Podręcznik części zamiennych Frigidaire Cra256st211

Podręcznik części zamiennych Frigidaire Cra256st211 to praktyczna instrukcja do instalacji, użytkowania i naprawy części Frigidaire Cra256st211. Książka zawiera dokładne wyjaśnienia i opisy dotyczące różnych części zamienne do tego modelu, takich jak elementy grzejne, filtry powietrza, wentylatory, uchwyty itp. Podręcznik zawiera również informacje na temat bezpieczeństwa i przestrzegania instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji części Frigidaire Cra256st211. Książka ta jest użyteczną instrukcją dla właścicieli urządzeń Frigidaire Cra256st211, którzy chcą naprawić lub wymienić swoje części zamienne.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik części zamiennych Frigidaire Cra256st211

Znajdź odpowiednie części zamienne, baterie lub ładowarki do swoich urządzeń, i zamawiaj je wygodnie online.

Internetowy serwis części zamiennych Bosch: 24-godzinny serwis elektronarzędzi i narzędzi ogrodowych

Tutaj znajdziesz nie tylko baterie i ładowarki do każdego urządzenia, ale także pasującą część zamienną wysokiej jakości. Zamów oryginalną część zamienną do godziny 14:00 w naszym sklepie internetowym, a dostawa zostanie zrealizowana następnego dnia roboczego. Należy pamiętać, że części zamienne mogą być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

 • Łatwy wybór części zamiennych za pomocą rysunków technicznych
 • Szybka dostawa dzięki wysokiej dostępności części zamiennych
 • Oryginalne części zamienne wysokiej jakości
 • Części zamienne zwykle dostępne przez 8–10 lat - po zakończeniu produkcj

Znajdź odpowiednią część zamienną łatwo i szybko

Właściwa część zamienna za jednym kliknięciem myszy

Dostawa do drzwi zamawiającego

Bosch Support

Znajdź różne opcje kontaktu, aby porozmawiać z pomocą techniczną Bosch:

Infolinia serwisowa i porady aplikacyjne

W przypadku pytań dotyczących zastosowania naszych produktów lub serwisu napraw i części zamiennych.

Dealerzy w pobliżu

Wprowadź kod pocztowy, ulicę lub miasto, aby szybko znaleźć najbliższego dealera Bosch.

Do zamówień złożonych w sklepie internetowym doliczamy zryczałtowany koszt wysyłki w wysokości 14, 76 zł (brutto).

Części zamienne są elementami składowymi elektronarzędzia. Stanowią podstawowe wyposażenie urządzenia, bez którego nie może ono działać. Przykładami części zamiennych są: paski zębate, śruby, prowadnice i komplety szczotek zamiennych.

Akcesoria rozszerzają funkcjonalność lub stanowią element dodatkowy, bez którego elektronarzędzie nie może być normalnie użytkowane. Akcesoria stanowią brzeszczoty, walizki, rękojeści dodatkowe, papiery ścierne i wiertła.

Technologie firmy Intel mogą wymagać obsługującego je sprzętu, oprogramowania lub aktywacji usług. // Żaden produkt ani komponent nie jest w stanie zapewnić całkowitego bezpieczeństwa. // Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić. // Wydajność różni się w zależności od użytkowania, konfiguracji i innych czynników. // Zapoznaj się z naszymi pełnymi Informacjami prawnymi i zastrzeżeniami. // Firma Intel zobowiązuje się do poszanowania praw człowieka i unikania współudziału w ich naruszaniu. Zobacz Globalne zasady dotyczące praw człowieka firmy Intel. Produkty i oprogramowanie firmy Intel przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania w aplikacjach, które nie naruszają międzynarodowo uznanych praw człowieka, ani nie przyczyniają się do ich łamania.

Intel Technology Poland sp. z o. o. ; ul. Słowackiego 173, 80-298 Gdańsk, Poland; Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; KRS 0000101882; NIP 957-07-52-316; Kapitał zakładowy 200 000 PLN. Spółka oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

GOSPODARKA CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI

Gospodarka częściami zamiennymi dotyczy tego, w jak usystematyzowany i ustrukturyzowany sposób trzeba się obchodzić z częściami zamiennymi, aby umożliwić wydajne zarządzanie zapasami prowadzące do zwiększonej dostępności i zmniejszające ilość nakładów kapitałowych.

Utrzymanie ruchu skutkuje często jakąś formą rozchodu materiałów. Awaria często pociąga za sobą poważne problemy, które mogą się nasilić, jeśli części zamienne nie są dostępne.

Brak części zamiennych oznacza ryzyko przestoju z przyczyn wewnętrznych, co może doprowadzić do niższej jakości produktów, spowodować emisje niebezpieczne dla środowiska/otoczenia i stworzyć zagrożenie dla załogi. Prowadzi to zazwyczaj do nagromadzenia nadmiernej liczby części zamiennych, co często skutkuje wielkimi nakładami kapitałowymi. Możliwe, że planowanie rozchodu części zamiennych okaże się trudne, gdyż zależy ono od zmiennego zapotrzebowania. Ważne jest zatem, żeby posiadać odpowiedni zapas części zamiennych na miejscu. Zmniejsza to przestoje w produkcji z przyczyn wewnętrznych i upraszcza utrzymanie ruchu urządzeń. Celem gospodarki częściami zamiennymi jest zapewnienie możliwie najniższych kosztów całkowitych.

Koszt całkowity obejmuje zapasy, administrację i różne formy kosztów spowodowanych brakami.

Piramida pokazuje różne aspekty zarządzania częściami zamiennymi

WIZJA

PRZYKŁAD GOSPODARKI CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI
 • Wybrane metody i systemy oraz wszystkie osoby zatrudnione muszą współgrać i współpracować ze sobą w celu osiągnięcia efektywnych kosztowo zapasów części zamiennych.
 • Mamy przejrzyste i konkretne kluczowe wskaźniki efektywności, które odzwierciedlają to, jak wdrażamy metody pracy i oszczędności kosztów w magazynie.
 • Gospodarka częściami zamiennymi to istotny czynnik zwiększenia dostępności w obszarze produkcji.
 • Pracujemy w sposób ustrukturyzowany, aby zapewnić należyty porządek w magazynach, gdzie oznakowanie obiektów jest również przejrzyste i funkcjonalne

STRATEGIA

PRZYKŁAD GOSPODARKI CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI
 • Obiekty (artykuły) są zapisane i dowiązane przez pracowników technicznych do obiektów w systemie CMMS. Pobranie obiektów zużywalnych i części zapasowych zapisuje się bezpośrednim dowiązaniem do odpowiedniej pracy w systemie CMMS.
 • W celu optymalizacji składowania wykorzystujemy ocenę zapotrzebowania i klasyfikację obiektów, żeby stwierdzić, czy części zamienne powinny być składowane lub nabywane, kiedy pojawi się taka potrzeba.

CELE I KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Celem prowadzenia gospodarki częściami zamiennymi jest zapewnienie możliwie najniższych kosztów całkowitych, nie zaburzając przy tym dostępności.

Wysoki poziom dostępności wymaga, żeby części zamienne były dostępne lub żeby czas ich dostarczenia był możliwie najkrótszy. Jeśli występują jeszcze awarie, trzeba je zidentyfikować i skorygować możliwie najszybciej. Koszt całkowity obejmuje koszty magazynowania, administracji i różne rodzaje braków.

Niektóre przykłady kluczowych wskaźników efektywności stosowanych w celu pomiaru gospodarki częściami zamiennymi to:

 • Ilość i wartość zapasów
 • Liczba zamówień awaryjnych
 • Wartość materiału zezłomowanego
 • Koszt całkowity (koszty magazynowania + koszty wynikające z braków)
 • Przestój z przyczyn wewnętrznych (spowodowany brakiem części zamiennych)
 • Koszty magazynowania
 • Wskaźnik obrotu (bez części zapasowych)

Ocena zapotrzebowania na części zamienne

Działania konserwacyjne i naprawcze często pociągają za sobą potrzebę wymiany części dostępnej w magazynie. Należy zatem składować wybrane części zamienne, aby uniknąć zbędnych przestojów z przyczyn wewnętrznych w produkcji spowodowanych długim czasem realizacji. Obiekty (artykuły) są zarejestrowane i dowiązane do obiektów w systemie, aby skrócić czas realizacji podczas zamawiania. W przypadku okresowych działań konserwacyjnych, takich jak utrzymanie ruchu ustalone zawczasu, części zamienne powinny zostać zamówione pod działanie planowe, a nie powinny być trzymane na stanie. Koszty trzymania zapasów na stanie należy zestawić z kosztami powstałymi na skutek ich braku, ale jest jeszcze kilka innych czynników, które muszą zostać wzięte pod uwagę w celu dokładnej oceny potrzeb.

Przykłady danych związanych z oceną potrzeb:

 • Statystyka zużycia
 • Współpraca z dostawcami
 • Zaangażowanie techników i kierowników odpowiedzialnych za utrzymanie ruchu
 • Klasyfikacja części zamiennych

Klasyfikacja części zamiennych

W celu ułatwienia zadań związanych z optymalizacją zapasów obiekty podzielono na następujące kategorie:

Materiały zużywalne

 • Obiekty, których nie można uważać za części zamienne, a które mogą mieć wysoki wskaźnik zużycia lub niewielką wartość.

Zużywalne części zamienne

 • Obiekty standardowe takie jak czujniki, siłowniki czy zawory, które można zastosować do wielu rodzajów urządzeń; mają one często niewielką wartość i krótki czas dostawy.

Części zapasowe

 • Części zamienne składowane w celu uniknięcia długich i kosztownych przestojów. Mogą być drogie i często mają długi czas dostawy

PRZYGOTOWANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH I REJESTRACJA

Poniższy schemat procesu pokazuje obowiązki i procedury dotyczące zakupu i rejestracji części zamiennych w normalnych warunkach. Pracownik techniczny odpowiedzialny za przygotowanie odpowiada również za zapewnienie przygotowania części zamiennych dla linii lub urządzeń w wyznaczonym obszarze odpowiedzialności. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie utrzymaniem ruchu mogą zostać poproszone o udzielenie wspomagania w tej pracy.

AWARYJNE ZAPOTRZEBOWANIE NA CZĘŚCI ZAMIENNE (obiekty niebędące na stanie)

Poniższy schemat pokazuje przydział obowiązków i procedur dotyczących zakupu i rejestracji części zamiennych w warunkach awaryjnych. Odpowiedzialność za zakupy awaryjne leży po stronie osób zarządzających utrzymaniem ruchu lub po stronie kierownika działu, podczas gdy gromadzenie faktów i składanie zamówień należy do obowiązków techników utrzymania ruchu, którzy mogą się zwrócić z prośbą o wspomaganie do osób zarządzających utrzymaniem ruchu. com/wp-content/webp-express/webp-images/doc-root/wp-content/uploads/2021/05/PL_EmergencySparePartsNeeds. webp? x27201" alt="Emergency spare Parts" width="7280" height="2600"/>

Czytasz dalej?
Przejdź do następnego rozdziału, aby przeczytać o PRZEMYŚLANE
ZARZĄDZANIE BHP
.

Kontynuuj

Download the pdf version!

Podręcznik części zamiennych Frigidaire Cra256st211

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik części zamiennych Frigidaire Cra256st211

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik części zamiennych Frigidaire Cra256st211