Podręcznik pomocy online Dewalt Klein Tools Bat20 Cw1

Podręcznik pomocy online Dewalt Klein Tools Bat20 Cw1 jest idealnym narzędziem do wsparcia dla wszystkich, którzy korzystają z narzędzi Dewalt Klein Tools. Podręcznik zawiera informacje na temat wszystkich dostępnych narzędzi, w tym ich funkcji, zastosowania i sposobów użycia. Zawiera również wskazówki, wskazówki i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, a także informacje o naprawach i konserwacji. Podręcznik jest szczególnie przydatny dla tych, którzy dopiero zaczynają pracę z narzędziami Dewalt Klein, ponieważ zawiera wszystkie niezbędne informacje, aby rozpocząć pracę. Podręcznik jest dostępny online, a także w formie drukowanej, dzięki czemu jest łatwy do uzyskania i łatwy w użyciu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik pomocy online Dewalt Klein Tools Bat20 Cw1

Szczegóły

Do każdego programu ZWCAD dodajemy elektroniczny podręcznik.

Jest to książka naszego autorstwa, w języku polskim.

Zawiera ponad 300 stron. Link do pobrania podręcznika w formacie PDF dostarczamy razem z licencją programu ZWCAD.

Spis treści podręcznika

1. Spis treści

2. Jak rozpocząć pracę

 • Uruchomienie programu ZwCAD

  Praca w programie ZwCAD.

  Wprowadzanie poleceń

  Cofanie błędnych operacji

  Uzyskanie pomocy

  Zapisanie rysunku

  Wyjście z programu

3. Praca z rysunkami

 • Tworzenie nowego rysunku
 • Otwieranie rysunków
 • Ustawienia rysunku
 • Praca z kolorami
 • Ustawienia i zmiana siatki oraz wyrównania skoku
 • Użycie Opcji Rysowania Prostopadłego
 • Użycie Skoków Obiektu
 • Zastosowanie Śledzenia Biegunowego i Skoku Biegunowego
 • Zapisanie rysunku
 • 4. Tworzenie prostych obiektów

 • Rysowanie polilinii
 • Rysowanie okręgów
 • Rysowanie łuków
 • Rysowanie elips
 • Tworzenie obiektów punktowych
 • Rysowanie promieni
 • Rysowanie linii konstrukcyjnych
 • Tworzenie szkiców
 • 5. Tworzenie skomplikowanych obiektów

 • Rysowanie prostokątów
 • Rysowanie wieloboków
 • Rysowanie krzywych
 • Rysowanie krzywych sklejanych (splajnów)
 • Rysowanie pierścieni
 • Tworzenie płaszczyzn
 • Rysowanie zasłon
 • Tworzenie granicznych polilinii
 • Dodawanie kreskowania w ZWCAD 2008
 • Dodawanie kreskowania w ZWCAD 2008i
 • 6. Wyświetlanie rysunku

 • Przerysowywanie i regeneracja rysunku
 • Przemieszczanie się w obrębie rysunku
 • Zmiana powiększenia rysunku
 • Wyświetlanie wielu widoków
 • Wyświetlanie elementów
 • 7. Współrzędne

 • Zastosowanie współrzędnych dwuwymiarowych
 • Stosowanie współrzędnych trójwymiarowych
 • Zastosowanie filtrów x, y, z
 • Definiowanie systemów współrzędnych użytkownika
 • 8. Modyfikacja obiektów

 • Wybór obiektów
 • Edycja z uchwytami
 • Modyfikacja własności obiektów
 • Usuwanie obiektów
 • Kopiowanie obiektów
 • Przenoszenie obiektów
 • Zmiana rozmiaru obiektów
 • Przerywanie i łączenie obiektów
 • Grupowanie obiektów
 • Edycja polilinii
 • Rozbijanie obiektów
 • Fazowanie i zaokrąglanie obiektów
 • 9. Praca z tekstem

 • Tworzenie tekstu jednoliniowego
 • Tworzenie tekstu wieloliniowego
 • Praca ze stylami tekstu
 • Formatowanie tekstu
 • Zmiana tekstu
 • Użycie edytora tekstu
 • 10. Wymiarowanie rysunku

 • Sposoby wymiarowania
 • Tworzenie wymiarów
 • Edycja wymiarów
 • Style wymiarowania
 • Dodawanie tolerancji geometrycznych
 • 11. Praca z blokami, atrybutami i odnośnikami zewnętrznymi

 • Praca z blokami
 • Praca z atrybutami
 • Praca z odnośnikami zewnętrznymi
 • 12. Drukowanie

 • Opis okna drukowania
 • 13. Praca z innymi programami

 • Zapisywanie i oglądanie zdjęć (slajdów)
 • Wykorzystanie danych z innych programów w ZWCAD
 • Wykorzystanie danych ZWCADa w innym programie
 • Używanie ZWCADa z Internetem
 • 14. Praca z innymi programami

 • Wykorzystanie obrazów rastrowych w rysunku
 • 15. Rysowanie w trzech wymiarach

 • Oglądanie obiektów w trzech wymiarach
 • Tworzenie trójwymiarowych obiektów
 • Edytowanie w trzech wymiarach
 • Edytowanie brył w trzech wymiarach
 • Ukrywanie, cieniowanie i rendering 
 • 16. Ukrywanie i cieniowanie

  17. Nowe funkcje w ZWCAD 2018

 • Ciemniejszy interfejs użytkownika.
 • SOLPROF
 • OOPS 
 • IMAGEQUALITY
 • AIDIMFLIPARROW 
 • Podgląd wartości atrybutów 
 • Centrum Projektanta 
 • Edytor bloków - BEDIT 
 • Poprzedni stan warstw 
 • Inspekcja wymiarów 
 • Rysowanie spirali - HELIX 
 • Modelowanie ostrosłupa. 
 • Lustro 3D 
 • Czas edycji rysunku. 
 • Wyrównanie bloków 
 • Ulepszony import plików PDF
 • Kody kreskowe i kody QR. pl/help/zwcad-help/kalkulator. html" data-tipcontent="<span style='float:right;cursor:pointer;' onClick='javascript:closeJQTip(433)'><img src='/components/com_seoglossary/assets/images/closebox. pl/images/000--glossary/kalkulator_zwcad_2018. png"><p>Kalkulator obsługuje podstawowe operacje arytmetyczne, naukowe i geometryczne, ale także możemy tworzyć i używać parametrów, przeliczać jednostki miary (konwersja jednostek) i obliczać wartości z ciągów znaków (łańcuchy tekstowe). </p>" data-tipmaxwidth="700" data-tiptheme="tipthemesquarewhite" data-tipdelayclose="500" data-tipeventout="mouseout" data-tipmouseleave="false" data-tipcontent="html" id="jqeasytooltip433" title="Kalkulator">Kalkulator
 • Pasek narzędzi
 • Klawiatura numeryczna
 • Klawiatura naukowa 
 • 18. Nowe funkcje w ZWCAD 2019

 • Podkładanie plików PDF i DWF
 • Edycja wierzchołków polilinii i kreskowania.
 • Nowe okno warstw 
 • Skala opisowa 
 • Pełna lista zmian w ZWCAD 2019

 • 19. Nakładki na ZWCAD 2019

  20. Nowe funkcje w ZWCAD 2020

 • Tabelaryczne zestawienie właściwości obiektów
 • Menadżer podkładów PDF
 • Łatwiejsze zaznaczanie nakładających się obiektów
 • Tło kreskowania
 • Dopasowanie obiektów w rzutni
 • 21. Nowe funkcje w ZWCAD 2021

 • Przezroczystość
 • Manager XRefów 
 • Formuły w tabeli 
 • Osobne ustawiania warstw dla każdej rzutni.
 • 22. Nowe funkcje w ZWCAD 2022

 • Wydruk z przeźroczystością
 • Flatshot 
 • Import plików IFC 
 • Klasyczne menu w interfejsie wstążkowym 
 • Moduł ArcGIS 
 • Nowy uchwyt - centrum geometryczne 
 • Zapoznaj się również z filmami o rozpoczęciu pracy w programie ZWCAD

  Zachęcamy do zapoznania się z filmami szkoleniowymi, gdzie omawiamy szczegółowo zagadnienia związane z obsługą programów CAD, np. : rysowanie prostych i skomplikowanych obiektów, edycja, rodzaje współrzędnych, uchwyty, wymiarowanie, teksty, warstwy i wiele innych oraz serię ćwiczeń.

  Wypadek drogowy u większości z nas wywołuje strach i szok. Jednak niektórzy ludzie w takich sytuacjach muszą zachować zimną krew i pomóc poszkodowanym – są to ratownicy medyczni. To oni pędzą karetką na miejsce zdarzenia. Twoim obowiązkiem w takiej sytuacji jest udzielenie wszelkiej możliwej pomocy poszkodowanym!

  Już wiesz

  • jak zachować się podczas pożaru;

  • jak bezpiecznie poruszać się po drodze.

  Nauczysz się

  • udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;

  • identyfikować i zabezpieczać urazy ciała;

  • wymieniać numery telefonów alarmowych do odpowiednich służb.

  iFd1IZBAo5_d5e147

  Może się zdarzyć, że będziesz świadkiem lub ofiarą wypadku. Każdy w takiej sytuacji powinien umieć odpowiednio się zachować. Warto wiedzieć, jak rozpoznać uraz, by móc udzielić właściwej pierwszej pomocypierwszej pomocy. Pomagając poszkodowanemu przed przyjazdem karetki, zwiększamy jego szanse na szybkie wyzdrowienie bez powikłań.

  Rp6MUs09yH7Wg1

  Pęknięcie kości to złamanie. Uwaga! Jeśli kość przebija skórę, mówimy o złamaniu otwartym

  R185YSFFKW9rN1

  Podczas kontaktu skóry z czymś gorącym, np. Podobnie do oparzeń wyglądają odmrożenia, ale powstają w wyniku narażenia skóry na bardzo niską temperaturę

  RlKKvHnGsvY7G1

  Silne uderzenie w miękkie części ciała może doprowadzić do stłuczenia. Charakterystycznymi objawami są ból, obrzęk i podskórny krwiak

  Rob6lf2xmNtps1

  Gdy dojdzie do przerwania ciągłości skóry, mamy do czynienia z raną. rozcięcie palca kartką papieru), inne wymagają wizyty u chirurga

  RG78LX5x64Dch1

  Gdy połączenie między kośćmi zostanie zerwane, mówimy o zwichnięciu. Uwaga! Gdy staw zostanie tylko nadwyrężony podczas nieprawidłowego ruchu, mówimy o skręceniu

  R12meHogTyYsx1

  Niektóre owady, np. Użądlenie niektórych owadów, jak szerszeni, może być groźne dla zdrowia

  Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

  Uraz

  Pomoc

  Uwagi

  złamanie

  Złamaną kończynę należy unieruchomić i natychmiast udać się do szpitala. Jeśli występuje duży obrzęk, można schłodzić bolesne miejsce.

  Przy złamaniach otwartych nigdy nie próbuj chować wystającej kości pod skórę. Polej jedynie ranę czystą wodą i natychmiast zadzwoń po karetkę.

  oparzenie

  Oparzoną skórę należy przemyć zimną, ale nie lodowatą wodą, a następnie założyć wilgotny opatrunek z gazy i delikatnie nałożyć bandaż. W przypadku oparzeń chemicznych należy natychmiast włożyć oparzoną skórę pod strumień bieżącej wody – nawet na kilkanaście minut.

  Jeśli oparzysz się na przykład środkiem do czyszczenia, polej oparzenie rozcieńczonym octem lub sokiem cytrynowym.

  stłuczenie

  Należy przyłożyć kompres chłodzący (np. owinięty w ręcznik skruszony lód lub woreczek z mrożonką).

  Jeśli przy upadku mocno uderzysz się w głowę i pojawią się kłopoty z utrzymaniem równowagi, udaj się do lekarza.

  rana

  Niewielkie rany należy przemyć wodą, zranione miejsce zdezynfekowaćzdezynfekować i nakleić na nie plaster. Większe rany wymagają zszycia przez chirurga.

  Rany o dużej powierzchni (np. otarcia) przemywaj wyłącznie czystą wodą, aby usunąć zanieczyszczenia, następnie nałóż opatrunek kupiony w aptece.

  zwichnięcie

  Zwichnięty staw i sąsiadujące kości należy unieruchomić i schłodzić, a następnie należy pojechać do szpitala – tam lekarz nastawi staw i założy fachowy opatrunek.

  Mało bolesne skręcenia, przy których występuje niewielka opuchlizna, nie wymagają wizyty w szpitalu.

  użądlenie

  Miejsce użądlenia należy posmarować maścią łagodzącą. W przypadku pszczół konieczne jest również szybkie usunięcie żądła, które utknie w skórze. Następnie należy umyć miejsce użądlenia wodą z mydłem i przyłożyć zimny okład.

  Jeśli po użądleniu występują duszności, mdłości lub gwałtowne bicie serca, jak najszybciej zadzwoń po karetkę. Użądlenie w okolicy szyi z powodu powstałej opuchlizny może utrudnić oddychanie. W takiej sytuacji jak najszybciej zacznij ssać lód lub pić zimne napoje, a następnie udaj się do lekarza. Idź do niego również w wypadku użądleń wielokrotnych.

  ukąszenie

  Ukąszenia żmii zdarzają się rzadko i nie są śmiertelne, mogą być jednak groźne dla dzieci i osób starszych. Miejsce ukąszenia (dwa ślady po zębach jadowych) należy obmyć wodą z mydłem i schłodzić. Osoba ukąszona powinna zachować spokój. Ukąszoną kończynę należy unieruchomić i poruszać się powoli, by jad wolniej rozprzestrzeniał się po organizmie. Konieczna jest wizyta w szpitalu lub wezwanie karetki.

  Uwaga – widywane w filmach wysysanie jadu z rany nie ma najmniejszego sensu i nie należy tego robić. Większość węży w Polsce nie jest jadowita. Jednak każdy z nich może boleśnie ukąsić – nie należy ich więc niepokoić.

  Korzystając z różnych źródeł informacji (np. Internetu), dowiedz się, co to są „cztery złote minuty”. Następnie uzasadnij, dlaczego nie należy zwlekać z udzieleniem pomocy osobie poszkodowanej.

  iFd1IZBAo5_d5e191

  W przypadku, gdy zauważysz osobę poszkodowaną, ważne jest wezwanie pomocy. Jednak istnieją podstawowe zabiegi, które każdy powinien umieć wykonać. Może się bowiem zdarzyć, że ty i osoba poszkodowana znajdziecie się w miejscu, do którego trudno dotrzeć (np. w środku lasu), i przez jakiś czas będziecie mogli liczyć tylko na siebie.

  Sposób unieruchamiania zwichniętych lub złamanych palców

  R10WBK9WH0nC91

  W przypadku zwichnięcia na przykład palca należy unieruchomić staw. Pamiętaj, że krew musi płynąć swobodnie, dlatego nie zaciskaj zbyt mocno bandaża eleastycznego

  R16GJ3eISptYV1

  Następnie wykonujemy pętlę dookoła kciuka

  R1CkkNeqOJErm1

  Powstaje pierwszy splot, tzw. kłos, który skutecznie unieruchamia palec

  R1cbLSpaRgG2M1

  Teraz wykonujemy kolejny, identyczny splot, tzw. kłosowanie

  RRsLTaYVoqoFk1

  Po nim następuje jeszcze trzecie kłosowanie

  RlRPBHF9XDP0i1

  Po umocowaniu końcówki bandaża powstaje opatrunek kłosowy

  Przy opatrywaniu złamania kości bardzo ważne jest unieruchomienie dwóch sąsiadujących stawów. Złamana kość powinna być bowiem nieruchoma – dzięki temu poszkodowany odczuwa mniejszy ból

  R12kAArQCqAxo1

  Podczas bandażowania złamanej kończyny można zastosować opatrunek zwany kłosowym. Rozpoczyna się go od obwiązania nadgarstka

  RzmKL6AhhwNqJ1

  Następnie przeciąga się bandaż skośnie od nadgarstka do łokcia. Takie wiązanie przeprowadza się kilkukrotnie (4–5 razy)

  R1QmXH7Uaw5hM1

  Opatrunek kończy się obwiązaniem przedramienia tuż pod łokciem

  W przypadku złamania kości lub zwichnięcia stawów ręki konieczne może być unieruchomienie kończyny za pomocą chusty trójkątnej. Zastosowanie tej metody sprawia, że ręka jest zabezpieczona przez dalszymi urazami i nie porusza się nawet podczas chodzenia

  RYO4fswrYSlkm1

  Najpierw zginamy rękę pod kątem prostym. Drugi powinien sięgnąć do łokcia, a trzecim należy objąć przedramię i dociągnąć do barku

  R1RJnmyfZQXyq1

  Należy związać ze sobą rogi na barku od strony zdrowej kończyny. Trzeci róg należy podwinąć pod łokieć

  R1ZsewiEOqonm1

  Aby zapobiec ruchom ręki, można przywiązać ją do tułowia za pomocą bandaży lub dwóch zwiniętych chust trójkątnych

  RTQuh3kZrcy911

  W przypadku krwotoku z nosa pochyl głowę do przodu (nigdy do tyłu! ). Na kark przyłoż mokry ręcznik

  RyShe38mLSLTS1

  Jeśli użądli cię owad, żądło wyjmij pęsetą. Nie wolno wyciągać żądła palcami, gdyż można uwolnić jad zgromadzony w zbiorniczku żądła

  R19xkBbx2A3by1

  W przypadku oparzenia skieruj na piekące miejsce strumień chłodnej wody i utrzymuj go przez 15–20 minut. Pamiętaj, że odmrożonego miejsca nie wolno polewać ciepłą wodą

  Spróbuj teraz samodzielnie założyć chustę trójkątną koledze lub koleżance z ławki (możesz do tego celu użyć chustki na szyję).

  Ciekawostka

  Już starożytni Egipcjanie stosowali opatrunki, np. smarowali rany miodem zawierającym wiele cennych substancji leczniczych. Znali również bandaże. Z kolei jednym z tradycyjnych opatrunków stosowanych na ziemiach polskich był chleb zagnieciony z pajęczyną. Masa taka doskonale tamowała krwawienie, a dzięki zawartym w pajęczynie naturalnym antybiotykom przyspieszała gojenie.

  Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy zawiadom odpowiednie służby! Koniecznie zapamiętaj numery telefonów alarmowych:
  112 – ogólny numer alarmowy z telefonów komórkowych,
  992 – pogotowie gazowe,
  997 – policja,
  998 – straż pożarna,
  999 – pogotowie ratunkowe.
  Gdy wzywasz pomoc, podaj swoje imię, nazwisko i numer telefonu, z którego dzwonisz. Opowiedz, co się stało i gdzie miało miejsce zdarzenie. Opisz urazy poszkodowanego i jego stan.

  Ważne!

  Pamiętaj, że tylko zagrożenie życia lub ciężkie urazy wymagają przyjazdu karetki. Nigdy nie dzwoń po karetkę bez powodu lub przy mało znaczących przypadkach.

  iFd1IZBAo5_d5e271

  Praca domowa

  Polecenie 1. 1

  Wyjaśnij, jakie mogą być konsekwencje nieudzielenia pierwszej pomocy rannemu – np. jeśli miejsce oparzenia nie zostanie schłodzone lub rana nie zostanie przemyta i zdezynfekowana.

  Zobacz także

  Niebezpieczne miejscaNiebezpieczne miejsca

  Ostrzożnie z prądem! Ostrzożnie z prądem!

  iFd1IZBAo5_d5e334
  dezynfekcja

  dezynfekcja

  niszczenie drobnoustrojów; na przykład skaleczenie można zdezynfekować wodą utlenioną

  pierwsza pomoc

  pierwsza pomoc

  działania mające na celu udzielenie pomocy osobie poszkodowanej do czasu przybycia specjalnych służb

  iFd1IZBAo5_d5e392

  Ćwiczenie 1

  RXhibNVmIymLR1
  zadanie interaktywne

  Jak należy postąpić w przypadku oparzenia skóry wybielaczem z chlorem?

  • Należy schłodzić oparzenie.
  • Należy posmarować oparzone miejsce białkiem jaja.Należy oparzone miejsce umyć dokładnie mydłem.Należy nakleić plaster.Nie ma potrzeby nic robić.Należy dokładnie obmyć oparzone miejsce wodą oraz octem lub sokiem z cytryny.

  Źródło: Barbara Szydzik, licencja: CC BY 3. 0.

  Ćwiczenie 2

  R1T7LF6D9Saqp1
  zadanie interaktywne

  Jak udzielić pierwszej pomocy przy podanych urazach?

  oparzenie wrzątkiem, niewielkie rany, stłuczenie, ukąszenie żmii

  schłodzić zimną wodą 
  zdezynfekować i nakleić plasterochłodzić miejsce urazu i poruszać się powoliprzyłożyć kompres z octem

  Źródło: Barbara Szydzik, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 3

  RNmGFRWT0WKvF1
  zadanie interaktywne

  Połącz numer telefonu z nazwą właściwej instytucji alarmowej

  policja, pogotowie ratunkowe, ogólny numer alarmowy, pogotowie gazowe, straż pożarna997998999992112

  Źródło: Barbara Szydzik, licencja: CC BY 3.

  Ćwiczenie 4

  R1A7V3HPRfm541
  zadanie interaktywne

  Które ze zdań są prawdziwe, a które fałszywe?

  PrawdaFałszŻmije są bardzo agresywne, mogą ukąsić bez powodu.□ Osoby uczulone na jad owadów powinny szczególnie uważać na ugryzienia w szyję.Pajęczyna zawiera naturalne antybiotyki.Jałowy oznacza młodego byczka, a jałówka młodą krowę.Gdy złamana kość przebije skórę, mamy do czynienia ze złamaniem otwartym.

  Źródło: Barbara Szydzik, licencja: CC BY 3.

  Podręcznik pomocy online Dewalt Klein Tools Bat20 Cw1

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik pomocy online Dewalt Klein Tools Bat20 Cw1

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik pomocy online Dewalt Klein Tools Bat20 Cw1