Podręcznik połączeń i okablowania Canon Lv 5210

Podręcznik połączeń i okablowania Canon Lv 5210 jest oficjalnym podręcznikiem do Canon LV 5210, wielokrotnie nagradzanego modelu kopiarki. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące połączeń i okablowania, aby użytkownicy mogli wykorzystać pełny potencjał tego urządzenia. Podręcznik obejmuje również informacje dotyczące konfiguracji i ustawień, aby użytkownicy mogli dostosować urządzenie do ich potrzeb. Podręcznik zawiera także instrukcje dotyczące wymiany części, aby użytkownicy mogli w przypadku awarii szybko i skutecznie naprawić swoje urządzenie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik połączeń i okablowania Canon Lv 5210

Wi-Fi Connection Assistant (dawniej IJ Network Device Setup Utility) to narzędzie umożliwiające sprawdzenie i zdiagnozowania stanu drukarki i komputera, na którym jest zainstalowana aplikacja Wi-Fi Connection Assistant, a następnie naprawę ewentualnego problemu z połączeniem między komputerem a drukarką.

Za pomocą aplikacji Wi-Fi Connection Assistant dla systemu Windows można również wykonywać następujące czynności.

  • Wyszukiwanie drukarek w sieci i przeprowadzanie początkowej konfiguracji sieci dla wykrytych drukarek.
  • Łączenie drukarki i komputera przy użyciu kabla USB, a następnie przeprowadzanie początkowej konfiguracji sieci (tylko w niektórych modelach).

Uwaga

  • Modele zgodne z aplikacją Wi-Fi Connection Assistant — zob. Lista aplikacji i obsługiwanych modeli.

Standardowa metoda połączenia – dla użytkowników systemu Mac

Jeśli punkt dostępu nie obsługuje funkcji WPS, skorzystaj z poniższych instrukcji, aby ustawić drukarkę w sieci bezprzewodowej.

Pobierz oprogramowanie, aby rozpocząć instalację.

Krok 1

1. Kliknij dwukrotnie pobrany plik DMG, aby otworzyć poniższy ekran. Aby rozpocząć konfigurację, dwukrotnie kliknij ikonę [Setup/Konfiguracja], a następnie kliknij przycisk [Open/Otwórz].

Krok 2

2. Gdy pojawi się ekran początkowy, kliknij przycisk [Next/Dalej].

Krok 3

3. Gdy pojawi się poniższy ekran, wpisz hasło, aby umożliwić instalację narzędzia asystenta, a następnie kliknij pozycję [Install Helper/Asystent instalacji]

Krok 4

4. Gdy pojawi się poniższy ekran, kliknij przycisk [Start Setup/Uruchom instalację]

Krok 5

5. Oprogramowanie sprawdzi, czy nie ma żadnych aktualizacji sterowników i oprogramowania (pobierze je w razie potrzeby). Może to potrwać kilka minut. pl/media/mac5_tcm125-1631277. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Krok 6

6. Wybierz swój region i kraj, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej].

Krok 7

7. Jeśli akceptujesz warunki umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Yes/Tak]

Krok 8

8. Jeżeli chcesz wziąć udział w programie rozszerzonej ankiety, kliknij [Agree/Zgadzam się]. W przeciwnym wypadku kliknij [Do not agree/Nie zgadzam się]

Punkt 9

9. Podczas kontroli stanu drukarki zostanie wyświetlony poniższy ekran. pl/media/mac9_tcm125-1631281. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 10

10. Wybierz pozycję [Wireless LAN Connection/Bezprzewodowe połączenie LAN] i kliknij opcję [Next/Dalej]. pl/media/mac10_tcm125-1631249. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 11

11. Upewnij się, że drukarka jest włączona, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]

Punkt 12

12. Oprogramowanie wyszuka drukarki zainstalowane w sieci.

Wykrywanie może zająć trochę czasu, więc należy zachować cierpliwość podczas wyszukiwania drukarki przez oprogramowanie. pl/media/mac12_tcm125-1631251. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 13

13. Jeśli drukarka jest już podłączona do sieci, wybierz ją z listy w oknie Drukarki w sieci i kliknij przycisk [Next/Dalej], aby rozpocząć instalację oprogramowania, a następnie przejdź do kroku 20.
Jeśli konfigurujesz tę drukarkę po raz pierwszy, nie pojawi się ona na liście, więc przejdź do kroku 14. pl/media/mac13_tcm125-1631252. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 14

14. Zaznacz opcję [Setting printer could not be found on the list/Nie znaleziono ustawienia drukarki na liście] i kliknij przycisk [Next/Dalej]. pl/media/mac14_tcm125-1631253. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 15

15. Na krótko pojawi się poniższy ekran. pl/media/mac15_tcm125-1631254. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 16

16. Przewodnik konfiguracji przeprowadzi cię przez proces podłączania drukarki do sieci za pomocą opcji „Konfiguracja połączenia bezkablowego”.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przygotować drukarkę do połączenia. Kliknij Next (Dalej) tylko wtedy, gdy drukarka odpowiada przykładowi przedstawionemu na poniższych schematach. pl/media/mac16_tcm125-1631257. png" data-aspect="0" width="100%"/> 

Punkt 17

17. Zaczekaj, aż program wykryje drukarkę.
Przez ten czas połączenie sieciowe komputera jest wyłączone. pl/media/mac17_tcm125-1631258. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 18

18. Po wyświetleniu się następującego komunikatu kliknij opcję [Allow/Zezwól]. pl/media/mac18_tcm125-1631259. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 19

19. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk [Next/Dalej]

Punkt 20

20. Sterowniki MP i narzędzia sieciowe zostaną pobrane i zainstalowane. Zaczekaj, aż oprogramowanie zostanie zainstalowane. pl/media/mac20_tcm125-1631262. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 21

21. Czekaj na zakończenie konfiguracji. pl/media/mac21_tcm125-1631263. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 22

22. Kliknij przycisk [Add Printer/Dodaj drukarkę]. pl/media/mac22_tcm125-1631264. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 23

23. Drukarka zostanie wykryta i wyświetlona w oknie Add (Dodaj) poniżej.
Początkowo zostanie wykryta tylko usługa Bonjour Multifunction. Zaczekaj, aż okno zostało zaktualizowane. pl/media/mac23_tcm125-1631265. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 24

24. Zaczekaj, aż zostanie wykryte Canon IJ Network, a następnie wybierz drukarkę z Canon IJ Network wymienionym w kolumnie Kind (Rodzaj) i kliknij przycisk [Add/Dodaj]. pl/media/mac24_tcm125-1631266. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 25

25. Zostanie wyświetlony poniższy ekran. Zaczekaj, aż drukarka zakończy konfigurację. Po dodaniu drukarki ekran konfiguracji może zostać ukryty przez przeglądarkę. Jeśli tak się stanie, kliknij ikonę Setup (Konfiguracja) na pasku zadań, aby wyświetlić ekran ponownie. pl/media/mac25_tcm125-1631267. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 26

26. Kliknij przycisk [Next/Dalej], aby zakończyć konfigurację drukarki. pl/media/mac26_tcm125-1631268. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 27

27. Jeśli instalujesz drukarkę po raz pierwszy, po zakończeniu instalacji zalecane jest wyrównanie głowicy drukującej. Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi. Kliknij przycisk [Next/Dalej], aby kontynuować. pl/media/mac27_tcm125-1631269. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 28

28. Aby wykonać wydruk testowy w celu sprawdzenia instalacji, kliknij [Start]. W przeciwnym wypadku kliknij [Next/Dalej]

Punkt 29

29. Konfiguracja jest zakończona. Kliknij przycisk [Next/Dalej], aby przeprowadzić instalację oprogramowania. pl/media/mac29_tcm125-1631271. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 30

30. Wybierz z listy oprogramowanie, które chcesz zainstalować, a następnie kliknij przycisk [Next/Dalej]. Jeżeli nie masz pewności, które oprogramowanie chcesz zainstalować, nie szkodzi, ponieważ zawsze możesz je odinstalować później. pl/media/mac30_tcm125-1631273. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 31

31. Aby zarejestrować drukarkę, kliknij przycisk [Next/Dalej] (zostanie otwarta strona w przeglądarce). W przeciwnym wypadku kliknij przycisk [Skip/Pomiń]. pl/media/mac31_tcm125-1631274. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Punkt 32

32. Kliknij przycisk [Exit/Zakończ], aby zakończyć instalację. pl/media/mac32_tcm125-1631275. png" data-aspect="0" width="100%"/>

Canon - MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw - Podręcznik użytkownika

Podręcznik połączeń i okablowania Canon Lv 5210

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik połączeń i okablowania Canon Lv 5210

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik połączeń i okablowania Canon Lv 5210