Podręcznik konfiguracji i użytkowania Haier Hr 2080eg

Podręcznik konfiguracji i użytkowania Haier HR 2080EG to podręcznik, który ułatwia użytkownikom wykonywanie czynności konfiguracyjnych i użytkowania urządzenia Haier HR 2080EG. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat urządzenia, w tym: instrukcje dotyczące instalacji, bezpieczeństwa, konserwacji, dostosowywania ustawień i naprawy. Podręcznik zawiera również informacje na temat użytkowania urządzenia, takie jak: konfigurowanie podłączeń, aktualizowanie oprogramowania, wybieranie trybów pracy, wykonywanie kopii zapasowych, tworzenie wpisów w kalendarzu i wiele innych. Przeczytanie i zrozumienie podręcznika konfiguracji i użytkowania Haier HR 2080EG pomoże Ci w pełni wykorzystać możliwości urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i użytkowania Haier Hr 2080eg

Pobierz
(0. 90MB)
TytułOpisData wydania
(Wersja)
Plik
(Rozmiar)

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Zawiera opis podstawowych operacji (kopiowanie, skanowanie itp. ), wymiany eksploatacji oraz rozwiązywanie problemów.

12/05/2011
(0)
Pobierz
(2. 97MB)

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika

Zawiera opis zaawansowanych operacji (kopiowanie, drukowanie raportów itp. ) oraz okresowej konserwacji.

Instrukcja oprogramowania

Zawiera informacje o korzystaniu z oprogramowania dołączonego do produktu.

11/05/2010
(0)
Pobierz
(7. 02MB)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Ogólnie pojęta konfiguracja w programie Comarch ERP Optima obejmuje ustalanie trzech rodzajów parametrów: parametrów programu określanych dla całej aplikacji (niezależnych od aktualnie otwartej bazy danych), parametrów firmy określanych indywidualnie dla każdej bazy danych oraz parametrów stanowiska – określanych dla konkretnego komputera.

Po zainstalowaniu systemu (założeniu nowej bazy) ustawiona jest zawsze domyślna konfiguracja umożliwiająca pracę programu. Przed rozpoczęciem wprowadzania danych należy ją jednak skontrolować i w razie potrzeby zmienić.

Aby uruchomić konfigurację należy wybrać z menu System /Konfiguracja lub wcisnąć przycisk Konfiguracja na Pasku skrótów Comarch ERP Optima. Wyświetlone zostanie okno konfiguracji, podzielone na 2 części (panele). W części lewej ułożone są trzy główne grupy konfiguracyjne:

Firma – konfiguracja firmy służy do określania parametrów pracy typowych dla konkretnej firmy (bazy danych) oraz obejmuje wprowadzanie i przechowywanie nazwy, adresu i wszelkich danych formalnych firmy.

Program – konfiguracja programu służy do ustalania parametrów pracy oraz administracji programem. Administracja obejmuje zarządzanie kontami operatorów, zakładanie i zarządzanie obsługiwanymi bazami danych.

Uwaga

Ustalane w ramach konfiguracji programu parametry pracy są parametrami niezależnymi od wybranej bazy danych, tzn. dla wszystkich obsługiwanych w programie baz danych posiadamy takie same stawki podatkowe, stawki VAT, waluty itd.

Stanowisko – z tego poziomu możliwe jest określenie parametrów pracy danego stanowiska.

Elementy konfiguracji w tym oknie ułożone są w tzw. strukturę drzewa. W strukturze tej główne grupy konfiguracyjne rozwijają się w podgrupy (gałęzie), które z kolei mogą posiadać kolejne rozgałęzienia (lista podgrup dostępna jest na dwa sposoby: dwukrotne kliknięcie na pozycji w prawym oknie lub kliknięcie przycisku widocznego obok nazwy grupy. Po rozwinięciu przycisk zmienia się na ). Na najniższym poziomie rozgałęzienia znajdują się właściwe parametry konfiguracyjne, które są wyświetlane w prawym panelu okna konfiguracji.

Konfigurację można zamknąć wciskając przycisk lub (w górnej części okna).

Konfiguracja systemu

Podczas ustalania parametrów dodatkowo można wykorzystać przyciski:

 Przywróć poprzedni stan – w przypadku zmiany ustawień parametrów wciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie ustawień poprzednich (po ostatnim zapisie).

 Zapisz wprowadzone zmiany – zapisuje nowe ustawienia parametrów.

Uwaga

Przywrócenie poprzednich ustawień jest możliwe tylko do czasu zapisania parametrów.

W celu łatwiejszego poruszania się w obrębie konfiguracji, w górnej części okna Konfiguracja zostały wprowadzone dodatkowe elementy nawigacyjne. Wciśnięcie klawisza  powoduje przejście z gałęzi aktualnie podświetlonej do gałęzi nadrzędnej w ramach tej samej grupy. Użycie klawisza  powoduje otwarcie aktualnie podświetlonego elementu konfiguracji. Klawisz ten jest nieaktywny, jeśli podświetlony jest najniżej położony w strukturze drzewa element konfiguracji.

Dodatkowym elementem ułatwiającym konfigurację programu Comarch ERP Optima jest możliwość użycia schematów konfiguracyjnych. Schematy pozwalają ograniczyć ilość dostępnych parametrów konfiguracyjnych, dzięki czemu konfiguracja staje się bardziej przejrzysta. Wybór jednego z dostępnych schematów następuje po wciśnięciu klawisza  w górnej części okna konfiguracji. Rozwinięta zostaje wtedy lista, która pokazuje dostępne schematy konfiguracji:

Moje moduły – wyświetla elementy konfiguracji wspólne dla wszystkich modułów oraz elementy konfiguracji tych modułów, które są zaznaczone w Konfiguracja Programu/Użytkowe/Operatorzy/ Ogólne.

Elementy ogólne – wyświetla elementy konfiguracyjne wspólne dla wszystkich modułów.

Moduł Kasa/Bank – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Kasa/Bank.

Moduł Faktury – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Faktury.

Moduł Handel – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Handel,

Moduł Książka Podatkowa – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Książka Podatkowa.

Moduł Księga Handlowa – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Księga Handlowa.

Moduł Środki Trwałe – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Środki Trwałe.

Moduł Płace i Kadry – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Płace i Kadry.

Moduł Analizy – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Analizy. Dodatkowo Operator ma dostęp do następujących gałęzi w trybie tylko do odczytu: Firma/ Dane firmy/ Pieczątka firmy, w trybie do edycji: Program/ Informacje/ Informacje bieżące, Program/ Pulpit Menadżera, Program/ Użytkowe, Stanowisko/ Ogólne/ Wydruki, Stanowisko/ Użytkowe/ Parametry. Pozostałe gałęzie są ukryte. Założenia dotyczą również bazy offline (współpraca z Comarch ERP XL).

Moduł CRM – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu CRM.

Moduł Serwis – wyświetla elementy konfiguracyjne tylko dla modułu Serwis.

Większość parametrów konfiguracyjnych jest odczytywana bezpośrednio po zamknięciu konfiguracji. W przypadku, gdy wymagane jest ponowne uruchomienie programu – użytkownik jest o tym informowany.

Przejdź do treści

Instrukcja konfiguracji

Lenovo ThinkPad X1 Yoga

Początkowe ustawienia

* W wybranych modelach

Funkcje

Pomyśl, migawka

Ochrona prywatności *

ThinkPad Pen Pro

Tryby JOGI

* W wybranych modelach

Przegląd

 1. Mikrofony
 2. Podczerwieni LED
 3. Pomyśl, migawka
 4. Kamera z funkcją IR
 5. Aparat fotograficzny
 6. Ekran wielodotykowy
 7. Mini gniazdo zamka zabezpieczającego
 8. Głośnik
 9. Złącze Always On USB 3. 1 Gen 1
 10. przycisk zasilania
 11. ThinkPad Pen Pro
 12. czytnik linii papilarnych
 13. Tacka na kartę nano-SIM
 14. Trackpad
 15. Znak NFC
 16. Przyciski TrackPoint®
 17. Złącze audio
 18. Złącze HDMITM
 19. Wodzik TrackPoint
 20. Złącze USB 3. 1 Gen 1
 21. Złącze rozszerzenia Ethernet Gen 2
 22. Złącza Thunderbolt 3 (USB-CTM)
 23. Złącze stacji dokującej

Do wybranych modeli
Przeczytaj oświadczenie dotyczące szybkości transferu USB w Podręczniku użytkownika. Aby uzyskać dostęp do Podręcznika użytkownika, zapoznaj się z Podręcznikiem na temat bezpieczeństwa i gwarancji.

Części zamienne klienta (CRU)

 • zasilacz prądu przemiennego
 • Zespół pokrywy dolnej
 • Dysk SSD M.
 • Tacka na kartę nano-SIM
 • Antypoślizgowa nasadka wskazująca
 • Kabel zasilający
 • Podkładka termiczna
 • ThinkPad Pen Pro
 • Ładowarka do pióra
 • Karta sieci bezprzewodowej WAN

* dla wybranych modeli Definicje części CRU można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dodatkowe informacje

Specyficzny współczynnik absorpcji (ICNIRP)
TWOJE URZĄDZENIE SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE EKSPOZYCJI NA FALE RADIOWE.

Twoje urządzenie jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Zaprojektowano go tak, aby nie przekraczał limitów narażenia na działanie fal radiowych (pól elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej) zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne zostały opracowane przez niezależną organizację naukową (ICNIRP) i obejmują znaczny margines bezpieczeństwa zapewniający bezpieczeństwo wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Wytyczne dotyczące ekspozycji na fale radiowe wykorzystują jednostkę miary znaną jako współczynnik absorpcji swoistej lub SAR. Europejski limit SAR 10g dla urządzeń mobilnych wynosi 2. 0 W / kg. Testy SAR są przeprowadzane przy użyciu standardowych pozycji pracy, gdy urządzenie nadaje z najwyższym certyfikowanym poziomem mocy we wszystkich testowanych pasmach częstotliwości. Najwyższe wartości SAR zgodne z wytycznymi ICNIRP dla Twojego urządzenia są następujące:

Maksymalny współczynnik SAR dla noszenia przy ciele z odległością oddzielenia 0 mm: 1. 571 W / kg
Podczas użytkowania rzeczywiste wartości SAR dla Twojego urządzenia są zwykle znacznie niższe od podanych. Dzieje się tak, ponieważ ze względu na wydajność systemu i zminimalizowanie zakłóceń w sieci moc operacyjna urządzenia mobilnego jest automatycznie zmniejszana, gdy do transmisji danych nie jest wymagana pełna moc. Im niższa moc wyjściowa urządzenia, tym niższa wartość współczynnika SAR. Jeśli jesteś zainteresowany dalszym zmniejszeniem ekspozycji na fale radiowe, możesz to łatwo zrobić, ograniczając użytkowanie lub po prostu trzymając urządzenie z dala od ciała.

Unia Europejska - zgodność z dyrektywą w sprawie urządzeń radiowych
Niniejszym Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. oświadcza, że ​​typ urządzenia radiowego ThinkPad X1 Yoga jest zgodny z dyrektywą 2014/53 / UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE systemu oraz deklaracji modułów bezprzewodowych UE są dostępne pod następującymi adresami internetowymi:

 • W przypadku komputerów przenośnych:
  https://www. com/eu-doc-notebooks
 • Dla tabletów:

  To urządzenie radiowe działa w następujących pasmach częstotliwości i maksymalnej mocy częstotliwości radiowej:

Podręcznik elektroniczny

Wydanie drugie (styczeń 2020)
© Prawa autorskie Lenovo 2020.
INFORMACJA O OGRANICZONYCH I OGRANICZONYCH PRAWACH: Jeśli dane lub oprogramowanie są dostarczane zgodnie z umową „GSA” Administracji Ogólnej, użytkowanie, powielanie lub ujawnianie podlega ograniczeniom określonym w Umowie nr GS-35F-05925.

Zmniejsz użycie ponownie i recykling

Wydrukowane w Chinach

Przeczytaj więcej o tej instrukcji i pobierz PDF:

Podręcznik konfiguracji Lenovo ThinkPad X1 Yoga - Zoptymalizowany PDF
Podręcznik konfiguracji Lenovo ThinkPad X1 Yoga - Oryginalny plik PDF

Masz pytania dotyczące instrukcji? Opublikuj w komentarzach!

Podręcznik konfiguracji i użytkowania Haier Hr 2080eg

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i użytkowania Haier Hr 2080eg

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i użytkowania Haier Hr 2080eg