Podręcznik ogólny Dell In2020

Podręcznik ogólny Dell In2020 to nowoczesna pozycja edukacyjna dla liceów i technikum. Zawiera zarówno zakres podstawowy, jak i zaawansowany materiał, który pozwala na zrozumienie zagadnień z wielu dziedzin. Książka zawiera szczegółową analizę tematów takich jak rzeczywistość, unia europejska, system wartości, opłaty środowiskowe, korepetycje i wiele innych. Dzięki temu jest to doskonała pozycja dla uczniów, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę i kompetencje.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik ogólny Dell In2020

„0. Zarys wstępu”, Podręcznik ogólny. Służba w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (2020).

„0.

0. 0

Wstęp

Pan nauczał: „Przeto niech każdy nauczy się teraz swojego obowiązku, i działa w urzędzie, do którego został wyznaczony, z całą pilnością” (Doktryna i Przymierza 107:99). Jako przywódca w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich powinieneś zabiegać o osobiste objawienie, aby poznać i wypełniać obowiązki związane z twoim powołaniem.

Studiowanie pism świętych i nauk proroków świętych w dniach ostatnich pomoże ci zrozumieć twoje obowiązki i je wypełniać. Podczas studiowania słów Boga będziesz bardziej podatny na wpływ Ducha (zob. Doktryna i Przymierza 84:85).

Swoje obowiązki poznasz także, studiując instrukcje podane w niniejszym podręczniku. Znajomość tych instrukcji może sprowadzić objawienie, jeśli będą używane w celu zrozumienia zasad, sposobów działania i procedur, które należy stosować podczas poszukiwania przewodnictwa Ducha.

0. 1

Niniejszy Podręcznik

Podręcznik ogólny. Służba w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zapewnia przewodnictwo dla generalnych i lokalnych przywódców Kościoła. Został on podzielony na cztery części:

 • Podstawa doktrynalna: W rozdziałach tych zostały przedstawione doktryna i zasady, które są zasadnicze dla służby w Kościele. Dotyczą one takich zagadnień, jak:

  Boży plan szczęścia, dzieło zbawienia i wywyższenia oraz cel Kościoła.

 • Rola rodziny w planie Boga, dzieło zbawienia i wywyższenia w domu oraz związek między domem a Kościołem.

  Zasady kapłaństwa.

  Zasady przewodzenia w Kościele Zbawiciela.

Organizacja Kościoła: Rozdziały te zawierają instrukcje dla prezydiów palików i rad biskupich, przywódców kworów kapłańskich, przywódców organizacji na poziomie palików i okręgów oraz dla innych osób służących w Kościele.

Dzieło zbawienia i wywyższenia: Rozdziały te zawierają instrukcje dotyczące głównych płaszczyzn działania Kościoła i dotyczą następujących zagadnień:

Życie według ewangelii Jezusa Chrystusa

Troszczenie się o potrzebujących

Zapraszanie wszystkich do przyjęcia ewangelii

Jednoczenie rodzin na wieczność

Administrowanie sprawami Kościoła: Rozdziały te przedstawiają dodatkowe wytyczne dotyczące administrowania sprawami Kościoła. Zagadnienia dotyczą spotkań, powołań, prowadzenia rejestrów, finansów i sposobów postępowania.

Tytułom i śródtytułom w niniejszym podręczniku nadano numerację, aby łatwo było znaleźć zagadnienia i zapoznać się z ich treścią. Na przykład, instrukcje dotyczące małżeństwa w świątyni są podane w części 27. 3. 1. Liczba 27 odnosi się do rozdziału, liczba 3 do sekcji tego rozdziału, a liczba 1 do podsekcji.

0. 2

Adaptacja i materiały fakultatywne

Nie wszystkie paliki i okręgi mają takie same potrzeby. Niniejszy podręcznik zawiera wytyczne dotyczące adaptacji, a także materiały fakultatywne:

Wytyczne dotyczące adaptacji ( ) zawierają wskazówki odnoszące się do tego, jak adaptować działanie organizacji kościelnych i programy w jednostkach, które mają różne potrzeby i zasoby.

Materiały fakultatywne ( ) zawierają dodatkowe informacje i wskazówki, które mogą być pomocne dla przywódców palików i okręgów.

Przywódcy zabiegają o natchnienie dotyczące wytycznych i materiałów fakultatywnych, z których można korzystać, aby sprostać potrzebom członków.

0. 3

Aktualizacje

Niniejszy podręcznik będzie okresowo aktualizowany. Lista najnowszych zmian będzie dostępna w części pt. „Podsumowanie najnowszych aktualizacji”.

0. 4

Pytania dotyczące instrukcji

Gdy pojawią się pytania, na które nie ma odpowiedzi w pismach świętych, słowach żyjących proroków lub niniejszym podręczniku, członkowie Kościoła powinni polegać na swych przymierzach zawartych z Bogiem, radzić się lokalnych przywódców i zabiegać o natchnienie od Ducha, aby otrzymać przewodnictwo.

Jeśli przywódcy mają pytania dotyczące informacji zawartych w niniejszym podręczniku albo kwestii, które nie zostały tutaj omówione, mogą zwrócić się o radę do osoby, która bezpośrednio im przewodniczy.

0. 5

Terminologia

O ile nie wskazano inaczej:

Terminy biskuprada biskupia w niniejszym podręczniku odnoszą się również do prezydentów gmin i prezydiów gmin. Terminy prezydent palikaprezydium palika odnoszą się również do prezydentów dystryktów i prezydiów dystryktów. Aby poznać podsumowanie tego, czym różni się upoważnienie prezydentów dystryktów od upoważnienia prezydentów palików, zobacz 6. 3.

Odniesienia do okręgów i palików mają też zastosowanie do gmin, dystryktów i misji.

Odniesienia do niedzieli mają zastosowanie do dowolnego dnia, w którym lokalnie zachowywany jest dzień sabatu.

Termin jednostka odnosi się do okręgów i gmin.

Odniesienia do rodziców zazwyczaj dotyczą również opiekunów prawnych.

Powołania biskupa i prezydenta gminy nie są sobie równe pod względem upoważnienia i obowiązków. Podobnie jest w przypadku powołań prezydenta palika i prezydenta dystryktu. Biskup to urząd w kapłaństwie, a upoważnienia do ustanowienia udziela jedynie Pierwsze Prezydium. Prezydenci palików są powoływani przez Przedstawicieli Władz Generalnych i Siedemdziesiątych Obszaru.

0. 6

Kontakt z siedzibą główną Kościoła lub biurem obszaru

Niektóre rozdziały w niniejszym podręczniku zawierają instrukcje zalecające kontakt z siedzibą główną Kościoła lub z biurem obszaru. Instrukcja zalecająca kontakt z siedzibą główną Kościoła dotyczy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Instrukcja zalecająca kontakt z biurem obszaru dotyczy miejsc poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.

Loading...

Zaloguj się/Zarejestruj w OPEN AGH e-podręczniki

Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe. Spróbuj ponownie

Czy masz już hasło?

Przypomnij hasło

Hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków, litery i cyfry oraz co najmniej jeden znak specjalny.

Loading...

Zaloguj się/Zarejestruj w OPEN AGH e-podręczniki

Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe. Spróbuj ponownie

Czy masz już hasło?

Przypomnij hasło

Hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków, litery i cyfry oraz co najmniej jeden znak specjalny.

„0. Zarys wstępu”, Podręcznik ogólny. Służba w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (2020).

„0.

0. 0

Wstęp

Pan nauczał: „Przeto niech każdy nauczy się teraz swojego obowiązku, i działa w urzędzie, do którego został wyznaczony, z całą pilnością” (Doktryna i Przymierza 107:99). Jako przywódca w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich powinieneś zabiegać o osobiste objawienie, aby poznać i wypełniać obowiązki związane z twoim powołaniem.

Studiowanie pism świętych i nauk proroków świętych w dniach ostatnich pomoże ci zrozumieć twoje obowiązki i je wypełniać. Podczas studiowania słów Boga będziesz bardziej podatny na wpływ Ducha (zob. Doktryna i Przymierza 84:85).

Swoje obowiązki poznasz także, studiując instrukcje podane w niniejszym podręczniku. Znajomość tych instrukcji może sprowadzić objawienie, jeśli będą używane w celu zrozumienia zasad, sposobów działania i procedur, które należy stosować podczas poszukiwania przewodnictwa Ducha.

0. 1

Niniejszy Podręcznik

Podręcznik ogólny. Służba w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zapewnia przewodnictwo dla generalnych i lokalnych przywódców Kościoła. Został on podzielony na cztery części:

 • Podstawa doktrynalna: W rozdziałach tych zostały przedstawione doktryna i zasady, które są zasadnicze dla służby w Kościele. Dotyczą one takich zagadnień, jak:

  Boży plan szczęścia, dzieło zbawienia i wywyższenia oraz cel Kościoła.

 • Rola rodziny w planie Boga, dzieło zbawienia i wywyższenia w domu oraz związek między domem a Kościołem.

  Zasady kapłaństwa.

  Zasady przewodzenia w Kościele Zbawiciela.

Organizacja Kościoła: Rozdziały te zawierają instrukcje dla prezydiów palików i rad biskupich, przywódców kworów kapłańskich, przywódców organizacji na poziomie palików i okręgów oraz dla innych osób służących w Kościele.

Dzieło zbawienia i wywyższenia: Rozdziały te zawierają instrukcje dotyczące głównych płaszczyzn działania Kościoła i dotyczą następujących zagadnień:

Życie według ewangelii Jezusa Chrystusa

Troszczenie się o potrzebujących

Zapraszanie wszystkich do przyjęcia ewangelii

Jednoczenie rodzin na wieczność

Administrowanie sprawami Kościoła: Rozdziały te przedstawiają dodatkowe wytyczne dotyczące administrowania sprawami Kościoła. Zagadnienia dotyczą spotkań, powołań, prowadzenia rejestrów, finansów i sposobów postępowania.

Tytułom i śródtytułom w niniejszym podręczniku nadano numerację, aby łatwo było znaleźć zagadnienia i zapoznać się z ich treścią. Na przykład, instrukcje dotyczące małżeństwa w świątyni są podane w części 27. 3. 1. Liczba 27 odnosi się do rozdziału, liczba 3 do sekcji tego rozdziału, a liczba 1 do podsekcji.

0. 2

Adaptacja i materiały fakultatywne

Nie wszystkie paliki i okręgi mają takie same potrzeby. Niniejszy podręcznik zawiera wytyczne dotyczące adaptacji, a także materiały fakultatywne:

Wytyczne dotyczące adaptacji ( ) zawierają wskazówki odnoszące się do tego, jak adaptować działanie organizacji kościelnych i programy w jednostkach, które mają różne potrzeby i zasoby.

Materiały fakultatywne ( ) zawierają dodatkowe informacje i wskazówki, które mogą być pomocne dla przywódców palików i okręgów.

Przywódcy zabiegają o natchnienie dotyczące wytycznych i materiałów fakultatywnych, z których można korzystać, aby sprostać potrzebom członków.

0. 3

Aktualizacje

Niniejszy podręcznik będzie okresowo aktualizowany. Lista najnowszych zmian będzie dostępna w części pt. „Podsumowanie najnowszych aktualizacji”.

0. 4

Pytania dotyczące instrukcji

Gdy pojawią się pytania, na które nie ma odpowiedzi w pismach świętych, słowach żyjących proroków lub niniejszym podręczniku, członkowie Kościoła powinni polegać na swych przymierzach zawartych z Bogiem, radzić się lokalnych przywódców i zabiegać o natchnienie od Ducha, aby otrzymać przewodnictwo.

Jeśli przywódcy mają pytania dotyczące informacji zawartych w niniejszym podręczniku albo kwestii, które nie zostały tutaj omówione, mogą zwrócić się o radę do osoby, która bezpośrednio im przewodniczy.

0. 5

Terminologia

O ile nie wskazano inaczej:

Terminy biskuprada biskupia w niniejszym podręczniku odnoszą się również do prezydentów gmin i prezydiów gmin. Terminy prezydent palikaprezydium palika odnoszą się również do prezydentów dystryktów i prezydiów dystryktów. Aby poznać podsumowanie tego, czym różni się upoważnienie prezydentów dystryktów od upoważnienia prezydentów palików, zobacz 6. 3.

Odniesienia do okręgów i palików mają też zastosowanie do gmin, dystryktów i misji.

Odniesienia do niedzieli mają zastosowanie do dowolnego dnia, w którym lokalnie zachowywany jest dzień sabatu.

Termin jednostka odnosi się do okręgów i gmin.

Odniesienia do rodziców zazwyczaj dotyczą również opiekunów prawnych.

Powołania biskupa i prezydenta gminy nie są sobie równe pod względem upoważnienia i obowiązków. Podobnie jest w przypadku powołań prezydenta palika i prezydenta dystryktu. Biskup to urząd w kapłaństwie, a upoważnienia do ustanowienia udziela jedynie Pierwsze Prezydium. Prezydenci palików są powoływani przez Przedstawicieli Władz Generalnych i Siedemdziesiątych Obszaru.

0. 6

Kontakt z siedzibą główną Kościoła lub biurem obszaru

Niektóre rozdziały w niniejszym podręczniku zawierają instrukcje zalecające kontakt z siedzibą główną Kościoła lub z biurem obszaru. Instrukcja zalecająca kontakt z siedzibą główną Kościoła dotyczy Stanów Zjednoczonych i Kanady. Instrukcja zalecająca kontakt z biurem obszaru dotyczy miejsc poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.

Loading...

Zaloguj się/Zarejestruj w OPEN AGH e-podręczniki

Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe. Spróbuj ponownie

Czy masz już hasło?

Przypomnij hasło

Hasło powinno mieć przynajmniej 8 znaków, litery i cyfry oraz co najmniej jeden znak specjalny.

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

PitD 29 May 2009 23:01 4680 0

Lock | New topic

 • #1

  Company Account
  VIP Meritorious for electroda. pl

  #1

  Dell Latitude D620 Podręcznik użytkownika komputera (pl)

  Attachments:

  • Podręcznik użytkownika komputera Dell Latitude D620. zipDownload(3. 41 MB) Punkty: 1 for the user
 • Create an account, log in and become active in a forum and ads will not appear. You will receive points by participating in discussions.
  Join this discussion.

  Log in with Google

  • Home page
  • /
  • Forum Tuning PC Manuals computer hardware (motherboards, video cards, sound cards, etc. ) Dell Latitude D620 Podręcznik użytkownika komputera (pl)

Podręcznik ogólny Dell In2020

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik ogólny Dell In2020

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik ogólny Dell In2020