Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Cadel Cristal Life 9

Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Cadel Cristal Life 9 to kompletne rozwiązanie, które ułatwia eksploatację i konserwację kuchenek gazowych Cadel Cristal Life. Zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia oraz przydatne wskazówki na temat bezpieczeństwa i efektywności. Książka zawiera również informacje dotyczące funkcji specjalnych, takich jak tryb oszczędzania energii i system wyłączania automatycznego. Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Cadel Cristal Life 9 został zaprojektowany, aby umożliwić szybkie i łatwe zrozumienie funkcjonowania kuchenki gazowej i ułatwić jej sprawne użytkowanie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Cadel Cristal Life 9

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 900 Moduł łączności PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. MigoInstrukcja obsługi Migo PL Spis treści Spis treści 1 Bezpieczeństwo... 3 1. 1 Ostrzeżenia związane z wykonywanymi czynnościami... 2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa...

Instrukcja instalacjiZawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji Exacontrol E7 C Exacontrol E7R C SPIS TREŚCI WSTĘP 1 Dokumentacja produktu... 3 2 Oznakowanie CE... 3 INSTALACJA 3 Instalacja urządzenia... 3 3. 1 Lista dostarczonego

Zdalny sterownik VR 80Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji Zdalny sterownik VR 80 Układ regulacji modułowo-busowej VR 80 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji.... 4 Dokumenty dodatkowe... pl/71487050-Wylacznik-czasowy-gao-emt757. html">Wyłącznik czasowy GAO EMT757INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Instrukcja montażu i obsługiPrzyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o. o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. : (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www. wolf-polska. pl

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz. pl/1321979-7-747-006-080-05-2006-pl. html">7 747 006 080 05/2006 PL7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika....................... pl/8071143-Instrukcja-obslugi-i-instalacji. html">Instrukcja obsługi i instalacjiZawsze po Twojej stronie Instrukcja obsługi i instalacji Exacontrol E7 C Exacontrol E7R C Exacontrol E7R C /S SPIS TREŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Bezpieczeństwo... 4 1. 1 Ostrzeżenia związane z wykonywanymi

Instrukcja obsługi R-8bInstrukcja obsługi R-8b PL www. techsterowniki. pl Instrukcja obsługi Spis treści I. Bezpieczeństwo 3 II. Opis 4 III. Obsługa sterownika 4 IV. Rejestracja regulatora pokojowego w wybranej strefie 5 V. Zmiana

Centronic EasyControl EC541-IICentronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

ECL Comfort 210 / 310MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl. danfoss. com/ ECL Comfort

Centronic EasyControl EC545-IICentronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

ECL Comfort 210 / 296 / 310Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www. com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

calormatic 330 VRT 330 PL; HUcalormatic 330 VRT 330 PL; HU Dla użytkownika i instalatora Instrukcja obsługi i instalacji calormatic 330 Regulator temperatury pokojowej VRT 330 PL Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji... pl/114624430-Centronic-easycontrol-ec311. html">Centronic EasyControl EC311Centronic EasyControl EC311 pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot ścienny Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Moduł mieszacza VR 60Dla instalatora Instrukcja instalacji Moduł mieszacza VR 60 System regulacji z magistralą modułową PL VR 60 Spis treści 1 Informacje dotyczące dokumentacji 2 Opis urządzenia Spis treści 1 Informacje dotyczące

Sterownik czasowy. Nr produktuINSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Nr produktu 001312529 Strona 1 z 11 Instrukcja obsługi sterownika czasowego "podtynkowego" Model: EFP700ET A. Działanie 1. 20 programów na dzień, 15 możliwości ustawiania

Termostat pokojowy BHT-1000-NTermostat pokojowy BHT-1000-N OPIS BHT-1000-N jest termostatem programowanym przeznaczonym do sterowania ogrzewaniem pomieszczeń. Duży, podświetlany ekran i elegancki wygląd podkreślony chromowaną ramką

Instrukcja obsługi i montażuInstrukcja obsługi i montażu Regulator temperatury pomieszczenia RTA-S UP RTZ-S UP Instalacji może dokonać wyłącznie Instalator/Serwisant posiadający uprawnienia elektryczne. Przy podłączaniu regulatora

1 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus Kocioł gazowy VU PL 20/3-5 VU/VUW PL 200/3-5 VU/VUW PL 240/3-5 VU/VUW PL 280/3-5 PL

2 Spis treści Spis treści Informacje dotyczące instrukcji Przechowywanie dokumentacji Wskazówki bezpieczeństwa i symbole Opis urządzenia Budowa Oznaczenie CE Przeznaczenie Tabliczka znamionowa i oznakowanie typów Przegląd typów Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zainstalowanie i demontaż Ulatnianie się gazu Zmiany w otoczeniu urządzenia grzejnego Ważne wskazowki dla urządzeń na propan Montaż Zakres dostawy Nr wyrobu Rysunek z wymiarami i wymiary skojarzone Miejsce ustawienia urządzenia Wymagane minimalne odstępy / wymagania przestrzenne Szablon montażowy Zawieszanie urządzenia Zdjąć obudowę z urządzenia Zamocowanie obudowy urządzenia Instalowanie Ogólne wskazówki do instalacji grzewczej Podłączanie do instalacji gazowej Podłączanie do instalacji grzewczej Przyłącze gorącej wody (tylko dla VUW) Podłączanie zasobnika (tylko dla VU) Podłączanie do instalacji grzewczej Odprowadzenie spalin Podłączanie do instalacji elektrycznej Podłączanie do sieci Podłączenie przyrządów regulujących, osprzętu oraz zewnętrznych komponentów urządzenia Schemat okablowania Uruchomienie Napełnianie instalacji Przygotowywanie wody grzewczej Napełnianie wodą gorącą i odpowietrzanie instalacji grzewczej Kontrola ustawienia gazu Kontrola ciśnienia przyłączeniowego (ciśnienie hydrauliczne gazu) Sprawdzanie maksymalnego obciążenia cieplnego (obciążenie znamionowe) Sprawdzanie i ustawianie minimalnej ilości gazu Nastawiane wartości gazu oraz usunięcie błędów Kontrola działania kotła Ogrzewanie Przygotowywanie gorącej wody (tylko dla VUW) Tryb zasobnika (tylko dla VU) Kształcenie użytkownika Gwarancja Dopasowanie do instalacji grzewczej Wybór i nastawianie parametrów Zestawienie zmiennych parametrów instalacji Nastawianie obciążenia częściowego w trybie pracy grzewczej Nastawianie czasu wybiegu pompy Ustawianie maksymalnej temperatury zasilania Ustawianie regulacji temperatury powrotnej Nastawianie czasu blokady palnika Ustawienie przerwy na konserwację/ wskazanie konserwacji Nastawianie wydajności pompy Nastawienie zaworu obejściowego Przegląd i konserwacja Przerwa na inspekcję i konserwację Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Przegląd prac konserwacyjnych Oczyszczanie palnika i pierwotnego wymiennika ciepła (wymiennik ciepła ogrzewania) Demontaż i oczyszczanie pierwotnego wymiennika ciepła Demontaż i oczyszczanie palnika Kontrola działania czujnika spalin Wymiana zespołu elektronicznego i wyświetlacza Opróżnianie kotła Praca próbna Usuwanie zakłóceń Diagnostyka Kody stanu Kody diagnostyczne Kody błędów Pamięć błędów Programy kontrolne Powrót parametrów do nastawień fabrycznych 40 0 Recykling i usuwanie odpadów Serwis Dane techniczne Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

3 Informacje dotyczące instrukcji Opis urządzenia 2 Informacje dotyczące instrukcji Przedstawione niżej informacje stanowią pomoc w korzystaniu z instrukcji. Z niniejszą Instrukcją instalacji i konserwacji są powiązane następne ważne dokumenty. Za uszkodzenia, powstałe wskutek nie przestrzegania niniejszej Instrukcji, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności Dokumenty dodatkowe Należy przestrzegać wszystkich instrukcji podzespołów i składników instalacji. Instrukcje te są dołączone do każdego podzespołu instalacji oraz dodatkowych składników. Dla instalatora: instrukcja obsługi nr Karta gwarancyjna nr Typ kotła Numer artykułu VU PL 20/ VU Pl 200/ VUW PL 200/ VU PL 240/ VUW Pl 240/ VU PL 280/ VUW Pl 280/ Tab.. Typy kotła i numery artykułów Numer artykułu urządzenia można znaleźć na tabliczce znamionowej umieszczonej na dolnej stronie urządzenia. 2 Opis urządzenia 2. Budowa. Przechowywanie dokumentacji Prosimy o przekazanie niniejszej Instrukcji instalacji i konserwacji oraz całej aktualnej dokumentacji Użytkownikowi urządzenia. Na nim spoczywa obowiązek starannego przechowywania instrukcji i udostępnienia jej w razie potrzeby.. 2 Wskazówki bezpieczeństwa i symbole Podczas montażu urządzenia należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji! Poniżej objaśnione są stosowane w tekście symbole: Niebezpieczeństwo! Bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia! Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Uwaga! Możliwe zagrożenie dla urządzenia i środowiska naturalnego! Wskazówka! Przydatne informacje i wskazówki. Symbol sygnalizujący konieczność działania. 3 Obowiązywanie instrukcji Niniejsza instrukcja obsługi obowiązuje wyłącznie dla urządzeń o następujących numerach artykułu: Rys. 2. Elementy obsługi Legenda zabezpieczenie przepływu 2 pierwotny wymiennik ciepła 3 palnik 4 wtórny wymiennik ciepła 5 przepływomierz 6 armatura gazowa 7 zawór trójdrogowy 8 zespół elektroniczny/skrzynka rozdzielcza 9 zawór uzupełniania wody grzewczej 0 pompa zawór bezpieczeństwa 2 NTC (2x) 3 odpowietrznik szybkobieżny 4 membranowe naczynie rozszerzalnościowe Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 3

4 2 Opis urządzenia 2. 2 Oznaczenie CE Oznaczenie CE dokumentuje, iż zgodnie z tabliczką znamionową urządzenia spełniają podstawowe wymagania następujących dyrektyw Rady: Dyrektywa w sprawie urządzeń gazowych (Dyrektywa 90/396/EWG Rady) Dyrektywa w sprawie kompatybilności zgodności z klasą B wartości granicznej B (Dyrektywa 89/336/EWG Rady) Dyrektywa w sprawie urządzeń niskiego napięcia (Dyrektywa 73/23/EWG Rady) Kotły spełniają podstawowe wymagania dyrektywy dotyczącej współczynnika sprawności (dyrektywa 92/42/ EWG Rady). Dyrektywa 90/396/EWG Rady ze zmianami w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczących urządzeń spalania paliw gazowych (dyrektywa urządzeń gazowych) Dyrektywa 92/42 EWG Rady ze zmianami w sprawie wymogów sprawności dla nowych kotłów wody gorącej opalanych paliwem płynnym lub gazowym (dyrektywa dot. skuteczności urządzeń) Dyrektywa 73/23/EWG Rady ze zmianami w sprawie harmonizacji ustawodastw Państw Członkowskich dotyczących sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (dyrektywa niskonapięciowa) Dyrektywa89/336/EWG Rady ze zmianami w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej Urządzenie jest odpowiednim do wzoru konstrukcyjnego opisanego w ateście sprawdzenia wzoru konstrukcyjnego WE. Urządzenia są zgodne z następującymi normami: EN 297 EN 625 EN 5065 EN EN EN EN EN Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Kocioł Vaillant atmotec plus jest zbudowany zgodnie z najnowszym stanem techniki i uznanymi zasadami bezpieczeństwa technicznego. Podczas jego eksploatacji może jednak powstać zagrożenie dla życia i zdrowia użytkownika urządzenia i osób trzecich lub stać się przyczyną uszkodzeń urządzenia lub poniesienia innych szkód materialnych. Wymieniony w niniejszej Instrukcji kocioł grzejny Vaillant atmotec plus może być instalowany i eksploatowany tylko razem z osprzętem, wskazanym w załączanej Instrukcji montażu LAZ (patrz rozdział Dokumenty dodatkowe). To urządzenie nie jest przewidziane do użycia przez osoby (również dzieci) z ograniczonymi możliwościami ruchowymi, ograniczeniami postrzegania lub intelektualnymi, osoby nie posiadające doświadczenia lub wiedzy, chyba że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie użycia urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie korzystały z urządzenia w charakterze zabawy. Urządzenie jest przewidziane jako źródło ciepła w zamkniętych instalacjach c. o. z ciepłą wodą oraz centralna terma ciepłej wody w gospodarstwach domowych. Zastosowanie w urządzeniach heliotechnicznych jest możliwe tylko dla podgrzewania wody pitnej. Inne lub wykraczające poza zalecenia stosowanie urządzenia jest traktowane jako stosowanie niezgodne z przeznaczeniem. Za wynikające ze stosowania urządzenia szkody nie ponosi odpowiedzialności ani jego producent ani dostawca. Ryzyko takiego postępowania spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Do zgodnego z przeznaczeniem stosowania należy również przestrzeganie instrukcji obsługi i instalacji oraz przepisów dotyczących przeglądów i konserwacji. Uwaga! Zabrania się wszelkiego, niezgodnego z przeznaczeniem użycia! 2. 4 Tabliczka znamionowa i oznakowanie typów Oznakowanie typu atmotec plus można odnaleźć na tabliczce znamionowej, która jest mocowana przez Producenta na dolnej stronie urządzenia. 4 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

5 Opis urządzenia 2 Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa Przegląd typów Typ urządzenia Kraj przeznaczenia (oznaczenia według ISO 366) Kategoria dopuszczenia Rodzaj gazu Zakres nominalnej mocy cieplnej P (kw) Wydajność cieplna wody (kw, tylko dla VUW) VU PL 20/3-5 PL (Polska) II 2ELsLw3BP G20/G27/G2. 350 Gaz ziemny E, Lw, Ls Gaz ciekły 3BP G30/3 VU/VUW PL 200/3-5 PL (Polska) II 2ELsLw3BP G20/G27/G2. 350 Gaz ziemny E, Lw, Ls Gaz ciekły 3BP G30/3 VU/VUW PL 240/3-5 PL (Polska) II 2ELsLw3BP G20/G27/G2. 350 Gaz ziemny E, Lw, Ls Gaz ciekły 3BP G30/3 VU/VUW PL 280/3-5 PL (Polska) II 2ELsLw3BP G20/G27/G2. 350 Gaz ziemny E, Lw, Ls Gaz ciekły 3BP G30/3 6, 4-2, 0-7, 7-20, 0 7, 7-20, 0 9, 6-24, 0 9, 6-24, 0 0, 9-28, 0 0, 9-28, 0 Tab. Przegląd typów 3 Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa 3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3.. Zainstalowanie i demontaż Zainstalowanie może być dokonywane tylko przez fachowca, posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Jest on odpowiedzialny za prawidłowe zainstalowanie i przeprowadzenie pierwszego uruchomienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace nastawcze oraz konserwacja i remonty mogą być dokonywane tylko przez autoryzowany zakład specjalistyczny. Niebezpieczeństwo! Zagrożenie dla życia wskutek zatrucia i eksplozji z powodu obecności nieszczelności w trakcie gazowym w wypadku jego nieodpowiedniego zainstalowania! Niebezpieczeństwo uszkodzenia wskutek zastosowania nieodpowiednich narzędzi oraz wskutek nieprawidłowego korzystania z narzędzi. Przy zaciąganiu i luzowaniu połączeń gwintowych z reguły należy korzystać tylko z pasujących kluczy widełkowych (nie stosować żadnych kluczy szczękowych, szczypców nastawnych do rur, przedłużaczy itd. ). Uwaga! W przypadku zamontowania pieca w odpowiednio przystosowanej wiszącej szafce kuchennej: Wymontować całkowicie dno i pokrywę szafki, by zapewnić ciągłe doprowadzenie odpowiedniej ilości powietrza. W przeciwnym wypadku nie można wykluczyć uszkodzenia urządzenia oraz szafy. Uwaga! Przy zastosowaniu urządzenia w instalacji heliotechnicznej dla podgrzewania wody pitnej (d. 58 jest nastawiane na lub 2): Temperatura na przyłączu zimnej wody urządzenia (w podobnym wypadku na wyjściu gorącej wody zasobnika solarnego) nie może przekraczać 70 C. W przeciwnym wypadku nie są wykluczone uszkodzenia urządzenia i miejsca jego zainstalowania przez wyciekającą gorącą wodę. Zalecamy zainstalowanie przed i po urządzeniu termostatycznych zaworów mieszankowych Ulatnianie się gazu W przypadku ulatniania się gazu należy przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa: nie korzystać w niebezpiecznej strefie z żadnych wyłączników elektrycznych, nie palić w niebezpiecznej strefie, nie korzystać w niebezpiecznej strefie z telefonu, Zamknąć zawór odcinający dopływ gazu, przewietrzyć niebezpieczną strefę, zawiadomić przedsiębiorstwo zaopatrujące w gaz Zmiany w otoczeniu urządzenia grzejnego W przypadku poniższych nastaw nie mogą zostać przeprowadzone żadne zmiany: w kotle grzewczym w przewodach elektrycznych i przewodach rurowych na gaz i wodę w przewodzie spalinowym w elementach konstrukcji, które mogą wywierać wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia, szczególnie, na przewodach doprowadzających powietrze. Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 5

6 3 Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa Uwaga! Zagrożenie uszkodzenia dóbr materialnych przez wylewanie się wody! Przy zaciąganiu i luzowaniu połączeń gwintowych z reguły należy korzystać tylko z pasujących kluczy widełkowych (nie stosować żadnych kluczy szczękowych, szczypców nastawnych do rur, przedłużaczy itd. ) Ważne wskazowki dla urządzeń na propan Odpowietrzanie zbiornika na gaz ciekły przy ponownym zainstalowaniu urządzenie: Przed zainstalowaniem kotła należy sprawdzić, czy zbiornik gazu jest odpowietrzony. Za należne odpowietrzanie zbiornika jako fachowiec, mający oficjalne uprawnienia, odpowiedzialność z reguły ponosi dostawca gazu ciekłego. W przypadku niewłaściwego odpowietrzenia mogą się pojawić problemy z zapłonem. W takim wypadku należy zwrócić się do dostawcy gazu. Na zbiorniku należy umieścić naklejki z parametrami gazu: Dołączoną naklejkę (jakość propanu) należy nakleić w dobrze widocznym miejscu na zbiornik lub na szafie z butlami, o ile to możliwe w pobliżu króćca do napełniania. A. Ustawa z dnia 7 lipca 994 roku Prawo Budowlane (Dz. Ust. Nr 89, poz. 44) z późniejszymi zmianami B. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75/02, poz. 690) C. Ustawa z dnia 0 kwietnia 997 roku Prawo Energetyczne (Dz. Nr 54, poz. 348) z późniejszymi zmianami D. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz. 828). Kotły centralnego ogrzewania informacje ogólne. PN-EN 297:2002 Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły typu B i BBS, z palnikami atmosferycznymi, o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kw. PN-EN 303-3:2002 Kotły grzewcze - Część 3: Kotły grzewcze na paliwa gazowe Konstrukcje zespolone - Kocioł i palnik. 3. PN-E N 303-3:2002/A2:2005 Dotyczy PN-EN 303-3:2002 Kotły grzewcze. Część 3: Kotły grzewcze na paliwa gazowe. Konstrukcje zespolone. Kocioł i palnik. 4. PN-EN 483:2002U Kotły centralnego ogrzewania opalane gazem - Kotły typu C o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kw. 5. PN-EN 625:2002U Kotły gazowe centralnego ogrzewania - Szczególne wymagania dotyczące domowych kotłów dwufunkcyjnych o obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 70 kw. 6. PN-EN2752-:2002U Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników gazowych i odbiorników spalających gaz Wymagania ogólne. Instalacje grzewcze informacje ogólne 2.. PN-B-0244:999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania PN-93/C Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 2. PN-EN 0208-:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A 2. PN-EN 057:999 Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 3. Zasobniki ciepłej wody informacje ogólne 3.. PN-76/B Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 3. Dyrektywa 97/23/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 maja 997 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych PrEN 2897 Postanowienia dotyczące zasilania w wodę bezpośrednio ogrzewanych, nie wentylowanych (zamkniętych) zasobników ciepłej wody użytkowej PrEN 806- Zasady techniczne obowiązujące dla wewnętrznych instalacji wody użytkowej w budynkach, zaopatrujących w wodę użytkową dla ludzi, część. Wymogi ogólne PrEN 77 Ochrona wody użytkowej przed zanieczyszczeniami w instalacjach wody użytkowej i ogólne 6 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

7 Wskazówki i przepisy bezpieczeństwa 3 Montaż EN Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do użytku domowego i innych podobnych zastosowań, część 2: Wymogi szczególne dotyczące podgrzewaczy wody (zasobniki ciepłej wody i termy) (IEC: 989 0raz uzupełnienia; 990 i 2; 990, poprawione) 4. Instalacje spalinowe i wentylacyjne informacje ogólne 4.. PN-89/B-0425 P rzewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 4 Montaż Vaillant atmotec plus jest dostarczany po dokonaniu montażu wstępnego w opakowaniu jednostkowym. Zakres dostawy Dostawę należy sprawdzić pod względem jej kompletności i nienaruszalności (p. rys. i tab. ) PN-83/B Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3: Instalacje elektryczne informacje ogólne 5.. PN-IEC:999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacj lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy PN-IEC:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 5. PN-IEC:999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego Uziemienia i przewody ochronne 5 4 Rys. Zakres dostawy Poz. Liczba Nazwa trzymak urządzenia 2 kocioł 3 szablon montażowy Uchwyt zaworu napełniającego (tylko VUW) Śruba z łbem soczewkowym (tylko VUW) Uszczelki Podkładki (ISO 7093-) Kołek UX 0X60R Śruba do drewna DIN Rurka przyłącza chłodnej wody (tylko VUW) Połączenie śrubowe spłaszczone 5 mm x 3/4 (wyłączanie gazu) Nakrętka nasadowa (tylko VUW) Zawory do prac konserwacyjnych (obwód grzejny) Zawór odcinający chłodnej wody (tylko VUW) 5 karta gwarancyjna 6 2 Tab. Zakres dostawy instrukcja obsługi instrukcja montażu i konserwacji 4. 2 Nr wyrobu Informacje, dotyczące ewentualnie potrzebnego osprzętu, są umieszczone w aktualnym cenniku. Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 7

8 4 Montaż 4. 3 Rysunek z wymiarami i wymiary skojarzone Ø 0 / Ø Rys. 2 Wymiary przyłącza w mm Legenda Dopływ zwrotny ogrzewania Ø 22 mm 2 Przyłącze zimnej wody Ø 5 mm 3 Przyłącze gazu Ø 5 mm 4 Przyłącze gorącej wody Ø 5 mm 5 Dopływ ogrzewania Ø 22 mm 6 Trzymak urządzenia 7 Przyłącze instalacji dla gazu odlotowego Ø 0 mm 20 kw Ø 30 mm 24 kw Urządzenie jest zbudowane w ten sposób, że może być zainstalowane wyłącznie w odpowiednich pomieszczeniach lub w pomieszczeniach technicznych. Urządzenie nie może być zainstalowane lub obsługiwane na wolnym powietrzu. Zainstalowanie zewnętrzne może spowodować awarię urządzenia. 4 Miejsce ustawienia urządzenia Przy doborze miejsca zawieszenia kotła należy uwzględnić następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Uwaga! Nie dopuszcza się zainstalowanie urządzenia w pomieszczeniach, zagrożonych niebezpieczeństwem oddziaływania mrozu! Podczas mrozu urządzenie może zamarznąć, wskutek czego może powstać niebezpieczeństwo zaistnienia nieszczelności w urządzeniu, co z kolei grozi zalewaniem pomieszczenia wodą. 8 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

9 Montaż 4 Uwaga! Pieca nie można instalować w pomieszczeniach wypełnionych żrącymi oparami lub pyłami. Powietrze do spalania w urządzeniu powinno być wolne od takich substancji, jak, np., pary zawierającej fluor, chlor, siarkę i inne (np., z pary z aerosolu, rozpuszczalników lub środków oczyszczających, farby, środków klejących albo benzyny). Podobne substancje podczas działania urządzenia mogą spowodować powstanie korozji w samym urządzeniu albo w instalacji dla gazów odlotowych. Z tego powodu takich substancji nie można składować w pomieszczeniu ustawienia pieca. W pomieszczeniach użytkowych (np. w salonach fryzjerskich, zakładach stolarskich lub warsztatach lakierniczych, firmach sprzątających itp. ) do postawienia pieca należy przeznaczyć oddzielne pomieszczenie, zapewniające doprowadzenie powietrza do spalania, technicznie wolne od wyżej wymienionych substancji. Wskazówka! Wskazane minimalne odstępy / wymagania przestrzenne są ważne również w wypadku montażu urządzenia wewnątrz szafy. 5 Wymagane minimalne odstępy / wymagania przestrzenne 0 mm 400 mm 250 mm 0 mm Rys. 3 Wymagane minimalne odstępy / wymagania przestrzenne Zarówno dla zainstalowania/montażu urządzenia tak i dla przeprowadzania późniejszych prac konserwacyjnych, będą potrzebne wymienione niżej minimalne odstępy lub minimalne przestrzenie montażowe: odstęp boczny: 0 mm strona dolna: 250 mm wierzchnia strona: 400 mm Odległość urządzenia od konstrukcji, wykonanych z materiałów łatwopalnych, nie jest wymagana, ponieważ przy znamionowej wydajności cieplnej urządzenie nie wytwarza temperatury przekraczającej dopuszczalną temperaturę 85 C. Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 9

10 4 Montaż 4. 6 Szablon montażowy 80/80 80/80 80/80 Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia wskutek nie właściwego mocowania! Urządzenie może być montowane tylko na mocnej, sztywnej powierzchni ściany. Należy zwrócić uwagę na dostateczną nośność wszystkich elementów mocujących! Przy tym należy również uwzględnić jakość ściany! / Należy uwzględnić wszystkie wymagania przestrzenne i wymiary przyłączy. Przymocować do ściany szablon montażowy. Wywiercić dwa otwory do zawieszenia pieca. Zaznaczyć na ścianie pozycje przyłączy. 50 Wskazówka! Należy uwzględnić wymaganą pionową długość rury spalinowej wynoszącą 500 mm. 7 Zawieszanie urządzenia 2 20/22/80/82/200/202/240/242/243/280/282/322/362 Pro/Plus _ Rys. 5 Zawieszanie urządzenia Zamontować na ścianie trzymak urządzenia () za pomocą kołków i śrub (2) z kompletu dostawy. Zawiesić od góry urządzenie (3) na trzymaku. Rys. 4 Szablon montażowy 0 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

11 Montaż Zdjąć obudowę z urządzenia 5 4x Rys. 7 Demontaż obudowy bocznej Rys. 6 Demontaż przedniej obudowy urządzenia Poluzować obydwie śruby (). Pociągnąć za jej dolną część przednią obudowę urządzenia na - 2 cm do przodu (2). Podnieść do góry przednią obudowę urządzenia i przemieszczając do przodu zdjąć ją z urządzenia (3). Poluzować obydwie śruby (4). Przesunąć obudowę boczną - 2 cm do góry i przemieszczając do przodu zdjąć ją z urządzenia (5). Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

12 4 Montaż 4. 9 Zamocowanie obudowy urządzenia 4x 2 2 Rys. 9 Montaż obudowy urządzenia Rys. 8 Montaż obudowy bocznej Ustawić obudowę boczną na dolnych nakładkach trzymających (). Przesunąć obudowę boczną na - 2 cm w dół i znów dobrze zamocować ją za pomocą śrub (2). Zawiesić na hakach na wierzchniej stronie urządzenia jego przednią obudowę (). Sprawdzić, czy górna część przedniej obudowy została umieszczona w górnych nakładkach trzymujących i od dołu przylega do urządzenia. Znów dobrze zamocować obudowę za pomocą śrub (2). 2 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

13 Instalowanie 5 5 Instalowanie Niebezpieczeństwo! Zagrożenie dla życia wskutek zatrucia i eksplozji z powodu obecności nieszczelności w trakcie gazowym w wypadku jego nieodpowiedniego zainstalowania! Zainstalowanie pieca Vaillant atmotec plus może być przeprowadzone tylko przez autoryzowany zakład specjalistyczny. Ogólne wskazówki do instalacji grzewczej Uwaga! Przed zainstalowaniem pieca należy starannie przepłukać instalację grzewczą! Pozwala to usunąć z rur grad spawalniczy, zgorzelinę, resztki konopi, masy uszczelniające, rdzę i inne zanieczyszczenia. Substancje te mogą osadzać się w kotle, powodując zakłócenia w pracy. Na powrocie wody grzewczej z instalacji c. należy zamontować filtr wody. Od przewodu wydmuchowego zaworu bezpieczeństwa do nadającego się do tego celu ścieku ma prowadzić rura odpływowa wyposażona w lej załadowczy i syfon. Odpływ musi być widoczny! Urządzenie jest wyposażane w naczynie rozszerzalnościowe (8 l/0, 75 bar). Przed zamontowaniem kotła należy sprawdzić, czy taka pojemność zbiornika jest wystarczająca. W przeciwnym wypadku od strony ssącej pompy ma być zainstalowane dodatkowe naczynie rozszerzalnościowe instalacji c. 2 Podłączanie do instalacji gazowej Niebezpieczeństwo! Zagrożenie dla życia wskutek zatrucia i eksplozji z powodu obecności nieszczelności w układzie ciągowym urządzenia w wypadku jego nieodpowiedniego zainstalowania! Instalacja gazowa może być wykonana tylko przez autoryzowanego fachowca. Należy przy tym przestrzegać ustawowych wytycznych oraz odpowiednich przepisów miejscowego zakładu gazowniczego. Należy zwracać uwagę żeby montaż gazociągu został wykonany bez naprężeń wewnętrznych, aby uniknąć powstania nieszczelności! Uwaga! Szkody w armaturze gazowej w wyniku przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia kontrolnego i roboczego! Szczelność bloku regulatora gazu może być sprawdzana tylko przy maksymalnym ciśnieniu stanowiącym 0 mbar! Ciśnienie robocze nie może przekroczyć 60 mbar! Rys. Przyłącze gazowe Piec atmotec plus jest przystosowany do zasilania gazem ziemnym G20/G27/G2. 350 i gazem ciekłym G30/3. Przyłącze gazowe jest wykonane w rurze stalowej Ø 5 mm. Ciśnienie dynamiczne na przyłączu gazowym ma stanowić minimum 20 mbar dla gazu ziemnego G20/G27, 3 mbar dla gazu ziemnego G2. 350 i 30 mbar dla gazu ciekłego G30/G3. Najpierw należy ostrożnie przedmuchać gazociąg. Pomoże to uniknąć uszkodzeń urządzenia. Podłączyć urządzenie do gazociągu. W tym celu należy skorzystać z załączanego do kompletu dostawy zaciskowego złącza śrubowego 5 mm x 3/4 () oraz udostępnionego kurka gazowego. Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 3

14 5 Instalowanie Przed pierwszym uruchomieniem odpowietrzyć gazociąg. Sprawdzić szczelność przyłącza gazowego. 3 Podłączanie do instalacji grzewczej Uwaga! Przestrzegać beznaprężeniowego montażu przewodów zasilających, aby uniknąć nieszczelności w instalacji grzewczej! Uwaga! Przy zastosowaniu urządzenia w instalacji heliotechnicznej dla podgrzewania wody pitnej (d. Zalecamy zainstalowanie przed i po urządzeniu termostatycznych zaworów mieszankowych. Wskazówka! Urządzenie napełniające nie należy do kompletu dostawy urządzenia! Ma być przewidziane przez instalatora. Zainstalować w rurociągu zimnej wody zawór zaporowy, dołączany do kompletu dostawy. W wypadku potrzeby włożyć uszczelkę () oraz nakręcić elementy łączące (2) na przyłącze zimnej i gorącej wody urządzenia. W wypadku potrzeby założyć nakrętkę złącznikową (4) i pierścień dociskowy (3) na rurociąg miedziany (5). Średnica rurociągu ma stanowić 5 mm. Wstawić rurociąg do oporu w element łączący. Dokręcić w tej pozycji obie nakrętki nasadowe Podłączanie zasobnika (tylko dla VU) Podłączenie zasilającego i powrotnego obiegu zasobnika do urządzenia: Zainstalować orurowanie zasobnika (osprzęt Vaillant). W wypadku potrzeby założyć uszczelki, załączane do osprzętu i nakręcić elementy łączące na przyłącza urządzenia dla zasilającego i powrotnego obiegu zasobnika. Przy tym należy uwzględniać wskazówki, zawarte w instrukcji, dostarczanej razem z osprzętem! Podłączyć czujnik zasobnika do odpowiedniego złącza na wiązce kablowej urządzenia Przed pierwszym uruchomieniem należy zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie orurowania zasobnika 5. 4 Podłączanie do instalacji grzewczej Uwaga! Przestrzegać beznaprężeniowego montażu przewodów zasilających, aby uniknąć nieszczelności w instalacji grzewczej! Rys. 2 Montaż przyłączy zimnej i gorącej wody (przykład) 5. Przyłącze gorącej wody (tylko dla VUW) Podłączenie przyłączy zimnej i gorącej wody do urządzenia (np., za pomocą dwóch elementów łączących z gwintem dociskowym dla połączenia z rurowym przewodem miedzianym 5 mm, jak to jest pokazane na rys. 2): Rys. 3 Podłączanie przewodu zasilającego i powrotnego obiegu grzewczego (przykład) 4 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

15 Instalowanie 5 Podłączenie przyłączy zasilającego i powrotnego obiegu grzewczego do urządzenia (np., za pomocą dwóch elementów łączących z gwintem dociskowym dla połączenia z rurowym przewodem miedzianym 22 mm, jak to jest pokazane na rys. 3): W wypadku potrzeby włożyć uszczelkę () oraz nakręcić elementy łączące (2) na przyłącze zasilającego i powrotnego obiegu grzewczego urządzenia. Średnica rurociągu ma stanowić 22 mm. Dokręcić w tej pozycji obie nakrętki nasadowe. Uwaga! Straty materialne wskutek wylewania się wody! Wylot zaworu bezpieczeństwa ma być podłączony do ścieku przez syfon! 5. 5 Odprowadzenie spalin 2 Rys. 5 Przyłącze dla gazów odlotowych Wstawić rurę odprowadzenia spalin () w przyłącze spalin (2). Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwe osadzenie rury odprowadzenia spalin. Uwaga! Należy pamiętać, że do umożliwienia prawidłowego działania pieca długość pionowej rury odprowadzania spalin musi wynosić co najmniej 500 mm. 6 Podłączanie do instalacji elektrycznej Rys. 4 Wylot zaworu bezpieczeństwa Podłączyć wylot zaworu bezpieczeństwa () przez syfon do ścieku, aby uniknąć strat materialnych w wypadku wylewania się wody. Niebezpieczeństwo! Niebezpieczeństwo dla życia w wyniku porażenia prądem elektrycznym na przyłączach pod napięciem! Instalacja elektryczna może być wykonana tylko przez autoryzowany zakład specjalistyczny. Przed pracami zawsze odłączyć najpierw dopływ prądu. po czym można przystąpić do montażu instalacji elektrycznej. Na zaciskach przyłączeniowych L i N istnieje stałe napięcie (również gdy główny wyłącznik jest wyłączony)! Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 5

16 5 Instalowanie 5. Podłączanie do sieci Napięcie znamionowe sieci musi wynosić 230 V; w przypadku napięcia powyżej 253 V oraz poniżej 90 V możliwe jest wystąpienie zakłóceń w działaniu kotła. Kocioł należy podłączyć do stałego przewodu przyłączeniowego i urządzenia odłączającego z rozwarciem styków wynoszącym przynajmniej 3 mm (np. bezpieczniki, wyłączniki mocy) lub musi posiadać przewód przyłączeniowy z wtyczką kątową z zestykiem ochronnym. Gniazdo wtykowe musi być łatwo dostępne, aby w każdej chwili możliwe było wyciągnięcie wtyczki. Gniazdo wtykowe nie może się znajdować w strefie ochronnej I lub II. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów. Poprowadzić przewód zasilający do strefy przyłączenia w skrzynce rozdzielczej, jak to pokazano na rys. 6 i 5. 7. Podłączyć przewód zasilający do odpowiednich zacisków śrubowych: uziemienie, N i L Podłączenie przyrządów regulujących, osprzętu oraz zewnętrznych komponentów urządzenia O tym, jakie przyrządy regulujące, termostaty, termostaty zegarowe oraz komponenty mogą być podłączone do zespołu elektronicznego pieca atmotec plus, można dowiedzieć się z aktualnego cennika. Montaż ma być przeprowadzany zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi. Podłączenie do układu elektronicznego kotła grzewczego (np. w przypadku zewnętrznych regulatorów, czujników temperatury zewnętrznej, itp. ) należy wykonywać w następujący sposób: Zdjąć przednią obudowę i wysunąć do przodu skrzynkę zespołu elektronicznego. 6 Otwieranie tylnej osłony skrzynki elektronicznej Zwolnić z zacisków dolną pokrywę skrzynki zespołu elektronicznego i podnieść do góry. Wprowadzić przewody łączące podłączanych komponentów przez wloty kablowe, znajdujące się w lewej części dolnej strony urządzenia. Następnie wprowadzić przewody łączące przez wloty kablowe w skrzynce zespołu elektronicznego i obciąć przewody do potrzebnej długości. 6 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

17 Instalowanie L N L N BUS 24V 230V W wypadku braku podłączonego termostatu komorowego lub termostatu zegarowego, należy zmontować mostek pomiędzy zaciskami 3 i 4, jeżeli mostek nie był zainstalowany. Ten mostek należy usunąć w wypadku podłączenia odpowiedniego termostatu komorowego lub termostatu zegarowego do zacisków 3 i 4. Mostek między zaciskami 3 i 4 nie jest usuwany, jeżeli jest podłączany układ regulacji temperatury pod wpływem czynników atmosferycznych albo układ regulacji temperatury w pomieszczeniu (regulacja ciągła - zaciski 7, 8, 9). Zamknąć tylną pokrywę skrzynki zespołu elektronicznego i docisnąć ją, aż słyszalnie się zatrzaśnie. Podnieść skrzynkę elektroniczną do góry i docisnąć ją obydwoma zaciskami, po lewej i prawej stronie do bocznej obudowy kotła, aż zaciski słyszalnie się zatrzasną. Zamocować przednią obudowę urządzenia. 7 Przykład układania kabla Usunąć płaszcz z przewodu łączącego na ok. 2-3 cm, i usunąć izolację z żyły. Podłączyć podłączany kabel do odpowiedniego zacisku stosownego przewodu zespołu elektronicznego urządzenia. Uwaga! Niebezpieczeństwo uszkodzenia zespołu elektronicznego! Nie podłączać napięcia sieciowego do zacisków 7, 8, 9! Wskazówka! Upewnić się, że podłączony kabel został dobrze mechanicznie zamocowany w zaciskach. Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 7

18 5 Instalowanie Schemat okablowania Przyłącze modułu ebus wyposażenia dodatkowego Wiązka kablowa instalacji grzewczej Przyłącze modułu wyposażenia dodatkowego Diagnostyka za pośrednictwem modułu ebus, vrnetdialog Czujnik temp. zewn. czujnik zasilania lub powrotu sygnał DCF-77 Wiązka kablowa do instalacji hydraulicznej Przyłącze zewnętrznego regulatora ebus Termostat pokojowy 24 V: przyłącze 7, 8, 9 brak komunikacji dwukierunkowej (tylko analogowy) Uwaga: Nie przyłączać napięcia sieciowego! Grozi uszkodzeniem elektroniki! Przyłącze sieciowe: 230 V/50 Hz Termostat pokojowy 230 V (usunąć mostek) Pompa Bezpiecznik 2A bezzwłoczny Zapalnik Rys. 8 Schemat przyłączeniowy atmotec plus Przyłącze: 230 V Zasilanie modułu wyposażenia dodatkowego 8 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

19 Instalowanie 5 Czujnik temperatury zasilania (NTC): Czujnik temperatury powrotnej (NTC): Elektroda nadzorująca Elektroda zapłonowa Zawór gazu Czujnik spalin Łagodny start NTC Czujnik ciśnienia Przepływomierz Priorytetowy zawór przełączający Pompa Skrzynka sterownicza Rys. 9 Schemat okablowania atmotec plus Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 9

20 6 Uruchamianie 6 Uruchomienie 6. Napełnianie instalacji 6.. Przygotowywanie wody grzewczej Uwaga! Nie dodawać do wody grzewczej płynów antykorozyjnych ani przeciwmrozowych! Dodawanie do wody grzewczej środków antykorozyjnych i przeciwmrozowych może uszkodzić uszczelki i być przyczyną występowania szumów w instalacji grzewczej. Firma Vaillant nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe z tego powodu szkody. Prosimy o poinformowanie Użytkownika stosownie zabezpieczania się przed mrozem. W przypadku wody o twardości od 20 dh należy zmiękczyć wodę grzewczą Napełnianie wodą gorącą i odpowietrzanie instalacji grzewczej Otworzyć zawór zaporowy zimnej wody na urządzeniu. Napełniać układ gorącej wody, otworzywszy przy tym wszystkie miejsca poboru gorącej wody, póki woda nie zacznie wyciekać. Kiedy woda zacznie wyciekać ze wszystkich miejsc poboru gorącej wody, obwód wody gorącej będzie w całości napełniony i odpowietrzony Napełnianie wodą i odpowietrzanie instalacji grzewczej W celu zapewnienia prawidłowego działania instalacji grzewczej ciśnienie wody (przy napełnianiu) musi wynosić od, 0 do 2, 0 bar. Jeżeli instalacja grzewcza obejmuje kilka pięter, może być potrzebna podwyższona wartość dla poziomu wody instalacji. Przed napełnieniem wodą należy dokładnie przepłukać instalację grzewczą. Poluzować osłonę odpowietrznika () na pompie, obracając ją jeden lub dwa razy (podczas pracy ciągłej urządzenie odpowietrza się samoczynnie poprzez odpowietrznik). Otworzyć zawory wszystkich grzejników albo zawory termostatów instalacji. Nałożyć uchwyt, należący do kompletu dostawy, na urządzenie napełniające i zamocować go za pomocą śrub. 5 4 Rys. 2 Sprawdzanie ciśnienia napełniania instalacji grzewczej Piec atmotec plus jest wyposażony w czujnik ciśnienia. Wartość ciśnienia napełnienia kotła grzewczego jest wyświetlana na wyświetlaczu (2) oraz na manometrze. Obrócić gałki obrotowe (4) i (5) do ich lewego ogranicznika i wyłączyć urządzenie za pomocą włącznika głównego (3). 2 bar 3 Wskazówka! Program kontrolny P. 6 służy do napełniania urządzenia: priorytetowy zawór przełączający jest ustawiany w pozycji środkowej, pompa nie działa i urządzenie nie pracuje w trybie grzejnym. Opis korzystania z programu kontrolnego jest podany w rozdziale 9. Powoli otworzyć zawór zaporowy zimnej wody i urządzenie napełniające i zalewać wodę do momentu wskazania na wyświetlaczu (2) potrzebnego ciśnienia w instalacji. Zamknąć urządzenie napełniające. Odpowietrznik o szybkim działaniu 20 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

21 Uruchamianie 6 Wskazówka! Program kontrolny P. 0 służy do odpowietrzania obwodów pierwotnego i wtórnego wymiennika ciepła w urządzeniu: Urządzenie nie pracuje w trybie grzejnym. Pompa działa w trybie przerywanym i po kolei odpowietrza obydwa obwody. Odpowietrzyć wszystkie grzejniki. Jeszcze raz sprawdzić ciśnienie napełnienia instalacji (w przeciwnym wypadku należy powtórzyć proces napełniania i znów zamknąć urządzenie napełniające). Sprawdzić szczelność armatury. 2 Kontrola ustawienia gazu 6. Kontrola ciśnienia przyłączeniowego (ciśnienie hydrauliczne gazu) Podłączyć manometr cyfrowy lub manometr U- rurkowy (2). Otworzyć zawór zaporowy gazu na urządzeniu. Uruchomić urządzenie (tryb pełnego obciążenia, P. (patrz 6. 2)). Dokonać pomiaru ciśnienia przyłączeniowego. Wskazówka! Jeżeli ciśnienie przyłączeniowe jest poza zakresem od do 7 mbar w wypadku gazu ziemnego G2. 350, od 7 do 25 mbar w wypadku gazu ziemnego G20/G27 i od 35 do 42 mbar w wypadku gazu ciekłego, przeprowadzenie jakichkolwiek ustawień i uruchomienie urządzenia nie są dopuszczalne! Jeżeli zakłócenie nie daje się usunąć, należy powiadomić miejscowy zakład gazowniczy i wykonać następujące czynności: Wyłączyć kocioł. Zamknąć gazowy zawór odcinający urządzenia. Zdjąć manometr i ponownie dobrze zakręcić śrubę uszczelniającą. Sprawdzić szczelność śruby uszczelniającej. Włożyć skrzynkę rozdzielczą do urządzenia. Ponownie przymocować obudowę urządzenia. Nie uruchamiać ponownie kotła! 2 Rys. 3 Kontrola ciśnienia przyłączeniowego Dla sprawdzenia ciśnienia przyłączeniowego należy wykonać następujące czynności (patrz rys. 3): Zdjąć obudowę kotła. Wysunąć do przodu skrzynkę rozdzielczą. Zluzować śrubę uszczelniającą z oznakowaniem in na armaturze gazowej (). Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 2

22 6 Uruchamianie Sprawdzanie maksymalnego obciążenia cieplnego (obciążenie znamionowe) Sprawdzanie maksymalnego obciążenia cieplnego jest potrzebne przy pierwszym uruchomieniu urządzenia i po wymianie armatury gazowej. 2 Rys. 4 Sprawdzenie obciążenia znamionowego Aby sprawdzić maksymalne obciążenie cieplne, należy wykonać następujące czynności: Wyłączyć urządzenie. Zluzować śrubę uszczelniającą na armaturze gazowej ( na rys. 4). Podłączyć manometr cyfrowy lub manometr U- rurkowy (2 na rys. Nacisnąć na przycisk + wyświetlacza i przy naciśniętym przycisku + ustawić główny wyłącznik w pozycję I. Trzymać przycisk + w stanie naciśniętym dotychczas, aż na wyświetlaczu nie zostanie wyświetlone wskazanie P. 0. Wskazówka! Za pomocą naciskania przycisków + lub - cyfry mogą być zmieniane. Naciskać na przycisk + dotychczas, póki nie zostanie wyświetlone wskazanie P.. Nacisnąć na przycisk i, aby uruchomić program kontrolny. Teraz urządzenie działa pod pełnym obciążeniem. Wskazania zmieniają się między P. i aktualnym ciśnieniem napełnienia instalacji. Odczytać wartość z manometru (patrz tab. W wypadku odchyłki mierzonych wartości należy uwzględniać dane dla usuwania błędów podane w rozdziale Wyłączyć piec. Zdjąć manometr. Ponownie zakręcić śrubę uszczelniającą na armaturze gazowej Sprawdzanie i ustawianie minimalnej ilości gazu Sprawdzenie minimalnej ilości gazu jest potrzebne podczas pierwszego uruchomienia urządzenia i po wymianie armatury gazowej. Aby sprawdzić minimalną ilość gazu, należy wykonać następujące czynności: Wyłączyć piec. Nacisnąć przycisk + wyświetlacza i przy naciśniętym przycisku + ustawić główny wyłącznik w pozycję I. Naciskać przycisk + dotychczas, aż nie zostanie wyświetlone wskazanie P. Teraz urządzenie działa na minimalnej ilości gazu. 2 i aktualnym ciśnieniem napełnienia instalacji. ) W wypadku odchyłki mierzonych wartości można ustawić minimalną ilość gazu wykonując następujące czynności: Znów nacisnąć przycisk i, po czym zostanie wyświetlona wartość między 0 i 99. Naciskając przyciski + - lub - - ustawić prawidłowe ciśnienie. Zachować w pamięci nastawioną wartość, trzymając w tym celu przyciski i w stanie naciśniętym w ciągu ok. 5 sekund. Jednocześnie urządzenie automatycznie wyjdzie z programu kontrolnego. Wyłączyć piec. Ponownie zakręcić śrubę uszczelniającą na armaturze gazowej. 22 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

23 Uruchamianie Nastawiane wartości gazu oraz usunięcie błędów VU PL 20/3-5 VU/VUW PL 200/3-5 VU/VUW PL 240/3-5 VU/VUW PL 280/3-5 Rodzaj gazu Maksymalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Minimalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Maksymalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Minimalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Maksymalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Minimalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Maksymalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Minimalne obciążenie cieplne (ciśnienie dysz w mbar) Gaz ziemny E (G20) 7, 6 2, 7 9, 7, 9 9, 4, 7 0,, 8 Gaz ziemny Lw (G27), 8 4, 8, 4, 0, 4, 7 9, 4, 7 Gaz ziemny Ls (G2. 350) 9, 2, 9 5, 7, 0 6, 4, 2 4, 3 0, 6 Gaz ciekły Butan (G30) 8, 8 6, 26, 4, 9 24, 7 4, 27, 2 4, 7 Gaz ciekły Propan (G3) 8, 8 6, 26, 4, 9 24, 7 4, 27, 2 4, 7 Tab. Tabela nastawiania gazu Gaz ziemny E (G20) Gaz ziemny Lw (G27) Gaz ziemny Ls (G2. 350) Gaz ciekły 3BP (G30/3) VU PL 20/ VU/VUW PL 200/ VU/VUW PL 240/ VU/VUW PL 280/ Tab. 2 Dysze wstępne VU PL 20/3-5 VU/VUW PL 200/3-5 VU/VUW PL 240/3-5 VU/VUW PL 280/3-5 Tab. 3 Płyta rozdzielacza dysz Gaz ziemny E (G20) Gaz ziemny Lw (G27) Gaz ziemny Ls (G2. 350) 9 x, 20 (G20/G27) 9 x, 40 (G2. 350) 3 x, 20 (G20) 3 x, 40 (G27) 3 x, 70 (G2. 350) 6 x, 20 (G20) 6 x, 30 (G27) 6 x, 60 (G2. 350) 8 x, 20 (G20) 8 x, 40 (G27) 8 x, 80 (G2. 350) Gaz ciekły 3BP (G30/3) 9 x 0, 70 3 x 0, 70 6 x 0, 70 8 x 0, 70 Sprawdzić, czy odpowiednie dysze wstępne są prawidłowo zamontowane i są w stanie nienaruszonym. Sprawdzić, czy odpowiednie dysze palnika są prawidłowo zamontowane (patrz oznakowanie Ø). Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 23

24 6 Uruchamianie 6. 3 Kontrola działania kotła Przed uruchomieniem urządzenia i przekazaniem go do Użytkownika, po podłączeniu instalacji i sprawdzeniu ciśnienia gazu, należy skontrolować działanie urządzenia. Uruchomić kocioł zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi. Sprawdzić szczelność doprowadzania gazu, instalacji grzewczej i przewodów rurowych gorącej wody (patrz rys. 5). Skontrolować niezawodność działania odprowadzenia spalin. Skontrolować proces zapłonu i jednostajność płomienia palnika. Sprawdzić działanie ogrzewania (patrz rozdział 6. ) i przygotowanie gorącej wody (patrz rozdział 6. 2) Przymocować obudowę urządzenia. Przekazać urządzenie Użytkownikowi. Piec Vaillant atmotec plus ma kody stanu, które podczas pracy urządzenia są wyświetlane na wyświetlaczu. Kontrola działania w trybie pracy grzewczej i w trybie gorącej wody może być przeprowadzana na podstawie tych kodów stanu, za pomocą naciskania przycisków i Ogrzewanie Włączyć piec. Upewnić się, czy istnieje sygnał zapotrzebowania na ciepło. Nacisnąć przycisk i, aby aktywować wskazanie stanu. Jak tylko pojawi się zapotrzebowanie na ciepło, na urządzeniu po kolei są wyświetlane wskazania stanu str. i S. 3, aż urządzenie zacznie pracować prawidłowo w trybie normalnym i na wyświetlaczu zostanie wyświetlone wskazanie str. 6 Wskazania wyświetlacza w trybie pracy grzewczej Przygotowywanie gorącej wody (tylko dla VUW) Włączyć piec. Odkręcić w całości kurek w jednym z punktów poboru gorącej wody. W wypadku sprawnego działania instalacji przygotowania ciepłej wody, na wyświetlaczu jest wyświetlane następujące wskazanie: S. 5 Kontrola działania urządzenia Rys. 7 Wskazania na wyświetlaczu podczas przygotowywania gorącej wody 24 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

25 Uruchamianie Tryb zasobnika (tylko dla VU) Włączyć piec. Nacisnąć przyciski i, aby aktywować wskazania statusu. Ładowanie zasobnika zaczyna się automatycznie po krótkim czasie pod warunkiem prawidłowego podłączenia zasobnika i czujnika zasobnika. W wypadku sprawnego działania zasobnika, na wyświetlaczu jest wyświetlane następujące wskazanie: S. 24. Wskazówki dotyczące instalacji grzewczej Przeprowadzić szkolenie Użytkownika w zakresie czynności, dotyczących układów zasilania w powietrze do spalania oraz odprowadzania gazów odlotowych. Zwrócić szczególną uwagę na to, że układów tych nie wolno zmieniać. Przeszkolić użytkownika w zakresie kontroli wymaganego poziomu wody / ciśnienia napełnienia, oraz czynności związanych z napełnianiem i odpowietrzaniem instalacji grzewczej w razie potrzeby. Zwrócić uwagę użytkownika na prawidłowe (oszczędne) nastawienie temperatury, przyrządów regulujących i zaworów termostatów. Zwrócić uwagę użytkownika na potrzebę przeprowadzenia corocznej inspekcji/konserwacji instalacji. Należy zalecić użytkownikowi zawarcie umowy serwisowej. 5 Gwarancja Warunki gwarancji fabrycznej Vaillant są zawarte w karcie gwarancyjnej. 8 Wskazania na wyświetlaczu podczas działania zasobnika 6. 4 Kształcenie użytkownika Wskazówka! Po zakończeniu instalacji na przedniej części urządzenia należy przykleić nalepki nr kat w języku Użytkownika, które są dostarczane razem z urządzeniem. Użytkownik instalacji grzewczej powinien być dobrze wyszkolony w zakresie obsługiwania i działania jego instalacji grzewczej. Należy przekazać Użytnikowi do przechowania całość niezbędnej dla niego dokumentacji urządzenia. Zapoznać użytkownika z instrukcją obsługi, odpowiadając mu na pojawiające się ewentualnie pytania. Zwrócić użytkownikowi szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa, których musi przestrzegać. Przy tym, należy zwrócić uwagę użytkownika na to, iż instrukcje muszą znajdować się w pobliżu urządzenia. Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03 25

26 7 Dopasowanie do instalacji grzewczej 7 Dopasowanie do instalacji grzewczej Piece atmotec plus są wyposażone w cyfrowy układ informacyjny i analizujący. Wybór i nastawianie parametrów W trybie diagnostycznym możliwa jest zmiana różnych parametrów w celu dopasowania kotła do instalacji grzewczej. W tabeli 7. podane są tylko te punkty trybu diagnostycznego, które można zmieniać. Wszystkie pozostałe punkty diagnostyczne są potrzebne do diagnostyki i usunięcia zakłóceń (patrz rozdział 9). + Za pomocą podanego niżej opisu mogą być wybrane odpowiednie parametry: Nacisnąć jednocześnie przyciski i oraz +. Na wyświetlaczu pojawia się kod d. Naciskając przyciski + lub przejść do żądanego numeru diagnostycznego. Nacisnąć przycisk i. Na wyświetlaczu pojawia się przyporządkowany komunikat diagnostyczny. W razie potrzeby zmienić wartość przyciskiem + lub (wskaźnik pulsuje). Zapisać w pamięci ustawioną wartość, naciskając i przytrzymując przez ok. 5 s przycisk i, aż wskaźnik przestanie pulsować. Wskazówka! Aby zmienić wskazanie na wyświetlaczu temperatury dopływu na wskazanie ciśnienia w instalacji - lub odwrotnie, należy na ok. 5 sekund nacisnąć na przycisk -. + Rys. 7.. Nastawienie parametrów Tryb diagnostyczny zamykany jest w sposób następujący: Nacisnąć jednocześnie przyciski i i + lub przez ok. 4 min nie naciskać żadnego przycisku. Na wyświetlaczu ponownie jest wyświetlane aktualne ciśnienie napełnienia instalacji grzewczej. 26 Instrukcja instalacji i konserwacji atmotec plus _03

1 ul. Traugutta 40 lok. Nr Radom tel/ fax: tel. kom:, INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Wkład kominkowy

2 UWAGA! Aby zapobiec ryzyku pożaru, to urządzenie musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami i regułami technicznymi, o których mowa w instrukcji. Jego montaż musi być wykonany przez profesjonalistę lub osobę wykwalifikowaną. 1. WSTĘP Kominek z płaszczem wodnym model 5152 jest urządzeniem, którego komora spalania i czopuch są zbudowane z dwóch ścianek stalowych, pomiędzy którymi krąży woda przeznaczona do zasilania kaloryferów. Większość ciepła wytworzonego w wyniku spalania jest więc bezpośrednio przekazywana do tej wody. PRZED KAŻDORAZOWYM ROZPALANIEM NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, CZY W PŁASZCZU ZOSTAŁO ZAPEWNIONE PRAWIDŁOWE KRĄŻENIE WODY, gdyż jego brak grozi nieodwracalnymi odkształceniami. Urządzenie przeznaczone jest do obudowania elementami murarskimi. Urządzenie jest zgodne z normą EN i posiada certyfikat CE Podciśnienie w przewodzie kominowym potrzebne do prawidłowego funkcjonowania u uzyskania najlepszej mocy kalorycznej urządzenia wynosi 12 Pa jednak może się ono zawierać między 10 a 14 Pa. Za duży ciąg (ponad 20 Pa) wywołany przez nadmierną wysokość komina lub inne warunki, jest przyczyną zbyt szybkiego spalania, nadmiernego zużycia paliwa, niskiej sprawności, nadmiernego obciążenia urządzenia i powoduje utratę gwarancji. W przypadku nadmiernego ciągu może się okazać konieczne zainstalowanie szybra lub moderatora ciągu. Urządzenie może być tylko do niezależnego, pojedynczego przewodu kominowego. 1 DANE TECHNICZNE - masa całkowita: 165 kg - średnica wylotu spalin: 180 mm - pojemność wody: 19 litrów - ciśnienie robocze maksymalne: 3 bary - ciśnienie robocze zalecane: 1 bar - ciśnienie próbne: 6 barów - maksymalna temperatura użytkowania: 90 0 C - zalecane paliwa: drewno, drewno + brykiety z węgla brunatnego - zabronione paliwo: każde inne - długość polan: do 56 cm - zwykłe podciśnienie w przewodzie kominowym: 15 Pa - podciśnienie dopuszczalne: Pa - całkowita moc urządzenia: 19 kw - moc promieniowania do pomieszczenia: 10 kw - moc przekazywana do wody: 9 kw - średni pobór paliwa przy spalaniu normalnym: 6 kg/h - średni pobór paliwa przy spalaniu zwolnionym: 2 kg/h - przeciętny pełny załadunek: 21 kg - czas spalania 6 kg drewna o wilgotności 15% i mocy kalorycznej 15, 4 MJ/kg przy biegu normalnym: 3 h - czas spalania 6 kg drewna o wilgotności 15% i mocy kalorycznej 15, 4 MJ/kg przy biegu zwolnionym: 10 h - przepływ masowy spalin: 18, 6 g/s - średnia temperatura spalin przy biegu normalnym: 279 ºC - sprawność urządzenia: 74, 7% - emisja CO: 0, 57% - emisja CO 2: 8, 9% - temperatura włączania pompy 60 ºC - odległość od materiałów palnych s tyłu i z boków: 25 cm - odległość od materiałów palnych z przodu: 150 cm 1. 2 ZASADA DZIAŁANIA 2

3 Komora spalania jest w całości zbudowana z podwójnej ścianki, w której krąży woda grzewcza: prawy i lewy bok, tył i góra. Pozwala to na wykorzystanie całej wyzwolonej energii. Szyba pozwala na ogrzewanie pomieszczenia przez promieniowanie (w większości przypadków nie jest potrzebne umieszczanie kaloryfera w pomieszczeniu gdzie stoi kominek, tym bardziej, gdy bilans termiczny dla tego pomieszczenia nie wymaga więcej niż 10 kw). Bieg spalania, w zależności od ustawienia gałki z przodu wkładu, jest kontrolowany przez bardzo precyzyjny TERMOSTAT WODNY działający na rozszerzalność cieplną płynów. Wyreguluje on dopływ powietrza tak, by utrzymać na stałym poziomie temperaturę ustawioną za pomocą pokrętła znajdującego się z dołu, po prawej stronie urządzenia, wyskalowanego od 0 do OTOCZENIE URZĄDZENIA 2. 1 Zalecenia dotyczące miejsca instalacji Promieniowanie cieplne przekazywane z wkładu przez szybę vitro-ceramiczną wymaga oddalenia o minimum 150 cm wszystkich przedmiotów, które mogą ulec uszkodzeniu lub zmianom pod wpływem ciepła (meble, obrazy, boazeria itp. ) 2. 2 Przed rozpoczęciem prac należy się upewnić, czy przewód kominowy, do którego ma być podłączony wkład, jest odpowiedni do celu jakiemu ma służyć i zgodny z obowiązującymi normami. Należy sprawdzić: - szczelność, przepływowość i stabilność przewodu kominowego. - przekrój komina, który musi być stały i w takiej samej formie na całej wysokości. - właściwości i przystosowanie komina - czy powierzchnia wewnętrzna komina znajduje się w odległości co najmniej 16 cm od wszystkich elementów drewnianych (drewniany szkielet budynku, podłoga itp. ) lub innych materiałów palnych. - czy w pobliżu nie ma żadnej instalacji elektrycznej - czy komin został wyczyszczony - czy ciąg jest odpowiedni - czy spoiny konstrukcji pod cegły zostały wykonane z zaprawy z cementu z tlenkiem aluminium albo z zaprawy mieszanej (cementowo-wapiennej) i czy nie pokrywają się ze spoinami w podłodze. Minimalna powierzchnia przekroju przewodu kominowego to 250 cm 2, ale zalecany jest przekrój 400 cm 2, co pozwoli uniknąć cofania się dymu podczas dokładania. WŁAŚCIWOŚCI PRZEWODU KOMINOWEGO: Przewód kominowy ma być zbudowany: - bądź z pustaków kominowych z szamotu odpowiadających obowiązującym normom - bądź z segmentów metalowych dopuszczonych do takiego zastosowania - bądź z elementów ceramicznych i cegieł ogniotrwałych odpowiadających obowiązującym normom W każdym przypadku przewód kominowy musi wychodzić na pomieszczenie, gdzie będzie zainstalowany wkład kominkowy. Przewody kominowe muszą przebiegać pionowo, jednakże, za wyjątkiem murowanych, mogą być odchylone od pionu pod następującymi warunkami: - komin nie może mieć więcej niż dwa zgięcia (to znaczy: więcej niż jedną część nie pionową) - kąt tych zgięć w stosunku do pionu nie może przekraczać 20º. Jednakże w przypadku kominów gładkich o wysokości co najmniej 5 metrów, kąt ten może być większy niż 20º, ale nie może przekraczać 45º. Jeśli przewód kominowy nie jest właściwy i zachodzi konieczność przeróbki, należy ich dokonać stosując metody odpowiednie z punktu widzenia technicznego lub wybudować nowy komin, właściwy i przystosowany do wkładu kominkowego. Prace te muszą być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika. W każdym przypadku przewód kominowy musi pozwalać na czyszczenie mechaniczne. Należy sprawdzić otoczenie w którym kominek i wkład będą zainstalowane i usunąć wszystkie materiały palne lub ulegające uszkodzeniu pod wpływem temperatury znajdujące się na ścianach lub wewnątrz ścian (podłogi, mury, sufit) w miejscu instalacji kominka, jeśli ma on dotykać takich ścian. Temperatura powierzchniowa tych ścianek nie może przekroczyć 50º w miejscach styku. Sprawdzić, czy podłoga lub strop gdzie ma stać kominek maja wystarczającą nośność. W przypadku podłóg palnych trzeba przewidzieć zabezpieczenia, np. przy podłodze drewnianej należy zrobić wycięcie i wypełnić płytą betonową obszar pod kominkiem. W przypadku ścian zawierających palną izolację, jak np. plako-polistyren, należy obowiązkowo zacząć od jej wycięcia na całej wysokości ściany (aż do sufitu), na szerokości równej co najmniej odległości między zewnętrznymi filarami kominka. Tak samo należy wyciąć boazerię. W żadnym wypadku palna izolacja nie może się znajdować wewnątrz kominka i komina. Przestrzeń uzyskaną przez wycięcie należy wypełnić murem wzmacniającym z materiałów niepalnych dobrze izolujących termicznie i o dobrej wytrzymałości mechanicznej (np. beton komórkowy). Należy zadbać o dobre podłączenie wszystkich elementów, z których składa się ten mur. Następnie całe wnętrze kominka wyłożyć specjalną izolacją. UWAGA: Przy ścianach zawierających przewody wentylacyjne, należy to uwzględnić przy budowaniu ściany wzmacniającej. 3

4 Przy ścianach z materiałów niepalnych trzeba obowiązkowo całą powierzchnię z tyłu kominka i na całej wysokości wyłożyć specjalną izolacją. W przypadku lekkich ścianek działowych z materiałów palnych należy obowiązkowo wznieść na całej wysokości (aż do sufitu) ścianę wzmacniającą z materiału niepalnego. Ściana ta ma być stabilna i odpowiedniej grubości, zapewniającej ochronę termiczną (np. beton komórkowy o grubości 10 cm). W braku miejsca na włączenie jej w obudowę kominka, ma być wykonana na całej szerokości kominka i ma wystawać dodatkowo po 5-10 cm z każdej strony ( Przykład: całkowita szerokość zewnętrzna belki lub obudowy kominka: 160 cm, ściana z betonu komórkowego ma mieć szerokość 170 do 180 cm). WSKAZÓWKA: W przypadku gdy przygotowany przewód kominowy miałby być tak blisko palnej ścianki działowej, że nie byłoby miejsca na mur wzmacniający (odległość 16 cm od ognia nie byłaby zachowana) zalecamy zwrócić się do wykonawcy i producenta komina. W braku innej możliwości należy wyciąć i usunąć część palnej ścianki działowej od góry aż do miejsca poniżej górnej krawędzi zbudowanego muru wzmacniającego, i zastąpić ją materiałem niepalnym na całej szerokości okapu plus 5 10 cm szerzej z każdej strony. Następnie położyć specjalną izolację tak, jak to wyjaśniono wyżej. W wyjątkowym przypadku, jeśli nie można inaczej zapewnić bezpieczeństwa i stabilności, całą ściankę działową należy po prostu zastąpić materiałem typu beton komórkowy a następnie wyłożyć specjalną izolacją. Dla wewnętrznych ścianek działowych z lekkiego materiału niepalnego, radzimy wybudować mur wzmacniający. Należy go wykonać obowiązkowo jeśli ścianka działowa nie jest wystarczająco stabilna. W każdym przypadku ściana tylna kominka ma być wyłożona na całej wysokości specjalną izolacją. W przypadku kominka narożnego środki ostrożności są identyczne jak przy kominkach standardowych. WAŻNE: W każdym przypadku używania do izolacji wełny mineralnej z aluminium, strona bez aluminium musi być przyłożona do muru, podczas gdy strona z folii aluminiowej musi być zwrócona w stronę wnętrza kominka. Izolacja sufitu: patrz rozdział: "BUDOWA OKAPU I IZOLACJA SUFITU" 2. 3 Zalecenia dotyczące obudowy Gdy elementy są łączone mechanicznie, dozwolone jest ich układanie na sucho. Gdy łączenie jest wykonane chemicznie, części stykające się dużą powierzchnią łączy się zaprawą, a stykające się małą powierzchnią cementem klejącym (np. atlas) albo gipsem. Ich połączenie z tylną ścianą i z ziemią wykonuje się gipsem modelarskim i przędziwem Ściana z tyłu kominka: w przypadku montażu kroksztynów w podstawie kominka i kotwienia do ściany z tyłu, ściana ta powinna mieć odpowiednie właściwości mechaniczne (nie wolno kotwić w ściankach lekkich lub z betonu komórkowego w tym przypadku należy użyć płyt oddzielających) Podstawa kominka: Ponieważ podstawa służy rozłożeniu ciężaru kominka na podłodze, musi być zaprojektowana i wykonana tak, aby utrzymywała konstrukcję w całkowitej stabilności. Układanie na sucho jest zabronione Obudowa wkładu Obudowa musi być wykonana z materiałów niepalnych. Ponieważ belka jest z materiału palnego (drzewo), trzeba ją zabezpieczyć przy pomocy frontonu lub deflektora. Zależnie od obudowy otaczające belkę okucie obwodowe osadza się przy pomocy zaprawy z cementu z aluminium i kotwi do tylnej ścianki, gdy jej właściwości na to pozwalają. Zapewnia to stabilność całości i ochronę belki, która nie może stykać się z wkładem. Między wkładem a belką należy zapewnić swobodny przepływ powietrza. Ponieważ górna część kominka (belka drewniana lub kamienna) jest wychylona, jeden lub wszystkie ściągi należy przytwierdzić solidnie do tylnej ściany, aby zapobiec ryzyku obsunięcia. Okucie obwodowe wykonuje się z zaprawy złożonej w 1/3 z topiku, a w 2/3 z kruszywa (spoiwa). Między izolacją a wkładem musi być zachowany odpowiedni przepływ powietrza UWAGA: Uważać na otwór na drzwiczki wkładu. Podczas montażu należy je otworzyć je umocowaniem na stałe wyżej położonych elementów kominka w celu sprawdzenia czy drzwiczki swobodnie się otwierają Budowa okapu i izolacja sufitu Użycie materiałów niepalnych ulegających degradacji w temperaturze powyżej 90º (np. gips), jest dopuszczalne pod warunkiem wykonania izolacji termicznej powierzchni wystawionych na bezpośrednie promieniowanie cieplne rury łączącej wkład z przewodem kominowym. Przy użyciu regipsu żaroodpornego do wykonania okapu, należy obowiązkowo wyłożyć wszystkie jego wewnętrzne powierzchnie specjalną izolacją - wełną mineralną z folią aluminiową skierowaną do wewnątrz okapu. W górnej części okapu kominka wykonuje się prze-stropienie z materiału niepalnego spełniającego rolę deflektora. Przy-stropienie to ma mieć dobrą wytrzymałość mechaniczną, ma być pokryte specjalną izolacją i umieszczone co najmniej 30 cm od sufitu. Założenie tej osłony termicznej zapobiegnie rozgrzewaniu się sufitu i pozwoli odzyskać maximum ciepłego powietrza przez kratki umieszczone zaraz pod prze-stropieniem. W oddzielonej w ten sposób części okapu, cztery ścianki wewnętrzne i część górna, wyłączając powierzchnię zajętą przez pustaki kominowe, mają być również wyłożone specjalną izolacją (wełna mineralna zawsze do ścianek). 4

5 Wentylacja w tej części zostanie wykonana przez umieszczenie dwóch kratek usytuowanych w miarę możliwości po przeciwnych stronach i na różnej wysokości. Gdy kominek znajduje się w rogu, kratki wentylacyjne należy umieścić na wolnych ściankach. Okap musi opierać się na okuciu obwodowym, nie na belce. W razie belki kamiennej okucie powinno zazębiać się z nią od góry w celu zapewnienia stabilności Otwory serwisowe Podczas instalacji kominka zaleca się wykonanie otworów serwisowych. Otwory te pozwalają na dostęp do wnętrza okapu oraz do mechanizmu termostatu w celu kontroli i konserwacji Wyloty ciepłego powietrza Mają mieć co najmniej 400 cm 2 całkowitej powierzchni rzeczywistej i w żadnym wypadku nie mogą być położone bliżej niż 30 cm do sufitu Dopływ powietrza konwekcyjnego. W dolnej części kominka należy obowiązkowo pozostawić dopływy powietrza konwekcyjnego - bądź przez składzik drewna (zachować przepływ powietrza przy układaniu polan) - bądź przez kratki usytuowane na filarach, w obudowie lub podstawie kominka. Przepływ powietrza konwekcyjnego wewnątrz kominka jest niezbędny i musi być największy jak to możliwe aby zapobiec nadmiernemu gromadzeniu się ciepłego powietrza i przegrzewaniu wkładu. W przypadku, gdy dopływ powietrza do konwekcji jest połączony z dopływem powietrza do spalania trzeba zadbać o stworzenie przestrzeni wolnej od wszystkich przeszkód aż do wlotów powietrza do urządzenia (można wykorzystać elastyczną, niepalną rurę o średnicy co najmniej 80 mm, jeśli jest miejsce). Takie rozwiązanie jest niezbędne w przypadku mechanicznego rozprowadzenia ciepłego powietrza, aby nie tworzyło się podciśnienie na poziomie wlotów powietrza do wkładu, co mogłoby wprowadzać spaliny do ogrzewanych pomieszczeń. 2. 4 Doprowadzenie świeżego powietrza do pomieszczenia Jeśli dostęp powietrza do pomieszczenia jest niewystarczający np. gdy mieszkanie jest wyposażone w klimatyzację lub wentylację mechaniczną, dodatkowe doprowadzenie powietrza specjalnie do kominka jest obowiązkowe. Ujęcie powietrza musi być położone bądź bezpośrednio na zewnątrz, bądź w pomieszczeniu otwartym i być wyposażone w kratkę. Wylot czerpni powietrza (wewnątrz pomieszczenia) musi być umieszczony bezpośrednio w obudowie kominka, lub najbliżej jak to jest możliwe i być wyposażony w przepustnicę. Powierzchnia czerpni powietrza ma być równa jednej czwartej powierzchni przekroju przewodu kominowego, ale co najmniej 200 cm Łączenie z przewodem kominowym Łączenie to wykonujemy przy pomocy rur kwasoodpornych sztywnych lub rur giętkich typu polyflex, dopuszczonych do używania z urządzeniami na paliwo stałe Inne połączenia W przypadku rury wpuszczanej do komina, może ona być przyłączona bezpośrednio do urządzenia i musi mieć parametry techniczne zezwalające na takie jej zastosowanie. Należy zachować ostrożność przy wykonywaniu łączeń i doborze materiałów oraz przestrzegać właściwości materiałów, reguł sztuki i obowiązujących przepisów. W wypadku mechanicznego rozprowadzania ciepłego powietrza, które tworzy podciśnienie w okapie kominka, łączenie urządzenia z przewodem kominowym musi być dostatecznie uszczelnione, aby nie dochodziło do zasysania spalin przez wentylator. Wszystkie połączenia muszą mieć bardzo dobrą wytrzymałość mechaniczną, muszą pozwalać na czyszczenie i być regularnie kontrolowane. Zaleca się dwa czyszczenia rocznie. Połączenie górnej części przewodu łączącego z istniejącym przewodem kominowym powinno być wykonane w wypadku różnych średnic z co najmniej 45º załamaniami tworzącymi lejek, aby zapobiec gromadzeniu się sadzy. Przy kominach stalowych należy posługiwać się akcesoriami do łączenia wskazanymi przez producenta. Zazębienia połączenia kołnierzowego dla rur stalowych muszą mieć co najmniej 80 mm, a 40 mm jeśli są wyposażone w zaciski Moderator ciągu (w razie nadmiernego ciągu). Musi być podłączony do odpływu przewodu łączącego i zainstalowany w pomieszczeniu, gdzie się znajduje wkład (na zewnątrz okapu kominka lub wewnątrz jeśli jest widoczny i łatwo dostępny). Nie może wciągać ciepłego powietrza konwekcyjnego z obudowy. 5

6 3. PRZYGOTOWANIE WKŁADU Przed zainstalowaniem wkładu w obudowie, należy go sprawdzić w celu ujawnienia ewentualnych wad, które mogły powstać podczas transportu, przeładunku itd., co pozwalałoby na łatwiejszą interwencję niż po wbudowaniem w kominek. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu przerzuca odpowiedzialność na tego, który montuje. 3. 1 Montaż czujnika termostatu Wodę w kierunku kaloryferów można odprowadzić z prawej lub z lewej strony (wylot A lub wylot B). Czujnik termostatu zawsze umieszczać przy używanym wylocie. W tym celu należy ostrożnie rozwinąć kapilarę i wprowadzić czujnik do okrągłego otworu znajdującego się po prawej (w wypadku używania wylotu A) lub po lewej stronie (w wypadku używania wylotu B). 4. MODERATOR CIĄGU W przypadku, gdy ciąg jest za duży (np. często w kominach wyższych niż 6 m) gorąco polecamy założenie moderatora ciągu w celu zoptymalizowania wydajności i autonomii instalacji. Moderator powinien być przyłączony na odcinku łączącym wkład z przewodem kominowym i zainstalowany w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kocioł. Jeśli znajduje się on wewnątrz okapu, musi być widoczny i dostępny, aby umożliwić łatwą regulację i utrzymanie (patrz: instrukcja do moderatora). Przepływ powietrza konwekcyjnego wewnątrz kominka i pod wkładem jest niezbędny. Należy przewidzieć wnękę dającą dostęp do łączenia hydraulicznego z instalacją centralnego ogrzewania, dostępną np. przez klapę w obudowie lub w boazerii oraz dostęp do mechanizmu termostatu. WAŻNE: Połączenie górnej części przewodu łączącego z istniejącym przewodem kominowym powinno być wykonane w wypadku różnych średnic z co najmniej 45º załamaniami tworzącymi lejek, aby zapobiec gromadzeniu się sadzy. Zazębienia połączenia kołnierzowego dla rur stalowych muszą mieć co najmniej 80 mm, a 40 mm jeśli są wyposażone w zaciski. Wszystkie przewody łączące muszą być pokryte specjalną izolacją niepalną wełną mineralną - z aluminium zwróconym na zewnątrz. Całość należy przytwierdzić do przewodu łączącego obejmami albo używać izolowanych rur typu INOX, aby ograniczyć ryzyko skraplania, które jest większe w przypadku kotłów grzewczych. 5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA Należy się upewnić, czy moc wody z kotła jest dostosowana do całkowitej mocy kaloryferów. Nasze urządzenie posiada regulację opartą na temperaturze wody. Instalacja powinna być wykonana w następujący sposób: Zalecamy instalacje proste, działające częściowo na zasadzie termosyfonu, z rozprowadzaniem typu "parasolowego" przy użyciu rur o przekrojach odpowiadających stratom ciśnienia w instalacji. W praktyce taki typ instalacji pozwala na zwolnienie przegrzewania się wody w kotle w razie awarii pompy lub fragmentu instalacji. 6

7 Instalacje działające wyłącznie na zasadzie termosyfonu praktycznie już wyszły z użycia - zwykle przyłącza się do nich pompę. Aby uniknąć osadzania się kamienia lub korozji należy: - wziąć pod uwagę właściwości używanej wody - zaprojektować instalację w ten sposób aby napełnianie i uzupełnianie wody było tak ograniczone jak to tylko mozliwe i aby zawsze było pod kontrolą. Każdy nie kontrolowany system automatycznego uzupełniania jest zabroniony. Wskazane tu środki bezpieczeństwa są podstawowe ale same w sobie nie wystarczające do uniknięcia osadzania kamienia i korozji wewnątrz płaszcza wkładu. W każdym przypadku należy przewidzieć kontrolę dopływów wody. Przelewy otworów spustowych muszą być doskonale widoczne. Aby uniknąć szoków termicznych, wybuchów ognia, korozji od strony produktów spalania, instalację należy zaprojektować tak by była opatrzona potrzebnymi uwagami co do sposobu postępowania podczas pracy urządzenia: 1) natężenie przepływu wody w kotle (biorąc pod uwagę wyjątek uczyniony dla instalacji przeznaczonej do działania na zasadzie termosyfonu) może się wahać od poniżej 20% do powyżej 20% normalnego natężenia przepływu a wszelkie zmiany natężenia przepływu mają zachodzić stopniowo. Stałe chłodzenie ścianek kotła jest zapewnione przez obieg wody, zatem nie wolno nigdy uruchamiać paleniska zanim nie zostanie zapewnione normalne krążenie wody. I odwrotnie; nie wolno nigdy zamykać obiegu wody przed wygaśnięciem paleniska i zanim części paleniska nie będą wystarczająco wychłodzone. 2) maksymalna temperatura wody wychodzącej z kotła musi być zawsze i w każdej chwili niższa o co najmniej 10 ºC od temperatury wrzenia. 1 INSTALACJA AUTONOMICZNA W przypadku instalacji autonomicznej, gdy wkład z płaszczem wodnym jest jedynym źródłem ciepła, jako urządzenia zabezpieczającego należy używać otwartego naczynia wzbiorczego. Biorąc pod uwagę dużą bezwładność cieplną tego wkładu, pojemność naczynia wzbiorczego nie może być niższa niż 20% objętości wody zawartej w instalacji. Naczynie wzbiorcze musi znajdować się w najwyższym punkcie instalacji. Ze względu na położenie naczynia wzbiorczego, należy go dokładnie odizolować od mrozu. Dodatkowy środek bezpieczeństwa polega na połączeniu go do instalacji jak kaloryfera, rurami o średnicy 3/4' (20. 27) wyposażonymi w regulację natężenia przepływu. 2 RURA BEZPIECZEŃSTWA (KANAŁ WZBIORCZY) Rurka bezpieczeństwa łącząca kocioł z otwartym naczyniem wzbiorczym musi mieć przekrój co najmniej 1' (26. 34). Zalecamy 1'1/4 (33. 42) Przykład schematu zasady działania instalacji autonomicznej 7

8 Urządzenie samo ogrzewa całą instalację. Taką instalację zwykle stosuje się, gdy instalacja nie wymaga mocy większej niż 15 KW i gdy dysponuje się wystarczającymi zapasami drewna. 3 ZAWÓR CZTERODROGOWY Zalecamy użycie czterodrogowego zaworu mieszającego. Ma on następujące zalety: 1. możliwe jest uzyskanie w zbiorniku wody o temperaturze wyższej niż woda w kaloryferach. pozwala na utrzymanie w kotle temperatury wody około 50 C przez co ogranicza się ryzyko skraplania. UWAGA: Jeśli instalacja nie jest wyposażona w zbiornik ciepłej wody użytkowej, umieszczony między urządzeniem a zaworem czterodrogowym, należy przewidzieć ogranicznik dla zamontowania zaworu bezpieczeństwa. Zalecany sposób instalacji 8

9 6. PODŁĄCZENIE DO INSTALACJI ZASILANEJ PRZEZ INNE URZĄDZENIE WYTWARZAJĄCE CIEPŁO Połączenie takie musi być zawsze przedmiotem szczegółowego studium; należy dopilnować m. in. tego, by obiegi w obu urządzeniach nie były sobie przeciwne. Jest to sytuacja, gdzie odpowiednio do danego przypadku musi być zastosowana pompa cyrkulacyjna. Często potrzebne będą zawory zwrotne by nie wytworzył się obieg zamknięty między jednym urządzeniem a drugim. Podłączyć należy naczynie wzbiorcze tego samego typu co w istniejącej instalacji (otwarte lub zamknięte). Jego objętość należy dobrać w zależności od instalacji przyłączonej. Przewód wyjściowy i przewód powrotny urządzenia, które ma być podłączone, muszą być dołączone między istniejącym kotłem a pierwszym kaloryferem. Jednakże połączenie poniżej tego punktu może być dopuszczalne jeśli przekrój rur w miejscu łączenia na to pozwala i jeśli za podłączonym urządzeniem pozostaje wystarczająca ilość kaloryferów aby przyjąć energię wytworzoną przez przeznaczony dla nich kocioł. W tym przypadku zainstalowana musi być pompa cyrkulacyjna i zawory zwrotne w celu zharmonizowania obiegu między kaloryferami i oboma kotłami. Zwracamy uwagę na niebezpieczeństwo pojawiające się w przypadku przyłączenia w jakimś miejscu czegokolwiek do instalacji. Może wytworzyć się obieg nie pozwalający na krążenie wody w kotle. Jeśli ciepło wytworzone przez urządzenie nie są przenoszone przez wystarczającą ilość wody, w kotle może szybko dojść do wrzenia. 6. 1 POMPA CYRKULACYJNA Zalecamy montaż pompy (na zasadzie przepływu bezpośredniego przy instalacji działającej na zasadzie wspomaganego termosyfonu). Pompa podłączona do rury wychodzącej powinna mieć wydajność co najmniej 800 l/h. 2 KALORYFERY Rury wchodzące i wychodzące nie mogą zawierać żadnego urządzenia mogącego blokować albo ograniczać przepływ wody (zawór, ogranicznik przepływu itp. ) Aby zapobiec problemowi przegrzewania się kotła należy pozostawić co najmniej 30% wolnej mocy w zainstalowanych kaloryferach (nie używać ani kurków ani zaworów termostatycznych). Moc całkowita zainstalowanych kaloryferów musi przekraczać moc kotła (wyłącznie w razie łączenia go z innymi urządzeniami) 6. 3 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 9

10 Oprócz zaworu bezpieczeństwa zamontowanego fabrycznie, dodatkowy 3 barowy, zgodny z normami i wyposażony w manometr zawór bezpieczeństwa, musi być obowiązkowo umieszczony na górnej części wkładu z płaszczem wodnym tak, aby między tymi dwoma zaworami nie było żadnego elementu zamykającego całkowicie lub częściowo przepływ. Jego średnica powinna wynosić 3/4' (20. 27). Powinien mieć lejek i ujście o tej samej średnicy. Zawsze należy zapewnić dostęp do tych dwóch zaworów. 4 UKŁAD PRZEWODÓW Rury mają być zainstalowane zgodnie z regułami sztuki i normami. Ich przekroje należy obliczyć tak, by straty ciśnienia były jak najmniejsze i by nie zachwiać równowagi instalacji. Zasadniczo zalecamy nie używać rur wchodzących i wychodzących z kotła o średnicy niższej niż 1' (26. 34) 6. 5 ZAWÓR TERMICZNY Jest dodatkowym środkiem bezpieczeństwa, którego zadaniem jest kontrolowanie niespodziewanych skoków temperatury w źródłach ciepła. Zawór termiczny rozwiązuje problem przegrzewania się kotłów: jest to urządzenie, które łączy w sobie zawór odciążający termicznie i urządzenie dostarczające wodę. Oba te urządzenia działają równolegle i są sterowane czujnikiem temperatury. Gdy temperatura graniczna jest osiągnięta, zawór tworzy obieg zimnej wody w urządzeniach generujących ciepło do czasu, gdy temperatura nie spadnie poniżej wartości zwalniającej bulwę zaworu. Czujnik należy zawsze umieszczać na rurze wychodzącej, najbliżej jak to możliwe wkładu. Przykład instalacji autonomicznej z zaworem termicznym CZĘŚĆ PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKA 7. UŻYTKOWANIE I UTRZYMANIE 7. Przed użyciem urządzenia Należy zachować 4-tygodniowy okres schnięcia, aby pozwolić na odparowanie wilgoci zgromadzonej w niektórych częściach obudowy (łączenie z przewodem kominowym, przewód kominowy, łączenia kamieni, okap itd. ). Po upływie tego okresu można przystąpić do pierwszego rozpalania, dokładając umiarkowaną ilość drewna i przymykając dopływy powietrza aby ograniczyć intensywność ognia. Pozwoli to na stopniowe rozgrzewanie się całości wkładu i obudowy oraz zapobiegnie szybkiej dylatacji i szokom termicznym. Należy palić małym ogniem przez 10 dni, aby dokończyć suszenia całości. Podczas pierwszych rozpaleń z urządzenia może wydobywać się woń spowodowana wypalaniem się nadmiaru farby, którą jest pokryte. Aby to przezwyciężyć należy po okresie suszenia kilka razy intensywnie zapalić w kominku Paliwo. Urządzenie jest przeznaczone do palenia drewnem. Zabrania się używać węgla lub innych paliw kopalnych. Używanie brykietów z węgla brunatnego jest dopuszczalne. Pozwalają one na uzyskania biegu zwolnionego przez dłuższy czas (nie należy kłaść więcej niż 10 brykietów naraz). Zaleca się raczej drewno twarde niż miękkie (dąb, buk, grab, kasztanowiec itp. ), bardzo suche. Maksymalnie 20% wilgotności - co odpowiada drewnu składowanemu pod przykryciem przez 18 do 24 miesięcy. Użycie drewna o zbyt dużej wilgotności spowoduje złe spalanie zanieczyszczające przedwcześnie urządzenie, szybę i przewód kominowy. 10

11 Nie wolno palić odpadów z gospodarstwa domowego, plastików (butelek) i ich pochodnych, gumy, materiałów tłustych (szmat nasączonych olejem) itd., które zanieczyszczają środowisko i powodują ryzyko zapalenia się komina z powodu zanieczyszczenia przewodu kominowego Rozpalanie Aby dobrze rozpalić ogień: nie używać papieru błyszczącego, rozłożyć zmięty papier gazetowy lub słomę na dnie paleniska, ułożyć na wierzch chrust potem suche gałązki albo cienkie szczapki następnie większe kawałki drewna o średnicy około 3 cm. Zapalić papier, zamknąć drzwiczki wkładu i całkiem otworzyć dopływy powietrza i szyber. W razie trudności w rozpaleniu pozostawić na chwilę lekko uchylone drzwiczki. Następnie, gdy rozpałka dobrze się zajmie, dołożyć pożądaną ilość drewna. Nigdy nie rozpalać ognia benzyną, alkoholem itp. Aby ułatwić rozpalanie, radzimy pozostawić cienką warstwę popiołu na ruszcie i dnie paleniska tak, by zbytnio nie zasłaniać otworów, którymi dochodzi powietrze. WAŻNE: Pozwól, żeby załadunek drewna dobrze się rozpalił, zwłaszcza w sytuacji gdy ciąg nie jest najlepszy. Działanie urządzenia jest uzależnione od warunków atmosferycznych. Zaleca się zachowanie ostrożności np. przy silnym wietrze (za duży ciąg) lub przy mgle (brak ciągu). 4 Dokładanie drewna moc urządzenia Moc kaloryczna uzyskiwana z wkładu jest uzależniona głównie od ilości dokładanego drewna. Zależnie od gęstości i wilgotności drewna polano 50-cio centymetrowe o średnicy: - 6 cm waży około 1 kg - 10 cm waży około 3 kg - 15 cm waży około 7 kg Dla podtrzymania stałej temperatury należy używać wielu polan o małej średnicy (np. 6-8 polan o średnicy 6 cm na dobrze rozżarzony podkład). Dla ogrzewania dłuższego na biegu zwolnionym używać polan grubych (np. 3 polana o średnicy cm na średnio rozżarzony podkład). Moc nominalna tego urządzenia podczas przewidzianych normami prób została zmierzona przy użyciu 10, 5 kg drewna wysokiej jakości, spalanego przez około 3 godziny (dopływ powietrza otwarty, podciśnienie 10 Pa). Bieg zwolniony trwający około 10 godzin został osiągnięty przy użyciu 15 kg drewna w polanach o średnicy co najmniej 10 cm (dopływ powietrza zamknięty, podciśnienie 5 Pa). UWAGA: Normalne funkcjonowanie jest uzależnione od obecności warstwy żaru. Należy unikać jego całkowitego wypalenia aby uniknąć trudnego rozpalania od nowa, które sprzyja brudzeniu się szyby. Jeśli to potrzebne, należy odtworzyć żar małymi kawałkami drewna. 5 Środki ostrożności przy dokładaniu Podczas otwierania drzwi odryglować zamknięcie przy pomocy zimnej rączki, uchylić lekko obserwując przez moment, później powoli otworzyć. To uchroni was od nieprzyjemności ewentualnego cofnięcia się dymu. 6 Ostrzeżenie Nigdy nie należy gasić paleniska wodą. Tam, gdzie szyby mogą osiągnąć wysoką temperaturę stanowiąc przez promieniowanie silne źródło ciepła, radzimy nie umieszczać w pobliżu kominka mebli lub przedmiotów wrażliwych na temperaturę (minimalna odległość to 150 cm). Uwaga na ryzyko oparzeń, zwłaszcza małych dzieci. Podczas działania urządzenia uchwyty są ciepłe Jeśli kominek posiada jeden lub dwa składziki na drewno, należy uważać żeby ich nie przysłonić (np. drzwiami, zbytnim nagromadzeniem drewna itp. ), w celu zapewnienia swobodnego przepływu powietrza konwekcyjnego. Nie należy tam również umieszczać materiałów łatwopalnych (papier, pudełka z zapałkami itd. Uwaga: W razie pożaru kominka zamknąć dopływy powietrza do paleniska i wezwać straż pożarną. Gryzący dym i ostry zapach wydobywające się z kominka podczas pierwszych rozpalań nie są powodem do niepokoju zjawisko to wywołane jest przez wypalanie się farby (polimeryzację farby) na różnych częściach urządzenia 4. 9. Rady w razie problemów w działaniu kominka Cofanie się dymu przy otwieraniu drzwiczek - patrz rozdział 4. 7. " Środki ostrożności przy dokładaniu" - sprawdź, czy dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia jest wystarczający (aby to sprawdzić, otworzyć drzwi lub okno) - skontroluj kominek (podciśnienie, szczelność przewodu kominowego, łączenia z przewodem kominowym i wkładu) Słabe ogrzewanie, ogień się tli lub gaśnie - dołóż ponownie na dobry podkład z żaru, rozpalaj małymi kawałkami drewna, jeśli trzeba - używaj suchego drewna (15-20% wilgotności) - skontroluj kominek (podciśnienie, szczelność przewodu kominowego, łączenia z przewodem kominowym i wkładu) 11

12 Słabe ogrzewanie, ale ogień wysoki - sprawdź szczelność wkładu - dokładaj przede wszystkim grube polana - sprawdź ciąg kominka (położenie szybra lub moderatora ciągu) Szyba brudzi się bardzo szybko - używaj suchszego drewna - nie używaj zbyt często kominka na zwolnionym biegu - sprawdź stan uszczelek na drzwiczkach Szyba brudzi się częściowo powstają smugi - Przeczyść i sprawdzić dopływy powietrza drugiego obiegu 5. UTRZYMANIE Obowiązkiem instalatora, po sprawdzeniu czy instalacja spełnia wcześniej wymienione wymagania, jest poinformowanie użytkownika, że: - nie może samodzielnie modyfikować wykonania ani sposobu działania instalacji - powinien przestrzegać instrukcji obsługi a w szczególności następujących zaleceń - Osadzanie się kamienia i korozja wnętrza instalacji: każde uzupełnianie instalacji musi być wykonane zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji - Szoki termiczne, wybuchy ognia, korozja od strony paleniska: Przy kończeniu pracy wkładu gdy masa paliwa lub komora spalania mają jeszcze wysoką temperaturę, nie wolno nigdy całkowicie zatrzymywać przepływu wody w urządzeniu a tym samym nie wolno odcinać urządzenia przez zamknięcie zaworu zwrotnego ani wprowadzać gwałtownie do płaszcza wody o niskiej temperaturze. Odradza się spuszczania wody z instalacji chyba, że mogłaby ona zamarznąć bez nadzoru w okresie przestoju. W miarę możliwości należy zabezpieczyć taką instalację przed krążeniem w niej powietrza. Używane środki przeciw zamarzaniu muszą być zgodne z obowiązującymi normami. Należy wykonać dwa czyszczenia mechaniczne rocznie, z czego jedno podczas sezonu grzewczego. Należy przy tym sprawdzić komin i łączenie z przewodem kominowym, aby upewnić się, czy są w dobrym stanie. Firma wykonująca te czynności powinna wystawić certyfikat. Deflektor urządzenia, który może być od góry zabrudzony sadzami musi być zdjęty i wyczyszczony. Elementy z których składa się urządzenie oraz jego szczelność muszą być sprawdzone. Jeśli to potrzebne, należy wymienić uszczelki drzwiczek i szyby. W przypadku anomalii używanie urządzenia jest zabronione. Przed ponownym uruchomieniem należy zlecić przegląd wkładu i kontrolę instalacji profesjonaliście. Po zakończeniu sezonu grzewczego należy usunąć z wewnętrznych części wkładu wszelkie osady i wyszczotkować wszystkie części. W celu ułatwienia sobie tego zadania można wyjąć wszystkie ruchome części wewnętrzne (ruszt, płotek, deflektor... ) Po odczyszczeniu należy natrzeć wszystkie elementy odpowiednim środkiem konserwującym. Operacja ta nada blask urządzeniu i ochroni go przed rdzą (czynności te należy powtórzyć gdy to konieczne). W tym okresie zalecamy również pozostawienie otwartych dopływów powietrza, aby umożliwić swobodne krążenie powietrza we wkładzie i w przewodzie kominowym. Przy okazji zwracamy szczególną uwagę na urządzenia które nie działają w sposób ciągły (domki letniskowe). W rzeczywistości takie użytkowanie wywołuje zjawisko skraplania, które z kolei przyspiesza zjawisko utleniania. Należy regularnie opróżniać popielnik aby nie nagromadził się popiół, który może zatkać i uszkodzić ruszt paleniska. Należy przy tym uważać na iskry wypadające z żaru gdyż mogą one spowodować pożar. Czyszczenie szyby: Gdy szyba jest zimna należy przetrzeć ją wilgotną gąbką lub szmatką nasączoną specjalnym środkiem. Należy stosować się do instrukcji i zaleceń dołączonych do używanego środka. W urządzeniach wyposażonych w mosiądzowaną fasadę lub akcesoria należy części te czyścić specjalnymi środkami do mosiądzu. Należy unikać spryskiwania tych części płynami do mycia szyb. W zależności od temperatury użytkowania może z czasem dojść do nieznacznej utraty intensywności koloru części mosiądzowanych. W okresie gdy urządzenie nie jest używane, mosiądz również ulega naturalnemu procesowi utleniania. W związku z tym części te należy regularnie konserwować przeznaczonymi do tego środkami. Środki te nie mogą wchodzić w kontakt ze środkami do czyszczenia szyb. Zawiasy niektórych wkładów kominkowych Godin są wyposażone w śruby z końcem stożkowym lub podkładki hamujące. Podczas demontażu drzwiczek należy podkładki wymienić na nowe i założyć oryginalne śruby. CZĘŚCI ZAMIENNE 12

13 Jeśli po wielu latach konieczna okaże się wymiana niektórych części skontaktuj się ze sprzedawcą lub z jakimkolwiek przedstawicielem naszej marki. Przy zamawianiu części zamiennych należy podać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się z tyłu urządzenia, lub z karty gwarancyjnej, którą należy zachować nawet po wygaśnięciu gwarancji. Posiadając te dane oraz naszą dokumentację fabryczną sprzedawca będzie mógł w krótkim czasie dostarczyć wszystkie części zamienne i przystąpić do naprawy w granicach swoich kompetencji. GWARANCJA Gwarancja na instalację będzie skuteczna tylko przy przestrzeganiu reguł sztuki, obowiązujących przepisów, instrukcji montażu i użytkowania wkładu, zaleceń dotyczących izolacji, montażu i użytkowania kominka i wkładu. Należy zachować ostrożność przy doborze i montażu poszczególnych elementów kominka, wyborze materiałów, przestrzeganiu reguł sztuki i zgodności z normami, co zapewni całkowicie bezpieczną instalację. Niniejszy dokument nie uwzględnia wszystkich mogących mieć miejsce przypadków, jak również wszystkich istniejących dokumentów normatywnych i nie zwalnia od stosowania się do nich. W sytuacjach wyjątkowych konsultuj się z producentem. ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Przypominamy, że odpowiedzialność producenta ogranicza się do produktu takiego, jaki jest sprzedawany oraz, że odpowiedzialność za instalację i uruchomienie spoczywa w całości na montażyście, który powinien postępować według reguł sztuki i zaleceń instrukcji montażu WAŻNE: Spółka Godin odrzuca wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku wszelkich modyfikacji urządzenia i wszelkich modyfikacji pozostałej instalacji przez użytkownika. W celu stałego polepszania jakości swoich produktów spółka Godin S. A. zastrzega sobie prawo do modyfikowania urządzeń bez uprzedzenia. 13

Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Cadel Cristal Life 9

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Cadel Cristal Life 9

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji, obsługi i techniczny Cadel Cristal Life 9