Konfiguracja systemu Canon G2000 Series

Konfiguracja systemu Canon G2000 Series jest procesem, który pozwala użytkownikowi dostosować ustawienia drukarki do swoich potrzeb. Proces obejmuje konfigurację ustawień urządzenia, takich jak połączenia sieciowe, kolory i jakość wydruku, a także ustawienia bezpieczeństwa. Wszystko to może być skonfigurowane przy użyciu aplikacji Canon G2000 Series Printer Assistant, która dostarcza prosty i intuicyjny interfejs do konfiguracji drukarki. Proces konfiguracji systemu Canon G2000 jest prosty i można go wykonać w kilku krokach: wybór opcji drukarki, wybór urządzenia, wybór interfejsu sieciowego i wybór parametrów drukowania. Konfiguracja systemu Canon G2000 jest szybka i łatwa w obsłudze, co pozwala użytkownikom szybko i łatwo dostosować drukarkę do swoich potrzeb.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja systemu Canon G2000 Series

Canon: Podręczniki PIXMA: G2000 series: Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Windows)

przejdź do tekstu głównego

 • Strona główna
 • Wyszukaj
 1. G2000 series
 2. Drukowanie
 3. Drukowanie za pomocą komputera
 4. Drukowanie za pomocą aplikacji (sterownika drukarki do systemu Windows)
 • Drukowanie przy użyciu opcji Łatwa konfiguracja Podstawy
 • Różne metody drukowania
 • Zmiana jakości wydruku oraz korekta danych obrazu
 • Sterownik drukarki — przegląd
 • Sterownik drukarki — opis
 • Aktualizacja sterowników MP Drivers
 • Udostępnianie drukarki w sieci
 • Góra strony

  © Canon Inc. 2015

  Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia bezprzewodowego

  1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.

   Jeśli zasilanie jest włączone, kontrolka WŁ. (ON) (A) świeci.

   • Uwagi dotyczące połączenia bezprzewodowego

   (Pojawia się w nowym oknie)

  Kiedy drukarka przeprowadza procedurę czyszczenia, wyrównywania głowicy drukującej lub inną

  Po zakończeniu procesu uruchom konfigurację.

 • Jeśli kontrolka Wi-Fi (B) na drukarce miga, naciśnij przycisk Zatrzymaj (Stop) (C). canon/ij/webmanual/Tutorial/G3000%20series/PL/TRL/screens/trl-i025. gif" alt="rysunek: Kontrolka Wi-Fi miga, naciśnij przycisk Zatrzymaj"/>

  Wybierz metodę połączenia poniżej.

  Konfiguracja bez używania kabla (Cableless setup)

  Ustaw informacje o routerze bezprzewodowym w drukarce bezpośrednio z urządzenia (takiego jak smartfon) bez korzystania z samego routera bezprzewodowego

  Konfiguracja bez używania kabla może trochę potrwać. W trakcie jej wykonywania połączenie internetowe może stać się czasowo niedostępne.

  Opcja Konfiguracja bez używania kabla nie jest dostępna w systemach Chrome OS ani Windows RT.

  Inne ustawienia (Other setup)

  Podłącz, korzystając z innej metody

  Włącz zasilanie.

  1. Podłącz przewód zasilający z tyłu drukarki po lewej stronie, a następnie podłącz jego drugi koniec do gniazda sieciowego.

  WAŻNE
  Na tym etapie NIE podłączaj kabla USB.

  2. Naciśnij przycisk ON (WŁ. ) (A), aby włączyć drukarkę. pl/media/G0022917_tcm125-610576. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  UWAGA
  Drukarka może wydawać dźwięki. Jest to działanie normalne.

  3. Sprawdź, czy kontrolka POWER (ZASILANIE) (B) świeci na zielono. pl/media/G0022918_tcm125-610577. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Instalacja głowicy drukującej

  Uwaga
  Z głowicą drukującą należy obchodzić się ostrożnie, nie należy przykładać do niej nadmiernej siły ani nie należy rzucać ją.

  1. Otwórz tacę wyprowadzania papieru (A) i pokrywę górną (B).
  Wysunie się uchwyt głowicy drukującej (C). (W tym właśnie miejscu zainstaluj głowicę drukującą). pl/media/G0029416_tcm125-610653. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  UWAGA
  Uchwyt głowicy drukującej wydaje dźwięku podczas ruchu. Podnieś dźwignię blokującą głowicę drukującą (D). pl/media/G0029418_tcm125-610654. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Uwaga
  Zdecydowanym ruchem podnieś dźwignię blokującą głowicę drukującą aż do jej zatrzymania. (Dźwignia blokująca głowicę drukującą może sprawiać wrażenie ciężkiej).

  UWAGA
  Jeśli uchwyt głowicy drukującej nie porusza się, upewnij się, że drukarka jest włączona. Wyjmij głowicę drukującą ze srebrnego opakowania. pl/media/G0029425_tcm125-610655. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  4. Zdejmij i wyrzuć pomarańczową nakrywkę ochronną. pl/media/G0029426_tcm125-610656. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Uwaga
  Wewnątrz opakowania głowicy drukującej lub pod nakrywką ochronną może znajdować się niewielka ilość przezroczystego lub jasnoniebieskiego atramentu – nie ma to wpływu na jakość drukowania. Należy uważać, aby podczas wykonywania tych czynności nie pobrudzić się atramentem. Należy uważać, aby nie poplamić rąk.

  5. Przechyl głowicę drukującą i ustaw ją na miejscu. Opuść całkowicie dźwignię blokady głowicy drukującej (D). pl/media/G0029427_tcm125-610657. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Uwaga

  • Nie uderzaj głowicą drukującą o ścianki uchwytu.
  • Ściśnij dźwignię blokady głowicy drukującej i opuść ją delikatnie.
  • Po zainstalowaniu głowicy drukującej, nie należy jej wyjmować bez potrzeby.

  Zainstaluj zbiorniki z atramentem.

  Uwaga
  Ze zbiornikami z atramentem należy obchodzić się ostrożnie, nie należy przykładać do nich nadmiernej siły ani rzucać nimi.

  WAŻNE

  • Jeśli uchwyt głowicy drukującej przesunie się w prawo, należy zamknąć, a następnie otworzyć pokrywę górną.
  • Upewnij się, że stosujesz dostarczone zbiorniki z atramentem.

  1. Ściągnij pomarańczową taśmę (1) w kierunku wskazywanym przez strzałkę, tak aby całkowicie usunąć folię (2). pl/media/G0023534_tcm125-610660. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  2. Naciskając w dół lewym kciukiem, odkręć pomarańczową nakrywkę ochronną (A) ze spodu zbiornika z atramentem. pl/media/G0022926_tcm125-610588. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Uwaga
  Nie należy ściskać boków zbiorników z atramentem, ponieważ może to spowodować wyciek atramentu. Zainstaluj zbiornik z atramentem.
  Naciśnij zbiornik z atramentem w miejscu oznaczonym symbolem PUSH (Naciśnij), aż zbiornik z atramentem zostanie osadzony na miejscu.
  Upewnij się, że kontrolka atramentu świeci na czerwono. pl/media/G0023535_tcm125-610661. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  WAŻNE
  Dopasuj etykiety podczas instalacji.

  4. Zainstaluj pozostałe zbiorniki z atramentem w taki sam sposób.
  Zainstaluj zbiorniki z atramentem. pl/media/G0023536_tcm125-610662. png" data-aspect="0" width="100%"/>

  Uwaga
  Po zainstalowaniu zbiorników z atramentem nie należy ich wyjmować bez potrzeby.

  WAŻNE
  Sprawdź, czy wszystkie kontrolki atramentu świecą na czerwono.

  • Niepełna instalacja.

  5. Zamknij pokrywę górną.

  • Poczekaj, aż kontrolka POWER (ZASILANIE) będzie świecić na zielono (około 4 minut) i przejdź do następnego kroku.
  • Podczas przygotowywania do druku drukarka może wydawać dźwięki. pl/media/G0023537_tcm125-610665. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   UWAGA
   Jeśli kontrolka Alarm (B) miga na pomarańczowo, należy upewnić się, że głowica drukująca i zbiorniki z atramentem zostały prawidłowo zainstalowane.

   6. Załaduj trzy lub więcej arkuszy zwykłego papieru formatu A4 lub Letter do kasety (C). pl/media/G0023538_tcm125-610666. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   UWAGA

   • Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz [ Ładowanie papieru].
   • Zamknij tacę wyprowadzania papieru, aby było łatwiej wyciągnąć kasetę.

   Ładowanie papieru

   W tej części opisano sposób ładowania papieru do kasety (A) i do tacy tylnej (B). pl/media/G0022933_tcm125-610594. png" data-aspect="0" width="100%"/>
   Kaseta (A) obsługuje tylko zwykły papier (C). Aby drukować na papierze fotograficznym/Hagaki (D), należy go wkładać do tacy tylnej (B).

   1. Ładowanie kasety.
   Wysuń kasetę (A) i zdejmij pokrywę (E). pl/media/G0022934_tcm125-610595. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   2. Pociągnij za występ (F) w kierunku oznaczonym strzałką i rozsuń kasetę. pl/media/G0023531_tcm125-610667. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   3. Przesuń prowadnice papieru (G) i (H) do obu krawędzi. pl/media/G0022936_tcm125-610597. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   4. Załaduj papier. pl/media/G0022937_tcm125-610598. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   UWAGA
   Załaduj papier stroną do przeznaczoną do drukowania skierowaną w dół. Dosuń prowadnicę papieru (H), aby wyrównać ją ze wskaźnikiem rozmiaru papieru.
   Prowadnica papieru (H) zatrzyma się, gdy wyrówna się ze wskaźnikiem rozmiaru papieru. pl/media/G0022938_tcm125-610599. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   UWAGA
   Między prowadnicą papieru a stosem papieru może być niewielki odstęp. Dosuń prowadnicę papieru (G) do lewej krawędzi papieru.
   Nie należy przekraczać wskaźnika limitu pojemności (I). pl/media/G0022939_tcm125-610600. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   Uwaga
   Aby drukować na specjalnym papierze, należy go załadować do tacy tylnej.

   7. Załóż pokrywę (E) i wsuń kasetę do drukarki, aż zablokuje się na swoim miejscu. pl/media/G0022940_tcm125-610601. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   8. Załaduj papier do tacy tylnej.
   Otwórz pokrywę tacy tylnej (J) i wyciągnij podpórkę papieru (K). pl/media/G0022941_tcm125-610602. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   9. Dosuń prowadnice papieru (L) do obu krawędzi. pl/media/G0022942_tcm125-610603. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   10. Załaduj papier na środek tylnej tacy. pl/media/G0022944_tcm125-610604. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   WAŻNE
   Załaduj papier w orientacji pionowej stroną do zadrukowania skierowaną do góry.

   11. Dosuń prawą i lewą prowadnicę (L) do obu krawędzi papieru.
   Nie należy przekraczać wskaźnika limitu pojemności (M). pl/media/G0022945_tcm125-610605. png" data-aspect="0" width="100%"/>

   UWAGA
   Szczegółowe informacje dotyczące mających zastosowanie rozmiarów i typów nośników można znaleźć w części [

 • Konfiguracja systemu Canon G2000 Series

  Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja systemu Canon G2000 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Konfiguracja systemu Canon G2000 Series