Ogólna instrukcja instalacji Canon Imagerunner 1019j

Instalacja Canon Imagerunner 1019j jest łatwa i szybka. Przed przystąpieniem do instalacji, należy upewnić się, że wszystkie potrzebne elementy są dostępne. Następnie należy zlokalizować wejście zasilania i podłączyć go do drukarki. Następnie należy włożyć wszystkie potrzebne materiały eksploatacyjne i włożyć je do drukarki. Następnie należy podłączyć drukarkę do komputera, a następnie uruchomić program instalacyjny. Program instalacyjny zainstaluje wszystkie potrzebne sterowniki i wszelkie inne oprogramowanie potrzebne do wykonania wszystkich funkcji drukarki. Po zakończeniu instalacji, można używać drukarki do drukowania, skanowania, kopiowania i innych funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Ogólna instrukcja instalacji Canon Imagerunner 1019j

Program IJ Network Scanner Selector EX2 umożliwia wybranie skanerów i drukarek, które będą używane do skanowania lub drukowania przez sieć z komputera lub panelu operacyjnego.

Po zainstalowaniu programu IJ Network Scanner Selector EX2 jego ikona jest wyświetlana w obszarze powiadomień na pulpicie.

Ważne

 • Jeśli nie można skanować przez sieć, pobierz najnowszą wersję sterowników MP Drivers z naszej witryny i wykonaj aktualizację.
 • Gdy program IJ Network Scanner Selector EX2 jest włączony, co pewien czas przesyła pakiety w celu sprawdzenia, czy jest możliwa komunikacja sieciowa ze skanerem lub drukarką. W przypadku korzystania z komputera w środowisku sieciowym innym niż to, w którym skonfigurowano skaner lub drukarkę, należy wyłączyć program IJ Network Scanner Selector EX2.

Uwaga

 • Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień na pulpicie, wykonaj poniższą procedurę, aby rozpocząć.

  Windows 11/Windows 10:

  W menu Start wybierz kolejno opcje (Wszystkie programy (All apps) >) Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2.

 • Windows 8. 1:

  Na ekranie startowym kliknij przycisk IJ Network Scanner Selector EX2.

  Jeżeli opcja IJ Network Scanner Selector EX2 nie jest wyświetlana na ekranie Uruchom, wybierz panel Wyszukaj (Search), a następnie wyszukaj „IJ Network Scanner Selector EX2”.

  Windows 7:

  W menu Start kliknij kolejno Wszystkie programy (All Programs) > Canon Utilities > IJ Network Scanner Selector EX2 > IJ Network Scanner Selector EX2.

  Menu

  Powoduje wyświetlenie menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony (IJ Network Scanner Selector EX2) w obszarze powiadomień na pulpicie.

  Wyłącz narzędzie Canon IJ Network Scanner Selector EX2 (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX2)/Włącz narzędzie Canon IJ Network Scanner Selector EX2 (Enable Canon IJ Network Scanner Selector EX2)

  Włącza lub wyłącza program IJ Network Scanner Selector EX2.

  Po wybraniu polecenia Wyłącz narzędzie Canon IJ Network Scanner Selector EX2 (Disable Canon IJ Network Scanner Selector EX2) nie można skanować za pośrednictwem sieci przy użyciu panelu operacyjnego.

  Włączony: , Wyłączony:

 • W przypadku korzystania z modelu, który nie umożliwia skanowania przez sieć z panelu operacyjnego, nie można skanować z panelu operacyjnego, nawet jeśli to ustawienie jest włączone.
 • Ustawienia... (Settings... )
  Zostanie wyświetlony ekran ustawień skanowania z komputera. Można wybrać model, z którego chce się korzystać.
  Informacje (About)

  Wyświetla informacje o wersji.

  Wyświetlone okno dialogowe umożliwia zmianę języka na taki, który będzie używany w aplikacji. Zmiany będą widoczne po ponownym uruchomieniu komputera.

  Zakończ (Exit)
  Powoduje zakończenie działania narzędzia IJ Network Scanner Selector EX2. Ikona (Włączony) lub (Wyłączony) znika z obszaru powiadomień na pulpicie.

  Ekran Ustawienia skanowania z komputera

  W obszarze powiadomień na pulpicie kliknij ikonę narzędzia prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Ustawienia... ), aby wyświetlić ekran Ustawienia skanowania z komputera.

  Przed rozpoczęciem skanowania przez sieć trzeba wybrać skaner lub drukarkę za pomocą programu IJ Network Scanner Selector EX2.

  Skanery (Scanners)

  Wyświetlane są adresy MAC skanerów lub drukarek, których można używać za pośrednictwem sieci.

  Można wybrać jeden skaner lub jedną drukarkę dla każdego modelu. Wybranie skanera lub drukarki automatycznie włącza skanowanie z panelu operacyjnego.

  Instrukcje (Instructions)
  Otwiera niniejszy podręcznik.
  Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings)

  Pojawi się okno Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings). Do skanowania z panelu operacyjnego można wybrać maksymalnie trzy skanery i drukarki. Elementy można skanować przy użyciu panelu operacyjnego wybranego skanera lub drukarki i wysyłać zeskanowane obrazy do komputera przez sieć.

 • W przypadku korzystania z modelu, który nie umożliwia skanowania przez sieć z panelu operacyjnego, ten model nie pojawia się na liście Skanery (Scanners) i to ustawienie jest niedostępne.
 • Ekran Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings)

  Kliknij opcję Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings) na ekranie Ustawienia skanowania z komputera, aby wyświetlić ekran Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings).

  Do skanowania z panelu operacyjnego można wybrać maksymalnie trzy skanery i drukarki jednocześnie.

 • W przypadku korzystania z modelu, który nie umożliwia skanowania przez sieć z panelu operacyjnego, ustawienie Ustawienia skanowania z panelu sterowania (Scan-from-Operation-Panel Settings) może być wyświetlane na ekranie ustawień skanowania z panelu operacyjnego, ale nie będzie ono dostępne.
 • Jeśli na liście nie ma skanera ani drukarki, sprawdź, czy spełnione są warunki wymienione poniżej. Następnie kliknij przycisk OK w celu zamknięcia tego ekranu, po czym otwórz go ponownie i jeszcze raz wybierz urządzenie.

 • Sterowniki MP Drivers są zainstalowane
 • Po zainstalowaniu sterowników MP Drivers skonfigurowano ustawienia sieciowe skanera lub drukarki
 • Działa komunikacja sieciowa między skanerem lub drukarką a komputerem
 • Jeśli problem nadal nie został rozwiązany, przejdź do sekcji Problemy z komunikacją sieciową.

 • To oprogramowanie jest niepotrzebne, jeśli skanowanie odbywa się przez port USB. Informacje o usuwaniu tego oprogramowania podano w części „Odinstalowywanie programu IJ Network Scanner Selector EX2”. Skanowanie za pośrednictwem portu USB i komputera jest możliwe również w sytuacji, gdy program ten nie został usunięty.
 • Canon - imageRUNNER ADVANCE DX C3835i / C3830i / C3826i / C3822i - Podręcznik użytkownika

  Następujący schemat pracy: skanowanie dokumentu i zapisanie go na komputerze można wykonać całkowicie z poziomu urządzenia. Istnieje możliwość wyboru miejsca na komputerze, w którym zapisane zostaną dokumenty, zdecydowania, czy skanowanie zostanie wykonane w kolorze czy w czerni i bieli, zapisania dokumentów jako pliku PDF lub JPEG oraz konfiguracji innych ustawień.

  1

  Umieść dokument(y) w urządzeniu. Umieszczanie dokumentów

  2

  Naciśnij przycisk  (COPY/SCAN), aby przełączyć na ekran trybu skanowania.

  3

  Za pomocą przycisków / wybierz opcję <Komputer>, a następnie naciśnij przycisk .

  4

   Wybierz komputer docelowy i naciśnij przycisk

  Ten ekran nie jest wyświetlany, jeśli urządzenie jest podłączone za pomocą kabla USB do tylko jednego komputera. canon/USRMA-1412-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-1412-zz-SS-plPL/b_dis225. gif" alt=""/>

  5

  Wybierz rodzaj skanowania. canon/USRMA-1412-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-1412-zz-SS-plPL/b_dis226. gif" alt=""/>

  Typ skanowania

  Kolor

  Rozdzielczość

  Format pliku

  <Skan. kolor. >

  300 dpi

  JPEG (Exif)

  <Skan. cz. -b. >

  Czarno-białe*1

  PDF (z funkcją wyszukiwania*2)

  <Niestand. 1>

  <Niestand. 2>

  *1 Dokumenty są skanowane tylko w czerni i bieli bez pośrednich odcieni szarości.

  *2 Format pliku PDF, w którym znaki dokumentu są skanowane jako tekst, który można przeszukiwać, korzystając z komputera.

  Zmiana ustawień

  Wszystkie ustawienia podane w tabeli powyżej są fabrycznymi ustawieniami domyślnymi. Ustawienia można zmienić z poziomu programu MF Scan Utility. Aby uzyskać więcej informacji, należy kliknąć pozycję [Instrukcje] w programie MF Scan Utility.

  W przypadku korzystania z komputera z systemem Mac OS należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika narzędzia ScanGear MF.

  6

  Naciśnij przycisk

  Rozpocznie się skanowanie.

  Aby anulować, naciśnij kolejno przycisk   <Tak> 

  Nie można wykonać skanowania, gdy wyświetlone jest okno programu ScanGear MF. Przed rozpoczęciem skanowania należy zamknąć ekran. canon/USRMA-1412-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-1412-zz-SS-plPL/b_S089. gif" alt=""/>

  W przypadku umieszczenia dokumentów w podajniku w kroku 1 (MF244dw)

  Po ukończeniu skanowania na ekranie komputera wyświetlony zostaje folder docelowy zapisu.

  W przypadku umieszczania dokumentów na płycie szklanej w kroku 1

  Po zakończeniu skanowania postępuj zgodnie z poniższą procedurą (w przypadku gdy format pliku to PDF).

  1

  Aby zeskanować kolejne strony dokumentów, umieść następny dokument na płycie szklanej i naciśnij przycisk

  Powtarzaj ten krok do momentu zakończenia skanowania wszystkich stron.

  W przypadku skanowania tylko jednej strony przejdź do następnego kroku.

  2

  Za pomocą przycisków wybierz opcję <Zakończ skanow. >, a następnie naciśnij przycisk

  Na ekranie komputera zostanie wyświetlony folder docelowy zapisu. canon/USRMA-1412-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_style_note1. gif" alt=""/>

  Informacje o folderze docelowym zapisu

  Domyślnie zeskanowane dane są zapisywane w folderze [Moje dokumenty]. Utworzony zostaje podfolder, w którym zapisane zostają zeskanowane dane. Nazwa tego folderu jest datą wykonania skanowania.

  Lokalizację zapisu można zmienić przy użyciu narzędzia MF Scan Utility. canon/USRMA-1412-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/b_C614_L. gif" alt=""/>

  Łatwiejsze skanowanie za pomocą urządzenia

  Jeśli regularnie korzystasz z określonych ustawień, takich jak skanowanie w kolorze lub czerni i bieli bądź zapisujesz zeskanowane dokumenty na jednym komputerze, każdorazowe określanie tych ustawień podczas skanowania może być uciążliwe. Możesz przypisać te ustawienia do klawisza [Scan -> PC], dzięki czemu skanowanie jest wykonywane jednym naciśnięciem przycisku. Skanowanie za pomocą przycisku [Scan -> PC]

  Ogólna instrukcja instalacji Canon Imagerunner 1019j

  Bezpośredni link do pobrania Ogólna instrukcja instalacji Canon Imagerunner 1019j

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Ogólna instrukcja instalacji Canon Imagerunner 1019j