Podręcznik Profesjonalne wyniki Beko E5

Podręcznik Profesjonalnych Wyników Beko E5 to innowacyjny zestaw narzędzi i metod, które pomagają programistom w optymalizacji ich kodu, aby uzyskać lepsze wyniki. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące optymalizacji kodu, wskaźniki wydajności, narzędzia do analizy kodu, optymalizacji algorytmów i inne. System ten pozwala programistom pracować w oparciu o najlepsze praktyki, dzięki czemu mogą one tworzyć aplikacje, które są lepsze i szybsze. Podręcznik zawiera również wskazówki dotyczące tworzenia kodu, który będzie łatwy do debugowania i utrzymywania, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik Profesjonalne wyniki Beko E5

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 już za nami. Teraz przed Wami nowe wyzwania. Między innymi przygotowania do egzaminów i testów wiedzy.

Poniżej znajdziecie zestawienie książek, które zostały już dostosowane do nowych kwalifikacji – EKA. 04, EKA. 05 oraz EKA. 07 i są dostępne w sprzedaży. ??


Kwalifikacja EKA. 04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej (Technik ekonomista)

Gospodarowanie zasobami rzeczowymi, dokumentowanie zdarzeń gospodarczych, obsługa programu magazynowo-sprzedażowego Subiekt GT i programu do obsługi gospodarki środkami trwałymi Rachmistrz GT
(Bożena Padurek)

Podręcznik wspomagający przygotowanie do egzaminu zawodowego z kwalifikacji EKA. 04. Publikacja pozwala zdobyć wiedzę teoretyczną ale również wykorzystać ją do rozwiązania zadań praktycznych. W podręczniku zostały omówione kwestie dotyczące gospodarowania rzeczowymi zasobami majątkowymi oraz obsługi programu Subiekt GT. W szczególności pozwala przyswoić wiedzę obejmującą gospodarowanie środkami trwałymi, zapasami i całą gospodarką magazynową – m. in wskaźnik rotacji zapasów, kalkulacja cen sprzedaży”w stu” oraz „od sta”. W podręczniku znalazło się również przedstawienie w jaki sposób wykorzystać program Rachmistrz GT do prowadzenia gospodarki środkami trwałych w jednostce gospodarczej.

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Kwalifikacja EKA. Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista. Część 1
(Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski)

Pierwsza część podręcznika przygotowanego do nauki z zakresu kwalifikacji EKA. 04 – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. W tej części autorzy skupili się na omówieniu materiału z zakresu podstaw ekonomii, prawa, w szczególności przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przedstawione zostały także informacje dotyczące zasad pracy biurowej. Poza częścią teoretyczną, w publikacji znalazło się sporo przykładów oraz ćwiczeń do samodzielnego wykonania.

Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Część 2
(Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski)

Druga część podręcznika do kwalifikacji EKA. 04 skupia się na omówieniu materiału z zakresu gospodarowania zasobami rzeczowymi i dokumentowania zdarzeń gospodarczych. W publikacja zgodnie z nową reformą została rozszerzona o materiał dotyczący biznesplanu. A konkretniej o informacje jak należy sporządzić elementy składowe biznesplanu, m. in. : analizę strategiczną jednostki, plan marketingowy, plan zatrudnienia. Nie zabrakło też informacji jak przygotować plan finansowy działalności. W opracowaniu zawarto omówienie organizacji pracy w małych zespołach oraz omówienie kompetencji społecznych i personalnych. Podobnie jak w pierwszej części podręcznika z tej serii, tak i w tym znalazły się przykłady oraz ćwiczenia.

Repetytorium i testy. Technik ekonomista. EKA. Egzamin zawodowy
(Anna Stromecka, Joanna Śliżewska, Aleksandra Zielińska, Dorota Zadrożna)

Publikacja została przygotowana pod kątem porządkowania, utrwalania wiedzy podczas codziennej nauki z kwalifikacji EKA. 04 ale także przed odświeżenia jej w okresie przed przystępowaniem do egzaminu zawodowego. W repetytorium zebrano najważniejsze wiadomości jakie powinien posiadać technik ekonomista. Repetytorium zawiera liczne definicje, opisy, przykłady między innymi z zakresu:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
 • podstaw statystki,
 • podstaw ekonomii,
 • przepisów prawa jakie obowiązują przy prowadzeniu jednostki gospodarczej,
 • wykonywania prac biurowych,
 • biznesplanu,
 • gospodarowania zasobami rzeczowymi.

W repetytorium umieszczono przykładowy arkusz egzaminacyjny z części pisemnej oraz praktycznej. Dodatkowo przygotowano 4 testy dla samodzielnego sprawdzenia swojej wiedzy teoretycznej oraz 4 zadania na wzór egzaminu praktycznego. Ponadto do tych testów i zadań opracowano odpowiedzi i propozycje rozwiązania poszczególnych elementów.

Kwalifikacja EKA. 05 – Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych (Technik ekonomista i Technik rachunkowości)

Prowadzenie spraw kadrowych i rozliczanie wynagrodzeń, obsługa programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT. 05
(Bożena Padurek)

Publikacja została poświęcona na omówienie materiału z zakresu kadr i płac obowiązującego w kwalifikacji EKA. 05. Skupiono się w publikacji na przedstawieniu zagadnień prawa pracy związanych z przebiegiem zatrudnienia. Przedstawiono także informacje dotyczące rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych z nimi związanymi. Ponadto znajdziemy jeszcze m. in. opracowanie dotyczące prowadzenia dokumentacji kadrowej czy analizy kadr i płac. Ważnym elementem tego podręcznika jest przedstawienie krok po kroku obsługi programu kadrowo-płacowego Gratyfikant GT.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Część 1
(Joanna Śliżewska, Joanna Ablewicz, Damian Dębski, Paweł Dębski)

W podręczniku skupiono się na przedstawieniu tematyki zgodnej w kwalifikacją EKA. 05, która została wydzielona w ramach zawodów technik ekonomista oraz technik rachunkowości. W publikacji pochylono się na omówieniu materiału z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podstaw ekonomii i statystyki. Ponadto zostały przygotowane informacje dotyczące prowadzenia spraw kadrowych.

Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych. Część 2 
(Damian Dębski, Paweł Dębski)

W drugiej części podręcznika do kwalifikacji EKA. 05 skupiono się na przedstawieniu zasad rozliczania wynagrodzeń oraz prowadzenie gospodarki finansowej jednostki. Dodatkowo znalazły się informacje z zakresu kompetencji personalnych i społecznych a także szereg informacji z zakresu organizacji pracy w małych zespołach.

Repetytorium i testy egzaminacyjne. Egzamin zawodowy
(Ewa Kawczyńska-Kiełbasa)

Repetytorium to kompendium wiedzy, które pozwala osobą przygotowującym się do egzaminu z kwalifikacji EKA. 05 podsumować oraz uporządkować przyswojoną wcześniej wiedzę, a takie odświeżyć tę która stała się ulotna. W publikacji zebrano materiał, który powinien przyswoić kandydat na technika ekonomistę oraz technika rachunkowości.

W publikacji w między innymi zawarto informacje z zakresu:

 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • podatków,
 • wyliczania płac,
 • typów spółek i ich problematyki.

Dla zapoznania się z wyglądem arkuszy egzaminacyjnych umieszczono przykładowy egzamin z części pisemnej oraz części praktycznej. Ponadto w repetytorium umieszczono 4 testy do samodzielnego sprawdzenia wiedzy a także 4 zadania na wzór egzaminu praktycznego. Dodatkowo do tych testów i zadań przygotowano i umieszczono w podręczniku odpowiedzi i propozycje rozwiązań.

Kwalifikacja EKA. 07 – Prowadzenie rachunkowości (Technik rachunkowości)

Zasady rachunkowości finansowej, kwalifikacja EKA. 07
(Bożena Padurek)

Publikacja wspomaga poznanie zasad rachunkowości finansowej na początkowym etapie edukacji w zakresie kwalifikacji EKA. 07 – Prowadzenie rachunkowości wydzielonej dla zawodu Technik rachunkowości zgodnie z Formuła 2019. W podręczniku zostały omówione takie kwestie jak: klasyfikacja zasobów majątkowych, źródła pochodzenia majątku oraz bilans. Ponadto znalazło się omówienie funkcjonowania kont bilansowych, dzielenie i łączenie kont, a także poprawa błędów księgowych. Omówione m. zostały jeszcze konta ksiąg pomocniczych czy kwestie dotyczące wyniku finansowego. Zaletą tej pozycji podręcznikowej jest przedstawienie przykładowych zadań do danego tematu oraz ćwiczeń do samodzielnego przećwiczenia danych treści.

Książki z testami i zadaniami z kwalifikacji A(U). 35, A(U). 36, A(U). 65, które można wykorzystać podczas przygotowań do egzaminów z kwalifikacji EKA. 05, EKA. 07

2020-09-07

 • Autor:Ciesielski J.
 • Wydawnictwo:Edra Urban Partner

Klinsky Chris

Marcin Iwuć

Mate GaborCzarna Owca

Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz|Anna Jacek|Emilia Sarnacka

Mark Wolynn

Kotarski RadosławAltenberg

Peterson Jordan B. Fijorr Publishing

Opracowanie ZbioroweOssolineum

Robert Greene

Richard E BrownWektory

Robert Michael KaplanAkasha

Christine A. Padesky, Dennis GreenbergerWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Michael L. Cain, Steven A. Wasserman, Lisa A. UrryRebis

Andrew Pettegree, der Weduwen ArthurSmak Słowa

Nassim Nicholas TalebZysk i S-ka

NETTERUrban & Partner

Anna Dobrzańska, Łukasza Obrycki, Piotra SochaMedia-Press

Moheb ConstandiPWN

Kamil JanickiLiterackie

Marek BudziszFronda

RobakiewiczPOLCEN Spółka z o. o.

Adam DylewskiDragon

Lad Vasant DKos

Russ HarrisGWP Profesjonalne

Mikołaj Kuca

Hansen John T. URBAN & PARTNER

Agora

 1. Podręcznik użytkownika programu Acrobat
 2. Wprowadzenie do programu Acrobat
  1. Uzyskaj dostęp do programu Acrobat na komputerze, urządzeniu mobilnym oraz w Internecie
  2. Co nowego w programie Acrobat
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Wymagania systemowe
 3. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z obszarem roboczym
  2. Otwieranie i wyświetlanie plików PDF
   1. Otwieranie plików PDF
   2. Nawigowanie między stronami dokumentów PDF
   3. Wyświetlanie preferencji plików PDF
   4. Dostosowywanie widoków PDF
   5. Włączanie podglądu miniatur plików PDF
   6. Wyświetlanie plików PDF w przeglądarce
   7. Praca z kontami przechowywania online
    1. Dostęp do plików z usługi Box
    2. Dostęp do plików z usługi Dropbox
    3. Dostęp do plików z usługi OneDrive
    4. Dostęp do plików z usługi SharePoint
    5. Dostęp do plików z usługi Dysk Google
    6. Acrobat i macOS
    7. Powiadomienia programu Acrobat
    8. Siatki, linie pomocnicze, jednostki miary w plikach PDF
    9. Znaki azjatyckie, cyrylica i tekst pisany od prawej do lewej w dokumentach PDF
    10. Tworzenie plików PDF
     1. Omówienie procesu tworzenia dokumentów PDF
     2. Tworzenie plików PDF w programie Acrobat
     3. Tworzenie plików PDF za pomocą funkcji PDFMaker
     4. Korzystanie z drukarki Adobe PDF
     5. Konwersja stron internetowych na format PDF
     6. Tworzenie plików PDF za pomocą programu Acrobat Distiller
     7. Ustawienia konwersji Adobe PDF
     8. Czcionki PDF
     9. Edytowanie plików PDF
     10. Edycja tekstu w plikach PDF
     11. Edycja obrazów lub obiektów w pliku PDF
     12. Obracanie, przesuwanie, usuwanie i zmiana numeracji stron PDF
     13. Edycja zeskanowanych plików PDF
     14. Poprawa zdjęć dokumentów zrobionych za pomocą aparatu w telefonie komórkowym
     15. Optymalizowanie plików PDF
     16. Właściwości dokumentu PDF i metadane
     17. Łącza i załączniki w plikach PDF
     18. Warstwy PDF
     19. Miniatury stron i zakładki w dokumentach PDF
     20. Kreator operacji (Acrobat Pro)
     21. Pliki PDF przekonwertowane na strony internetowe
     22. Przygotowywanie plików PDF do prezentacji
     23. Artykuły PDF
     24. Pliki PDF zawierające dane geograficzne
     25. Stosowanie operacji i skryptów w plikach PDF
     26. Zmiana domyślnej czcionki do dodawania tekstu
     27. Usuwanie stron z pliku PDF
     28. Skanowanie i OCR
      1. Skanowanie dokumentów do formatu PDF
      2. Poprawianie zdjęć w dokumencie
      3. Rozwiązywanie problemów ze skanerem podczas skanowania przy użyciu programu Acrobat
      4. Formularze
       1. Podstawy formularzy PDF
       2. Tworzenie formularza w programie Acrobat od podstaw
       3. Tworzenie i rozpowszechnianie formularzy PDF
       4. Wypełnianie formularzy PDF
       5. Właściwości pola formularza PDF
       6. Wypełnianie i podpisywanie formularzy PDF
       7. Ustawianie przycisków w formularzach PDF
       8. Publikowanie interaktywnych formularzy internetowych PDF
       9. Podstawy pola formularza PDF
       10. Pole z kodem kreskowym PDF
       11. Zbieranie danych formularzy PDF i zarządzanie nimi
       12. Moduł śledzący formularze — informacje
       13. Formularze PDF — pomoc
       14. Wysyłanie formularzy PDF do odbiorców za pomocą poczty e-mail lub serwera wewnętrznego
       15. Łączenie plików
        1. Łączenie lub scalanie plików do postaci pojedynczego pliku PDF
        2. Dodawanie nagłówków, stopek i numeracji Batesa do dokumentów PDF
        3. Kadrowanie stron dokumentu PDF
        4. Dodawanie znaków wodnych do plików PDF
        5. Dodawanie tła do plików PDF
        6. Praca z plikami składowymi portfolio PDF
        7. Publikowanie i udostępnianie portfolio PDF
        8. Opis ogólny portfolio PDF
        9. Tworzenie i dostosowywanie portfolio PDF
        10. Udostępnianie, recenzowanie i komentowanie
         1. Udostępnianie i śledzenie plików PDF przez Internet
         2. Redagowanie tekstu za pomocą znaczników
         3. Przygotowywanie pliku PDF do recenzji
         4. Rozpoczynanie recenzji pliku PDF
         5. Hostowanie udostępnianych recenzji w witrynach SharePoint lub Office 365
         6. Udział w recenzji pliku PDF
         7. Dodawanie komentarzy do plików PDF
         8. Dodawanie stempla do dokumentu PDF
         9. Postępy zatwierdzania
         10. Zarządzanie komentarzami | wyświetlanie, odpowiadanie, drukowanie
         11. Importowanie i eksportowanie komentarzy
         12. Śledzenie recenzji plików PDF i zarządzanie nimi
         13. Zapisywanie i eksportowanie plików PDF
          1. Zapisywanie plików PDF
          2. Konwersja pliku PDF na format Word
          3. Konwersja pliku PDF na format JPG
          4. Konwertowanie lub eksportowanie plików PDF do innych formatów
          5. Opcje formatów plików do eksportowania plików PDF
          6. Ponowne korzystanie z zawartości pliku PDF
          7. Zabezpieczenia
           1. Ulepszone ustawienia ochrony dla plików PDF
           2. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu haseł
           3. Zarządzanie identyfikatorami cyfrowymi
           4. Zabezpieczanie dokumentów PDF przy użyciu certyfikatów
           5. Otwieranie zabezpieczonych plików PDF
           6. Usuwanie poufnej zawartości z dokumentów PDF
           7. Konfigurowanie reguł zabezpieczeń dla plików PDF
           8. Wybór metody zabezpieczania dokumentów PDF
           9. Ostrzeżenia zabezpieczeń podczas otwierania pliku PDF
           10. Zabezpieczanie plików PDF za pomocą programu Adobe Experience Manager
           11. Funkcja Widok chroniony dla plików PDF
           12. Opis ogólny zabezpieczeń w programie Acrobat i plikach PDF
           13. Skrypty JavaScript w plikach PDF jako zagrożenia bezpieczeństwa
           14. Załączniki jako zagrożenia dla bezpieczeństwa
           15. Dopuszczanie lub blokowanie łączy w plikach PDF
           16. Podpisy elektroniczne
            1. Podpisywanie dokumentów PDF
            2. Przechwytywanie podpisu na urządzeniu mobilnym w celu używania go w dowolnym miejscu
            3. Wysyłanie dokumentów do podpisania elektronicznego
            4. Informacje o podpisach opartych na certyfikatach
            5. Podpisy oparte na certyfikacie
            6. Weryfikacja podpisów cyfrowych
            7. Lista zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe
            8. Zarządzanie zaufanymi tożsamościami
            9. Drukowanie
             1. Podstawowe zadania drukowania pliku PDF
             2. Drukowanie broszur i portfolio PDF
             3. Zaawansowane ustawienia drukowania pliku PDF
             4. Drukowanie do pliku PDF
             5. Drukowanie dokumentów PDF w kolorze (Acrobat Pro)
             6. Drukowanie plików PDF w niestandardowych rozmiarach
             7. Dostępność, znaczniki i ponowne wlanie tekstu
              1. Tworzenie dostępnych plików PDF i weryfikacja dostępności
              2. Funkcje dostępności w plikach PDF
              3. Narzędzie Kolejność odczytu dla plików PDF
              4. Odczytywanie plików PDF z funkcjami ponownego wlewania tekstu i dostępności
              5. Edycja struktury dokumentu za pomocą paneli Zawartość i Znaczniki
              6. Tworzenie dostępnych dokumentów PDF
              7. Wyszukiwanie i indeksowanie
               1. Tworzenie indeksów PDF
               2. Przeszukiwanie plików PDF
               3. Multimedia i modele 3D
                1. Dodawanie dźwięków, filmów i obiektów interaktywnych do plików PDF
                2. Dodawanie modeli 3D do plików PDF (Acrobat Pro)
                3. Wyświetlanie modeli 3D w plikach PDF
                4. Praca z modelami 3D
                5. Mierzenie obiektów 3D w plikach PDF
                6. Ustawianie widoków 3D w plikach PDF
                7. Włączanie treści 3D w pliku PDF
                8. Dodawanie plików multimedialnych do plików PDF
                9. Dodawanie komentarzy do projektów 3D w plikach PDF
                10. Odtwarzanie wideo, audio i formatów multimedialnych w dokumentach PDF
                11. Dodawanie komentarzy do elementu wideo
                12. Narzędzia drukowania (Acrobat Pro)
                 1. Omówienie narzędzi drukowania
                 2. Znaczniki drukarki i cienkie linie
                 3. Podgląd wyjściowy
                 4. Spłaszczanie przezroczystości
                 5. Konwertuj kolory i zarządzanie farbą
                 6. Zalewkowanie kolorów
                 7. Inspekcja wstępna (Acrobat Pro)
                  1. Pliki zgodne ze standardami PDF/X, PDF/A i PDF/E
                  2. Profile inspekcji wstępnej
                  3. Zaawansowane inspekcje wstępne
                  4. Raporty inspekcji wstępnej
                  5. Wyświetlanie wyników inspekcji wstępnej, obiektów i zasobów
                  6. Wyjściowe profile konwersji w plikach PDF
                  7. Korygowanie problemów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
                  8. Automatyzacja analizy dokumentów za pomocą dropletów lub operacji inspekcji wstępnej
                  9. Analizowanie dokumentów za pomocą narzędzia Inspekcja wstępna
                  10. Dodatkowe kontrole w narzędziu Inspekcja wstępna
                  11. Biblioteki inspekcji wstępnych
                  12. Zmienne inspekcji wstępnych
                  13. Zarządzanie kolorami
                   1. Utrzymywanie spójności kolorów
                   2. Ustawienia kolorów
                   3. Zarządzanie kolorami dokumentów
                   4. Praca z profilami kolorów
                   5. Omówienie zarządzania kolorami
                   6. Program Adobe Acrobat oferuje wiele możliwości sprawnego i skutecznego wyszukiwania. Wyszukiwanie może być zwykłe lub poszerzone, może też obejmować różne rodzaje danych i wiele plików Adobe PDF.

                    Podczas pracy z dużą liczbą powiązanych dokumentów PDF, można je zdefiniować jako Katalog w programie Acrobat Pro, który dla wszystkich dokumentów generuje indeks PDF. Wyszukiwanie w indeksie PDF—zamiast w plikach PDF—znacznie przyśpiesza proces wyszukiwania. Zobacz Tworzenie indeksów PDF.

                    Opis ogólny funkcji szukaj i zamień

                    Uruchomienie wyszukiwania pozwala znaleźć konkretne elementy pliku PDF. Wyszukiwanie może być proste, np. znajdować określone słowa na jednej stronie. Można też uruchomić bardziej złożone wyszukiwanie, lokalizujące różne rodzaje danych w wielu plikach PDF. Tekst można zamieniać wybiórczo.

                    Wyszukiwanie można uruchomić z okna Szukaj albo z paska narzędziowego Znajdź. W każdym z tych przypadków program Acrobat przeszukuje treść pliku PDF, warstwy, pola formularzy oraz podpisy elektroniczne. Wyszukiwanie może obejmować także zakładki i komentarze. Tylko pasek narzędziowy Znajdź zawiera opcję Zamień na.

                    Pasek narzędziowy Znajdź z opcjami Znajdź i zastąp

                    Po wpisaniu pierwszych liter wyszukiwanych w dokumencie PDF program Acrobat podaje sugestie pasującego słowa i częstotliwość jego występowania w dokumencie. Po wybraniu słowa program Acrobat podświetla wszystkie wyniki dopasowania w pliku PDF.

                    W porównaniu z paskiem narzędziowym Znajdź, okno Szukaj oferuje więcej opcji i umożliwia przeprowadzanie różnych rodzajów wyszukiwań. Gdy korzysta się z okna Szukaj, przeszukiwane są także dane obiektów i metadane obrazów XIF (rozszerzony format pliku graficznego). Przeszukując wiele plików PDF, program Acrobat sprawdza również właściwości dokumentu oraz metadane XMP, a podczas przeszukiwania indeksu pliku PDF sprawdza znaczniki indeksowe struktury. Jeżeli przeszukiwane pliki PDF zawierają załączniki PDF, to można je objąć wyszukiwaniem.

                    Pliki PDF mogą składać się z wielu warstw. Jeżeli wyniki wyszukiwania obejmują wystąpienia na warstwach ukrytych, to po wybraniu takiego wystąpienia program zapyta, czy warstwa ma stać się widoczna.

                    Dostęp do funkcji wyszukiwania

                    Miejsce uruchomienia wyszukiwania zależy od rodzaju poszukiwań. Użyj paska narzędziowego Znajdź do szybkiego przeszukiwania bieżącego dokumentu PDF oraz do zamieniania tekstu. Okno Szukaj umożliwia szukanie słów i właściwości dokumentów w wielu plikach PDF, czy to w Internecie, czy w indeksach PDF.

                   7. Otwórz pasek, wybierając polecenie Edycja > Znajdź (Ctrl/Command+F).

                   8. Znajdź
                    A. Pole Znajdź B. Znajdź poprzedni C. Znajdź następny D. Opcja Zamień na rozszerza się, ukazując pole tekstoweWykonaj jedną z następujących czynności:
                    • Wybierz polecenie Edycja > Wyszukiwanie zaawansowane (Shift+Ctrl/Command+F).

                    • Kliknij strzałkę na pasku Znajdź i wybierz polecenie Otwórz pełne wyszukiwanie programu Acrobat.

                    Panel wyszukiwania to odrębne okno, które można przenosić i minimalizować. Można również zmieniać rozmiar okna Szukaj albo umieszczać je częściowo lub całkowicie za oknem PDF.

                    Rozmieszczanie dokumentu PDF i okna Szukaj

                    W oknie dialogowym Szukaj kliknąć przycisk Ułóż okna .

                    Program Acrobat zmieni rozmiar obu okien i ułoży je obok siebie, tak aby wypełniały prawie cały ekran.

                    Uwaga: ponowne kliknięcie przycisku Ułóż okna zmienia wielkość okna dokumentu, ale okno Szukaj pozostaje bez zmian. Jeśli chcesz powiększyć lub zmniejszyć okno Szukaj, przeciągnij róg lub krawędź okna, w ten sam sposób jak robi się to z oknami systemowymi.

                    Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu w plikach PDF

                    Znajdź i zastąp tekst w pliku PDF

                    Pasek narzędziowy Znajdź przeszukuje otwarty w danej chwili plik PDF. Można wybiórczo zastępować wyszukiwany termin tekstem alternatywnym. W danej chwili można zamienić jedną instancję tekstu. Nie można wprowadzić zmiany ogólnej w całym dokumencie PDF lub w wielu dokumentach PDF.

                    Wybierz polecenie Edycja > Znajdź (Ctrl/Command+F).Wpisać tekst do wyszukania w pole tekstowe na pasku narzędziowym Znajdź.Aby zamienić tekst, kliknij polecenie Zamień na, by rozwinąć pasek narzędziowy, następnie wpisz tekst zastępujący w polu tekstowym Zamień na.(Opcjonalnie) Kliknij strzałkę obok pola tekstowego i ustaw opcje:Tylko całe wyrazy

                    Znajduje tylko pełne słowa, zgodne z tekstem wpisanym w polu na pasku Znajdź. Na przykład jeżeli szuka się słowa moc, to nie zostaną znalezione słowa pomoc ani mocny.

                    Uwzględniaj wielkość liter

                    Znalezione zostaną tylko słowa o tej samej pisowni wielkich i małych liter. Na przykład jeżeli szuka się słowa Internet, to nie zostaną znalezione słowa internet ani INTERNET.

                    Dołącz zakładki

                    Przeszukiwany jest również tekst w panelu Zakładki.

                    Dołącz komentarze

                    Przeszukiwany jest również tekst komentarzy.

                    Program Acrobat przejdzie do pierwszego wystąpienia wyszukiwanej frazy i podświetli ją.

                    Kliknij opcję Zamień, aby zmienić podświetlony tekst lub kliknij Następny, aby przejść do następnego wystąpienia wyszukiwanego terminu. Możesz również kliknąć opcję Poprzedni, aby wrócić do poprzedniego wystąpienia wyszukiwanego terminu.

                    Znajdowanie tekstu w wielu dokumentach PDF

                    Okno Szukaj umożliwia wyszukiwanie w wielu plikach PDF. Można na przykład przeszukiwać wszystkie pliki PDF znajdujące się w określonym położeniu lub wszystkie pliki w otwartym portfolio PDF. Opcja Zamień na nie jest dostępna w oknie Szukaj.

                    Jeśli dokumenty są zaszyfrowane (a więc zabezpieczone), nie można przeszukiwać ich w ramach przeszukiwania wielu dokumentów. Takie dokumenty należy wcześniej otworzyć i przeszukać pojedynczo.Wyjątek od powyższej zasady stanowią dokumenty zaszyfrowane jako Wydania elektroniczne Adobe, które można przeszukiwać w ramach przeszukiwania wielu dokumentów.

                    Otwórz program Acrobat na pulpicie (nie w przeglądarce WWW).

                    Wykonaj jedną z następujących czynności.
                    • Na pasku narzędziowym Znajdź wpisz tekst do wyszukania, a następnie z menu wyskakującego wybierz polecenie Otwórz pełne wyszukiwanie programu Acrobat.

                    • Wpisz tekst do wyszukania w oknie Szukaj.

                    W oknie Szukaj zaznacz opcję Wszystkie dokumenty PDF w. Wybrać polecenie Szukaj miejsca z wysuwanego menu bezpośrednio pod tą opcją.Wybrać położenie do przeszukania. Może to być położenie na komputerze lokalnym lub w sieci. Kliknąć przycisk OK.Aby określić dodatkowe kryteria wyszukiwania, kliknij Pokaż opcje zaawansowane i wybierz opcje.

                    Podczas wyszukiwania można poruszać się po wynikach, klikając je lub korzystając ze skrótów klawiaturowych, co nie przerywa procesu szukania. Kliknięcie przycisku Zatrzymaj pod paskiem postępu wyszukiwania powoduje anulowanie tego procesu. Wyniki wyszukiwania będą ograniczone do wystąpień znalezionych przed anulowaniem. Kliknięcie tego przycisku nie zamyka okna Szukaj, ani nie czyści listy wyników. Aby wyświetlić więcej wyników, należy uruchomić nowe wyszukiwanie.

                    Przejrzyj i zapisz wyniki wyszukiwania pliku PDF

                    Podgląd wyników wyszukiwania

                    Wyniki wyszukiwania uruchomionego w oknie Szukaj są wyświetlane w kolejności stron i zagnieżdżone pod nazwami przeszukanych dokumentów. Do każdej pozycji dołączony jest krótki fragment kontekstu (jeżeli istnieje) oraz ikona wskazująca typ wystąpienia.

                    Przejdź do konkretnego wystąpienia w wynikach wyszukiwania (tylko pojedyncze pliki PDF)

                    W razie potrzeby rozwiń wyniki wyszukiwania.Następnie zaznacz jedno z wystąpień na liście rezultatów, aby wyświetlić je w pliku PDF.Aby wyświetlić pozostałe wystąpienia, kliknij inne wystąpienie w wynikach.

                    Sortowanie wystąpień w wynikach wyszukiwania

                    Opcję sortowania wybiera się w dolnej części okna Szukaj, w menu Sortuj wg. Opcje sortowania są następujące: Ranking odniesienia, Data modyfikacji, Nazwa pliku i Położenie.

                    Ikony wyświetlane przy wynikach wyszukiwania

                    Ikona obok wystąpień w wynikach wyszukiwania wskazuje obszar, w którym znaleziono dany wynik.Zaznaczenie ikony ma następujący efekt:

                    Ikona dokumentu

                    Uaktywnia dokument w oknie dokumentu. Rozwiń listę, aby wyświetlić poszczególne wyniki wyszukiwania w tym dokumencie.

                    (Ogólne) Ikona Wynik wyszukiwania

                    W pliku PDF przechodzi do tego wystąpienia szukanego terminu, na ogół znalezionego w treści pliku PDF. Dane wystąpienie szukanej frazy zostanie podświetlone w dokumencie.

                    Wynik wyszukiwania dla pliku innego niż PDF lub ikona metadanych []

                    W przypadku plików innych niż PDF powoduje otwarcie pliku. Jeśli plik jest zabezpieczony przed otwieraniem, wyświetlane jest okno dialogowe.

                    Ikona zakładki

                    Otwiera panel Zakładki i podświetla wystąpienia szukanych terminów.

                    Ikona komentarzy

                    Otwiera panel Komentarze i podświetla wystąpienia szukanych terminów.

                    Ikona warstw

                    Może otworzyć się komunikat, że warstwa jest ukryta i pytanie, czy ma zostać zmieniona w widoczną.

                    Ikona załącznika

                    Otwiera plik załączony do przeszukiwanego dokumentu macierzystego PDF. Podświetla wystąpienia szukanych terminów.

                    Zapisywanie wyników wyszukiwania

                    Wyniki wyszukiwania można zapisać w postaci pliku PDF lub CSV. W przypadku pliku wideo zobacz Zapisywanie wyników wyszukiwania w programie Acrobat.

                    Kliknij ikonę  i wybierz opcję Zapisz wyniki w pliku PDF lub Zapisz wyniki w pliku CSV.

                    Zaawansowane opcje wyszukiwania

                    Okno Szukaj wyświetla domyślnie podstawowe opcje wyszukiwania. Aby wyświetlić dodatkowe opcje, kliknij Pokaż więcej opcji u dołu okna. Aby powrócić do podstawowych opcji, kliknij Pokaż mniej opcji u dołu okna.

                    Istnieje możliwość takiej zmiany preferencji, aby w oknie wyszukiwania zawsze pojawiało się więcej opcji. W oknie dialogowym Preferencje w obszarze Kategorie wybierz pozycję Szukaj.

                    Szukaj w

                    Ogranicza wyszukiwanie do bieżącego dokumentu PDF, całości otwartego portfolio PDF (jeśli ma zastosowanie), indeksu albo położenia na komputerze. Jeżeli wybrano przeszukiwanie indeksu, położenia albo portfolio PDF, w sekcji Użyj tych dodatkowych kryteriów pojawią się dodatkowe opcje.

                    Jakiego wyrazu lub wyrażenia chcesz poszukać?

                    Wpisz tekst lub frazę, którą chcesz wyszukać.

                    Zwróć wyniki zawierające

                    Ogranicza wyniki wyszukiwania zgodnie z wybranymi opcjami:

                    Znajdź dokładny wyraz lub wyrażenie

                    Opcja powoduje wyszukanie całego ciągu znaków, przy czym musi być zachowana dokładna kolejność znaków, spacji i wyrazów składowych.

                    Znajdź którykolwiek z wyrazów

                    Opcja powoduje wyszukanie wszystkich wystąpień przynajmniej jednego z podanych wyrazów.Jeśli na przykład zostaną wpisane wyrazy z każdego, wyniki wyszukiwania będą zawierać wszystkie wystąpienia następujących wyrazów i wyrażeń: z, każdego, każdego z lub z każdego.

                    Znajdź wszystkie wyrazy

                    Opcja powoduje wyszukanie wszystkich wystąpień podanych wyrazów, ale niekoniecznie w takiej samej kolejności, w jakiej je wpisano. Jest dostępna tylko przy przeszukiwaniu wielu plików PDF lub plików definicji indeksu.

                    Zapytanie logiczne

                    Umożliwia wykorzystanie operatorów logicznych, które wpisuje się w pole Jakiego wyrazu lub wyrażenia poszukać? wraz ze słowami do wyszukania. Jest dostępna tylko przy przeszukiwaniu wielu plików PDF lub indeksów PDF.

                    Uwaga: podczas przeszukiwania indeksów PDF nie można przeprowadzać wyszukiwania z użyciem wieloznaczników, czyli gdy przeszukuje się indeksy PDF.

                    Użyj tych dodatkowych kryteriów (opcje dla tekstu)

                    Zawiera podstawowe opcje wyszukiwania oraz pięć opcji dodatkowych:

                    Bliskość

                    Wyszukuje przynajmniej dwa słowa, oddzielone liczbą słów nie większą niż zadana w preferencjach wyszukiwania. Opcja dostępna tylko przy wyszukiwaniu w wielu dokumentach lub plikach definicji indeksu, przy czym musi być zaznaczona również opcja Znajdź wszystkie wyrazy.

                    Tematyzacja

                    Opcja powoduje, że są wyszukiwane wyrazy zawierające część (rdzeń) podanego wyrazu.Na przykład wyszukanie frazy rzucanie znajdzie wystąpienia słów rzucaj, rzucany, rzuca czy rzucający.Opcja ta dotyczy pojedynczych słów i fraz w bieżącym pliku PDF, folderze albo indeksie utworzonym w wersji Acrobat 6. 0 lub nowszej wersji. Wieloznaczniki (*,? ) są niedozwolone w wyszukiwaniu tematyzacyjnym. Tematyzacja nie jest dostępna po włączeniu opcji Tylko całe wyrazy lub Uwzględniaj wielkość liter.

                    Przeszukiwany jest również tekst zawarty we wszystkich zakładkach w panelu Zakładki.

                    Przeszukiwany jest tekst we wszystkich komentarzach dodanych do pliku PDF, które wyświetlane są w panelu Komentarze.

                    Dołącz załączniki

                    Przeszukuje pliki załączone do bieżącego pliku PDF lub innych załączonych plików PDF (do dwóch poziomów zagłębienia).

                    Użyj tych dodatkowych kryteriów (opcje dla właściwości dokumentu)

                    Są dostępne tylko przy przeszukiwaniu wielu plików PDF lub indeksów PDF. Można wybierać wiele kombinacji modyfikatorów właściwości i stosować je w wyszukiwaniu. To ustawienie nie ma zastosowania do plików innych niż PDF w obrębie portfolio PDF.

                    Uwaga: aby wyszukiwać wyłącznie na podstawie właściwości dokumentu, można użyć opcji właściwości dokumentu w połączeniu z wyszukiwaniem określonego tekstu.

                    Pole wyboru

                    Stosuje do wyszukiwania kryteria określone w tych trzech powiązanych opcjach. (To pole wyboru jest zaznaczane automatycznie, jeżeli wprowadzi się informacje w jednej z trzech opcji w tej sekcji. Po wprowadzeniu opcji można wyczyścić pole wyboru, co nie spowoduje usunięcia wpisów. Nie będą one po prostu stosowane w wyszukiwaniu).

                    Pierwsze menu (właściwość)

                    Określa właściwość dokumentu, która ma być wyszukiwana. Dostępne opcje to: Data utworzenia, Data modyfikacji, Autor, Tytuł, Temat, Nazwa pliku, Słowa kluczowe, Zakładki, Komentarze, Obrazy JPEG, Metadane XMP oraz Dane obiektu.

                    Drugie menu (modyfikator)

                    Określa poziom wyszukiwania. Jeżeli w pierwszym menu wybrano datę, to w drugim menu dostępne będą opcje: Jest dokładnie, Jest przed, Jest po oraz Nie jest. W przeciwnym razie dostępne będą opcje Zawiera i Nie zawiera.

                    Trzecie pole (wartość lub tekst)

                    Określa poszukiwane informacje. Wpisuje je użytkownik.Jeżeli w pierwszym menu wybrano datę, można kliknąć strzałkę, aby otworzyć kalendarz i wybrać pożądaną datę.

                    Powszechnie stosuje się następujące operatory logiczne:

                    AND (koniunkcja)

                    Umieszczenie tego operatora między dwoma słowami powoduje, że znajdowane będą dokumenty zawierające oba te słowa, w dowolnej kolejności. Na przykład wpisanie wyrażenia paryż AND francja pozwoli zidentyfikować dokumenty zawierające słowa paryż francja . Wyszukiwanie z użyciem AND i bez innych operatorów logicznych daje takie same rezultaty, jak włączenie opcji Wszystkie wyrazy.

                    NOT (negacja)

                    Operator NOT pozwala wykluczyć z przeszukiwania wszystkie dokumenty zawierające jego argument. Na przykład wpisanie wyrażenia NOT kentucky pozwoli znaleźć wszystkie dokumenty, które nie zawierają słowa kentucky . Natomiast wpisanie wyrażenia paryż NOT kentucky pozwoli znaleźć wszystkie dokumenty, zawierające słowo paryż , ale nie słowo kentucky .

                    OR (alternatywa)

                    Umożliwia wyszukanie wszystkich wystąpień dowolnego z terminów. Na przykład, wpisanie wyrażenia email OR e-mail spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów zawierających wyraz email lub e-mail. Wyszukiwanie z użyciem OR i bez innych operatorów logicznych daje takie same rezultaty, jak włączenie opcji Znajdź któryś z wyrazów.

                    ^ (alternatywa rozłączna)

                    Służy do wyszukania wszystkich wystąpień, w których użyto jednego z zadanych terminów, ale nie obu na raz. Na przykład wpisanie wyrażenia kot ^ pies spowoduje wyszukanie wszystkich dokumentów zawierających albo słowo kot, albo słowo pies, z pominięciem dokumentów zawierających oba te słowa: kot i pies.

                    ()

                    Do określania kolejności oceny kryteriów służą nawiasy. Na przykład wpisanie wyrażenia biały AND (wieloryb OR ahab) pozwoli znaleźć wszystkie dokumenty zawierające słowo biały i wieloryb lub biały i ahab . (Procesor zapytań wykonuje kwerendę OR na frazach wieloryb i ahab , a następnie kwerendę AND uzyskanych wyników ze słowem biały).

                    Aby dowiedzieć się więcej o zapytaniach boole’owskich, w tym o ich składni i zasadach stosowania różnych operatorów, można sięgnąć do jednego z wielu poświęconych im źródeł (są one dostępne w różnego rodzaju podręcznikach, a także w Internecie).

                    Przeszukiwanie plików indeksu skatalogowanych plików PDF

                    Gdy użyje się programu Acrobat do zdefiniowania katalogu plików PDF, tworzony jest indeks zawierający ich pełny tekst. Zamiast uruchamiać wyszukiwanie pełno-tekstowe każdego pliku PDF w katalogu z osobna, można przeszukać indeks. W wyniku tego powstaje lista wyników z łączami wystąpień do indeksowanych dokumentów.

                    Przeszukiwanie indeksu PDF jest możliwe pod warunkiem, że program Acrobat uruchomiono jako samodzielną aplikację, a nie z poziomu przeglądarki internetowej.

                    W systemie Mac OS indeksy tworzone w starszych wersjach programu Acrobat nie są zgodne z funkcją wyszukiwania programu Acrobat X. Jeśli w ostatnim czasie dokonano uaktualnienia do nowszej wersji, należy zaktualizować indeks przed wyszukiwaniem w programie Acrobat X.

                    Wybierz polecenie Edycja > Wyszukiwanie zaawansowane.Wpisz tekst do wyszukania, a następnie kliknij pozycję Pokaż więcej opcji u dołu okna wyszukiwania.W polu „Szukaj w” zaznacz opcję Wybierz indeks.Wybierz indeks z listy lub kliknij przycisk Dodaj, aby dodać indeks. Powtórz czynności w razie potrzeby.

                    Aby zapoznać się z danymi pliku dotyczącymi wybranego indeksu, kliknij przycisk Informacje. Aby wykluczyć wybrany indeks z wyszukiwania, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń.

                    Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybór indeksu, a następnie wybierz opcję Aktualnie wybrane indeksy z menu Szukaj w.Wykonaj wyszukiwanie w typowy sposób.

                    Zaznaczenie opcji Znajdź tylko całe wyrazy znacznie przyspiesza przeszukiwanie indeksów.

                    Preferencje funkcji wyszukiwania

                    W oknie dialogowym Preferencje w obszarze Kategorie wybierz pozycję Szukaj.

                    Ignoruj szerokość znaków azjatyckich

                    Opcja Ignoruj szerokość azjatyckich znaków powoduje wyszukiwanie w tekście znaków azjatyckich o szerokość pełnej i połówkowej.

                    Ignoruj znaki diakrytyczne i akcentowe

                    Wyniki wyszukiwanie nie są ograniczane jakimikolwiek znakami. Na przykład wpisanie wyrazu cafe powoduje odnalezienie wyrazów cafe i café. Podobnie wpisanie café powoduje odnalezienie obu wersji tego wyrazu. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, to wpisanie wyrazu cafe nie spowoduje znalezienia wyrazu café i odwrotnie.

                    Zawsze pokazuj więcej opcji w wyszukiwaniu zaawansowanym

                    Poza opcjami dodatkowymi wyświetla także dodatkowe opcje dostępne w oknie wyszukiwania.

                    Pokaż tytuł dokumentu w wynikach wyszukiwania

                    Wyświetla tytuły dokumentów w wynikach wyszukiwania. Jeśli dokument nie ma tytułu, wyświetlana jest nazwa pliku. Po usunięciu zaznaczenia tej opcji w wynikach wyszukiwania wyświetlane są nazwy plików.

                    Maksymalna liczba dokumentów podana w wynikach

                    Ogranicza wyniki wyszukiwania w oknie PDF Szukaj do określonej liczby dokumentów. Ustawienie domyślne wynosi 500, ale można określić dowolną liczbę między 1 i 10 000.

                    Zakres wyrazów dla wyszukiwania typu Bliskość

                    Ogranicza wyniki wyszukiwania do takich, w których liczba wyrazów pomiędzy podanymi wyrazami nie jest większa od podanej wartości. Dopuszczalne wartości mieszczą się w przedziale od 1 do 10 000.

                    Włącz szybkie wyszukiwanie

                    Generuje bufor informacji z dowolnego pliku PDF podlegającego przeszukiwaniu.Bufor taki zmniejsza czas następnego przeszukiwania tego pliku PDF.

                    Maksymalny rozmiar bufora

                    Ogranicza tymczasowy bufor informacji wyszukiwania dla opcji Szybkie wyszukiwanie do podanego rozmiaru (od 5 MB do 100 000 MB). Ustawienie domyślne to 100.

                    Wyczyść zawartość bufora

                    Opcja Wyczyść zawartość bufora powoduje usunięcie całej zawartości bufora szybkiego wyszukiwania.

Podręcznik Profesjonalne wyniki Beko E5

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik Profesjonalne wyniki Beko E5

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik Profesjonalne wyniki Beko E5