Uruchomienie Gaszenie Cabletron Systems 2m46 04r

Cabletron Systems 2m46 04r is a powerful device that is used to control and manage networks. It is a single-box solution that can be used to perform a variety of network functions, including network address translation (NAT), routing, security, and traffic monitoring. Cabletron Systems 2m46 04r is designed to be easy to set up and use, and provides a user-friendly interface for configuring and managing the device. To start using the Cabletron Systems 2m46 04r, the user must first power up the device and connect it to the network. Once connected, the user can access the device’s web-based user interface, where they can configure and manage the device’s various settings and functions. Once configured, the user can then power down the device and disconnect it from the network. This process can be repeated whenever the user needs to make changes or updates to the device.

Ostatnia aktualizacja: Uruchomienie Gaszenie Cabletron Systems 2m46 04r

BOGDAN NOWAK – jestem do Twojej dyspozycji

Odpowiem na pytania odnośnie: oferty, specyfikacji technicznej, dostawy, montażu

Projekt

Dostawa

Montaż

Uruchomienie

Serwis

Problem:

 • producent herbaty wprowadził aromatyzowane produkty
 • okazało się, że temperatura ich zapłonu jest niższa niż temperatura generowana przez urządzenia do zgrzewania torebek herbaty
 • w efekcie w urządzeniu występowały lokalne, niewielkie zarzewia ognia
 • instalacja odpylająca zaciągała żarzące się cząstki do filtrów w wyniku czego dochodziło do aktywacji systemu przeciwwybuchowego

Rozwiązanie:

 • w przypadku palnych pyłów system przeciwwybuchowy jest kluczowym systemem ochronnym, który stanowi ostatnią deskę ratunku, gdy zawiodą działania prewencyjne
 • aby jednak ograniczyć częstotliwość jego aktywacji, należy minimalizować ilość źródeł zapłonu
 • w tym przypadku najczęściej występującym źródłem zapłonu były żarzące się cząstki, dlatego wspólnie z klientem podjęliśmy decyzję o montażu na czterech nitkach odpylania układów wykrywania i gaszenia iskier
 • Ograniczenie kosztów serwisowych

  Wdrożenie systemu ograniczyło częstotliwość aktywacji innego systemu ochronnego

  Wzrost bezpieczeństwa

  System pozwala wykrywać zarzewia ognia, które zaciągnięte do odpylaczy mogłyby prowadzić do wybuchu pyłu

  Sprawdź zastosowane rozwiązania:

 • System wykrywania i gaszenia iskier
 • System tłumienia wybuchu
 • System izolacji wybuchu
 • Wybuchowy pył herbaty

  Pyły herbaty, jak i wielu innych produktów spożywczych są palne i wybuchowe. Problem ten jest dobrze znany jednemu z naszych klientów, który podjął szereg działań mających ograniczyć ryzyko wybuchu i ewentualnego pożaru do minimum. Jego instalację bez obaw można było określić mianem bezpiecznej. Było tak, aż do momentu podjęcia decyzji o wprowadzeniu do produkcji herbat aromatyzowanych. Wtedy sytuacja uległa drastycznej zmianie.

  Wybuch pyłu w filtrze oraz zasada działania systemu wykrywania i gaszenia iskier.

  Nowy surowiec, nowy problem

  Okazało się, że temperatura zapłonu pyłu herbaty nasączonego olejkami eterycznymi wynosi zaledwie 70oC. To mniej niż temperatura szczęk zgrzewających torebeczki herbaty. Dopóki jednak instalacja działa prawidłowo, to ruch powietrza skutecznie chłodził elementy urządzenia, co minimalizowało ryzyko zapłonu. Problem jednak w tym, że tego typu instalacje wymagają częstych przestojów, w celu korekty ich ustawień. W takich sytuacjach często dochodziło do zapłonu. 

  Te niewielkie, lokalne zarzewia ognia nie stanowiłyby dużego zagrożenia, gdyby nie fakt, że instalacje pakowania i zgrzewania były połączone z czterema liniami odciągu pyłu. Gdy dochodziło do zapłonu, żarząca się herbata oraz fragmenty torebek były zaciągane do filtrów odpylających co powodowało aktywację systemu przeciwwybuchowego. 

  Ochrona przeciwwybuchowa instalacji odpylania

  W przedmiotowym zakładzie wszystkie instalacje odpylające pyły herbaty z urządzeń pakująco-zgrzewających były zabezpieczone przed skutkami wybuchu poprzez systemy tłumienia i izolacji wybuchu.

  Pierwszy z nich ma za zadanie wykryć zarzewie wybuchu w filtrze odpylającym, a następnie stłumić go w bardzo wczesnej fazie. W tym celu stosuje się szybkie gaśnice, których czas reakcji od wykrycia wybuchu do jego stłumienia liczony jest w milisekundach. Można powiedzieć, że trwa to mniej więcej tylko co jedno lub dwa mrugnięcia okiem.

  Z kolei izolacja wybuchu odpowiada za odcięcie urządzenia, w którym doszło do wybuchu od pozostałej części instalacji, co ma ograniczyć ryzyko tzw. wybuchów wtórnych. 

  Ograniczenie źródeł zapłonu

  Zgodnie z dyrektywą ATEX, ochrona przeciwwybuchowa powinna w pierwszej kolejności eliminować możliwość utworzenia się atmosfery wybuchowej, a także potencjalne źródła zapłonu. 

  W tym konkretnym przypadku, wdrożenie nowego surowca o znacznie niższej temperaturze zapłonu spowodowało, że należało uwzględnić nowe potencjalne źródła zapłonu, a następnie rozważyć metody ograniczenia częstotliwości ich występowania. Tak też do zadania podeszli nasi inżynierowie, którzy na bazie analizy problemu wskazali technikę wykrywania i gaszenia iskier za najbardziej optymalne rozwiązanie, które pozwoli nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo pracy, ale także skraca przestoje instalacji.

  W efekcie na każdym z czterech kanałów odciągających pyły herbaty zamontowaliśmy czujniki oraz dysze wodne. Układ miał za zadanie wykrywanie iskier oraz wtrysk niewielkiej ilości wody do kanałów celem ich ugaszenia. Całość została spięta centralą sterującą.

  Zadanie wykonano w 3 dni.

  Dostępne rozwiązania PPOŻ i prewencji wybuchu

  Wykrywanie
  i gaszenie iskier

  Systemy te przeznaczone są do zabudowy na kanałach instalacji przemysłowych. Ich zadaniem jest niedopuszczenie, aby potencjalne źródło zapłonu w postaci iskry, niedopałka papierosa, czy rozgrzanej cząstki przedostało się do urządzenia.

  Stałe Urządzenia
  Gaśnicze

  Możemy dostarczyć jedynie stałe urządzenia gaśnicze lub też wykonać dla Ciebie komplet prac związany z doborem systemu dla danego pomieszczenia lub obliczeniami dla wydajności, tak aby zapewnić wymaganą ochronę. eu/bezpieczenstwo-pozarowe/system-detekcji-i-sygnalizacji-pozaru/" target="_self">

  Detekcja
  i sygnalizacja pożaru

  Projektujemy i wdrażamy kompletne systemy detekcji i sygnalizacji pożaru. W zależności od potrzeb stosujemy jeden z czterech dostępnych systemów lub hybrydę dwóch lub trzech z nich, optymalizując inwestycję pod kątem technicznym oraz kosztowym.

  Wraz z kompletnym systemem ppoż. dla obiektów przemysłowych (SUG, detekcja i sygnalizacja pożaru) możemy dostarczyć systemy oddymiania i wentylacji opartych o komponenty najważniejszych polskich i światowych producentów. eu/czujniki-zapylenia/" target="_self">

  Oferujemy czujniki zapylenia do montażu w kanałach i rurociągach (np. po czystej stronie filtrów odpylających), a także do montażu w większych przestrzeniach. Są to urządzenia prewencyjne, monitorujące ryzyko pojawienia się atmosfery wybuchowej.

  Zabezpiecz swoją instalację.

  Odpowiem na Twoje pytania odnośnie możliwych form prewencji przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej. Aby skorzystać z darmowej i w 100% niezobowiązującej konsultacji wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz. Obok formularza wypisałem też przykłady pytań, które były już do nas kierowane.

  Prewencja wybuchu:
 • Czy prewencyjne niedopuszczanie do wybuchu/pożaru systemem gaszenia iskier może wyeliminować konieczność stosowania butli HRD?
 • Jakie mogę mieć zagrożenia związane z zapyleniem po czystej stronie jednostki filtracyjnej?
 • Jak chronić filtry, kiedy istnieje zagrożenie przedostania się do nich gorących cząstek?
 • Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
 • Czy klapa zwrotna może być stosowana również w systemie odciągów przeznaczonych do pyłów i wiórów drewnianych?
 • Kiedy można stosować panele dekompresyjne w pomieszczeniu?
 • W jaki sposób wyznaczana jest strefa bezpieczeństwa w obrębie chronionego aparatu?
  • Blog znakowo. pl

   PPOŻ

   ,

   Przepisy, ustawy

  • Zasady użycia gaśnicy krok po kroku

  9 kwietnia 2017

  Posiadanie gaśnicy to obowiązek każdego właściciela obiektów budowlanych, zarówno mieszkalnych jak i wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Jednakże samo posiadanie gaśnicy może okazać się niewystarczające, jeśli nie będziemy znali zasad ich właściwego stosowania. Podręczny sprzęt gaśniczy jest wykorzystywany przede wszystkim w zarodku powstania pożaru.

  Rodzaje gaśnic

  Gaśnice dzieli się głównie ze względu na rodzaj gaszonego przez nich materiału i oznaczone są odpowiednimi literami: A, B, C, D, E. Najważniejsze aspekty używania podręcznego sprzętu gaśniczego przedstawione są w poniższych punktach:

  • Środek gaśniczy wydobywający się z gaśnicy należy kierować na palące się obiekty od strony zewnętrznej i zbliżać się do ich środka.
  • W przypadku pionowego ustawienia przedmiotów gaszenie powinno się rozpocząć od góry i przesuwać równomiernie w dół.
  • Oraz co najważniejsze należy wykorzystywać gaśnice przeznaczone do gaszenia pożarów należących do właściwej grupy.

  Używanie gaśnic według ich rodzaju i zastosowania

  Poniżej opisane zostały poszczególne rodzaje gaśnic i najważniejsze cechy charakterystyczne związane z ich stosowaniem. Podział został przygotowany ze względu na substancję, którymi zostały one wypełnione:

  1. Gaśnice wodno-pianowe – zbudowane są jako zbiornik cylindryczny wypełniony wodnym roztworem środka pianotwórczego oraz wyposażone w zbiornik z gazem napędowym zaopatrzonym w zbijak. W trakcie gaszenia pożaru tego typu gaśnicą należy na samym początku zerwać plombę zabezpieczającą i wcisnąć zbijak w celu skierowania substancji w kierunku gaszonej powierzchni. Gaśnica ta pracuje prawidłowo jedynie w pozycji pionowej.
  2. Gaśnice proszkowe. Mają również postać cylindrycznego zbiornika zaopatrzonego w dźwignię uruchamiającą zawór. Proszek będący środkiem gaśniczym jest wyrzucany z gaśnicy przez specjalną dyszę lub wężyk przy pomocy gazu obojętnego, którym może być azot lub dwutlenek węgla. W przypadku chęci wykorzystania gaśnicy w miejscu pożaru, konieczne jest zerwanie plomby zabezpieczającej i skierowanie proszku w kierunku gaszonych przedmiotów lub powierzchni. Jej działanie może być przerwane w każdym momencie po zwolnieniu dźwigni uruchamiającej. Gaśnicę należy stosować w pozycji pionowej. Ten rodzaj często możemy spotkać w samochodach osobowych.
  3. Gaśnice śniegowe swoją budową przypominają dwie wyżej przedstawione – mają zbiornik cylindryczny zaopatrzony w zawór i wężyk z dyszą wylotową. Do gaszenia wykorzystywany jest dwutlenek węgla znajdujący się w zbiorniku, który po wydostania się z gaśnicy powoduje obniżenie temperatury do -80 st. C. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, przy chęci użycia gaśnicy w miejscu pożaru, należy zerwać plombę zabezpieczającą, uruchomić zawór i skierować strumień gaśniczy w kierunku gaszonych powierzchni. Działanie gaśnicy można przerwać w każdym momencie po zamknięciu jej zaworu. Gaśnicy tego typu nie należy stosować do gaszenia palącej się na człowieku odzieży. Opisana gaśnica powinna być zawsze stosowana w pozycji pionowej, aby nie doprowadzić do ich uszkodzenia i ujemnego wpływu na gaszone przedmioty. Dodatkowo ze względu na bardzo niską temperaturę należy unikać kontaktu z rozprężonym dwutlenkiem węgla, a samej gaśnicy nie powinno się trzymać w pobliżu żadnych źródeł ciepła.

  Ogólne zasady bezpieczeństwa

  Zasady użycia gaśnic

  Przy zastosowaniu jakiejkolwiek z powyższych gaśnic zawsze należy się zapoznać z instrukcją jej stosowania dołączoną do zakupionego sprzętu. Na każdej gaśnicy powinna być również odpowiednia nalepka z zasadami użytkowania (z takimi informacjami jak np. : jak uruchomić gaśnicę proszkową, prawidłowa kolejność podczas używania gaśnicy to…, aby uruchomić gaśnicę proszkową 6 kg, należy:) Istnieje również wiele innych aspektów, o których należy pamiętać używając podręczny sprzęt gaśniczy i są one takie same dla każdego wyżej przedstawionego rodzaju. Warto pamiętać o podchodzeniu do pożaru zgodnie z kierunkiem wiatru w celu uniknięcia podmuchu ognia. Z kolei już po zakończeniu gaszenia, warto jeszcze przez pewien okres czasu dozorować miejsce pogorzeliska, aby nie doszło do ponownego zapłonu.

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1


  2M46-04R/2M46-04RDC
  SmartSwitch 2000
  User’s Guide
  HSIM 2 HSIM 1
  PWR
  CPU
  RESET
  1 2
  2M46-04R COM
  2314 00
  9032363-02

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  Only qualified personnel should perform installation procedures. NOTICE Cabletron Systems reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice. The reader should in all cases consult Cabletron Systems to determine whether any such changes have been made. The hardware, firmware, or software described in this manual is subject to change without notice. IN NO EVENT SHALL CABLETRON SYSTEMS BE LIABLE FOR A
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  Notice INDUSTRY CANADA NOTICE This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la class A prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada.
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  Notice CABLETRON SOFTWARE PROGRAM LICENSE 1. LICENSE. You have the right to use only the one (1) copy of the Program provided in this package subject to the terms and conditions of this License Agreement. You may not copy, reproduce or transmit any part of the Program except as permitted by the Copyright Act of the United States or as authorized in writing by Cabletron. 2. OTHER RESTRICTIONS. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Program. 3. APPLICABLE LAW. This
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  Notice SAFETY INFORMATION CLASS 1 LASER TRANSCEIVERS THE FE-100F3 FAST ETHERNET INTERFACE MODULE, FPIM-05 AND FPIM-07 FDDI PORT INTERFACE MODULES, AND APIM-29 ATM PORT INTERFACE MODULE USE CLASS 1 LASER TRANSCEIVERS. READ THE FOLLOWING SAFETY INFORMATION BEFORE INSTALLING OR OPERATING THESE MODULES. The Class 1 laser transceivers use an optical feedback loop to maintain Class 1 operation limits. This control loop eliminates the need for maintenance checks or adjustments. The
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  Notice DECLARATION OF CONFORMITY Application of Council Directive(s): 89/336/EEC 73/23/EEC Manufacturer’s Name: Cabletron Systems, Inc. Manufacturer’s Address: 35 Industrial Way PO Box 5005 Rochester, NH 03867 European Representative Name: Mr. J. Solari European Representative Address: Cabletron Systems Limited Nexus House, Newbury Business Park London Road, Newbury Berkshire RG13 2PZ, England Conformance to Directive(s)/Product Standards: EC Directive 89/336/EEC EC Dir
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
  Notice vi 2M46-04R/2M46-04RDC User’s Guide
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
  CONTENTS CHAPTER 1 INTRODUCTION 1. 1 Using This Guide......................................................................... 1-1 1. 2 Structure of This Guide................................................................ 3 2M46-04R Overview.................................................................... 1-2 1. 1 Connectivity.................................................................... 1-3 1. 2 Full Duplex Switched Ethernet........................................ 1-
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
  CONTENTS CHAPTER 4 TROUBLESHOOTING 4. 1 Using LANVIEW........................................................................... 4-1 4. 2 FE-100TX LED............................................................................. 4-4 4. 3 Troubleshooting Checklist............................................................ 4-6 4. 4 Using the RESET Button............................................................. 4-7 CHAPTER 5 LOCAL MANAGEMENT 5. 1 Overview.........................................
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
  CONTENTS 5. 11 Device Specific Configuration Menu Screen............................. 5-37 5. 12 System Resources Screen........................................................ 5-39 5. 12. 1 Setting the Reset Peak Switch Utilization..................... 5-41 5. 13 High Speed Interface Configuration Menu Screen.................... 5-42 5. 14 High Speed Interface Configuration Screen.............................. 5-44 5. 14. 1 Configuring an FE-100FX or FE-100F3 in Port 1 or 2.....................
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
  CONTENTS APPENDIX B FE-100TX, FE-100FX, AND FE-100F3 SPECIFICATIONS B. 1 FE-100TX.................................................................................... B-1 B. 2 FE-100FX.................................................................................... B-2 B. 3 FE-100F3.................................................................................... B-3 APPENDIX C OPTIONAL INSTALLATIONS AND MODE SWITCH BANK SETTINGS C. 1 Required Tools.....................................
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
  CHAPTER 1 INTRODUCTION Welcome to the 2M46-04R/04RDC SmartSwitch 2000 User’s Guide. This guide describes the 2M46-04R and 2M46-04RDC SmartSwitch 2000 devices and provides information concerning network requirements, installation, troubleshooting, and the use of Local Management. The 2M46-04R and 2M46-04RDC have identical features and NOTE functions with the exception of their power source connection. The 2M46-04R connects to an ac power source and the 2M46-04RDC conn
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
  Chapter 1: Introduction Appendix A, Specifications, contains information on functionality and operating specifications, connector pinouts, environmental requirements, and physical properties. Appendix B, FE-100TX, FE-100FX, and FE-100F3 Specifications, contains information about FE-100TX pinouts and information concerning cable types used with the FE-100FX and FE-100F3. Appendix C, Optional Installations and Mode Switch Bank Settings, describes how to install optional Fast Ethe
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
  2M46-04R Overview The 2M46-04R is a tabletop unit that can be installed in a standard 19-inch rack using the supplied rack mounting hardware. The 2M46-04R has two ac power supplies. The power supplies load share 50% (+/-5%) of the power required by the device. If one power supply fails, the remaining power supply assumes the entire load of the device without interruption to network traffic. Each power supply module supports its own ac input connection, which allows the user to connect
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
  Chapter 1: Introduction 1. 3 Auto-Negotiation The optional FE-100TX Fast Ethernet Interface Module can auto-negotiate the type of connection required to provide a link to another device. During Auto-Negotiation, two devices automatically exchange information “telling” each other what their operating capabilities are. The Auto-Negotiation feature targets the maximum capabilities that can be reached between the two devices. For example, a 2M46-04R FE-100TX Fast Ethernet Inte
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
  2M46-04R Overview 1. 5 Runtime IP Address Discovery This feature enables the 2M46-04R to automatically accept an IP address from a BootP server on the network into NVRAM without requiring the user to enter an IP address through Local Management. When the 2M46-04R is connected to the network and powered up, Runtime IP Address Discovery (RAD) checks the 2M46-04R for an IP address. If one has not yet been assigned, RAD checks to see if any of the 2M46-04R interfaces have a link. If so,
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
  Chapter 1: Introduction 1. 7 Switching The 2M46-04R provides traditional switching (802. 1D), IEEE 802. 1Q switching, or SecureFast Switching (SFS) Virtual Network Services between all of the optional Fast Ethernet Interface Modules and High Speed Interface Modules (HSIMs). SFS and 802. 1Q switching allow for migration to Virtual Network technologies without requiring the replacement of existing equipment. 1. 8 Standards Compatibility The optional Fast Ethernet Interface Modules
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
  2M46-04R Overview 1. 11 Optional Features Options for the 2M46-04R include Fast Ethernet Interface Modules and High Speed Interface Modules to add uplink capability. Cabletron Systems provides Fast Ethernet Interface Modules to support uplinks to 100 Mbps Ethernet backbones or high speed connections to local servers. The Fast Ethernet Interface Modules are listed in Table 1-1.. Table 1-1 Fast Ethernet Interface Modules P/N Description Application Uses RJ45 Supports Category 5 Unsh
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
  Chapter 1: Introduction 1. 4 DOCUMENT CONVENTIONS The following conventions are used throughout this document: Note symbol. Calls the reader’s attention to any item of NOTE information that may be of special importance. Tip symbol. Conveys helpful hints concerning procedures or TIP actions. Caution symbol. Contains information essential to avoid damage to the equipment.! CAUTION Electrical Hazard Warning symbol. Warns against an action that could result in personal injury or

  Uruchomienie Gaszenie Cabletron Systems 2m46 04r

  Bezpośredni link do pobrania Uruchomienie Gaszenie Cabletron Systems 2m46 04r

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uruchomienie Gaszenie Cabletron Systems 2m46 04r