Konfiguracja i użytkowanie Canon D78 5233

Canon D78 5233 to przyjazny dla użytkownika aparat cyfrowy o ogromnych możliwościach. Konfigurowanie i użytkowanie tego modelu jest niezwykle proste dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi i intuicyjnemu menu. Wszystko to można skonfigurować i dostosować do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika. Użytkownicy mogą wybrać ustawienia dla wielu funkcji, takich jak tryb wyświetlania, wybór trybu zdjęć, format plików, jakość zapisu obrazu itp. Dodatkowo, aparat oferuje szereg funkcji i narzędzi, takich jak automatyczne ustawienia wykrywania twarzy, tryb zdjęć panoramicznych, tryb nocny, korekcja ekspozycji itp., Które mogą być wykorzystane do tworzenia profesjonalnych zdjęć. Dzięki temu aparat jest idealny dla fotografów profesjonalnych i amatorów, którzy szukają wysokiej jakości zdjęć w łatwy sposób.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja i użytkowanie Canon D78 5233

Przed przystąpieniem do łączenia drukarki PIXMA z siecią bezprzewodową należy sprawdzić, czy spełnione są następujące dwa warunki:

 1. Musisz mieć punkt dostępu (czasami nazywany routerem lub koncentratorem), za pomocą którego możesz uzyskać połączenie z Internetem. Przed przejściem do następnego kroku punkt dostępu musi być w pełni funkcjonalny.
 2. Musisz mieć urządzenie obliczeniowe, np. komputer PC, Mac, tablet lub smartfon, nazywane dalej komputerem, które ma połączenie z Internetem.

  Aby sprawdzić, czy komputer przeznaczony do pracy z drukarką jest podłączony do sieci, spróbuj otworzyć na nim stronę internetową, np. www. com. Jeśli strona internetowa nie zostanie wyświetlona, oznacza to, że nie ma prawidłowego połączenia z Internetem. Należy wyeliminować ten problem przed kontynuacją.

UWAGA

Jeśli masz problemy lub nie wiesz, w jaki sposób skonfigurować punkt dostępu lub połączenie z Internetem, zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępu, z którego korzystasz, lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP).

Po spełnieniu powyższych warunków wybierz produkt poniżej, aby uzyskać dostęp do instrukcji dotyczących konfiguracji sieci bezprzewodowej.

 • Zainstaluj zbiornik z atramentem

  Załaduj zwykły papier formatu LTR lub A4

Jeśli kolor nie jest wyświetlany na ekranie mimo zainstalowania zbiornika z atramentem, oznacza to, że kolor zbiornika z atramentem może być nieprawidłowy lub mógł zostać zainstalowany zbiornik z atramentem o innym numerze modelu, który nie jest obsługiwany przez daną drukarkę. Zainstaluj zbiornik z atramentem o prawidłowym kolorze lub użyj na potrzeby konfiguracji dostarczonego zbiornika z atramentem.

Jeśli symbol nie jest wyświetlany na ekranie mimo zainstalowania zbiornika z atramentem, oznacza to, że kolor zbiornika z atramentem może być nieprawidłowy lub mógł zostać zainstalowany zbiornik z atramentem o numerze modelu, który nie jest obsługiwany przez daną drukarkę.

Jeśli znacznik typu nie jest wyświetlany na ekranie mimo zainstalowania zbiornika z atramentem, oznacza to, że kolor zbiornika z atramentem może być nieprawidłowy lub mógł zostać zainstalowany zbiornik z atramentem o innym numerze modelu, który nie jest obsługiwany przez daną drukarkę.

Zbiornik z atramentem nie został prawidłowo zainstalowany.

Ponownie zainstaluj zbiornik z atramentem.

Można pozostawić doczepiony materiał ochronny.

Naciśnij przycisk WŁ. w celu wyłączenia zasilania, zdejmij wszystkie materiały ochronne, a następnie włącz ponownie zasilanie.

E > 0 > 9

E > 0 > 4

 • Od wewnętrznej strony torebki z głowicą drukującą może znajdować się trochę przezroczystego lub jasnego atramentu – nie ma to wpływu na jakość druku. Uważaj, aby nie pobrudzić się atramentem podczas obchodzenia się z tymi elementami.
 • Po zainstalowaniu głowicy drukującej nie należy jej wyjmować, jeżeli nie zachodzi taka potrzeba.
 • Jeśli kontrolka się nie świeci, dociśnij tył zbiornika z atramentem.

  Jeśli tył zbiornika z atramentem nie jest prawidłowo włożony, dociśnij tył zbiornika z atramentem, aż zatrzaśnie się we właściwym miejscu. canon/ij/webmanual/WebGS/WGS/images/others/wg_tr15_4_err_2. jpg" alt=""/>

  Postępuj zgodnie z instrukcjami w drukarce

 • Na tym etapie nie należy podłączać kabla USB.
 • Gdy pojawi się poniższy ekran, zamknij okno.

  Przewodowe złącze LAN znajduje się z tyłu drukarki.

  Gdy pojawi się poniższy ekran, wybierz opcję Tak (Yes).

  Gdy pojawi się poniższy ekran, naciśnij przycisk OK.

  Konfiguracja drukarki jest teraz zakończona.

  Aby połączyć się z komputerem lub smartfonem (tabletem), uzyskaj dostęp do witryny z komputera lub smartfona, który chcesz skonfigurować.

  https://ij. start. canon

  W drukarce dostępne są następujące metody konfiguracji.

  Połączenie USB (USB connection)

  Połączenie przewodow. sieci LAN (Wired LAN connection)

  Połączenie Wi-Fi (Wi-Fi connection)

 • A: Kabel USB
 • B: Router
 • C: Kabel LAN
 • Jeśli w otoczeniu sieciowym używanych jest kilka komputerów, drukarkę podłączoną do jednego z komputerów można udostępnić pozostałym komputerom.
  Wersje systemu Windows komputerów podłączonych do sieci nie muszą być takie same.

  • Ustawienia w serwerze wydruku

  Opisują procedurę konfiguracji komputera bezpośrednio podłączonego do drukarki za pomocą przewodu USB.

  • Ustawienia w komputerze klienckim

  Opisują procedurę konfiguracji komputerów, które będą korzystały z drukarki poprzez sieć.
  Po uruchomieniu drukowania dane są przesyłane przez serwer wydruku do drukarki.

  WAŻNE
  W przypadku wystąpienia błędu podczas drukowania dokumentu przez system kliencki na udostępnianej drukarce, zarówno w systemie klienckim, jak i w systemie serwera wydruku pojawi się komunikat o błędzie w oknie [Canon IJ Status Monitor] (Monitor stanu Canon IJ). Podczas normalnego drukowania okno [Canon IJ Status Monitor] (Monitor stanu Canon IJ) będzie wyświetlane tylko w systemie klienckim.

  Informacje pomocnicze
  Zainstaluj sterowniki drukarki z dysku CD-ROM dołączonego do drukarki w systemie serwera wydruku oraz we wszystkich systemach klienckich zgodnie z ich systemami operacyjnymi.

  Ustawienia w serwerze wydruku

  Aby korzystać z drukarki w sieci, włącz udostępnianie drukarki w systemie serwera wydruku.
  Procedura konfiguracji systemów serwerów wydruku jest następująca:

  1. Zainstaluj sterownik drukarki w systemie serwera wydruku.
  Szczegółowe instrukcje instalacji znajdują się w temacie „Install the Software” (Instalacja oprogramowania) w podręczniku Czynności wstępne.

  2. W menu Start wybierz następujące opcje.

  • W systemie Windows Vista wybierz menu [Start] -> [Control Panel] (Panel sterowania) -> [Hardware and Sound] (Sprzęt i dźwięk) -> [Printers] (Drukarki).
  • W systemie Windows XP wybierz menu [Start] -> [Control Panel] (Panel sterowania) -> [Printers and Other Hardware] (Drukarki i inny sprzęt) -> [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy).
  • W systemie Windows 2000 wybierz menu [Start] -> [Settings] (Ustawienia) -> [Printers] (Drukarki).

  Zostanie wyświetlone okno Drukarki (systemy Windows Vista i Windows 2000) lub Drukarki i faksy (system Windows XP).

  3. Kliknij ikonę modelu drukarki, która ma być udostępniana.

  • W systemie Windows Vista naciśnij klawisz Alt, a następnie w menu [File] (Plik) wybierz opcję [Run as administrator] (Uruchom jako administrator) -> [Sharing... ] (Udostępnianie... ).
  • W systemie Windows XP lub Windows 2000 w menu [File] (Plik) wybierz opcję [Sharing...

  Informacje pomocnicze
  W systemie Windows XP może zostać wyświetlony komunikat zalecający użytkownikowi konfigurację udostępniania za pomocą kreatora [Network Setup Wizard] (Kreator konfiguracji sieci).
  W przypadku wyświetlenia tego komunikatu wybierz opcję nieużywania kreatora, a następnie skonfiguruj udostępnianie.

  4. Skonfiguruj udostępnianie
  Na karcie [Sharing] (Udostępnianie) wybierz opcję [Share this printer] (Udostępnij tę drukarkę) (Windows Vista, Windows XP) lub [Shared as] (Udostępnij jako) (Windows 2000), aby ustawić odpowiednią nazwę udostępniania, a następnie kliknij przycisk [OK].

  WAŻNE
  Podczas instalowania, dezinstalowania lub uruchamiania oprogramowania w systemie Windows Vista może zostać wyświetlone okno dialogowe z potwierdzeniem/ostrzeżeniem.
  To okno dialogowe jest wyświetlane, kiedy do wykonania zadania wymagane są uprawnienia administratora.
  W przypadku zalogowania do konta administratora kliknij przycisk Continue (Kontynuuj) lub Allow to continue (Pozwól na kontynuację).
  Niektóre aplikacje wymagają konta administratora w celu kontynuowania. W przypadku zalogowania do standardowego konta przełącz się na konto administratora, a następnie przeprowadź operację od początku.

  Ta czynność kończy konfigurację systemu serwera wydruku. Następnie skonfiguruj systemy klienckie.

  Ustawienia w komputerze klienckim (Windows Vista)

  Po skonfigurowaniu systemu serwera wydruku skonfiguruj system kliencki.
  Procedura konfiguracji systemów klienckich jest następująca:

  1. Zainstaluj sterownik drukarki w systemach klienckich.
  Aby zainstalować sterownik, włóż do napędu CD-ROM dysk CD-ROM „Setup” dołączony do drukarki, a następnie wybierz opcję Custom Install (Instalacja niestandardowa).
  Szczegółowe instrukcje podłączania znajdują się w temacie „Install the Software” (Instalacja oprogramowania) w podręczniku Czynności wstępne.

  Informacje pomocnicze
  Podczas instalacji zostanie wyświetlony ekran z prośbą o włączenie drukarki. Kliknij przycisk [Manual Selection] (Wybór ręczny), a następnie wybierz odpowiedni port w celu zakończenia instalacji.

  2. Uruchom kreatora.
  Wybierz menu [Start] -> [Network] (Sieć) -> [Add a Printer] (Dodaj drukarkę).
  Zostanie wyświetlone okno [Add Printer] (Dodaj drukarkę).

  3. [Dodaj drukarkę] (Add a printer)
  Wybierz pozycję [Add a network, wireless or Bluetooth printer] (Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth), kliknij ikonę drukarki skonfigurowanej w systemie serwera wydruku, która ma być udostępniana, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  Informacje pomocnicze

  • Jeśli ikona drukarki nie jest wyświetlana, sprawdź, czy drukarka jest podłączona do serwera wydruku.
  • Ikona drukarki może zostać wyświetlona po pewnym czasie.

  4. Zakończ instalację.
  Wykonaj odpowiednią czynność zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie, a następnie kliknij przycisk [Finish] (Zakończ).
  W oknie [Printers] (Drukarki) zostanie wyświetlona ikona udostępnianej drukarki.
  Ta czynność kończy konfigurację systemów klienckich. Od tej chwili można udostępniać drukarkę w sieci.

  Ustawienia w komputerze klienckim (Windows XP/Windows 2000)

  Po skonfigurowaniu systemu serwera wydruku skonfiguruj system kliencki.
  Procedura konfiguracji systemów klienckich jest następująca:

  2.

  • W systemie Windows XP wybierz menu [Start] -> [Control Panel] (Panel sterowania) -> [Printers and Other Hardware] (Drukarki i inny sprzęt) -> [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy) -> [Add a Printer] (Dodaj drukarkę).
  • W systemie Windows 2000 wybierz menu [Start] -> [Settings] (Ustawienia) -> [Printers] (Drukarki) -> [Add a Printer] (Dodaj drukarkę).

  Na ekranie [Welcome to the Add Printer Wizard] (Witamy w kreatorze dodawania drukarki) kliknij przycisk [Next] (Dalej). [Dodaj drukarkę] (Add a printer)
  Wybierz opcję [A network printer, or a printer attached to another computer] (Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera) (Windows XP) lub [Network printer] (Drukarka sieciowa) (Windows 2000), a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).
  W oknie [Specify a Printer] (Określ drukarkę) (Windows XP) lub [Locate Your Printer] (Zlokalizuj drukarkę) (Windows 2000) kliknij przycisk [Next] (Dalej), a następnie wyszukaj system serwera wydruku.
  Kliknij ikonę drukarki skonfigurowanej w systemie serwera wydruku, która ma być udostępniana, a następnie kliknij przycisk [Next] (Dalej).

  Informacje pomocnicze
  Jeśli ikona drukarki nie jest wyświetlana, sprawdź, czy drukarka jest podłączona do serwera wydruku.
  W oknie [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy) (Windows XP) lub [Printers] (Drukarki) (Windows 2000) zostanie wyświetlona ikona udostępnianej drukarki.

  Ograniczenia drukowania w sieci

  W przypadku korzystania z drukarki w środowisku sieciowym obowiązują poniższe ograniczenia. Sprawdź ograniczenia obowiązujące w użytkowanym środowisku.

  W przypadku udostępniania drukarki w sieci:
  - Może zostać wyświetlony komunikat o zakończeniu drukowania. Aby usunąć ten komunikat, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

  • W systemie Windows Vista, w oknie [Printers] (Drukarki) systemu klienckiego naciśnij klawisz Alt. W menu [File] (Plik) wybierz opcję [Run as administrator] (Uruchom jako administrator) -> [Server Properties... ] (Właściwości serwera), na karcie [Advanced] (Zaawansowane) usuń zaznaczenie pola wyboru [Show informational notifications for network printers] (Wyświetlaj powiadomienia informacyjne dla drukarek sieciowych), a następnie uruchom ponownie komputer.
  • W systemie Windows XP lub Windows 2000 serwera wydruku, w menu [File] (Plik) okna [Printers and Faxes] (Drukarki i faksy) (Windows XP) lub [Printers] (Drukarki) (Windows 2000) wybierz opcję [Server Properties] (Właściwości serwera), na karcie [Advanced] (Zaawansowane) usuń zaznaczenie pola wyboru [Notify when remote documents are printed] (Powiadamiaj, kiedy są drukowane dokumenty zdalne), a następnie uruchom ponownie komputer.

  - Funkcja komunikacji dwukierunkowej jest wyłączona, dlatego też stan drukarki może nie być rozpoznawany prawidłowo.
  Jeśli użytkownik klienta wyświetli właściwości sterownika drukarki, a następnie na karcie [Ports] (Porty) usunie zaznaczenie pola wyboru [Enable bidirectional support] (Włącz obsługę dwukierunkową) i kliknie przycisk [OK], funkcja komunikacji dwukierunkowej systemu serwera wydruku może być także wyłączona.
  W takim przypadku upewnij się, że pole wyboru [Enable bidirectional support] (Włącz obsługę dwukierunkową) zostało zaznaczone zarówno w systemie serwera wydruku, jak i w systemie klienta.
  - Podczas drukowania z systemu klienta nie można korzystać z programu [Canon IJ Preview] (Podgląd Canon IJ).
  - Jeśli funkcje na karcie [Maintenance] (Konserwacja) nie mogą być prawidłowo skonfigurowane w systemie klienta, mogą być nieaktywne (wyszarzone).
  W takim przypadku zmień ustawienia w serwerze wydruku.
  W przypadku zmiany ustawień serwera wydruku należy usunąć ikonę udostępnianej drukarki z systemu klienta, a następnie ponownie skonfigurować ustawienia udostępniania w systemie klienta.

  Jeśli ten sam sterownik drukarki został zainstalowany w systemie serwera wydruku i systemie klienta jako drukarka lokalna:

  • Funkcja Net Crawl może automatycznie utworzyć ikonę drukarki sieciowej w systemie klienta.

  Konfiguracja i użytkowanie Canon D78 5233

  Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja i użytkowanie Canon D78 5233

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konfiguracja i użytkowanie Canon D78 5233