Podręcznik instalacji oprogramowania Aeg Arctis 70128 Gs

Podręcznik instalacji oprogramowania Aeg Arctis 70128 Gs to instrukcja, która zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące instalacji oprogramowania w komputerze. Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania, aby umożliwić bezpieczne i niezawodne działanie. Zawiera również informacje na temat zabezpieczeń, które należy wykonać, aby zapobiec utracie danych, a także instrukcje dotyczące postępowania w przypadku awarii lub błędów. Podręcznik instalacji oprogramowania Aeg Arctis 70128 Gs jest bardzo przydatny, ponieważ dostarcza wszystkich informacji, których potrzebujesz do skutecznego i bezpiecznego instalowania oprogramowania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji oprogramowania Aeg Arctis 70128 Gs

Internetowa baza instrukcji obsługi

© 2023 by ManualsBase. com. All Rights Reserved.

Aplikacja ArcGIS Notebook Server jest rolą serwera ArcGIS Server licencjonowaną i skonfigurowaną do hostowania notatników. Rola serwera korzysta z kontenerów do hostowania i uruchamiania aplikacji ArcGIS Notebooks, jak również udostępnia autonomiczne oraz bezpieczne środowisko notatników bez zakłócania systemu operacyjnego hosta.

Jeśli witryna ArcGIS Notebook Server została już skonfigurowana, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika lub podręcznikiem administratora oprogramowania.

Począwszy od wersji 10. 7. 1, w witrynę ArcGIS Notebook Server można połączyć wiele komputerów, co pozwala rozbudować zasoby komputerowe służące do hostowania i uruchamiania notatników. Aby wdrożyć witrynę z wieloma komputerami, wymagane są pewne czynności dodatkowe opisane szczegółowo w sekcji Dołączanie dodatkowych komputerów do witryny serwera ArcGIS Notebook Server.

Korzystając z tego podręcznika, zainstaluj i skonfiguruj oprogramowanie. Proces instalacji aplikacji ArcGIS Notebook Server różni się od procesu instalacji innych ról serwera ArcGIS Server. Uważnie przeczytaj podręcznik instalacji i wykonaj czynności instalacyjne w przedstawionej kolejności.

Wymagania wstępne i ograniczenia dotyczące systemów Windows

Jeśli aplikacja ArcGIS Notebook Server jest wdrażana na komputerach z systemem Windows, należy uwzględnić szereg wymagań wstępnych i ograniczeń. Nie mają one zastosowania w przypadku wdrażania aplikacji ArcGIS Notebook Server na komputerach z systemem Linux.

 • Aplikacja ArcGIS Notebook Server korzysta przy zarządzaniu kontenerami ze środowiska Docker będącego komponentem innej firmy. Przy wdrażaniu aplikacji ArcGIS Notebook Server na komputerach z systemem Windows należy użyć wydania Docker Desktop Community środowiska Docker. To wydanie nie zawiera umowy dotyczącej obsługi technicznej ani konserwacji oprogramowania Docker, ale jest uważane za kompletne.
 • Zalecane jest użycie komputerów z systemem Windows Server 2019 w środowisku produkcyjnym aplikacji ArcGIS Notebook Server. Komputery z systemem Windows 10 są obsługiwane tylko w środowiskach programistycznych.
 • Jeśli aplikacja ArcGIS Notebook Server jest wdrażana w systemie Windows Server 2019, można użyć edycji Docker Desktop Community (wersja 2. 4. 0. 0 lub nowsza). Należy zauważyć, że w dokumentacji bieżącej wersji platformy Docker nie wymienia się systemu Windows Server 2019 w wymaganiach systemowych.
 • Aplikacja ArcGIS Notebook Server używa w swoim komponencie Docker kontenerów z systemem Linux. Na komputerach z systemem Windows kontenery w witrynie ArcGIS Notebook Server są zarządzane w ramach emulatora systemu Linux o nazwie MobyLinuxVM, który jest zawarty w środowisku Hyper-V.
 • Aplikacja ArcGIS Notebook Server wymaga, aby rola Hyper-V była już zainstalowana w systemach Windows Server i Windows 10.
 • Niektóre środowiska wirtualizacji nie zezwalają na włączenie i wykorzystanie roli Hyper-V w systemie Windows. W efekcie w takich środowiskach nie można instalować ani uruchamiać aplikacji ArcGIS Notebook Server. Aplikacja ArcGIS Notebook Server obsługuje środowiska zwirtualizowane hostowane na platformie VMware vSphere 6. 7 lub nowszym, które dla systemu operacyjnego gościa mają włączoną wirtualizację wspomaganą sprzętowo (zagnieżdżoną wirtualizację). Przed zainstalowaniem aplikacji ArcGIS Notebook Server należy sprawdzić, czy na komputerze została zainstalowana platforma Docker i obsługuje ona kontenery z systemem Linux.
 • Począwszy od wersji 10. 1, aplikacja ArcGIS Notebook Server obsługuje witryny z wieloma komputerami. W systemach Windows oprogramowanie Docker nie obsługuje podłączania dysków udostępnionych w kontenerach, dlatego katalog przestrzeni roboczej musi znajdować się lokalnie na każdym komputerze. Ponieważ użytkownicy mogą uruchamiać kontenery i otwierać notatniki na każdym komputerze w witrynie złożonej z wielu komputerów, konieczna jest synchronizacja zawartości katalogu przestrzeni roboczej między komputerami. Etapy niezbędne do skonfigurowania jednej metody replikacji podano w sekcji Konfigurowanie replikacji DFS dla aplikacji ArcGIS Notebook Server.

Instalacja oprogramowania

Poniżej znajduje się przegląd czynności, które należy wykonać, aby zainstalować aplikację ArcGIS Notebook Server. Wykonaj po kolei wszystkie czynności i przejrzyj wszystkie sekcje dokumentacji podręcznika instalacji.

 • Aby zapoznać się z oprogramowaniem, przeczytaj następujące materiały wprowadzające w tym podręczniku:
  • Wprowadzenie do aplikacji ArcGIS Notebook Server
  • Środowisko Docker i aplikacja ArcGIS Notebook Server
 • Przeprowadź podstawowe wdrożenie oprogramowania ArcGIS Enterprise. Niezależnie od tego, czy aktualizujesz wcześniejsze wersje, czy instalujesz nowe wdrożenie, musisz mieć wszystkie komponenty oprogramowania — portal ArcGIS Enterprise, witrynę ArcGIS Server wyznaczoną jako serwer hostujący i instancję ArcGIS Data Store — zainstalowane i działające oprogramowanie w wersji 10. 1.
 • Przejrzyj wymagania systemowe i dokonaj niezbędnych korekt komputerów, które będą używane. Zapoznaj się z tematem dotyczącym kompleksowych wymagań systemowych.
 • Skonfiguruj środowisko Docker na swoim komputerze. Pobierz odpowiednie oprogramowanie z magazynu Docker Hub, zainstaluj je na swoim komputerze i skonfiguruj różne ustawienia wymagane do korzystania z aplikacji ArcGIS Notebook Server.
 • Pobierz swoje materiały z witryny My Esri: instalator oprogramowania i obrazy kontenera odpowiadające Twojemu poziomowi licencji.

  Dla użytkowników z licencją Standard pobierz obraz kontenera Standard. Dla użytkowników z licencją Advanced pobierz obydwa obrazy kontenera, Standard i Advanced.

 • Zainstaluj oprogramowanie ArcGIS Notebook Server na swoim komputerze. Skorzystaj w tym celu z podanego instalatora lub zainstaluj oprogramowanie dyskretnie. Dla obu tych opcji istnieją oddzielne tematy pomocy.
 • Skonfiguruj swoją witrynę ArcGIS Notebook Server. Trzy podstawowe etapy są następujące:
  • Utwórz witrynę dla komputera ArcGIS Notebook Server.
  • Dodaj konto systemu operacyjnego do grupy Docker.
  • Uruchom narzędzie po instalacji, aby skonfigurować środowisko Docker z aplikacją ArcGIS Notebook Server.
 • Dołącz wszystkie dodatkowe komputery do nowej witryny. W tym temacie pomocy są również wyjaśnienia dotyczące innych wymagań konfiguracji witryny z wieloma komputerami.
 • Jeśli konfigurujesz witrynę z wieloma komputerami, musisz skonfigurować metodę replikacji katalogu przestrzeni roboczej. Wyjaśnienie tego procesu i czynności dla konkretnej metody replikacji zawiera sekcja Konfigurowanie replikacji DFS dla serwera ArcGIS Notebook Server.
 • Zainstaluj i skonfiguruj instancję aplikacji ArcGIS Web Adaptor w witrynie ArcGIS Notebook Server. Istnieją również instrukcje dotyczące użycia z witryną zwrotnego serwera proxy.
 • Skonfiguruj witrynę z portalem ArcGIS Enterprise. Sfederuj witrynę serwera z portalem i wyznacz ją jako serwer notatników portalu. Umożliwi to tworzenie notatników ArcGIS Notebooks uruchamianych w witrynie ArcGIS Notebook Server. Na koniec utwórz co najmniej jedną niestandardową rolę członka portalu, aby nadać niezbędne uprawnienia autorom notatników.

Opinia na ten temat?

AEGKO_ARCTIS SUPER 2150-6GS Instrukcja Użytkownika

Popularność:

2124 wyświetleniaPrzelicz strony:32 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:214 Kb

Podręcznik instalacji oprogramowania Aeg Arctis 70128 Gs

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji oprogramowania Aeg Arctis 70128 Gs

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji oprogramowania Aeg Arctis 70128 Gs