Podręcznik linii Hitachi R Z240auk7k

Hitachi R Z240auk7k to jeden z najnowocześniejszych podręczników linii, który oferuje wiele wygodnych funkcji, takich jak automatyczna regulacja napięcia i prędkości, sterowanie i kontrola prędkości, sterowanie poziomu napięcia, sterowanie częstotliwości i wiele innych. Ten podręcznik linii jest kompatybilny z wieloma sterownikami PLC i systemami automatyzacji, a także dostarcza użytkownikom wszystkich potrzebnych informacji o napędzie. Użytkownicy mogą również skorzystać z funkcji bezpieczeństwa, takich jak automatyczne wyłączanie napędu w przypadku awarii, czujniki obciążenia i inne. Podręcznik linii Hitachi R Z240auk7k zapewnia wysoką wydajność, niezawodność i bezpieczeństwo, a także łatwe i szybkie dostosowanie do różnych zastosowań.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik linii Hitachi R Z240auk7k

Podręcznik składa się z dziesięciu rozdziałów, dotyczących: bezpieczeństwa, ochrony środowiska, rysunku technicznego, drzewa i drewna, papieru, urządzeń gospodarstwa domowego, materiałów włókienniczych, procesów technologicznych, tworzyw sztucznych i metalu. Poza wiedzą teoretyczną zamiarem autorek było zachęcić uczniów do wykonywania prac ręcznych. Uczniowie po zapoznaniu się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi papieru, tworzyw sztucznych, metalu czy drewna mogą wykorzystać swoją wiedzę i wykonać ozdobę lub przedmiot użytkowy.

Ten produkt jest niedostępny. Sprawdź koszty dostawy innych produktów.

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Tkanka łączna właściwa, tak jak wszystkie pozostałe rodzaje tkanki łącznej, powstaje z mezodermalnej warstwy zarodka. Pierwszą tkanką łączną rozwijającą się w zarodku jest mezenchymamezenchyma (tkanka łączna zarodkowa) – linia komórek macierzystych, z której powstają wszystkie tkanki łączne.

Mezenchyma zbudowana jest z komórek gwiaździstych połączonych ze sobą długimi wypustkami tworzącymi sieć. Oczka sieci wypełnia substancja międzykomórkowa, zawierająca galaretowatą, silnie uwodnioną istotę podstawową i włókna prekolagenowe. Komórki mezenchymalne rozproszone w dojrzałej tkance przekształcają się w każdy typ komórek potrzebnych do regeneracji tkanki łącznej, np. fibroblastyfibroblasty tkanki łącznej właściwej, chondrocyty tkanki chrzęstnej, osteocyty tkanki kostnej i adipocytyadipocyty tkanki tłuszczowej.

Mezenchyma występuje także jako tkanka ostateczna u parzydełkowców – jako mezogleamezoglea oraz płazińców – jako parenchymaparenchyma.

R1ZnYaj3wsy9s1

W skład tkanki łącznej właściwej wchodzą różnego typu komórki, które wytwarzają substancję międzykomórkową.

Źródło: Englishsquare.

bg‑pink

Typy komórek występujących w tkance łącznej właściwej

R1Q7VAuMQXyek1
Fotografia mikroskopowa przedstawia wrzecionowate komórki fibroblastów z hodowli tkankowej obrazowane mikroskopem konfokalnym. Okrągłe jądra komórkowe są wybarwione na niebiesko, aktyna budująca cytoszkielet komórki w formie podłużnych, włosowatych struktur – na zielono, a mitochondria, niewielkie punkty skupione koło jąder – na czerwono.

Źródło: David Gregory, Debbie Marshall, Kevin Mackenzie, Wellcome Collection, licencja: CC BY 4.

Pozostałe komórki, np. komórki tuczne, plazmatyczne czy napływające z krwi eozynofile, neutrofile i limfocyty, podobnie jak makrofagi nie są stałymi elementami tkanki łącznej i nie wytwarzają substancji międzykomórkowej. Pełnią one funkcje obronne, a więc występują w tkance szczególnie obficie podczas infekcji.

bg‑pink

Rodzaje włókien białkowych

bg‑pink

Funkcje tkanki łącznej właściwej

 1. Stanowi zrąb, podporę i ochronę mechaniczną tkanek i narządów ciała. Otacza je i wiąże ze sobą.

 2. Tworzy rusztowanie dla szpiku kostnego oraz powięzie, ścięgna i więzadła, łączące niektóre kości szkieletu.

 3. Pośredniczy w wymianie substancji odżywczych i metabolitów między komórkami narządów a naczyniami krwionośnymi i limfatycznymi.

 4. Chroni organizm przed zakażeniem wirusami, bakteriami i innymi ciałami obcymi, dzięki obecności m. in. makrofagów.

 5. Magazynuje materiał energetyczny (w komórkach tłuszczowych).

 6. Bierze udział w procesach regeneracyjnych, dzięki obecności fibroblastów.

bg‑pink

Rodzaje tkanki łącznej właściwej

RhyqM0iKZRUuP1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: tkanka łączna właściwa
  • Elementy należące do kategorii tkanka łączna właściwa
  • Nazwa kategorii: siateczkowa
  • Nazwa kategorii: włóknista
   • Elementy należące do kategorii włóknista
   • Nazwa kategorii: zbita
   • Nazwa kategorii: luźna
   • Koniec elementów należących do kategorii włóknista
  • Nazwa kategorii: tłuszczowa
   • Elementy należące do kategorii tłuszczowa
   • Nazwa kategorii: żółta
   • Nazwa kategorii: brunatna
   • Koniec elementów należących do kategorii tłuszczowa
   Koniec elementów należących do kategorii tkanka łączna właściwa
 • tkanka łączna właściwa

  siateczkowa

 • włóknista

  zbita

  luźna

tłuszczowa

żółta

brunatna

Źródło: Englishsquare.

Słownik

adipocyt

adipocyt

komórka tkanki tłuszczowej; wyróżnia się komórki tłuszczowe jednopęcherzykowe tkanki tłuszczowej żółtej (większe, zawierające pojedynczą kroplę tłuszczu) oraz komórki tłuszczowe wielopęcherzykowe tkanki tłuszczowej brunatnej (mniejsze, z licznymi kropelkami tłuszczu)

fibroblast

fibroblast

komórka tkanki łącznej właściwej; produkuje i wydziela składniki substancji pozakomórkowej tkanki łącznej; zwykle ma kształt wydłużonego wrzeciona i dwie wypustki

mezenchyma

mezenchyma

zarodkowa tkanka łączna; rozwijają się z niej wszystkie rodzaje tkanki łącznej oraz część tkanki mięśniowej i tkanki glejowej

mezoglea

mezoglea

śluzowata lub galaretowata struktura zalegająca pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną warstwą ciała u niektórych parzydełkowców, np. u krążkopławów czy stułbiopławów

parenchyma

parenchyma

środkowa warstwa ciała u płazińców, znajdująca się pomiędzy ektodermą i endodermą; jest prymitywną tkanką łączną; u bezkręgowców tworzy ją zespół luźno rozmieszczonych komórek, często ameboidalnych, występujących w galaretowatej substancji międzykomórkowej

włókna prekolagenowe

włókna prekolagenowe

niedojrzałe włókna kolagenowe

Podręcznik linii Hitachi R Z240auk7k

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik linii Hitachi R Z240auk7k

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik linii Hitachi R Z240auk7k