Specyfikacja, instalacja, obsługa, serwis i części zamienne Hitachi Hbu 4015

Hitachi HBU 4015 to wysokiej jakości robot przemysłowy, który charakteryzuje się wysoką wydajnością i niezawodnością. Specyfikacja tego produktu obejmuje m.in. czułość dotyku, czas odpowiedzi, bezpieczeństwo i szybkość działania. Instalacja produktu jest prosta i trwa zaledwie kilka godzin. Obsługa i serwis są dostępne w wielu językach, a w razie potrzeby części zamienne można zamówić za pośrednictwem strony internetowej producenta. Hitachi HBU 4015 jest idealnym produktem dla wszystkich, którzy szukają wydajnego i niezawodnego robota przemysłowego.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja, instalacja, obsługa, serwis i części zamienne Hitachi Hbu 4015

Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Zamrażarka Haier

YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Zamrażarka Haier.
Mamy 154 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 154 produktów Haier w kategorii Zamrażarka.

  • b
  • cdfhklst

Zobacz poniższy poradnik dla Haier A2FE735CWJ. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

Strona: 1

1ELEMENTYDziękujemy za wybranie produktu firmy HaierProsimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania zurządzenia. Instrukcje zawierają ważne informacje, które pomogą ci w prawidłowym korzystaniuze sprzętu, a ponadto zapewnią bezpieczną i prawidłową instalację, użytkowanie i utrzymanieurządzenia.Zalecamy przechowywanie instrukcji w dogodnym miejscu tak, aby w każdej chwili można z niejskorzystać.Jeśli będziesz chciał sprzedać urządzenie, wyrzucić je lub zostawić kiedy będziesz się przeprowadzał,upewnij się, że przekażesz niniejszą instrukcję nowym właścicielom.AkcesoriaSprawdzić akcesoria i dokumentację zgodnie z poniższą listą:1x Instrukcja użytkowania1x Osłona zawiasu drzwi1x Karta gwarancyjna1x Etykieta energetycznaPLDownloaded from www. Manualslib. com manuals search engine

Strona: 2

2INDEKSŚrodki ostrożności..................................................................................................................................... 3Przed pierwszym użyciem………………………………........................................................................................ 8Funkcje.................................................................................................................................................... 12Utrzymanie............................................................................................................................................. 19Rozwiązywanie drobnych problemów..................................................................................................... 21Serwis posprzedażowy............................................................................................................................ 23LegendaTakNieUwagaOstrzeżeiePozbywanie się urządzeniaObecność niniejszego symbolu na produkcie, akcesoriach lub materiałach z taką informacją wskazuje nato, iż na koniec żywotności produktu lub akcesoriów (np. ładowarki, słuchawek, kabla USB) należy jewyrzucić z innymi odpadami użytku domowego.Aby zapobiec wywieraniu złego wpływu na środowisko lub życie ludzkie poprzezniekontrolowane wyrzucanie śmieci, prosimy o oddzielenie przedmiotów odinnych śmieci i przetworzenie ich.Konsument jest odpowiedzialny za dostarczenie starego urządzenia dospecjalistycznego miejsca przetwarzania odpadów.Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się z ich dostawcą i sprawdzićwarunki zakupu. Produkt ten oraz akcesoria elektroniczne do niego dołączonenależy umieścić razem z innymi komercyjnymi śmieciami.

Strona: 3

3Środki ostrożnościCauti onsPrzed pierwszym użyciem urządzeniaZastosowanie zamierzone: urządzenie to służy wyłącznie do użytku w suchym wnętrzu gospodarstwdomowych. Każde inne użycie jest niewłaściwe i może doprowadzić do obrażeń, w takim przypadkuproducent nie bierze za nie odpowiedzialności.Należy…Upewnić się, że wtyczka nie jest przygnieciona lodówką.Uważać, aby nie zawinąć przewodu lub nie uszkodzić gopodczas przesuwania lodówki od ściany.Uważać, aby nie uszkodzić wtyczki, a jeśli tak się stanie,należy wyłączyć źródło zasilania i ostrożnie wyjąć ją zgniazdka oraz skontaktować się z autoryzowanymserwisem w celu jej wymiany.Upewnić się, że w pobliżu lodówki nie ma wyciekugazu lub innej łatwopalnej substancji. W raziewystąpienia wycieku, należy wyłączyć zawór gazu;otworzyć drzwi i okna, ale nie podłączać ani nierozłączać przewodu zasilającego lodówki ani żadnegoinnego urządzenia.W przypadku czyszczenia i wymiany lampki należy wyjąć wtyczkę.Otwierać drzwi lodówki przy użyciu uchwytu; ponieważ szczelina pomiędzy drzwiami może byćbardzo wąska, należy uważać, aby nie przytrzasnąć palców.Podczas wyciągania wtyczki zostaw lodówkę na przynajmniej 5 minut zanim ją zrestartujesz; zbytszybkie restartowanie może uszkodzić kompresor.Otwory wentylacyjnie nie powinny być zasłoniętePrzytrzymaj wtyczkę, nie kabel podczas odłączania lodówki.Podczas odłączania lodówki, w celu uniknięcia przypadkowych zabaw dzieci, usuń drzwi lodówki,uszczelki drzwi i półki, a następnie odłóż je w odpowiednie miejsce.Lodówkę należy ustawić w dobrze wentylowanym miejscu niezbyt daleko od źródła wody. Upewnijsię, że przestrzeń dokoła lodówki wynosi przynajmniej 20 cm od górnej części i 10 cm dokołalodówki.Urządzenie należy wypozycjonować tak, by zapewnić dostęp do wtyczki.Nie należy…Lodówka działa z mocą zasilającą 220‐240 VAC/50 Hz. Podłączenie lodówki pod nieprawidłowenapięcie i wahania napięcia mogą spowodować brak możliwości uruchomienia urządzenia,

Strona: 4

4uszkodzenia kontrolki temperatury lub kompresora, albo głośne działanie kompresora. W takiejsytuacji należy zainstalować automatyczny regulator.Lodówka powinna być podłączona do odpowiedniego gniazdka z działającym uziemieniem.Przewód zasilający lodówki jest wyposażony we wtyczkę z 3 końcówkami (z uziemieniem),pasującą do standardowego gniazdka z uziemieniem. Nigdy nie należy odcinać ani demontowaćtrzeciej końcówki. Podłączając lodówkę należy zapewnić dostęp do wtyczki.W lodówce nigdy nie należy przechowywać substancji łatwopalnych, wybuchowych ani żrących.Nie przechowuj leków, bakterii lub chemikalii w lodówce. Lodówka to urządzenie użytkudomowego. Nie zaleca się umieszczać w niej materiałów wymagających ścisłych temperatur.Nie przechowuj ani nie używaj gazu lub innych materiałów łatwopalnych w pobliżu lodówki wcelu uniknięcia pożaru.Nie umieszczać na lodówce niestabilnych artykułów (ciężkich przedmiotów, pojemników z cieczą),aby uniknąć obrażeń spowodowanych spadnięciem przedmiotu lub porażeniem elektrycznympodczas kontaktu z wodą.Nie należy zamachiwać się drzwiamilodówki ani huśtać stojakiem na butelkiznajdującym się na drzwiach lodówki.W przeciwnym wypadku drzwi orazstojak mogą się oderwać lub lodówkamoże się przewrócić.W trakcie zapełniania lodówki lubwyjmowania żywności i napojów, nienależy stawać na drzwiczkachzamrażarki, na półkach ani na komorzeNie dotykaj wewnętrznej strukturykieszeni zamrażarki, szczególniemokrymi dłońmi, gdyż mogą oneprzymarznąć do powierzchni.Aby zapewnić odpowiednią izolację elektryczną, nie należy spryskiwać czy chlapać lodówki wodąpodczas czyszczenia, ani nie stawiać jej w wilgotnym miejscu, gdzie może zostać zachlapana wodą.Demontaż i wszelkie zmiany w lodówce można przeprowadzać po otrzymaniu zezwolenia.Przestawianie lodówki może spowodować uszkodzenie rur chłodnicy, a także szkody majątkowe iobrażenia ciała. Naprawa lodówki powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel.Nigdy nie przechowuj piwa w butelkach lub napojów alkoholowych w zamrażarce, gdyż mogąwybuchnąć podczas mrożenia.Nie ustawiać lodówki w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych,ciepła z pieców, grzejników lub innych urządzeń.Nie zostawiaj otwartych drzwi lodówki bez obecności osoby dorosłej i nie pozwalaj dzieciomwchodzić do lodówki.

Strona: 5

5Nie dopuścić, aby dzieci wspinały się do szuflady zamrażarki.Nie używaj urządzeń elektrycznych w lodówce, chyba że są to odpowiednieurządzenia polecane przez producenta.Nie używaj suszarki, żeby wysuszyć wnętrze lodówki. Nie umieszczaj zapalonych świeczek wlodówce w celu usunięcia zapachu.Nie spryskiwać żadnej powierzchni urządzenia substancjami lotnymi, np. środkiem owadobójczym.Otwieraj lub zamykaj drzwi lodówki tylko, kiedy dzieci nie znajdują się w zasięgu działania drzwi.Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku osobom (w tym dzieciom) z mniejszymi fizycznymi,czuciowymi lub umysłowymi możliwościami lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, chyba że sąoni pod nadzorem lub otrzymali instrukcje związane z użytkowaniem urządzenia.Nie przechowuj zbyt dużo jedzenia w komorach lodówki, żeby uniknąć dłuższego działaniakompresora lub zapobiec szybkiemu psuciu się żywności. Poleca się, aby nie przekraczać oznaczonejlinii w szufladach. Całkowita waga żywności nie powinna przekraczać 30 kg. Aby uniknąć upadaniażywności na podłogę, nie ciągnij szuflad zamrażarki zbyt mocno pod żadnym kątem.Nie używaj mechanicznych urządzeń lub innych środków, żeby przyspieszyć proces odmrażania,chyba że są one polecane przez producenta.Prosze skontaktowac z dzialem posprzedania natychmiast po rozwiadzanie kiedy okazuje siecokolwiek problem na swiatlo uzytkownik nie da sie zmierzyc sam.Nie uszkodź czynnika chłodzącego.Porady: przechowywanie produktów w lodówceGorącą żywność należy najpierw ostudzić dotemperatury pokojowej zanim umieści się ją wlodówce.Przed umieszczeniem żywności w lodowce,należy ją umyć lub oczyścić oraz osuszyć kroplewody.Sortowanie żywności. Żywność należy sortować wedługich kategorii. Jedzenie spożywane codziennie należyumieść z przodu na półkach. Pomoże to uniknąćniepotrzebnego otwierania drzwi lodówki orazspożyciu żywności przed wygaśnięciem terminuprzechowywania.

Strona: 6

6Nie przechowuj zbyt dużych ilości żywności. Żywność należy przechowywać zachowującpomiędzy nią odstępy. Umożliwi to przepływ powietrza i dzięki temu zapewni lepszewyniki przechowywania.Nie przechowuj żywności o wysokiej zawartości wilgoci zbyt blisko ścian wewnętrznychlodówki. W innym razie mogą przymarznąć do ścian. Umieszczaj żywność wodpowiedniej odległości od ścian wewnętrznych.Nie należy umieszczać żywności zbyt blisko wewnętrznych ścian urządzenia. Żywnośćzawierająca dużą ilość wilgoci nie powinna przylegać do ścian wewnętrznych, wprzeciwnym wypadku może ona do nich przymarznąć. Należy umieścić żywność wNie należy dopuszczać, aby żywność (zwłaszcza zawierająca tłuszcze) dotykałabezpośrednio wewnętrznej wyściółki lodówki, gdyż niektóre tłuszcze mogą ją uszkodzić.W razie wystąpienia tłustych zanieczyszczeń, należy je usunąć.W przypadku rzepy, rzodkiewki i innych mniejszych warzyw, odetnij ich liście zanimodłożysz warzywo do przechowania.Odmrażaj zamrożoną żywność w lodówce. W ten sposób, możesz używaćzamrożone jedzenie, aby zmniejszyć temperaturę w komorze i zaoszczędzić energię.Niektóre warzywa, na przykład cebula, czosnek, imbir, orzechy wodne, i inna żywnośćkłączowa może być przechowywana przez długi okres czasu w normalnej temperaturze.Nie ma potrzeby przechowywania jej w lodówce.Przemiana materii dyni, melonów, pawpaw, bananów, ananasów może być przyspieszonaw lodówce, więc nie powinno się ich przechowywać w komorze. Ale przechowywaniezielonych warzyw w lodówce przez pewien okres czasu może wpłynąć na ich dojrzewanie.Gorąca żywność nie powinna być przechowywana w lodówce dopóki nie uzyskatemperatury pokojowej.Żywność pokrojona na mniejsze porcje zamrozi się szybciej i łatwiej się będzierozmrażać i gotować. Zalecana waga każdej porcji to mniej niż 2. 5kg.Lepiej jest zapakować żywność zanim umieści się ją w zamrażarce. Opakowanie musi byćsuche, żeby uniknąć sklejania się torebek z żywnością. Woreczek powinien zawsze byćbezzapachowy, utrzymujący powietrze, nie wydzielający substancji trujących i toksycznych.Aby uniknąć wygaśnięcia okresu przechowywania, zwróć uwagę na datę zamrażania, limitczasu i nazwę żywności na opakowaniu.Wyjmuj tylko wymaganą ilość żywności z zamrażarki. Odmrożonej żywości nie możnaponownie mrozić, chyba że jest najpierw ugotowana; w innym razie może nie nadawać siędo spożycia.Nie umieszczaj nadmiernej ilości świeżej żywności w zamrażarce. Lepiej jest zwrócić uwagęna możliwości chłodzące lodówki.

Strona: 7

7Wskazówki dotyczące oszczędzania energiiUmieść urządzenie w chłodnym, suchym pomieszczeniu oodpowiedniej wentylacji.Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych lub kratek urządzenia.Pozwól, by gorąca żywność ostygła zanim włożysz ją do lodówki.Umieść zamrożoną żywność w lodówce, by się rozmroziła. Możesz wtedy używaćniskich temperatur mrożonych produktów, by ochłodzić żywność w lodówce.Nie trzymaj zbyt długo otwartych drzwi lodówki, kiedy umieszczasz w niej żywność lubją wyjmujesz. Im krócej drzwi są otworzone, tym mniej lodu utworzy się w zamrażarce.Czyść tylną część lodówki regularnie. Kurz powoduje wzrost zużycia energii.Nie ustawiaj temperatury na niższą niż jest konieczna.Zapewnij możliwość odprowadzania powietrza w podstawie lodówki i tylnejczęści jej ścian.Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.Zrób miejsce z prawej, lewej strony, od dołu i góry lodówki podczas podłączania.Pomoże to zmniejszyć zużycie energii, a twoje rachunki za energię będą niższe.

Strona: 8

8Przed pierwszym użyciemOpisNiniejszy diagram może się nieznacznie różnić od układu zakupionej przez ciebie lodówki.*C2FE736CFJ/C2FE736CSJ/C2FE736CWJ/C2FE636CFJ/C2FE636CSJ/C2FE636CWJ/C2FE636CXJ*C2FE836CFJ/C2FE836CXJGórna półka na butelkipółkaSzczelny pojemnikDolna półka na butelkiSzuflada dzieląca komoręzamrażarkiMoja strefaStrefa przechowywania owoców i warzywPokrywa na pojemnik utrzymujący świeżośćDruciany stojak na winoStrefa przechowywania owoców i

Strona: 9

9*A2FE735CXJ/A2FE735CFJ/A2FE735CWJ*A2FE635CXJ/A2FE635CFJ/A2FE635CWJ/A2FE635CSJPokrywa na pojemnikStrefa przechowywania owocówi warzywSzuflada zamrażarki

Strona: 10

10Ustawienie urządzeniaWypoziomowanie urządzenia. Lodówkę należy ustawić na płaskiej istabilnej powierzchni. Jeśli urządzenie stoi na nierównej powierzchni,należy użyć jako podkładu płaskich, mocnych i ogniotrwałych materiałów.Nie wolno używać pianki jako materiału podkładowego. Jeśli urządzeniejest niestabilne w niewielkim stopniu, można wydłużyć lub skrócić stopkilodówki, kręcąc nimi zgodnie lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.Nigdy nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym miejscu, w którym może zostać oblanewodą. Delikatną ściereczką zmyj i wysusz wszelkie chlapnięcia wodą.Aby uniknąć długiego czasu pracy kompresora w celu schłodzenia żywności, nie należyprzechowywać w zamrażarce zbyt dużej ilości produktów. Zaleca się nie przekraczać liniiładunku w szufladach. Całkowita waga produktów nie powinna przekroczyć 30 kg. Abynie dopuścić do wypadnięcia żywności na podłogę, nie należy otwierać szufladyzamrażarki zbyt gwałtownie ani jej nie nachylać.Lodówkę z podłączeniem wodnym należy umieścić w dobrze wentylowanym miejscu,niedaleko źródła wody pitnej. Nad lodówką należy zachować przestrzeń co najmniej20 cm, a wokół niej – co najmniej 10 cm.Przypilnuj, by otwory wentylacyjne były otwarte, w obudowie lub otoczce lodówki, iaby nic ich nie zakrywało.

Strona: 11

11Przygotowania przed użyciemUsuń wszystkie części opakowaniaProsimy o usunięcie pianki oraz taśmy klejącej łączącej akcesoria.Sprawdź dołączone akcesoria i dokumentyNależy sprawdzić pozycje w opakowaniu zgodnie z „Listą zawartości”. W razie wystąpienia rozbieżności,należy w ciągu 5 dni od daty zakupu zasięgnąć informacji w sklepie, w którym dokonano zakupuUmieść lodówkę w odpowiednim miejscuZobacz sekcja “Ustawienie urządzenia”Zalecamy umycie lodówki przed użyciemZalecamy umycie wewnątrz i na zewnątrz lodówki wodą przed włożeniem do niej jakiejkolwiek żywności.Nieużywanie lodówkiAby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, po wypoziomowaniu i oczyszczeniu należypozostawić je w bezczynności przez co najmniej 6 godzin, zanim zostanie podłączone.Podłączenie do zasilaniaKiedy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, temperatura lodówki jest automatycznieustawiona na 5oC, a temperatura zamrażarki – na ‐18oC. Pojemnik „Moja strefa” jest w trybiechłodzenia „Chiller".Tryby lodówkiTryb regulacji ręcznej: można ustawić temperaturę naciskając odpowiedni przycisk (zobacz: rozdział „Opisfunkcji” niniejszej instrukcjiUmieszczanie żywności w lodówceWłóż do lodówki żywność po pewnym okresie od włączenia, kiedy w środku jest wystarczająco chłodno.

Strona: 12

12FunkcjePanel kontroliUstawienia temperatury chłodzenia lodówkiWielokrotnie naciskać przycisk A1, aż zapali się kontrolka B; aby ustawić temperaturę lodówki,należy nacisnąć A2, aż odpowiednie kontrolki B oraz D zaczną migać jednocześnie. Przy każdympojedynczym naciśnięciu temperatura wzrasta o 1oC. Sekwencje pozycji ustawień lodówki: „2”‐„3”‐„4”‐„5”‐„6”‐„7”‐„8”‐„2”. Zakres temperatury lodówki waha się od wartości minimalnej 2oC dowartości maksymalnej 8oC. Aby potwierdzić ustawienie wybranej temperatury, należy przestaćnaciskać przycisk A2.A1A2A3A4BCDEFGHJI

Strona: 13

13Ustawienia temperatury chłodzenia chłodziarkiWielokrotnie naciskać przycisk A1, aż zapali się kontrolka C; aby ustawić temperaturę zamrażarki,należy nacisnąć A2, aż odpowiednie kontrolki C oraz D zaczną migać jednocześnie. Przy każdympojedynczym naciśnięciu temperatura maleje o 1oC. Sekwencje pozycji ustawień lodówki: „‐16”‐„‐17”‐„‐18”‐„‐19”‐„‐20”‐„‐21”‐„‐22”‐„‐23”‐„‐24”‐„‐16”. Zakres temperatury lodówki waha się odwartości minimalnej ‐24oC do wartości maksymalnej ‐16oC. Aby potwierdzić ustawienie wybranejtemperatury, należy przestać naciskać przycisk A2.USuperchłodzenieWielokrotnie naciskać przycisk A1, aż kontrolka E zacznie migać; aby potwierdzić aktywację trybu„Superchłodzenie”, należy nacisnąć przycisk A4. Funkcja ta może zostać wyłączona przez powtórzenieręcznie czynności aktywacji. Funkcja ta jest wyłączona automatycznie, kiedy temperatura spadaponiżej poziomu minimalnego.W tym trybie funkcja „Superchłodzenie” zostanie wyłączona w trakcie czynności ustawianiatemperatury lodówki.SupermrożenieWielokrotnie naciskać przycisk A3, aż kontrolka G zacznie migać; aby potwierdzić aktywację trybu„Supermrożenie”, należy nacisnąć przycisk A4. Funkcja ta może zostać wyłączona przez powtórzenieręcznie czynności aktywacji. Funkcja ta jest wyłączona automatycznie po 56 godzinach.Jeżeli zamrożona ma być duża ilość żywności, należy włączyć funkcję Super Freezing ( Super Mrożenie)na 24 godziny przed umieszczeniem jej w komorze zamrażarki.W tym trybie funkcja „Supermrożenie” zostanie wyłączona w trakcie czynności ustawiania temperaturyzamrażarki.Funkcja „Urlop”Wielokrotnie naciskać przycisk A3, aż kontrolka I zacznie migać; aby potwierdzić aktywację funkcji„Urlop”, należy nacisnąć przycisk A4. Funkcja ta może zostać wyłączona przez powtórzenie ręcznieczynności aktywacji. W trybie „Urlop” komora lodówki pracuje utrzymując automatycznietemperaturę 17oC.W tym trybie funkcja „Urlop” zostanie wyłączona w trakcie czynności ustawiania temperaturyFunkcja „Moja strefa Q‐cool”Wielokrotnie naciskać przycisk A3, aż kontrolka F zacznie migać; aby potwierdzić aktywację funkcji„Moja strefa Q‐cool”, należy nacisnąć przycisk A4. Funkcja ta może zostać wyłączonaautomatycznie przez wybór innej funkcji komory „Moja strefa”.

Strona: 14

14Funkcja „Moja strefa D‐Frost”Wielokrotnie naciskać przycisk A3, aż kontrolka H zacznie migać; aby potwierdzić aktywację funkcji„Moja strefa D‐Frost”, należy nacisnąć przycisk A4. Funkcja ta może zostać wyłączona automatycznieprzez wybór innej funkcji komory „Moja strefa”.Funkcja „Moja strefa Chiller”Wielokrotnie naciskać przycisk A3, aż kontrolka J zacznie migać; aby potwierdzić aktywację funkcji„Moja strefa Chiller”, należy nacisnąć przycisk A4. Funkcja ta może zostać wyłączona automatycznieprzez wybór innej funkcji komory „Moja strefa.Uwaga: Temperaturę wewnątrz komory można obniżyć dzięki funkcji Q‐Cool lub zwiększyć po przezużycie funkcji D‐Frost. Jedna z trzech funkcji komory „Moja strefa” musi zostać aktywowana.Kontrolka wyświetlaczaEkran wyświetlacza wyłączy się automatycznie 30 sekund po zakończeniu obsługi. Podświetli się wprzypadku otwarcia drzwi albo naciśnięcia któregokolwiek przycisku. (Alarm nie powodujepodświetlenia ekranu wyświetlacza)Alarm otwarcia drzwiPo otwarciu drzwi lodówki światło wewnątrz oraz panel sterowania będzie świecić. Po 3 minutach,przy otwartych drzwiach, włączy się alarm. Alarm można wyciszyć poprzez zamknięcie drzwi lubdotknięcie panelu sterowania. Jeśli drzwi chłodziarki pozostają otwarte na więcej niż 7 minut,oświetlenie wewnętrzne i panel sterowania automatycznie się wyłączy.Wyłączanie / włączanie lodówkiJeśli podczas działania lodówki przez 5 sekund naciska się przycisk A4, cała lodówka zostaniewyłączona. Brzęczyk zacznie wydawać sygnały dźwiękowe po naciśnięciu przycisku A3 przez 5sekund. Po sygnale dźwiękowym cała lodówka przestanie działać.Jeśli lodówka jest wyłączona i przez 5 sekund naciska się przycisk A4, zapali się odpowiedniakontrolka i lodówka zacznie działać.Uwaga: przed skorzystaniem z tej funkcji należy opróżnić lodówkę; funkcja ta nie jestrównoznaczna z wyłączeniem zasilania.

Strona: 15

15O przechowywaniu żywnościPrzetrzymuj żywność w lodówce przez krótki okres czasulub tylko przez jeden dzień.Chociaż przeciętna temperatura w większości miejsc w lodówcemoże być regulowana od 0oC do 10 oC, nie zaleca się zbyt długoprzechowywać żywności. Lodówka powinna służyć jakourządzenie do krótkoterminowego przechowywania żywności.Dopasowywanie wysokości półkiPółkę można przestawić, żeby dopasować odpowiednią wysokość. Aby tak zrobić, najpierw usuń półkę:podnieś przód i wyciągnij.Aby zainstalować półkę, połóż uchwyty znajdujące się po jej obu stronach na wspornikach i wciśnijpółkę jak najdalej do tyłu.Pojemniki na owoce i warzywaW lodówce znajdują się pojemniki. Możesz dopasować wilgotność wewnętrzną zgodnie zwłaściwościami żywności.Przekręcenie kontrolki wilgoci w prawo umożliwia utrzymanie świeżości dzięki wyższej wilgotnościodpowiedniej dla ogórków, winogron, chińskiego agrestu, owoców hurmy itp.Przekręcenie kontrolki wilgoci w lewo umożliwia utrzymanie świeżości dzięki niższej wilgotnościodpowiedniej dla truskawek, pomarańczy, fasoli, czosnku, arbuza, śliwek, pomidorów itp.Komora „Moja strefa”Funkcja Q‐Cool: korzystając z tej funkcji, komora „Moja strefa” może szybko schłodzić 1‐5 puszeknapoju w ciągu 60 minut. Funkcja ta może zostać wyłączona automatycznie przez wybór innej funkcjikomory „Moja strefa”. Upewnij się, żeby wyjąć butelki po napojach zanim wyłączysz funkcję Q‐Cool. Winnym razie istnieje ryzyko zamrożenia się butelek.Funkcja D‐Frost: korzystając z tej funkcji, komora „Moja strefa” może rozmrozić zamrożoną żywność. Porozmrożeniu na powierzchni produktu nie będzie żadnych śladów wilgoci. Żywność będzie częścioworozmrożona, odpowiednia do krojenia i gotowania. Funkcja ta może zostać wyłączona automatyczniePrzybliżony czas rozmrażania jest następujący:Czas rozmrażania Waga7 godzin 500g8 godzin 1000g10 godzin 1500g

Strona: 16

16Powyższy czas rozmrażania jest podany jedynie dla celów informacyjnych, mięso i ryby w zależnościod wielkości i grubości mogą wymagać ustawienia innego czasu rozmrażania.Funkcja Chiller: korzystając z tej funkcji, komora „Moja strefa” działa w temperaturze około 0oC imoże nieco się różnić w zależności od temperatury otoczenia albo trybu pracy lodówki. Jestodpowiednia do przechowywania świeżych ryb, mięsa i gotowanego jedzenia przez 1‐2 dni.Demontaż pojemnika z drzwiczekAby wyjąć pojemnik z drzwiczek, podnieś go i chwyć obie strony, a następnie pociągnij je do siebie.Po wyczyszczeniu, zamontuj je w lodówce.Korzystanie ze składanej półkiRys. 1 przedstawia wygląd półki po rozłożeniu; można na niejułożyć dolną warstwę pojemników z żywnością.Rys. 2 przedstawia wygląd półki po złożeniu; można na niejułożyć górną warstwę pojemników z żywnością.Aby złożyć półkę z pozycji 1 w pozycję 2, należy po prostupchnąć w górę miejsce oznaczone na rysunku literą A iwepchnąć do środka miejsce oznaczone literą B zgodnie zkierunkiem strzałek na rysunku.Aby rozłożyć półkę z pozycji 2 w pozycję 1, należy pchnąć wgórę miejsce oznaczone na rysunku literą A i pociągnąćmiejsce oznaczone literą B zgodnie z kierunkiem strzałek narysunku.Korzystanie z drucianego stojaka na winoRys. 1 pokazuje pozycję, w której druciany stojak na winojest złożony. W tym stanie można wygospodarować dużoprzestrzeni.Rys. 2 pokazuje pozycję, w której druciany stojak na winojest rozłożony. W tym stanie może on pomieścić różnewina.Aby rozłożyć stojak z pozycji 1 w pozycję 2, należy poprostu pociągnąć drut w dół. Aby złożyć stojak z pozycji 2 wpozycję 1, należy po prostu pchnąć drut w górę.Należy upewnić się, że oba końce półki znajdują się na tym samym poziomie. W przeciwnym wypadkupółka albo jedzenie na niej umieszczone mogą spaść.

Strona: 17

17Zalecane przechowywanie żywnościPonieważ zimne powietrze cyrkuluje w lodówce, na różnych jej poziomach jest różna temperatura.Żywnośc powinna być umieszczana w różnych miejscach w zależności od swoich właściwości.13. Duże elementy zamrożonej żywności można przechowywać w zamrażarce po usunięciuniektórych szuflad i półek, z wyjątkiem szuflady 12..1. Jajka, masło, ser itp.2. masło, kosmetyki itp.3. Napoje, konserwy itp.4. Napoje, konserwy, ciasto itp.5. Wino, szampan itp.6. Mleko, ser itp.7. Owoce, warzywa, sałata itp.8. Gotowane mięso, świeże ryby i mięso itp.9. Małe opakowania mrożonego jedzenia lub pakowana żywność.10. Mrożona żywność, lody itp.11. Mrożona zupność o małych gabarytach lub pakowana żywność.12. Mrożona żywność, lody itp.

Strona: 18

18Lampka w lodówce i jej wymianaParametry lampy: 12 V, maks. 5 W (model trzydrzwiowy), 12 V maks. 2 W (model dwudrzwiowy) (moc zależyod modelu). Lampka używa LED jako źródła światła, cechuje się niskim zużyciem energii i długą żywotnością.W razie wystąpienia nieprawidłowości, należy skontaktować się z serwisem posprzedażowym.Znaczek “OKMonitor temperatury “OK” można używać,by określić temperatury poniżej +4oC.Stopniowo zmniejsz temperaturę, jeśliznaczek nie wskazuje “OK”.Uwaga: Kiedy urządzenie jest włączone, ustawienietemperatury może zająć 12 godzin.Większa powierzchnia przechowywaniaDla efektywnego wykorzystania energii, można usunąć kosz(e) w celu przechowywania dużej ilości żywności,z wyjątkiem najniżej umieszczonego kosza w komorze chłodziarki lub zamrażarki.Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych wewnątrz zamrażarki oraz umieszczać żywności na czujnikuzamrażania – należy zachować co najmniej 15mm wolnej przestrzeni.Prawidłowe ustawienie Zbyt wysokatemperatura, należyzmniejszyć temperaturę

Strona: 19

19UtrzymanieOdmrażanie i czyszczenieOdmrażanie zamrażarkiZamrażarka odmraża się automatycznie. Niepotrzebne jest odmrażanie ręczne.CzyszczenieLodówkę należy czyścić regularnie, żeby zapobiec zatrzymywaniu się brzydkiego zapachuzepsutej żywności.Dla bezpieczeństwa, najpierw wyłącz kabel zasilający, a potem wyczyść lodówkę.Lodówkę należy czyścić delikatną ściereczką lub gąbką w ciepłej wodzie(można dodać delikatnydetergent).Krople wody na powierzchni lodówki mogą być usuwane suchą, miękką ściereczką.Upewnij się, że uszczelki od drzwi są zawsze czyste.Lodówka jest bardzo ciężka. Kiedy ją przestawiasz podczas mycia, lub naprawy, uważaj żeby nieuszkodzć podłóg. Nie przesuwaj lodówki kołysząc nią, żeby uniknąć uszkodzenia podłogi.Nie pryskaj ani nie oblewaj lodówki wodą; zapobiegaj dostępowi wody do izolacjielektrycznej.Nie czyścić lodówki twardą szczotką, szczotką drucianą, proszkiem do czyszczenia, benzyną,octanem amylu, acetonem i innymi podobnymi roztworami organicznymi, ani roztworamikwasów i zasad. Aby uniknąć uszkodzeń, należy czyścić ją specjalnym środkiem do mycia lodóweklub ciepłą wodą z delikatnym detergentem.Nie należy dotykać zimnych, metalowych części mokrymi rekami, w przeciwnym wypadku skoramoże przywrzeć do tych części.Podczas czyszczenia, nie myj zimnych szklanych półek gorącą wodą. W innym razie szkło możesię stłuc w wyniku nagłej zmiany temperatury; może też spowodować obrażenia ciała innezniszczenia.

Strona: 20

20Pomiary związane z przerwami zasilaniaNawet latem, żywność można przechowywać w lodówce przez kilka godzin po przerwie w dopływiezasilania. Jeśli nastąpi przerwa w zasilaniu, prosimy o skontaktowanie się z firmą odpowiedzialną zadopływ energii, żeby dowiedzieć się jak długo taka przerwa może potrwać.Nie umieszczaj dodatkowej żywności w lodówce podczas przerwy w zasilaniu i spróbuj otwieraćlodówkę jak najrzadziej.Jeśli wcześniej otrzymasz informację o przerwie w zasilaniu, która potrwa ponad 24 godziny,przygotuj lód i włóż go do pojemników na górną półkę komory lodówki.Ponieważ temperatura w lodówce wzrośnie podczas przerwy w zasilaniu lub innych przerw,okres przechowywania i zdatność produktów do jedzenia zostaną zmniejszone.Zatrzymanie pracy lodówkiJeśli lodówka nie jest używana przez dłuższy okres czasu, należy odłączyć wtyczkę, odłączyć źródłowody i wyczyścić lodówkę.Drzwi lodówki zostaw otwarte, żeby zapobiec tworzeniu się zapachów z jedzenia pozostawionego wAby zapewnić serwisową żywotność lodówki, zaleca się aby jej nie wyłączać jeśli nie jest tokonieczne.Przed wyjazdem na urlopJeśli wyjeżdżasz na dłużej, odłącz zasilanie i źródło wody. Usuń jedzenie; poczekaj aż lodówka sięodmrozi. Następnie, wyczyść i wysusz wnętrze, i nie zamykaj drzwi, żeby zapobiec tworzeniu sięzapachów z jedzenia pozostawionego w lodówce. Jeśli temperatura w pokoju ma spaść poniżej 0 oC,umów się z wykwalifikowaną osobą, żeby odsączyła wodę z systemu dopływu wody. W innym razie, możedojść do utraty własności ze względu na nadmierny przepływ wody, jeśli rura lub zawory popsują się.Przestawianie lodówkiOdłącz lodówkę.Usuń żywność.Zabezpiecz taśmą półki i pojemniki w lodówce oraz półki i inne poruszające się części w zamrażarce.Zamknij drzwi i zabezpiecz je taśmą. Nie przechylaj lodówki pod kątem większym niż 45 stopni, abyuniknąć uszkodzenia systemu lodówki.Nie przesuwaj lodówki pociągając za uchwyt, żeby uniknąć uszkodzenia lub obrażeń ciała.Nigdy nie stawiaj lodówki poziomo w dół.

Strona: 21

21Rozwiązywanie drobnych problemówZanim zadzwonisz do serwisu, najpierw spójrz na tabelę rozwiązywania problemów. Być możepomoże ci ona zaoszczędzić i czas i pieniądze. Tabela zawiera powszechne problemy z wyjątkiemtych spowodowanych przez niewłaściwe działanie człowieka lub materiał lodówki.Problem Przyczyna RozwiązaniePraca lodówkiKompresor niedziałaLodówka jest obecnie w cykluodmrażania.Lodówka nie jest podłączona dogniazda zasilania.Lodówka jest wyłączona (OFF).To normalne w przypadkuautomatycznegoodmrażania lodówki.Sprawdź czy wtyczka jest dobrzewłożona do gniazda.Aby ponownie uruchomićlodówkę, należy wcisnąć na conajmniej 3 sekundy przycisk„Zasilanie” lub przekręcić gałkę zpozycji OFF na pozycję wyborutemperatury.Lodówka działaczęsto lub działaprzez dłuższy okresczasuTemperatura wewnątrz lubna zewnątrz jest wysoka.Lodówka była odłączona odprądu przez jakiś okres czasu.Automatyczna wytwornica lodujest uruchomiona.Lodówka otwierana jest zbyt częstolub drzwi otwarte są zbyt długo.Drzwi lodówki/zamrażarki nie sądobrze zamknięte.Temperatura ustawiona dlakomory zamrażarki jest zbyt niska.Uszczelka drzwilodówki/zamrażarki jest brudna,zużyta, dziurawa lub przesunięta.Kondensator jest zanieczyszczony.W takim przypadku, dłuższedziałanie lodówki jest normalne.Zwykle, lodówka chłodzi się od 8do 12 godzin.Proces wytwarzania lodu powodujewydłużony czas pracy zamrażarki.Ciepłe powietrze wlatuje do lodówki ipowoduje, że często się włącza. Nieotwieraj lodówki zbyt często.Upewnij się, że lodówka stoi nawypoziomowanej powierzchni i żejedzenie lub pojemnik nieprzeszkadzają w zamknięciu drzwi.Zobacz “drzwi/szufladę/zamknięcie”wsekcji “Problem”Ustaw wyższą temperaturę ażosiągniesz zadowalającą temperaturęlodówki. Temperatura lodówkistabilizuje się przez 24 godziny.Wyczyść lub wymień uszczelkę drzwi.Dziurawa uszczelka może spowodowaćdłuższy czas pracy lodówki w celuuzyskania żądanej temperatury.Należy oczyścić kondensator.

Strona: 22

22Zbyt wysoka temperaturaZbyt wysokatemperatura wlodówce /komorzelub drzwi lodówki otwarte są zbytdługo.Ustawiona temperatura jest zawysoka.The door is not closed tightly.Ciepłe powietrze wpada do lodówkiza każdym razem, keidy jestotwierana. Spróbuj otwieraćZresetuj temperaturę.Zobacz“drzwi/szufladę/zamknięcie”wTemperatura wzamrażarce jest zbytwysoka, a temperaturaw lodówce jestprawidłowaUstawiona temperatura mrożeniajest za wysoka.Ustaw niższą temperaturę mrożenia.Temperatura lodówki stabilizuje sięprzez 24 godziny.Woda/wilgoć/mróz na zewnętrznej powierzchni lodówkiWilgoć zbiera się nazewnętrznej powierzchnilodówki lub pomiędzydrzwiamiWilgotny klimat.Drzwi lodówki nie są dobrzezamknięte. Powoduje tokondensację zimnego powietrza wlodówce i ciepłego na zewnątrzTo normalne w wilgotnym klimacie.Wilgoć zmniejszy się kiedy opadniewilgotność.“drzwi/szufladę/zamknięcie” wBrzydkie zapachy w lodówceWnętrze lodówki jestbrudneLodówka wymaga czyszczeniaŻywność wydzielająca ostry zapachjest przechowywana w lodówceWyczyść wnętrze lodówki.Dobrze owiń dobrze żywność.Jeśli usłyszyszSygnały dźwiękoweDrzwi komory lodówki są otwarte.Temperatura w zamrażarcejest zbyt wysoka.Należy zamknąć drzwi lub ręczniewyłączyć alarm.Włączenie się alarmu przypierwszym podłączeniu urządzeniajest zjawiskiem normalnym,spowodowanym stosunkowowysoką temperaturą. Alarm możnawyłączyć ręcznie.Dziwny dźwiękLodówka nie jest ustawiona naprostej powierzchni.Lodówka dotyka jakiegośprzedmiotu na ziemi.Dopasuj stopki do poziomu.Usuń przedmiot.Delikatny dźwiękprzypominającylecącą wodęTo dźwięk systemu pracylodówkiNormalneOgrzewanie komoryDziała system antykondensacyjny. Przeciwdziała to kondensacji i jestzjawiskiem normalnym.

Strona: 23

23Serwis posprzedażowyJeśli po sprawdzeniu sprawiającej problemu części, problem pozostaje nierozwiązany, prosimy osprawdzenie Karty Gwarancyjnej.Identyfikacja i numer seryjnyJeśli urządzenie jest wadliwe lub nie działa, zapoznaj się z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów”. Jeśliproblem nie zostanie rozwiązany, zadzwoń do Centrum Obsługi, określ dane Identyfikacyjne i Numerseryjny: Umiejscowiony jest wewnątrz lodówki.Tabliczka identyfikacyjna i zawierająca numer seryjny przedstawia ważne informacje o urządzeniu inie można jej usuwać ani dokonywać na niej żadnych zmian.

Szukasz produktu?

Szukaj informacji na temat 734 Haier produktów

W tej kategorii znajdziesz wszystkie instrukcje obsługi Haier Pralki. Jeśli twój Pralki nie jest wyszczególniony, użyj pola wyszukiwania na górze strony. Może być tak, że twój Pralki jest skategoryzowany w innej kategorii.

Specyfikacja, instalacja, obsługa, serwis i części zamienne Hitachi Hbu 4015

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja, instalacja, obsługa, serwis i części zamienne Hitachi Hbu 4015

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja, instalacja, obsługa, serwis i części zamienne Hitachi Hbu 4015