for software interchange; or,
  b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
  third party, for a charge no more than your cost of physically performing source
  distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source
  code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
  customarily used for software interchange; or,
  c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
  corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial
  distribution and only if you received the program in object code or executable
  form with such an offer, in accord with Subsection b above. )
  The source code for a work means the preferred form of the work for making
  modifications to it. For an executable work, complete source code means
  all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
  definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
  the executable. However, as a special exception, the source code distributed
  need not include anything that is normally distributed (in either source or
  binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the
  operating system on which the executable runs, unless that component itself
  accompanies the executable.
  If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
  from a designated place, then offering equivalent access to copy the source
  code from the same place counts as distribution of the source code, even

  67

  though third parties are not compelled to copy the source along with the object
  code. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
  expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
  sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
  your rights under this License. However, parties who have received copies, or
  rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
  long as such parties remain in full compliance. You are not required to accept this License, since you have not signed it.
  However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
  Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
  not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or
  any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License
  to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying
  the Program or works based on it. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
  the recipient automatically receives a license from the original licensor to
  copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions.
  You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
  rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
  parties to this License. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement
  or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed
  on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the
  conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this
  License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations
  under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence
  you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license
  would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who
  receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could
  satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of
  the Program.
  If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
  particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the
  section as a whole is intended to apply in other circumstances.
  It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
  other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
  has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
  system, which is implemented by public license practices. Many people have
  made generous contributions to the wide range of software distributed through
  that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
  author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
  other system and a licensee cannot impose that choice.

  68

  This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
  consequence of the rest of this License. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
  either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
  who places the Program under this License may add an explicit geographical
  distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
  only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
  incorporates the limitation as if written in the body of this License. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
  General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
  spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
  concerns.
  Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
  a version number of this License which applies to it and "any later version", you
  have the option of following the terms and conditions either of that version or
  of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
  does not specify a version number of this License, you may choose any version
  ever published by the Free Software Foundation. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
  distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
  For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
  the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our
  decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
  derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of
  software generally.
  NO WARRANTY
  11 BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
  NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
  APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
  THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
  THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
  EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
  IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
  A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
  AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
  PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
  NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
  12 IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
  TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
  PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
  PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
  GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES

  69

  ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
  (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
  RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
  PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
  OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
  BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
  END OF TERMS AND CONDITIONS

  NCC Warning

  Safety Warning
  SAFE TEMP: This wireless router should be only used in environments with
  ambient temperatures between 5? C(41? F) and 40? C(104? F).
  DO NOT expose to or use near liquids, rain, or moisture. DO NOT use the modem
  during electrical storms.

  70

  Informacje kontaktowe producenta
  ASUSTeK COMPUTER INC. (Asia Pacific)
  Adres
  Telefon
  Faks
  E-mail

  15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
  +886-2-2894-3447
  +886-2-2890-7798
  info@asus. tw

  Strona internetowa

  www. tw

  Pomoc techniczna
  Telefon

  +86-21-38429911

  Wsparcie online

  support. com

  ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)
  Faks

  800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
  +1-510-739-3777
  +1-510-608-4555

  usa. com

  Fax (wsparcie)

  +1-812-282-2787
  +1-812-284-0883

  ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy & Austria)
  Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
  +49-2102-959911
  www. de

  Kontakt online

  www. de/sales

  Telefon (Podzespół)
  Telefon (System/Notebook/Eee/LCD)
  +49-1805-010923*
  +49-1805-010920*
  +49-2102-9599-11

  * EUR 0, 14/min z Niemiec z telefonu stacjonarnego; EUR 0, 42/min z telefonu
  komórkowego.

  71

  Producent:

  ASUSTeK Computer Inc.
  Telefon:

  +886-2-2894-3447

  Adres:

  No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI
  112, TAIWAN

  Autoryzowany

  ASUS Computer GmbH

  przedstawiciel w Europie:

  HARKORT STR. 21-23, 40880
  RATINGEN, GERMANY

  Autoryzowani

  BOGAZICI BIL GISAYAR SAN. VE TIC. A. S.

  dystrybutorzy w Turcji:

  +90 212 3311000

  AYAZAGA MAH. KEMERBURGAZ
  CAD. NO. 10 AYAZAGA/ISTANBUL

  CIZGI Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.
  +90 212 3567070

  CEMAL SURURI CD. HALIM MERIC IS
  MERKEZI
  No: 15/C D:5-6 34394 MECIDIYEKOY/
  ISTANBUL

  EEE Yönetmeli? ine Uygundur.

  72

  Appendices

  Aplikacja ASUS Router oferuje przyjazne użytkownikowi narzędzie konfiguracyjne. W tym temacie omówiony został proces konfiguracji z użyciem aplikacji ASUS Router.

  Router bezprzewodowy możesz skonfigurować przewodowo lub bezprzewodowo.

  W tym temacie opisane zostały ustawienia nawiązywania łączności bezprzewodowej między smartfonem i routerem ASUS.

  Jeżeli chcesz skonfigurować router za pośrednictwem przeglądarki, zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak korzystać z funkcji QIS (szybka konfiguracja Internetu), aby skonfigurować router? (sieciowy interfejs graficzny)

  Czym jest aplikacja ASUS Router?

  Aplikacja ASUS Router uwalnia moc do zarządzania siecią za pomocą zaledwie kilku dotknięć, kiedy chcesz i gdziekolwiek jesteś. Staramy się zapewnić jak najlepsze wrażenia z korzystania z Wi-Fi i surfowania po Internecie dzięki wszechstronnym funkcjom. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat aplikacji ASUS Router, zapoznaj się z tym linkiem.

  Aplikacja ASUS Router obsługuje następujące routery.

  • Wszystkie linie ZenWiFi
  • Wszystkie linie 802. 11ax
  • Wszystkie linie ROG Rapture
  • Wszystkie linie TUF Gaming
  • Wybrane routery DSL
  • Lyra/Lyra mini/Lyra Trio/Lyra Voice (wymagana minimalna wersja na poziomie 3. 0. 4. 384)
  • 4G-AC53U, 4G-AC68U
  • Blue Cave
  • RT-AC1200, RT-AC1200G/HP/G+/ E/ GU, RT-AC1300UHP/ G+, RT-AC1750, RT-AC1750 B1, RT-AC1900, RT-AC1900P/U
  • RT-AC2200, RT-AC2400, RT-AC2600, RT-AC2900
  • RT-AC3100, RT-AC3200
  • RT-AC51U/ U+, RT-AC52U B1, RT-AC53, RT-AC5300, RT-AC55U, RT-AC55UHP, RT-AC56U/R/S, RT-AC57U, RT-AC58U
  • RT-AC65P, RT-AC65U, RT-AC66U B1, RT-AC66U/R/W, RT-AC66U+, RT-AC68U/R/P/W/UF
  • RT-AC85P, RT-AC85U, RT-AC86U, RT-AC87U/R, RT-AC88U
  • RT-ACRH13, RT-ACRH17
  • RT-N12+ B1, RT-N12D1, RT-N12E B1/C1, RT-N12HP B1, RT-N12VP B1
  • RT-N14UHP
  • RT-N18U
  • RT-N19
  • RT-N66U/R/W/C1


  Uwaga: Aplikacja ASUS Router nie obsługuje następujących modeli:
  DSL-AC88U, DSL-AC88U-B, DSL-AC3100, DSL-AC87VG, DSL-AC68VG, DSL-N55U_A1, DSL-N55U_B1, DSL-N10_B1, DSL_N12U_B1, DSL-N10S_B, DSL-N10S

  Wprowadzenie

 • Proces konfiguracji na telefonie z systemem Android
 • Proces konfiguracji na telefonie iPhone
 • Aby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia (modem i router) są połączone za pomocą kabla RJ-45, zapoznaj się z poniższą ilustracją.

  Adnotacja: Modele różnią się specyfikacjami technicznymi; odwiedź centrum pobierania ASUS, aby pobrać instrukcję użytkowania produktu celem zweryfikowania jego specyfikacji technicznych.

 • Podłącz kabel RJ45 do portu WAN routera.
 • Podłącz zasilacz sieciowy routera bezprzewodowego do portu DC-IN i podłącz go do gniazda zasilania.
 • Po podłączeniu do zasilania pamiętaj o naciśnięciu przycisku zasilania, aby włączyć router.

  Instalacja aplikacji ASUS Router

  Najpierw przejdź do iOS App Store lub Google Play i wyszukaj aplikacji ASUS Router, lub użyj telefonu do zeskanowania kodu QR, aby pobrać aplikację.

  Google Play

  Wymagana wersja Androida: Android 5. 0 i nowsze wersje.

  https://play. aihome&hl=pl

  App Store

  Wymaga wersji iOS: iOS 11. 0 i nowsza wersja. (Kompatybilny z iPhone, iPad i iPod touch)

  https://apps. com/app/asus-router/id1033794044

   

  Proces konfiguracji na telefonie z systemem Android

  1. Połącz się z domyślną nazwą sieciową routera (SSID)

  Nazwa sieci (SSID): ASUS_XX

 • Połącz się z siecią wykorzystując nazwę SSID zamieszczoną na etykiecie produktu, która umieszczona jest z tyłu routera. 
 • Adnotacja: Lokalizacja etykiet na konkretnych modelach może być różna.

  Przykład 1: Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi 2. 4G: ASUS. Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi 5G: ASUS_5G. Możesz ją odnaleźć na etykiecie z tyłu routera.

  Przykład 2: Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi: ASUS_XX. XX odnosi się do dwóch ostatnich cyfr w adresie MAC urządzenia 2, 4 GHz. Możesz ją odnaleźć na etykiecie z tyłu routera.

  2. Uruchom aplikację ASUS Router.

  3. Stuknij "Setup" (konfiguracja). com/images/2020/11/10/acc35444-1077-4c5c-b4c7-6905f64f9744. png"/>

  4. Stuknij "ASUS Router" (router ASUS). com/images/2020/11/10/21d3af1c-929d-421e-8b79-1ed307e2fcd4. png"/>

  5. Wybierz "Allow" (zezwól), aby kontynuować z konfiguracją. com/images/2020/11/10/1ede1e5c-50a5-4bba-9e44-b43e5e839de1. png"/>

  6. Stuknij "Start" (rozpocznij)). com/images/2020/11/10/e0284a03-0710-4358-b767-5ac603fd2257. png"/>

  7. Wybierz typ Internetu na podstawie stanu sieci.

 • Connection type - Automatic IP(typ połączenia – automatyczny adres IP): Stuknij "Next" (dalej).
 • Connection type - PPPoE(typ połączenia – PPPoE): Wprowadź nazwę użytkownika i hasło dostarczone przez dostawcę usług internetowych i stuknij "Next" (dalej).
 • Adnotacja: Jeżeli nie masz pewności, jak brzmi nazwa użytkownika i hasło, zalecamy zwrócić się do swojego dostawcy usług internetowych. com/images/2020/11/10/9eba69b8-0393-490e-afc5-f704337e6640. png"/>

  8. Wprowadź nazwę sieci (SSID) oraz hasło i stuknij "Next" (dalej).

  Adnotacja: Jeśli chcesz skonfigurować sieci 2, 4 GHz i 5 GHz oddzielnie, zaznacz pole wyboru dla konfiguracji każdego pasma. com/images/2020/11/10/baafe434-041c-4737-9948-8412977e8b9a. png"/>

  9. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło i stuknij "Next" (dalej).

  Adnotacja: Nazwa loginu i hasło są wymagane na stronie, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony konfiguracyjnej routera. 

  10. Po zakończeniu konfiguracji otwórz ekran główny; wyświetlone zostanie okno dialogowe połączenia zdalnego. Wybierz "OK", aby zaakceptować lub "Cancel" (anuluj), aby odrzucić stan sieci.

  Adnotacja:

 • Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do sieci zewnętrznej, wybierz "OK".
 • Jeżeli strona główna nie zostanie wyświetlona, wybierz na urządzeniu inną sieć bezprzewodową i przejdź do aplikacji ASUS Router. 
 • 11. Po wyświetleniu ekranu głównego wszystkie działania zostaną zakończone.

  Proces konfiguracji na telefonie iPhone

  1. Połącz z domyślną nazwą sieci routera(SSID).

  Nazwa sieci(SSID): ASUS_XX

  2.

  3. Wybierz "Zezwól podczas korzystania z aplikacji" lub "Zezwól raz" w zależności od preferencji.

  ※ Zalecamy wybór "Zezwól podczas korzystania z aplikacji".

  4. Stuknij "OK", aby uzyskać pozwolenie Bluetooth.

  5. Wybierz"Ustawienia".

  6. Następnie "ASUS Router".

  7. Stuknij "Start".

  8. Ustaw typ Internetu w zależności od stanu sieci.

  【Typ połączenia - Automatyczne IP】

  (1) Stuknij"Dalej". jpg" width="639"/>

  【Typ połączenia - PPPoE】

  (1) Wpisz nazwę użytkownika i hasło dostarczone przez dostawcę usług internetowych i stuknij "Dalej".

  ※ Jeśli nie masz pewności co do nazwy użytkownika i hasła, zalecamy skontaktowanie się z dostawcą usług internetowych, którego dotyczy umowa. com/images/2020/06/09/b62f8e7f-9320-41e8-99e4-14bdb0a523ab. jpg" width="638"/>

  (2) Stuknij "Dalej". com/images/2020/06/09/e08061da-8c39-435d-be04-920e470196bd. jpg" width="638"/>

  9. Wpisz nazwę sieci (SSID) i hasło, a następnie stuknij "Dalej".

  ※ Jeśli chcesz ustawić 2, 4 GHz i 5 GHz osobno, zaznacz pole wyboru dla konfiguracji każdego pasma.

  10. Wpisz nazwę logowania i hasło, a następnie stuknij "Dalej".

  ※ Nazwa użytkownika i hasło są wymagane podczas uzyskiwania dostępu do strony konfiguracji routera. 

  11. Po zakończeniu instalacji otwórz ekran główny, pojawi się okienko połączenia zdalnego. Wybierz "Akceptuj" lub "Odrzuć" w zależności od stanu sieci.

  ※ Jeśli chcesz uzyskać dostęp ze środowiska zewnętrznego, wybierz "Akceptuj".

  ※ Jeśli ekran główny nie wyświetla się, wybierz nową sieć bezprzewodową w urządzeniu i wróć do aplikacji ASUS Router.

  12. Gdy wyświetli się ekran główny, konfiguracja została zakończona.

  Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

  Instrukcja montażu i instalacji Asus R5600x200t

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i instalacji Asus R5600x200t

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i instalacji Asus R5600x200t